Östgötars minne/1860

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1859
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1860
1861  →


[ 563 ]

1860.

6082. Axel Teodor Cnattingius. F. i Sthlm 1839 165; frldr Jakob Axel C., källarmästare, slutl. på Kumla i Gistad, o. Hedvig Maria Svahn. Elev vid Skogsinstit. 62; utex. 63. Tf. jägmästare i Hunnebärgs revir, Älfsb. län, o. förest, för skogsskolan där 70; jägmästare i Falbygds revir, Skarab. län, 74, i Örbyhus revir, Upps. län, 76; tillika föreståndare för Tierps, sed. Marma skogsskola 76. Intendent för Marma skjutfält 80—95. Redaktör af »Tidskrift för skogshushållning» 73—94 o. af »Skogsvännen» 76—94. D. å Marma 1897 175.

C. gjorde sig känd för nit och plikttrohet i sitt kall, goda kunskaper inom skogs- och naturvetenskaperna, stilistisk begåfning samt stor arbetsförmåga. Utvecklade en betydande skriftställareverksamhet dels i de af honom utgifna tidskrifterna, dels ock genom särskildt publicerade arbeten, bl. a. en värdefull »Öfversigt af svenska skogslitteraturen; bibliografiska studier.»

Gift 70 m. Lizinka Mariana Tesdorpf, f. 46. — Barn: Gerda Lovisa, f. 71. d. 79; Berta Lizinka, f. 74; Birger Axelsson, f. 75, underlöjtn.; Elsa Signe Amalia, f. 83.

6083. Gustaf Ulrik Fischer. F. i Skeninge 1838 214; frldr Nils Gustaf F., kyrkoherde [4666], o. Hedvig Ulrika Thollander. Stud.-ex. 59; teor. o. [ 564 ]prakt. teol. ex. 62; prv. 63. Kommin. i Skönbärga 72; kyrkoherde i Hvarf med Styra 83. D. 1888 2010.

»Rask och hurtig, arbetsam och ordentlig; högt värderad för ett trofast sinnelag.» Sbg.

Gift 72 m. Emilia Katarina Vesterblad, f. 42.

6084. Per Albert Vilhelm Egnell. F. i Ekeby 1838 1810; frldr Per E., landtbrukare o. handlande [4681] o. Helena Gustava Brandkula. Stud.-ex. 59. Vik. el. e. lärare i Vadstena, Linköping o. Norrköping 59—65; lärare vid Klinte högre folkskola i Klintehamn på Gotland 65. D. i Lidköping 1880 189. ― Ogift.

Skicklig lärare; jovialisk och kvick sällskapsman; kort och tjock till växten; därför kallad »Pluggen.»

6085. Johan Teodor Cnattingius. F. i Skeninge 1839 234; frldr Claës Johan C., rådman [5179], o. Sofia Lovisa Vilhelmina Högberg. D. som stud. i Uppsala 1860 285. — Ogift.

6086. Johan Petter Nelzén. F. i Locknevi 1836 279; frldr Nils Magnus Jonsson, torpare, o. Lisa Persdotter. Stud.-ex. 58. D. som fil. stud. i Uppsala 1864 173. ― Ogift.

6087. Johan August Petré. F. i Västra Ryd 1840 191; frldr Petter Jansson, hemmansegare, o. Maria Kristina Samuelsdotter. Teor. teol. ex. 66; prakt. teol. ex. 67; prv. 67. Kyrkoherde i Trehörna 70, i Herrestad o. Källstad 98.

Gift 70 m. Lydia Charlotta Egnell, f. 40, d. 1901. — Barn: Maria Elisabet, f. 71. g. m. Nils Petter Pettersson, grosshandlare: Per Johan Edvard, f. 72, apotekare; Signe Lydia Augusta, f. 74, g m. Erik Knut Ekvall, sjukgymnast: Axel Erik Reinhold. f. 76, bryggmästare; Ivar Simon August, f. 80, sågv.-inspektor: Amy Ebba Matilda Charlotta, f. 85.

6088 Lars Jakob Palmgren. F. i Östra Tollstad 1837 11; frldr Lars Johan Svensson, hemmansegare, o. Maja Persdotter. Fil. kand. 68; fil. doktor 69. Aman. vid Upps. univ:s mineralog, o. geol. samlingar 66—71, 72 -73; bitr. geolog vid Sveriges geolog. undersökning 71; docent i Upps. 73; afsk. 74; hyttingeniör vid Avesta, Kopparb. län, 74; tf. grufingeniör vid Sala silfververk 77. D. i Uppsala 1879 232. ― Ogift.

