Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/366

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

356

troligare sätt förklaras, torde genom närmare undersökning visa sig. Det säkra är åtminstone, att Habor icke kunnat för sin kärlek blifva på mer än ett ställe hängd, och att, om han verkligen fått en sådan död, man icke för detta ändamål framsläpat så ofantliga stenar som de, hvilka här kallas Haborsgalge.

Vid Getinge kyrka kommo vi åter på den väg vi tagit vid uppresan. Vi hvilade öfver natten å Qvibille gästgifvaregård och fortsatte resan andra dagen till Karup, hvarifrån vi följande morgonen begåfvo oss öfver Hallandsås. Med fägnad sågo vi Skåne utbreda sig framför oss, och glade öfver att ha utan några obehag genomfarit flere provinser, skyndade vi åter till de göromål, som väntade oss uti Lund.Rättelser:

S. 44 r. 20 står kyra läs kyrka. - S. 69 r. 27 st. fykant l. fyrkant. - S. 125 r. 23 st. nidverk l. snidverk. - S. 126 r. 28 st. brytningar l. bränningar. - S. 159 r. 22 st. ibland l. under. - S. 278 r. 23 st. följde l. följe.