Östgötars minne/1859

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1858
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1859
1860  →


[ 559 ]

1859.

6057. Carl Henrik Jobst von Feilitzen. F. i Skeda 1840 229; frldr Gottfrid Vilhelm Mattias v. F., löjtn. o. godsegare, o. Elisabet Sofia Stålhammar. Bärgsex. 63; elev vid Falu bärgsskola 65; utex. 66. Bärgsnotarie; arrendator af Alsterfors bruk, Kronob. län, 67, af Blomsfors bruk i Horn 68, af Ryfvenäs landtegendom i Lofta 71; grundare af o. disponent för Öfverums trä[ 560 ]destillationsaktiebolag 71—76, för Tjusts tekn. fabr.-aktiebolag 74—76; tekn. fabrikant i Jönköping 77; förest, för kemisk station 82 o. handelskemist i Jönköping 84; föreståndare för Statens kemiska station där 85; tit. direktör; stiftare af o. föreståndare för Mosskulturföreningen 86, sed. Svenska mosskulturföreningen 88. Författare i åkerbrukskemi m. m. D. i Enköping 1901

v. F. gjorde sig ett högt förtjänt namn i svenska landtbrukets häfder och detta förnämligast genom sin storslagna verksamhet för torfmossarnes tillgodogörande för odling och industri. Den på hans initiativ stiftade mosskulturföreningen och dess arbeten ha vunnit allt större förtroende, och genom sina talrika skrifter och uppsatser, de flesta införda i föreningens tidskrift, verkade han oaflåtligt till jordbrukets fromma. Han egde en ovanlig arbetsförmåga, som ända in i det sista uppehölls af »den eldigaste själ, den fastaste vilja, det lifligaste intresse och en pliktkänsla, som aldrig visste af den minsta prutmån.» Som enskild person var han välvillig, vänfast och hjärtegod. Omständigheterna hade visserligen på hans lifsåskådning tryckt en öfvervägande allvarlig stämpel, men i ett sällskap, där han trifdes, var han alltid glad. Se vidare Sv. mosskulturföreningens tidskrift 1901.

Gift 67 m. Rosa Clementina Eugenia Stålhammar, f. 45. — Barn: Helfrid Maria Elisabet, f. 68; Carl Axel Hjalmar, f. 70, förest, för Sv. mosskulturföreningen; Frans August Gottfrid, f. 72, civilingeniör; Rosa Elin Vilhelmina, f. 77.

6058. Olaus Krantz. F. i Gammalkil 1836 251; frldr Jonas Peter K., lifgrenadierkorpral, o. Stina Jonsdotter. Teor. teol. ex. 66. D. som teol. stud. i Uppsala 1866 243. — Ogift.

6059. Johan Olof Emil Gustaf Olai. F. i Sthlm 1841 69; fr,dr Johan O., prost [5001], o. Emilie Albertina de Maré. Kameralex. 61; prl.-ex. 61; hofr.-ex. 64. V. hhöfd. 67; jur. ombudsman vid Statens järnvägsbyggnader 69; afsk. med pension 87. Notarie i Riksdagens Andra kammare 68 o. 69. Bosatt i Sthlm. D. i Borgholm 1900 26.

Gift 69 m. Selma Petronella Lindvall f. 47. — Barn: Anna Emilia, f. 70, g. m. Carl Arvid Schultz-Steinheil, lektor; Signe Selma Leokadie, f. 71, telegrafist, g. m. Georg August Lange, kontorschef; Folke Olof Johan Abraham, f. 74, ingeniör; Ingrid Ylfva Gustafva, f. 84.

6060. Lars Axel Magnus Lindelius. F. i Vimmerby 1837 2212; frldr Anders Peter L., komminister [4822], o. Karolina Vilhelmina Palmær. Stud.-ex 58; fil. kand. 62; fil. doktor 63; teor. o. prakt. teol. ex. 64; prv. 65. Lärov.-kollega i Eksjö 63; tillika regementspastor vid Smål. grenad.-kår 68. D. i Eksjö 1870 255.

L. var på sin tid en af Uppsala studentsångförenings mest framstående andre basar.

Gift 65 m. Anna Alexandra Charlotta Rosén, f. 41, d. 78; omg. m. Olof Halfdan Risén, kamrer. — Barn: Carl Axel Reinhold, f. 66, bankkassör; Anna Elvira, f. 68, d. 70; Lars Axel Magnus, f. posth. 70, stud., d. 90.