P. var en i sitt fack ganska kunnig man. Inlade stor förtjänst och mycken omsorg genom att till praktisk nytta utarbeta de af prof. Thalén föreslagna magneto-metriska undersökningarna för malmfyndighetens bestämmande och införde vid Sala grufva flere förbättrade malmbrytningsmetoder. Var synnerligen omtyckt både som förman af sina underlydande och som enskild person af sina många umgängesvänner: välvillig, godmodig och skämtsam.

6089. Axel Tisell. F. i Tjällmo 1842 54; frldr Nils Fredrik T., bruksegare [4346];, o. Göta Henrika Karolina Vult von Steyern. Jur. prl.-ex. 62; jur. stud. till 63. Godsegare o. landtbrukare på Hvittvik i Tryserum 67, å Bankestad i Västra Ed 72, å Emtöholm i Dalhem 74, å Hässelby i Lofta 76—80; numera bosatt på Ålö i Södra Vi.

Gift 68 m. Anna Maria Matilda Gobom, f. 45. — Barn: Sigrid Matilda Karolina, f. 69; Anna Maria Honorina, f. 71; Göta Matilda Sofia, f. 73; Nils Fredrik Karl, f. 75; e. o. postexpeditör; Ture Gustaf Adolf, f. 78.

6090. Melker Henrik Gustaf Falkenberg, grefve. F. i Linköping 1841 212; frldr Henrik Georg F., kammarherre o. godsegare, o. Kristina Lovisa Mörner. Furir vid Svea lifgarde 60; underlöjtn. 61; löjtn. 62; kapten 73; afsk. 73. Kammarherre 74. Godsegare; inneh. af Brokinds fideik.-egendom i [ 565 ]Vårdnäs m. fl. s:nar 73. Riksdagsman i Första kammaren för Österg. län 83—87.

Gift 72 m. Marie-Louise Blomstedt, f. 52. — Barn: Henrik Otto Melkersson, f. 74, löjtn.; Anna Maria Vilhelmina Kristina, f. 76, g. m. Hans Gustaf Toll, godsegare; Melker Otto Melkersson, f. 77, egend.-förvaltare; Maria Lovisa Kristina, f. 79; Didrik Hans, f. 82, d. 82; Henrietta Fredrika, f. 83; Ebba Katarina, f. 87.

6091. Gustaf Otto Felix Nordén. F. i Hägerstad 1839 185; frldr Anders Gustaf N., landskamrer [5155], o. Anna Fredrika Jöransson. Jur. prl.-ex. 65. E. o. landskontorist i Österg. län 69; tillika styr.-led. o. räkenskapsförare i Lifränte- o. kap.-försäkr.-anstalten i Linköping till 79. Bosatt å Lagersbärg, Västm. län.

6092. Carl Vilhelm Hjalmar Mosén. F. i Grangärde, Kopparb. län. 1841 115; frldr Carl Johan M., bruksförvaltare [5146], o. Hilda Mobeck. Fil. kand. 70; fil. doktor 75. Amanuens vid Riksmuseets botan. afd. några år fr. 76. D. i Sthlm 1887 279. ― Ogift.

M. vistades under åren 1873—76 i Brasilien för botaniska forskningar med understöd af Vetenskapsakademiens Regnellska stipendium. Gjorde där närmare bekantskap med den bildningsälskande kejsar Dom Pedro II och firade sin promotionsdag under färd på Amazonfloden. De senare åren af sitt lif sysselsatte han sig med bearbetande af anteckningarna från sin resa, hvilka han ämnade i bokform utgifva.

6093. Adolf Gustaf Vathier Hamilton, grefve. F. i Bärbo, Söderm. län. 1839 2610; frldr Adolf Malkolm H., godsegare, o. Eva Lovisa Hamilton. Kameralex. 62. Godsegare o. landtbrukare; delegare 52, ensam egare af Danbyholm, Söderm. län, 65; inneh. af Barsebäcks fideik.-egendom 60 samt egare af Flackarp, Malm. län. D. i Borgholm 1889 88.

H. egnade sig nästan uteslutande åt skötseln af sina stora gods och sin vidsträckta ekonomi; var en god hushållare och sträng husbonde. Ett hårdt slag drabbade honom genom farbroderns fall, och en viss tungsinthet följde honom sedermera till lifvets slut. — Bildade 1886 till ättens själfhjälp »Hamiltonska släktföreningen.» hvars fonder äro stälda under Riddarhusets förvaltning.

Gift 73 m. Mektild Hedvig Johanna Leijonhufvud, f. 54. — Barn: Adolf Gustaf Axel. f. 74, underlöjtn. o. fideik.-innehafvare; Henning Vathier, f. 75, underlöjtn.; Axel Robert, f 77, agronom; Henrik David, f. 78, underlöjtn.; Hedvig Louise Amalia, f. 80, g. m. Charles Emil Wierich Casimir Casimirsson Lewenhaupt, grefve, löjtn,; Patrik Johannes, f. 82; Ragnar Gotthard, f. 83; Gilbert Percival, f. 85: Rudolf Alexander, f. 88.

