Östgötars minne/1858

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1857
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1858
1859  →


[ 556 ]

1858.

6030. August Henning Holmberg. F. i Vadstena 1839 67; frldr. Johan August H., apotekare [4981], o. Hilda Johanna Hartvich. D. som stud. i Hyères, Frankrike, 1861 142. — Ogift.

6031. Per Magnus Eklund. F. i Tjärstad 1836 192; frldr Lars E., snickare, o. Kristina Katarina Rosvall. Stud.-ex. 57; kameralex. 64. E. o. kammarskrifvare i Arméförvaltningen 65. D. på Forsaström i Gärdserum 1874 181. — Ogift.

En umgängsam, vänlig och musikalisk man.

6032. August Alson. F. i Västerlösa 1836 237; frldr Johan Peter Johansson, skomakare o. hemmanseg., o. Maria Katarina Eriksdotter. Stud. i Lund 56; teor. o. prakt. teol. ex. i Upps. 59; prv. 60. Kommin. i Hult o. Edshult 64; kyrkoherde i Västra Tollstad 74.

Gift 65 m. Anna Fredrika Rebecka Vinbladh, f. 37. — Barn: Josef Martin August, f. 65, s. m. adj. [7041]; Anton Viktor Emanuel, f. 67, med. stud. [7065], d. 90; Johannes, f. 68, emigr.; Klas Axel Teodor, f. 70, d. 70; Simon Fredrik, f. 71, emigr.; Axel Emil, f. 73, emigr.; Olga Maria Fredrika, f. 75, g. m. Ernst Ericsson, järnvägsingeniör; Teodor Magnus. f. 77, banktjänsteman; Gustaf Adolf f. 78, ingeniör.

6033. Carl Bruno Tisell. F. i Vidtsköfle, Krist, län, 1839 1112; frldr Teofil Johan Carl T., löjtnant i Svinstad, o. Kristina Lovisa von Engeström. Stud.-ex. 57; landtmät.-elev 59. Landtmät.-auskultant i Jämtl. län 62; landtbrukare 69—78; anst. vid Bärgslagernas järnväg 79—81. Bosatt å Frösön.

6034. Carl Julius Teodor Een. F. i Herrestad 1839 318; frldr Carl Johan E., kyrkoherde [4459], o. Gustava Fredrika Albertina Schaeij. Stud.-ex. 57; prl.-ex. 60; hofr.-ex. 62; kameralex. 62. V. hhöfd. 65; rådman i Västervik 67; rådman o. polismästare i Uppsala 72; borgmästare i Visby 79. Sekreterare i Riksdagens konstitutionsutskott 77. Gårdsegare i Visby.

Gift 67 m. Maria Teresia Goijer, f. 45. — Barn: Sigrid, f. 68, lärarinna; Tyra, f. 71; Märta, f. 73; Carl Maria Valdemar, f. 74, d. 75; Maria Gustava, f. 76, g. m. Oskar Mattias Floderus, fil. doktor; Carl Gustaf Ivar, f. 80, fil. kand.; Gunilla Teresia, f. 84; Katarina Eugenia, f. 86.

6035. Carl Otto Palmgren [Petersson]. F. i Hult 1835 223; frldr Peter Jonsson, hemmansegare, o. Anna Kristina Persdotter Hultman. Stud.-ex. 57; teor. teol. ex. 60; prakt. teol. ex. 61; prv. 62. Komminister i Skällvik o. S:t Anna 67.

6036. Julius Edvard von Krusenstjerna. F. i Askeryd 1841 269; frldr Edvard Vilhelm v. K., major, o. Julia Vilhelmina Lovisa Lagerheim. Jur.-fil. ex. 60; jur. kand. 64. Notarie hos Ridd. o. Adeln 65—66, i Första kammaren 67, 69, 70; förste notarie där 72 o. 73. V. hhöfd. 69; sekreterare 75—77 o. ledamot i Nya lagberedn. 77—78; fiskal i Svea hofr. 77; utgifvare af Sv. förf.-saml. 76—79; tillika sekreterare vid Nya Trollhätte kanalbolags direktion 77—83; kst. rev.-sekreterare 79; exped.-chef i Civildep. 79—83; utn. rev.-sekreterare 81; statsråd 83 o. chef för Civildep. 83; generalpostdirektör samt ordf. i Postsparb.-styrelsen 89; åter statsråd o. chef för Civildep. 96. Riks[ 557 ]dagsman i Första kammaren för Värml. län 84—93, i Andra kammaren för Sthlms stad fr. 94.

