Östgötars minne/1691

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1690
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1691
1692  →


[ 101 ]

1691.

1341. Haraldus Petri Sandelius. F. i Vårdnäs 1668; fad. bonde. Prv. 98. Kommin. i Kärna 98; kyrkoherde i Västra Stenby 1710. D., drunkn. i ett dike, 1725 1511.

1342. Johannes Nicolai Svanhals. F. antagl. i Malexander 1669; fad. regementsskrifvare. Auskult. i Göta hofr.; kanslist vid Rijswikska fredskongressen 97; v. häradshöfding. Landtbrukare o. egare af Redeby o. Södraniåla i Asby samt Linnekulla i Torpa. D. 1747 141.

1343. Samuel Mauritii Sevenius. F. i Rumskulla 1669, döpt 255; fad. bonde. Prv. 1703. Kollega i Norrköping 1693; kyrkoherde i Tjällmo 1704. D. 1735 149.

Han hade med sin hustru, Beata Margareta Bohlius, ej mindre än 24 barn. Stamfader för ätten Sevén.

1344. Nicolaus Petri Hjort. Fad. kyrkoherde i Tuna. Prv. 1697. Kyrkoherde i Tuna 1700. D. 1733 1911.

Antogs af akad. konsistoriet till musikstipendiat 1696.

1345. Olavus Magni Retzel [Retzelius]. F. i Ukna 1671; fad. M. Colopontanus, kyrkoherde i Odensvi. Fil. doktor 1700. V. notarie i Svea hofr. 03; sekreterare vid Sjötullsdirektionen i Sthlm 08. D. 1732.

Antogs 1696 af akad. konsist. till musikstipendiat med 120 daler kmt årligen. [ 102 ]

1346. Israël Johannis Vever. F. i Linköping; fad. guldsmed. Volontär; kornett; löjtnant; afsk. — Köpman i Linköping. D. där 1741 172.

1347. Johannes Erici Älf. F. i Vårdnäs 1670; fad. komminister [518]. Prv. 1700. Kommin. i Södra Vi o. Jursdala 04; kyrkoherde i Marbäck 13. D. 1720 208.

1348. Petrus Andreæ Lundberg. F. i Flistad 1660; fad. bonde. Prv. 96. Kommin. i Vårdsbärg 97; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 1711. D. 1721 1312.

1349. Jonas Olavi Udelius. F. i Kimstad 1672; fad. bonde. Domk.-syssloman i Linköping 1704. D. 1713 143.

1350. Petrus Nicolai Collin. F. 1673; fad. borg- o. postmästare i Vimmerby. Auskult. i Göta hofr.; landssekreterare i Gotl. län 1702; just.-borgmästare i Kalmar 03. D. 1704.

1351. Benedictus Olavi Troman. F. Norrköping 1672 12; fad. kyrkoherde [647]. Militär i utländsk tjänst. D. i Holland el. Belgien.

1352. Petrus Laurentii Vallenius. F. i Häsleby 1671; fad. kyrkoherde i Flisby. D. som stud. där 1700, begr. 111.

1353. Johannes Laurentii Valléen [Vallenius]. F. i Häsleby 1672; fad. kyrkoherde i Flisby. Notarie; landtbr.-inspektor i Flisby. D. där 1748 61.

1354. Sveno Jonæ Schenbom. F. i Skeninge. Auskult. i Svea hofr.; kamrer i Likvid.-kommissionen 1697, sed. i Kammarkolleg.

1355. Nicolaus Nicolai Enman.

Begaf sig till Riga och dog där.

1356. Henricus Petri de Try. F. 1671 176; fad. grufinspektor i Lofla. Bruksinspektör på Finspång; direktör där. D. 1733 2812.

1357. Johannes Laurentii Broms. Antagl. bror till n:r 1098.

1358. Nicolaus Nicolai Stenhammar. F. i Vinnerstad 1667 510; fad. salpetersjuderi-inspektor. Prv. 1700. Kommin. i Vadstena 1700; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 07. D. 1713 104.

1359. Benedictus Erici Enckman. F. i Västervik 1673; fad. borgare. Prv. 1700. E. o. amir.-präd. i Karlskrona 1700; krigspräst vid öfverste Putbus reg. 01. D. trol. kort efter 1703.

1360. Johannes Johannis Zerl. F. i Sthlm 1677 1422; fad. mässingsslagare i Norrköping. Prv. 99. Kommin. i Söderköping 1700, i S:t Olai förs. i Norrköping 03; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 13; kontr.-prost 27. D. 1748 169.

Z. undergick prästexamen redan vid 18 års ålder, men ordination nekades honom till mognare år. Under afvaktan därpå biträdde han kyrkoh. Strand i Södra Vi.

1361. Petrus Magni Ekman. F. i Bredestad; fad. komminister [390]. Konstapel vid Artilleriet (1700); löjtnant vid gen.-löjtn. Carl Gust. Skyttes reg. (13).

Som konstapel utkommenderades E i kriget 1700, då han deltog i slaget vid Narva och året därpå i Dünamyndes belägring. Bivistade sedan fälttåget i Polen, var med vid Clissow, vid Thorns, Elbings och Lenibergs belägringar samt i slaget vid Rakowice 1705. Var därefter i fångenskap flere år och efter hemkomsten befanns han vid läkarebesiktning haft större eller mindre sår på 10 ställen å kroppen.