Östgötars minne/1729

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1728
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1729
1730  →


[ 164 ]

1729.

2180. Nils Marelius. F. i Styra 1707 3110; fad. komminister [1443]. Landtmät.-ex. 34. Ingeniör vid Gen.-landtmäterikontoret 36; andre ord. ingeniör o. sekreterare 43; notarie 44; premieringeniör 47; förste ingeniör vid norska gränskommissionen 52—66; tit. öfverinspektor 75; tit. öfverdirektör 81. Kartutgifvare. D. i Sthlm 1791 2510.

M. var en framstående och i sitt fack skicklig man. Fick 1769 tillika med Peter Vargentin och Mårten Strömer i uppdrag att sammansätta sjökort.

[ 165 ]2181. Johan Schernander. F. i Törnevalla; fad. borgare i Linköping. D. som stud. i Döderhults prgd, Kalmar län, 1734 244.

2182. Magnus Moselius. F. i Västra Husby 1708 307; fad. kyrkoherde [1559]. Prv. 35. Kommin. i Kvillinge 40; kyrkoherde i Östra Eneby 60; prost 82. D. 1783 56.

2183. Erik Fontin. Fad. Lars, bonde i Vreta kloster. Kanslist i Nyköping; kamrer hos riksrådet gref C. G. Hård; mönsterskrifvare 1742.

2184. Daniel Schenström. F. i Skeninge 1709 1112; fad. Gabriel, råd- o. handelsman. Stadsnotarie i Skeninge 32; afsatt; stadsfiskal i Vadstena (57); tillika kämnär. D. i Vadstena 1777 135.

2185. Lars Schörling. F. i Linköping 1707 229; fad. komminister [1329]. Gardist 43, sed. kvartermästare vid Östg. kav.-reg.

Uteslöts ur nationen »för liderlighet.» — Begärde 1737 ven. conc. och »framtedde godt besked från sina på någon tid hafde conditioner.»

2186. Olof Bergner. F. i Ålfvestad 1706 210; fad. kyrkoherde [1324]. D. som stud. i Skeppsås 1736, begr. 197.

2187. Johan Adolf Ernst. F. i Brunneby 1710, döpt 53; fad. Johan, borgmästare i Linköping. Auskult. i Göta hofr.; e. kanslist vid Gen.-tullarr.- societeten 30; kassör hos gref Bjelke 34; auskult. vid Norrköpings rådsturätt 38; kontorsskrifvare vid Hofstaten 40; proviantmästare vid kronomagasinerna i Sthlm 41; hofkontrollör 45; kamrer vid Manufakturkontoret 47; kommissarie 56–66; assessor i Kommerskolleg. 70; kommersråd 72; afsk. 73. D. i Sthlm 1781.

2188. Peter Nygren. F. i Nykil 1708 53; fad. Hemming, bonde. Prv. 33. Kommin. i Risinge 37; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 63; prost 87. D. 1787 2112.

N. var en utmärkt skicklig landtbrukare och författade åtskilliga ekonomiska uppsatser, bl. a. om ängarnas förbättring och linsädet, hvilka skrifter finnas intagna i Vetenskapsakademiens handlingar och två gånger förskaffade honom den större belöningsmedaljen.

2189. Olof Livin. F. i Linderås 1709 196; fad. prost [1117]. Volontär vid Lifgardet; lifdrabant; löjtn. i fransk tjänst, sed. vid Smål. kav.-reg.; ryttmästare (kapten-löjtn.) där; afsk. före 60. D. i Säby 1777 15.

Hade råkat i skuld och flydde, som den tiden var vanligt, till Norge, hvarifrån han hos Konungen anhöll om läjdebref 1760.

2190. Jonas Livin. F. i Linderås 1711 145; fad. prost [1117]. Prv. 40. Skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 41; reg.-pastor 43; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 48. D. 1759 241.