Gift 79 m. Rosa Fredrika Vult von Steijern, f. 51. — Barn: Henrik Edvard Filip, f. 80, underlöjtn.; Lennart Ernst Filip, f. 81, sergeant o. kadett; Eva Elisabet Charlotta, f. 84; Maurits Robert Filip, f. 90.

6037. Oskar Fredrik Schillberg. F. i Västra Eneby 1838 2310; frldr Jakob Fredrik S., kronolänsman, o. Charlotta Malmberg. Kameralex. 60; prl.-ex. 61; hofr.-ex. 63. V. hhöfd. 67; andre stadsnotarie i Norrköping 79; polisnotarie 81; tillika stadsfullm:s sekreterare 80 o. ombudsman vid Norrköpings stads hypot.-förening 80. Gårdsegare i Norrköping.

Gift 80 m. Ida Klara Charlotta Brisman, f 57. — Barn: Eva Charlotta, f. 81.

6038. Carl Ludvig Svante Lund. F. i Vimmerby 1841 117; frldr Anders L., rådman o. handlande, o. Anna Lovisa Dorotea Munthe. E. lärare i Linköping 66, i Göteborg 67; medarb. i »Stockholmsposten» 70; tj:man i Sthlms ensk. bank 71—75; anst. på konsulatkontor i Goole, England, 79; bokförare i Sthlm 88, numera å »Nya Dagligt Allehandas» kontor.

Gift 88 m. Rose Ann Jackson (fr. England), f. 67.

6039. Knut Alfred Hernblom. F. i Vimmerby 1840 275; frldr Per H., häradshöfding, o. Gustava Elisabet Möllenhoff. Med.-fil. ex. 61; med. kand. 64; med. lic. i Sthlm 68; fullst. med. ex. vid Gymnast, centralinstit. 68. Lasar.-läkare i Östersund 68; tillika stadsläkare 69. D. i Sthlm 1890 77.

Gift 68 m. Regina Odelmark, f. 44.

6040. Hovard Henning Dahlberg. F. i Linköping 1839 305; frldr Per Georg D., landtbrukare o. handelsträdgårdsmästare, o. Sofia Nord. Kameralex. 59. E. o. landskontorist i Österg. län 59; e. o. kammarskrifvare i Kammarrätten 62; kammarskrifvare 71; kst. 77, ord. revisor 79; revisionskommissarie 85.

Gift 76 m. Elvira Johansson, f. 52.

6041. Otto Vilhelm Claës Johan Nordenfalk. F. i Västra Ed 1840 152; frldr Johan N., justitiestats minister, o. Maria Risellsköld. Elev vid Ultuna landtbr.-institut. 62—63. Furir vid Söderm. reg. 60; underlöjtn. där 61, vid Andra lifgr.-reg. 62; löjtn. 72; kapten 82; major 91, i reserven 93; öfverstelöjtnant i armén 1900. Frivillig i danska armén under kriget 64 o. deltagare i försvaret af Dybbölskansarne samt i slaget vid Als. Disponent å Blekhems landtegendom i Törnsfall 75- 85. Kommunalman. Bosatt i Linköping.

Gift 70 m. Sigrid Honorine Cecilie Sparre, f 43. — Barn: Annie Sigrid Marie, f. 71, g. m. Lorents Ludvig Lorichs, brukspatron; Otto Erland Carl Johan, f. 80. volontär.

6042. Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe, grefve. f. i Sthlm 1839 66; frldr Adolf Fredrik Nils G., riksmarskalk, o. Ebba Eleonora Brahe. Stud. till 66. Kammarherre hos prinsessan Lovisa 69, hos Drottningen 69. Delegare i Salsta m Vattholma o. Länna bruk i Upps. o. Sthlms län. Statsrevisor 73—76. D. i Sthlm 1884 101.

Gift 74 m. Märta Margareta Bonde, f. 55, omg. m. Maurycy Prozor, polsk grefve, rysk generalkonsul.

6043. Lars Johan Hallgren. F. i Norrköping 1839 231; frldr Johan Gustaf H., bankkassör, o. Anna Fredrika Zetterstrand. Stud till 64; elev vid Skogsinstit. 65; utex. 66. Lektor vid Skogsinstit. 75; tf. jägmästare i Gästriklands revir 83—90; tillika ensk. skogsförvaltare i 12 år; jägmästare i Hunnebärgs revir, Älfsb. län, o. föreståndare för skogsskolan där 90.