6094. Hugo Vilhelm Johan Natanaël Rehbinder, frih. F. i Östra Ny 1843 204; frldr Fredrik Vilhelm R., kammarherre o. häradshöfding [4955] o. Ida Natalia Schönmevr. Prl.-ex. 64; hofr.-ex. 72. V. hhöfd. 74; tf. kanslist i Öfverint.-ämb. 75―78. Tf. kanslist i Kommerskolleg. 77; föreståndare för sjöpassexped. 78; tf. sekreterare 82; tf. kommersråd 84; kommersråd o. byråchef 91. Egare af o. bosatt i Villa Rehbinder i Djursholms köping fr. 96.

Gift 93 m. Märta Banér, f. 48, i hennes 2:a gifte.

6095. Axel Isak Edström. F. i Västervik 1841 203; frldr Isak E., bankkassör, o. Dorotea Elisabet Löfberg. Stud.-ex. 58; kameralex. 61; prl.-ex. 63. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 61, i Gen.-tullstyrelsen m. fl. ämb.-verk 66; e. o. telegr.-assistent 67. Tjänsteman i lifförs.-aktiebolaget Thule i Sthlm 74; verkst. direktör 74—78; bolagets reseinspektör 78; afsk. 78. D. i Sthlm 1879 411. — Ogift.

6096. Johan Albert Ekdal. F. i Ekeby 1838 102; frldr Anders Nilsson, arbetskarl, o. Katarina Lindberg. Teor. o. prakt. teol. ex. 64: prv. 64; folk[ 566 ]sk.-lär.-ex. i Linköping 68. Kommin. i Stora Åby 72, i Skeppsås o. Älfvestad 76; kyrkoherde där 95.

Gift 72 m. Anna Augusta Thollander, f. 46. — Barn: Anders, f. 73. handelskontorist; Gustaf, f. 74, handelsbitr.; Teodor, f. 75, handelsbitr.; Knut f. 77, målare; Maria 9 f. 78, d. 96; Albert Helge, f. 79, landtbr.; Anna Katarina, f. 80; Sigrid, f. tv. 82, d. 84; Elin, f. tv. 82; Rut, f. 85; Lilly, f. 89.

6097. Johan Malkolm Blomberg. F. i Linköping 1837 105; frldr Lars Johan B., garfvare, o. Kristina Andersson. Stud.-ex. 59. E. lärare i Linköping 60—62, 63—67; lärov.-kollega i Söderköping 67.

Gift 91—92 m. Hilma Maria Elisabet Albin, f. 56. — Barn: Lars Gillis, f. 92.

6098. Carl Alfred Carlsson. F. i Östra Skrukeby 1838 114; frldr Carl Nilsson, hemmansegare, o. Mariana Olofsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 63; prv. 63. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 70; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 85.

Gift 70 m. Augusta Laurentia Johansson, f. 37. — Barn: Nils Emanuel, f. 71, d. 84; Carl Henrik Hanner, f. 73, landtbr.-bokhållare.

6099. Lars August Meurling. F. i Östra Husby 1843 2010; frldr Johan August M., hofr.-kommissarie, o. Margareta Matilda Svanbeck. Kameralex. 62. E. o. telegr.-assistent 63; telegrafist i Järnv.-styrelsen 65; telegr.-inspektor i 2:a järnv.-trafikdistr. 69, i 5:e distr. 85; telegrafdirektör i Järnv.-styrelsen 89.

Gift 84 m. Helfrid Charlotta Salén. f. 57.

6100. Carl Fredrik Hedblad. F. i Heda 1840 52; frldr Carl Gustaf Blavier, torpare o. smed, o. Brita Lisa Jonsdotter. E. lärare i Jönköping 63—64, 67—71; semin.-adjunkt i Linköping 71; tillika föreståndare för småsk.-semin. 75. D. i Linköping 1886 109.

H. var en skicklig, nitisk och energisk lärare. Ehuru han ej aflagt någon akademisk examen, egde han goda kunskaper och stor beläsenhet.

Gift 80 m. Hilma Kristina Lindström, f. 46, semin.-lärarinna. — Barn: Elsa Kristina, f. 81; Karl Elis Daniel, f. 82, e. o. postexpeditör; Hilma Amalia, f. 84, d. 85.

6101. Carl Adam Sandbergh. F. i Ask 1838 711; frldr Carl s., gods- o. bruksegare, o. Anna Andersson. Kameralex. 61. Häradsskrifvare i Sthlms läns 4:e, sed. Mellersta Roslags fögderi 75. Arrendator af Bredsätra i Roslags-Bro 78; delegare i Ask o. Alma i Ask. Ordf. i Lyhundra h:ds hushålln.-gille fr. 79.

Gift 75 m. Hilma Augusta Stridsberg, f. 47.

