Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1690

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1689
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1690
1691  →


[ 100 ]

1690.

1322. Uddo Olavi Nordstrand. F. i Normlösa 1659 88; fad. bonde. Stud. i Lund 83. Hospitals-syssloman i Söderköping 92. D. i pästen 1711 89.

1323. Daniel Jonæ Vigman. F. i Vadstena 1671, döpt 217; fad. handlande. Auditör vid Östg. kav.-reg. D. i Karlshamn 1700 12, begr. i Vadstena 01 192.

1324. Laurentius Jonæ Bergner. F. i Älfvestad 1670; fad. bonde. Prv. 98. Kommin. i Skeppsås o. Älfvestad 98; kyrkoherde där 1733. D. 1737 285.

1325. Nicolaus Benjamini Retzius. F. i Klockrike 1670 287; fad. kyrkoherde [720]. Prv. 98. Kommin. i Klockrike o. Brunneby 98; kyrkoherde i Gammalkil 1716; kontr.-prost 31. D. 1752 610.

»En redlig, nitisk, from och rättfärdig man.» H.

1326. Haqvinus Laurentii Schylander. D. trol. som gammal stud. i Uppland el. Strängnäs 1732.

1327. Magnus Magni Sommelius. F. i Skärkind 1673, döpt 97; fad. kyrkoherde [784]. D. som stud. i Skärkind 1695, begr. 217.

1328. Andreas Nicolai Vizelius. Tjänsteman, trol. e. o., vid ämbetsverk i Sthlm; krögare i Söderköping; tillika rådman där. D. efter 1732.

1329. Andreas Laurentii Schörling. F. i Skärkind 1659 301; fad. bonde. Prv. 1702. Subkantor i Linköping 1696; kollega där 1703; komminister i Skärkind 08. D. 1734 15.

1330. Johannes Petri Regnér. F. i Skedevi 1666 612; fad. komminister Prv. 97. Kommin. i Västra Husby 95; kyrkoherde i Mjölby 1708. D. 1739 309.

Var under de senare lefnadsåren blind.

1331. Johannes Nicolai Vesselius. F. i Styrestad efter 1666; fad. kyrkoherde [715]. D. som stud.

Förnamnet skrifves ock Jahannes. Se n:r 1251.

1332. Andreas Andreæ Landberg. F. i Östra Ryd; fad. bonde. D. som stud. i Uppsala 1696 114.

1333. Magnus Nicolai Vretelius. F. i Vreta kloster 1665 2810; fad. bonde. Prv. 93. Kommin. i Horn o. Hycklinge 94; krigspräst 97; kyrkoherde i Mörlunda o. Tveta 1705; kontr.-prost 20. Riksdagsman 27. D. 1745 192.

»Förde på slutet mindre aktsam lefnad, hvarför han blef angifven och suspenderad 1740-43. Bl. — Om hans opposition mot biskop Benzelius se Håhl. [ 101 ]

1334. Andreas Carolus Johannis Ehrenfelt [adl. 1720; förut Nordman]. F. i Linköping 1674, döpt 182; fad. borgmästare [819]. Sekreterare hos kgl. rådet gref Chr. Gyllenstjerna o. inspektor vid hans sätesgårdar; hofauditör hos drottn. Hedvig Eleonora. Egare »till Nämdö». D. 1741 96.

1335. Johannes Johannis Nordman. F. i Linköping 1678 304; fad. borgmästare [819]. Landsfiskal i Österg. län; borgmästare i Söderköping 1704; tillika postmästare 11-12. D. 1722 145.

1336. Carolus Haqvini Dryander. E. o. kanslist i Kominerskolleg. 1696; kanslist 1700; notarie; kommissarie o. präses i Akciskammaren 16. D. efter 1723.

D. är möjligen broder till n:r 1403. — Sökte domsaga i Östergötland 1723.

1337. Laurentius Petri Drysenius. F. i Kettilstad 1671 2011; fad. prost [636]. Prv. 1718. Konsist.-notarie i Linköping 04; rektor där 11; lektor 13; tillika kyrkoherde i Landeryd 18. D. 1722 254.

1338. Gabriel Petri Löfgren. F. i Linköping 1672 32; fad. domprost [455]. Advokat i Sthlm; borgmästare i Helsingborg 1705; fältauditör vid armén i Skåne 09; häradshöfding i Villands, Gårds o. Albo doms., Krist. län, 1710. D. 1743 153.

Som borgmästare i Helsingborg gaf L. 1709 Magnus Stenbock »underrättelser om danskarnes krigsanstalter samt öfversände tid efter annan skickliga personer till Danmark, hvilka skaffade därom vidare upplysningar; måste därför vid danska krigshärens infall öfvergifva sitt ämbete, hus och egendom», under det danske generalen Rewentlow plundrade och förstörde hans gård. Fick löfte om adelskap 1734, men ernådde det ej. Sönerna adl. Löfvensköld. A.

1339. Magnus Magni Livin. F. i Norrköping 1669 6; fad. prost [452]. Prv. 96. Kyrkoherde i Marbäck 1704, i Södra Vi o. Jursdala 16. D. 1724 242.

1340. Johannes Olavi Norbeck. F. 1665. Kollega i Linköping 93; apologist 95. D. 1699 224.