6061. Nils August Fritz von Rosen, grefve. F. i Sthlm 1840 296; frldr Gustaf Fredrik v. R., hofmarskalk [4678], o. Sofia Lovisa Augusta Piper. Prl.-ex. 64; kansliex. 68. E. o. kanslist i Civildep. 68; amanuens 76—81. Kammarherre 72; kammarherre hos Drottningen 72; hofmarskalk 81; förste hofmarskalk 81 o. chef för Konungens hofförvaltning 90. D. i Sthlm 1894 272.

v. R. omfattades med stor ynnest af Konungen och Drottningen, hvilka satte högt värde på den orubbliga tillgifvenhet, han för dem ådagalade. Någon välvilligare, mer human, ädelsinnad och flärdfri man torde ock sällan kunna träffas, och i den ställning, han intog, egde han ovanligt nog inga afundsmän.

Gift 74 m. Jeanna Hedda Carolina von Rosen, f. 49. statsfru. — Barn: Jeanna Carolina Augusta, f. 74, g. m. Philip Armfield-Skipwith, engelsk kapten; Nils Gustaf Pontus, f. 80, underlöjtn.; Eleonore Ebba Marianne Amelie, f. 86.

6062. Sköld Harald Volmar Cullberg. F. i Åtvid 1836 105; frldr Carl Sigurd C., öfverinspektor, o. Eva Charlotta Nyberg. Stud. i Lund 57; kame[ 561 ]ralex. i Upps. 63. Godsegare o. landtbrukare på Utrike i Lofta 64, på Ottinge i Lofta 83. D. där 1893 2512.

Gift 64 m. Gustava Katarina Trysén, f. 43. — Barn: Tyra Katarina, f. 65, g. m. Johan Samuel Loenbom, landtbr.; Ingrid, f. 66, g. m. Johan Gustaf Hedin, landtbr.; Signe Gunhild, f. 73, d. 83.

6063. Frans Edvard Theander. F. i Trehörna 1832 305; frldr Anders Andersson, hemmansegare, o. Maja Karin Andersdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 61: prv. 62. Komminister i Nykil 62.

Gift 69 m. Klara Matilda Blondell, f. 49. — Barn: Laura, f. 69; Lydia, f. 71; Edvard, f. 73, landtbr.: Olga, f. 76, sjuksköterska; Frans, f. 78; Tullia, f. 80, småsk.-lärarinna; Gunhilda, f. 82, telefonist; Edit, f. 84; Nanna, f. 88; Ester, f. 90; Malte, f. 95.

6064. Carl August Petersson. F. i Svanhals 1810 295; frldr Johan Erik P., landtbrukare, o. Klara Vilhelmina Andersson. Jur. prl.-ex. 65; stud. till 69. Privatman, bosatt i Järnstad i Stora Åby.

6065. Pontus Edvard Key. F. i Edshult 1843 181; frldr Carl Johan K., kapten [4443], o. Lovisa Ulrika Charlotta Burén. Fil. kand. 63; med. stud. vid Karol. instit. (amanuens där 65―66), i Uppsala o. i Montpellier 64—70. Disponent o. delegare i Edshults landtegendom i Edshult. D. i Malmö 1884 241. ― Ogift.

6066. Carl Johan Nilsson Manby. F. i Veta 1839 296; frldr Nils Johansson, torpare, o. Stina Greta Vahlqvist. Fil. stud. till 69. Industri-idkare i Huddinge, Sthlms län, 69—81. Prv. till Nykyrkl. samfundet i Göteborg 85; pastor o. föreståndare för Nya kyrkans sv. församl. i Sthlm 1900. Redaktör o. utg. af »Skandinavisk Nykyrktidning,» sed. kallad »Nya kyrkans tidning». under större delen af tiden fr. 1876; öfversättare af Svedenborgs skrifter m. m.

6067. Carl Gustaf Malm. F. i Norrköping 1839 244; frldr Lars Johan M., kopparslagare, o. Brita Maria Röhman. Fil. kand. 75. Lärov.-adjunkt i Uppsala 80; tillika lärov.-bibliotekarie 80―97.

6068. Gustave Armand Fouché d'Otrante, fransk härtig [1886, förut grefve]. F. i Paris 1840 176; frldr Paul Athanase Fouché d'O., öfv.-kammarjunkare, o. Adelaïde Sofia Vilhelmina Carolina von Stedingk. Underlöjtn. vid Lifgardet till häst 60: löjtn. 64; afsk. 68; adjut. hos kon. Carl XV 68; ryttmästare i armén 68; afsk. 74. Stallmästare hos Konungen 67; hofstallmästare 69; förste hofstallmästare 90. Godsegare å Älghammar o. Stjärnholm, Söderm. län; egare af Trulstorp, Malm. län, m. m.

