Telegrafen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sångmön och Författaren
Telegrafen. Optisk Kalender för 1858
av Elias Sehlstedt
Sångmön och Författaren  →
Libris 10287087


[ omslag ]
[ omslag ]

[ försättsblad ]
TELEGRAFEN POETISK KALENDER FÖR 1858 AF ELIAS SEHLSTEDT
TELEGRAFEN POETISK KALENDER FÖR 1858 AF ELIAS SEHLSTEDT

[ försättsblad ]

[ titelblad ]
TELEGRAFEN. OPTISK KALENDER FÖR 1858 AF ELIAS SEHLSTEDT.
TELEGRAFEN. OPTISK KALENDER FÖR 1858 AF ELIAS SEHLSTEDT.STOCKHOLM,
PÅ J. L. BRUDINS FÖRLAG.


[ titelblad ]
STOCKHOLM,
TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1857.

[ Förord ]

Förord.


Undertecknad har kallat denna kalender för Telegrafen, emedan det är mycken likhet emellan en Julkalender och en Telegraf — icke en elektrisk utan en optisk Telegraf.

Denna kalender har blifvit kallad optisk derföre, att liksom de optiska telegraferna försvinna allt hvad de hinna från våra bergsknallar, så önskar undertecknad att denna optiska kalender skall så fort som möjligt försvinna ur bokhandeln.

En Telegraf står alltid på en hög plats.

En Julkalender står också högst på bokhandlarens juldisk.

En Telegraf har sina svarta luckor, hvarmed telegrafisten pratar i vädret.

En Kalender har sina svarta bokstäfver, hvarmed författarn gör sina hokus pokus — i luften.

[ Förord ]En Telegraf går med tramp och trådar.

En Kalender går med ”puffar”.

En Telegraf är bunden af sin ed.

En Kalender är bunden af bokbindaren.

En Telegraf består en mycket liten lön åt sin telegrafist.

En Kalenderförfattare kan ej skryta med någon stor han heller.

En Telegraf har många andra egenskaper.

En Julkalender har också många andra egenskaper.

Ergo, har en Julkalender mycken likhet med en Telegraf.

Quod erat demonstrandum.
Författaren.
[ Innehåll ]

Innehåll.
Sid.
Förord 3.
Sångmön och Författaren 5.
Till min Sångmö 6.
Julens ankomst 8.
Barndomsvännen 12.
Idas graf 15.
Tiden 17.
Vårt lif 19.
Fyrtornet 21.
Höstbref från Sandhamn 23.
Vid Brylån 37.
Till en Ordspråkshatare 39.
Snögloppsvers 42.
Kometen. Den 13 Juni 1857 44.
Vårbäcken 46.
Läsarpresten 49.
Lika mot Lika. Romans 51.
Den gamle landtmannens sång 53.
Till en Byggmästare 55.
Missräkning 56.
Vår- och Sommarnöjen 59.
Liten fågel 61.
Början till en Afskedssång 65.
Sångmön och Författaren 67.

[ tomblad ]
[ tomblad ]
[ omslag ]
[ omslag ]SEHLSTEDT / TELEGRAFEN