6102. Nils David Rosengren. F. i Linköping 1841 256; frldr Israel R., prost [4803], o. Aurora Matilda Charlotta Vejdling. Teor. o. prakt. teol. ex. 64; prv. 65. S. m. adjunkt, anst. i Normlösa 65, i Rappestad 65. D. i Söderköping 1867 141. — Ogift.

6103. Carl Oskar Moberg. F. i Västervik 1842 209; frldr Anders Gustaf M., rådman o. grosshandlare, o. Katarina Fredrika Salander. Prl.-ex. 63; kameralex. 64; hofr.-ex. 65. V. hhöfd. 69; notarie i Riksd:s Första kammare 70. E. länsnotarie i Värml. län 70; länsnotarie 74; borgmästare i Karlstad 84; tillika ombudsman i Värmlands ensk. bank 86. Riksdagsman i Första kammaren för Värml län 92—94 o. fr. 95; ordf. i Karlstads sparbanks styrelse fr. 84.

Gift 74 m. Maria Lovisa Höjer, f. 41. — Barn: Sofia Fredrika Ida Maria, f. 75; Ebba Axelina, f 76; Elna Matilda, f. 78; Ulrika Lovisa, f. 82.

6104. Oskar Ludvig Vitalis Bolling. F. i Västra Ryd 1840 2711; frldr Carl Magnus B., sergeant o. hemmansegare, o. Anna Elisabet Viridén. E. [ 567 ]lärare i Norrköping 66, i Eksjö 68; privatlärare i Nässjö, Jönk. län, 72; tillika kamrer vid Nässjö sparbank fr. 87.

6105. Carl Axel Vestin. F. i Västra Stenby 1838 2012; frldr Anders Johansson, hemmansegare, o, Maria Bengtsdotter. Teor. teol. ex. 70; prakt, teol. ex. 71; prv. 71. Kommin. i Säby 73; tillika brunnspräd. vid Medevi 77, 78; kyrkoherde i Hult o. Edshult 81.

Gift 1) 75 m. Emma Augusta Barck, f. 39, d. 84; 2) 1900 m. Clara Maria Andersson, f. Pettersson 44. — Barn i 1:a g.: Emma Olivia Maria, f. 76, d. 76.

6106. Johan Fredrik Bagge. F. i Linköping 1837 811; frldr Jakob Pontus B., kapten, o. Sofia Margareta Constance Västfelt. Kameralex. 63. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 63. D. i Linköping 1872 75 — Ogift.

6107. Axel Fredrik Magnus Ek. F. i Kristianstad 1840 312; frldr Carl Johan E., häradshöfding i Vifolka m. fl. h:d, o. Sofia Eufrosyne de Berg. Stud. i Lund af Skånska nationen 61. Sergeant vid Gotl. nat.-bev., sed. inf.-reg., 61; underlöjtn. 63; löjtn. 71; kapten 81, i reserven 91; afsk. 98. Bosatt i Sthlm.

Gift 65 m. Augusta Katarina Brinck, f. 43. — Barn: Carl Axel Vilhelm, f. 66. v. hhöfd; Jean Osvald, f. 69, löjtn.

6108. Otto Vilhelm Åberg. F. i Linköping 1841 1212; frldr Carl Vilhelm Å., källarmästare, o. Sofia Andersson. Kameralex. 61. Tf. länsbokhållare i Österg. län 73; kronofogde i Kinda o. Ydre 75. Bosatt å Drättinge i Hägerstad till 1901, sed. i Linköping.

6109. Per Gustaf Nilsson. F. i Linköping 1834 1910; frldr Peter N., dräng, o. Maria Kristina Svensdotter. Kameralex. 61. E. o. kanslist i Gen.-poststyrelsen 63; amanuens 67. Kammarskrifvare i Kammarrätten 73; revisor 79. D. i Sthlm 1889 303.

Gift 78 m. Hulda Sofia Ekström, f. 59. — Barn: Signe Amalia, f. 82. d. 82; Kerstin Maria, f. 84; Bengt Erik, f. 88.

6110. Knut Hjalmar Stolpe. F. i Gefle 1841 234; frldr Carl Johan S., just.-borgmästare i Norrköping, o. Katarina Vilhelmina Charlotta Eckhoff. Fil. kand. 70; fil. doktor 72. Docent i Lund 73—74; andre amanuens vid Vitterh.,- hist.- o. antikv.-akad. samt bitr. vid Statens historiska museum 80; tf. intendent vid Riksmuseets etnografiska samlingar fr. 99. Arkäolog o. skriftställare; medarb. i sv. o. utl. tidskrifter; deltagare i fregatten Vanadis exped. omkr. jorden 83—85.

Gift 75 m. Vilhelmina Emerentia Holmgren, f. 46. — Barn: Estrid, f. 76.