Gift 1) 65 m. Ingeborg Augusta Sofia Bonde, f. 46, d. 72; 2) 73 m. Katarina Teresia Lovisa Fredrika Elisabet Grey, f. von Stedingk 37, d. 1901, statsfru hos Prinsessan af Wales. — Barn i 1:a g.: Adelaide Augusta, f. 66, g. m. Fredrik Mauritz Peyron, kammarh. o. kapten: i 2:a g.: Alexandra Lovisa, f. 74, d. 75; Albert Edvard Armand, f. 75, d. 83: Carl Ludvig, f. 77, underlöjtn.

6069. Erik Gustaf Axel Danckvardt-Lillieström. F. i Västermo, Söderm. län. 1839 89; frldr Claës Anders D.-L., godsegare, o. Anna Elisabet Åstedt. Godsegare; inneh. af Solbärga fideik.-egendom i Sya m. fl. s:nar 58. Inspektör, sed. ordf. o. verkst. styr.-led. vid Österg. ensk. banks afd.-kontor i Mjölby 84. Riksdagsman i Första kammaren för Osterg. län fr. 98.

Gift m. Augusta Matilda Floderus, f. 39. — Barn: John Anders, f. 59, gartner; Cecilia Augusta Elisabet, f. 61, g. m. Frans Vilhelm Schüllerqvist, egend.-förvaltare; Carl Axel Niklas, f. 63, arrendator; Clas Gustaf, f. 66, bolagsbokhållare; Sam Erik, f 67, bryggmästare, d. 1901; Elsa Charlotta, f. 69, räkensk.-förare; Anna Gurli Maria, [ 562 ]f. 70; Anna Göta Ulrika, f. 73; Karin Amalia, f. 76, d. 77; Anna Valborg, f. 77, bankbitr.; Nils Birger Gunnar, f. 78, stud., d. 97.

6070. Bror Jakob August Dahl. F. i Styra 1832 222; frldr Bror D., hemmansegare, o. Anna Kristina Jakobsdotter. E.-lärare i Vadstena o. Linköping 61—67; lärov.-kollega i Eksjö 67. D. där 1887 199.

D. egde ej någon särdeles stor begåfning, men han var samvetsgrann och omfattade med kärlek sitt kall, fridsam, vänlig och lugn; därför ock af lärjungarne afhållen.

Gift 74 m. Anna Hedberg, f. 41, d. 83. — Barn: Ingrid Anna Vilhelmina, f. 75; Gustaf Hakon Jakob, f. 77.

6071. Axel Valter Gabriel Spens, grefve. F. i S:t Anna 1840 127; frldr Carl Axel S., godsegare, o. Hedvig Katarina Charlotta Johanna Rehbinder. Fanjunkare vid Lifreg. dragonkår 60; underlöjtn. 61; löjtnant 68; afsk. 73. Arrend. af Engelholm i S:t Anna 70—76; disponent å Fredriksnäs i Gryt 79—81; inneh. af Engelholms fideik.-egendom i S:t Anna m. fl. s:nar, St. Bäckabo i Skarab. län samt gård i Söderköping 92. D. på Engelholm 1897 3012.

Gift 74 m. Sofia Emilie Beata Louise Stackelberg, f. 37. — Barn: Gabriel, f. 78. fideik.-innehafvare; Ellen, f. 81.

6072. Carl Johan Alfred Arvidsson. F. i Västervik 1839 258; frldr Johan A., sjöman, o. Anna Charlotta Johansdotter. Stud.-ex. 57. D. som fil. stud. i Uppsala 1868 810. ― Ogift.

Begåfvad, måttfull och allvarlig; samvetsgrann i studier; af kamrater högaktad; länge plågad af kroppsligt lidande.

6073. Isak Petter Alfred Amnell. F. i Ulrika 1837 15; frldr Magnus Persson, hemmansegare, o. Helena Isaksdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 62; prv. 62. Komminister i Ekebyborna o. Ask 63, i Svinstad 70 (tilltr. ej), i Kvillinge 71.

Gift 68 m. Alma Augusta Kristina Wavrinsky, f. 44. — Barn: Anna Helena Augusta, f. 69, g. m. Oskar Öfverberg, prost; Ingrid Elisabet, f. 71.

6074. Carl Erik Lundström. F. i Kvillinge 1840 218; frldr Johan Erik L., bruksinspektör, o. Kristina Charlotta Qvarfot. Fil. kand. 65; afl. disp.-prof för fil. grad 67. Docent i Upps. 67. D. vid Hults bruk i Kvillinge 1869 98. — Ogift.