2191. Anders Lanander. Fad. bonde. Prv. 1737. Komminister i Linderås 43. D. 1744 911.

2192. Arvid Mörtberg. Fad. Nils, bonde i Odensvi. Auskult vid kämnärsrätt i Sthlm; vaktmästare vid södra kämnärsrätten där. D. 1757.

2193. Samuel Hjertstedt. F. i Västra Tollstad 1709 1112 fad. Kyrkoherde [1298]. Fil. doktor 40; prv. 40. Kyrkoherde i Västra Tollstad 49. D. 1775 3111.

2194. Johannes Sandelius. F. i Hällestad 1703 2911; fad. komminister. Auskult. i Sthlm; notarie vid Sthlms bokauktionskammare 37. D. i Sthlmn 1747.

[ 166 ]2195. Carl Enström. Fad. gästgifvare i Kisa. Handlande o. borgare i Visby (1733). D., drunkn. i en hamn, på Gotland 1737 131.

Hade 1728 kommit i närmare förhållande till en borgaredotter i Linköping, Catarina Montin, under äktenskapslöfte. Hon blef för hans hustru kyrkotagen och han erkände förlofningen, men kom aldrig hem, utan blef 1733 gift på Gotland med enkan Märta Gärling och hade med henne två barn. Bl.

2196. Claës Bergelius. F. i Lillkyrka 1706, döpt 239; fad. Jon, skräddare. Prv. 34. Komminister i Klockrike o. Brunneby 40. D. 1778 283.

2197. Johan Adolf Cassel. F. i Skeninge 1713 144; fad. Johan, rådman. Stud. i Lund 25. Auskult. i Göta hofr.; kommissarie; notarie 50; afsk. m. tit. advokatfiskal 53; sed. bosatt i Hvetlanda, Jönk. län. D. 1791 218.

2198. Lars Törnroth. F. i Törnsfall 1701 195; fad. Nils, skomakare. Stud. i Lund 25; prv. 33. Komminister i Lofta 43. D. 1765 16.

2199. Anders Bökman. F. 1708 113; fad. Casper, inspektor i Rönö. D. som stud. i Uppsala 1739 54.

2200. Anders Starnell. F. i Skedevi 1709; fad. Johan, bonde. Prv. 36. Komminister i Skedevi 41. D. 1767 2511.

2201. Leonhard Svahn. Fad. frälseinspektor i Julita, Söderm. län. Pastor vid Kergel på Ösel; superintendent i Arensburg där. D. 1782.

2202. Erik Göran Valbom. F. i Vadstena 1710 82; fad. kyrkoherde [1432]. Fil. kand. 39; fil. doktor 40; prv. 52. Gymn.-adj. i Linköping 45; rektor i Eksjö 49; konrektor i Linköping 50; rektor 51; lektor 52; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 58; kontr.-prost 59. D. 1773 234.

»En den trognaste och oförtrutnaste handledare för ungdomen, var han framför allt angelägen att vänja sina disciplar tänka redigt och sökte därför föreställa sakerna så tydligt, att de om dem fingo riktiga begrepp innan minnet med det mindre angelägna belastades. Själf uppsatte han också lämpliga läroböcker samt genom uppmuntringar, samtal och tjenliga ombyten sökte göra lärdomen behaglig och lätt.» Br.

2203. Elias Rhyzelius. F. i Od, Älfsb. län, 1707; fad. kyrkoherde. D. i Dalsland 1740 73.

Hade gått i Linköpings skola. Begärde 1735 hos konsistorium i Linköping ordination. Resolverades: »har svårt uttal, afstyrkes.» Fick sedan rekommendation till Skara konsistorium, som lofvade vid tillfälle befordra honom. Blef dock troligen aldrig präst. — Körde ned på isen och drunknade i västra Dalsland.

2204. Johan Hedelius. F. 1703 201; fad. komminister i Törnsfall. Pädagog i Västervik. D. i Törnsfall 1767 13.

»Var vanför och vistades hos sin broder» [2631] samt där död. Anmäldes hafva utan lof inrättat en pädagogi i Västervik och måste antagligen därmed inom kort upphöra.