Sida:(1737) Nordiska Kämpa Dater.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Fägne Kwäde
Öfwer
Detta Wärks
Lärda Utgifware.

NÄr egen kiärlek säts å sido och til rygga,
Och hwar och en wil sig wid sanning endast trygga,
 Samt utan wälde läs, hwad hälst för Sak thet rör,
 och icke pennan straxt til wedersagn för.
Tå får man ofta lius, ther eljest mörkt kan wara,
Och genom id och flit, alt mer och mer erfara,
 En sanning, som sig dölgt i många hundra åhr,
 Och komer swåra fram, ther afund gärna rår.
Af wåra grannar then, som lärder rätt wil heta,
Och i the gamla Skrin och Skrifter noga leta,
 Han lär få räkna, och med öpna ögon se
 Sin Ätt från Attland ut, och icke ther åt le.
Nu jakar Egenolf/ med många skiäl tilhopa,
At Manheim wårt är älst bland länder i Europa,
 Wår Biörner lär ochså wäl låta sama låt,
 Med sådan grund, som mann så lätt ej komer åt.
Hwad andra lärda förr, af gamla Sagor wiſat,
Gås nu förbi, i ty nog främande dem prisat,
 För thet the letat up, hwad länge legat dolt,
 Och ej för kärna skal, och annan fläder sålt.
På Eder önskar jag, wår Biörner lärd och kiäcker,
Then Sägnen sannas, som om Biörnen här än räcker,
 Ser manna wett/ ther til tolf manna styrka stor,
 Han nog urafel fått, och blixtar som en Thor.


Upsala den 12. Aug. 1736. I hast, doch wälment, yrkt af
Olof Rudbeck/ Sonen.
Kongl. Archiater och Professor.