L. egde en mycket stor begåfning samt hade förvärfvat grundliga kunskaper i matematik och därmed sammanhängande ämnen. Den del af matematiken, som han med förkärlek omfattade, utgjordes af variationskalkylen, vid hvars behandling han ådagalade en ovanlig själfständighet och skärpa. I sin karaktär röjde han samma allvar och fasthet som i sin vetenskapliga verksamhet och visade en orubblig kraft att motstå frestelser. I sitt uppträdande försynt och anspråkslös, pålitlig och vänfast, var han af kamrater i hög grad afhållen.

6075. Gustaf Harald von Stapelmohr. F. i Skärkind 1840 297; frldr Mårten Henrik v. S., landtbrukare, o. Augusta Vilhelmina Törner. Fil. kand. 66; fil. doktor 66. Lärov.-kollega i Arboga 67; v. rektor alla vt. fr. 92.

Gift 77 m. Eva Maria Charlotta Bruze, f. 52. — Barn: Ella Maria, f. 78; Gustaf Magnus, f. 82, teknolog.

6076. Carl Adolf Olsson. F. i Odensvi 1838 167; frldr Olaus Olofsson, hemmansbrukare, o. Elisabet Katarina Persdotter. Stud.-ex. 57; fil. kand. 70. V. lärov.-adj. i Nyköping 70, i Strängnäs 71; e. lärare i Jönköping 73, vid Göteborgs h. realläroverk 82; lärov.-adjunkt där 98.

6077. Peter Edvard Magnus Robert Fogelmarck. F. i Västervik 1838 236; frldr Fredrik August F., sjökapten, o. Kristina Charlotta Vefver. Stud.-ex. 55; sjökaptens- o. ångbåtsbefälh.-ex. Skeppsklarerare, ångbåtskommissio[ 563 ]när o. speditör i Västervik 62; rysk v. konsul 69; tillika ombudsman vid sjömanshuset 89 o. lärare vid Västerviks navig.-skola 90.

Gift 66 m. Julia Amalia Mortana Smitt, f. 43. — Barn: Hjalmar, f. 66, löjtn. o. baningeniör; Sigrid, f. 68; Gunhild, f. 70, g. m. Karl Alfred Ljungberg, e. o. hofr.-notarie; Harald Römer, f. 74.

6078. Samuel August Ekfelt. F. i Pelarne 1839 197; frldr Samuel Eriksson, torpare, o. Maja Lisa Månsdotter. Stud.-ex. 58. V. lärov.-adj. i Linköping 61, i Söderköping 62, i Norrköping 63. D. som fil. stud. i Uppsala 1867 152. — Ogift.

6079. Carl Johan Lagergren. F. i Stenbärga, Jönk. län, 1838 812; frldr Magnus Andersson, hemmansegare, o. Maria Gustava Andersdotter Ahlström. Stud.-ex. 58; teor. o. prakt. teol. ex. 62; prv. 63. Kommin. i Flisby o. Norra Solbärga 67; kyrkoherde där 91.

Gift 70 m. Erika Sofia Gustava Lennertz, f. 49. — Barn: Anna Erika Maria, f. 71; Gustaf Magnus, f. 73, ingeniör; Jonas Teodor, f. 74, ingeniör; Gerda Emilia Helena, f. 75, d. 75; Karl Gottfrid, f. 78, ingeniör; Knut Ivan, f. 80, d. 80; Elsa Sofia Elisabet, f. 83.

6080. Erik Hugo Eberhard Vahlén. F. i Västra Ed 1842 309; frldr Gustaf J:son V., bruksförvaltare, o. Brita Kristina Vestergren. Amanuens vid Upps. univ:s meteorolog. observatorium 65—72 o. vid dess botan. trädgård 67—71; amanuens vid fysikaliska centralobservatoriet i Petersburg 72; afsk. 86. D. på Konradsbärgs hospital 1891 2612. — Ogift.

V. var under studenttiden en mycket intresserad medlem af nationen och en god kamrat. — Hans undersökningar angående Rysslands klimat vunno genom sin noggrannhet och betydliga omfattning allmänt erkännande bland fackmän. Dålig bostad och det hårda klimat, åt hvars undersökande han egnat sina krafter, medförde en tärande sjukdom, som tvang honom att återvända till fäderneslandet, där han först efter femårigt lidande fick sluta sina dagar.

6081. Peter Magnus Alfred Jacobsson. F. i Hallingebärg 1838 93; frldr Nils J., hemmansegare, o. Catarina Sofia Almgren. D. som stud. i Hallingebärg 1860 244. ― Ogift.