Gift 74 m. Lydia Augusta Charlotta Lennqvist, f. 45. — Barn: Johan August, f. 75, underlöjtn.; Lars Gustaf, f. tv. 77: Elsa Maria, f. tv. 77, d. 79; Anna Lydia, f. 78.

[ 558 ]6044 Carl Uno Verner Strömfelt, frih. F. i Västra Husby 1835 135; frldr Hans Fredrik Harald S., justitieråd [3973], o. Brita Maria von Troil. Landtbrukare; arrendator af Norrbo i Västra Husby; sed. bosatt i Norrköping; agent för lifförsäkr.-bolaget Thule (73). D. Norrköping 1888 1512.

»En särdeles välvillig, enkel och anspråkslös personlighet.»

Gift 66 m. Hilda Viktoria Lovisa Blomberg, f. Sundberg 22, d. 94.

6045. August Heinrici. F. i Västervik 1841 52; frldr Carl August H., handlande, o. Maria Lovisa Ljungberg. Med.-fil. ex. 60; med. kand. 66; med. lic. 69. Distr.-läkare i Botkyrka, Sthlms län, 70; guvern.- o. garnisonsläkare på S:t Bartelemy 70; afsk. 72. Sinnessjuk. D. på Växjö hospital 1872 68. — Ogift.

»Calle Hej,» som han under studenttiden allmänt benämndes, var i Uppsala mycket populär. Intelligent, öppen, lefnadsfrisk och sällskaplig, trifdes han hälst bland likasinnade och var i kamratkretsar högt uppburen. — Efter knappast ett års vistande på S:t Bartelemy angreps han af sinnessjukdom och entledigades från sin befattning, hvarefter han, något förbättrad till hälsan, återkom till hemlandet, men denna förbättring blef af kort varaktighet.

6046. Anton Bernhard Værnelius. F. i Simonstorp 1837 65; frldr Anders Benjamin V., kyrkoherde [4547], o. Anna Sofia Vahlgren. Kameralex. 59; fil. kand. 66. Lärov.-adjunkt i Nyköping 68; tj:ledig 91. Läroboksförfattare. D. i Linköping 1893 224. — Ogift.

Samvetsgrann lärare, enkel och anspråkslös människa.

6047. Lars Erik Kinnander. F. i Kristbärg 1837 197; frldr Paul Gerhard K., komminister [4595], o. Apollonia Sofia Calén. Stud.-ex. 57; kameralex. 59. Landskontorist i V.-norrl. län 63. D. i Härnösand 1863 1012. — Ogift.

6048. Adolf Fredrik Magnus Sondén. F. i Linköping 1840 69; frldr Anders Fredrik S., domprost [5005], o. Carolina Cecilia Kalén. Teor. o. prakt, teol. ex. 64; prv. 65. Kateket i Jakobs o. Joh:s förs. i Sthlm 72; kyrkoherde i Västra Harg 79. D. i Enköping 1898 62.

S. var en kunnig teolog, ehuru »af en sjuklig typ,» samt väl förfaren och ordningsam i prästerliga expeditionsgöromål; till sin natur from och tillbakadragen. Måste under större delen af sitt lif kämpa med ohälsa, hvilket utöfvade ett menligt inflytande på hans verksamhet.

Gift 78 m. Hilma Charlotta Fredrika Ugarph, f. 50. — Barn: Henning Anders Gabriel, f. 79, lokomotivförare; Per Adolf Emanuel, f. 81, folksk.-lärare; Mårten Valdemar, f. 84; Ellen Karolina Amalia, f. 86; Hanna Naëmi, f. 88; Gustaf Vilhelm Ulrik Kasimir, f. 90.

6049. Oskar Reinhold Thorell. F. i Sthlm 1839 227; frldr Anders Emanuel T., skeppsklarerare, o. Matilda Lovisa Rolander. Prl.-ex. 60; hofr.-ex. 63. V. hhöfd. 69. Kanslist i Riksd:s Första kammare 70; notarie där 71, i Andra kammaren 73—79; förste notarie där 80—95. V. auditör i Fortifikationen 75; auditör i Pont.-bataljonen, sed. Svea pont.-bat., 81. Kanslist vid Sthlms rådsturätt 82; arkivarie 92; aktuarie 99. Sekreterare vid Sthlms stads fattigvårdsnämnd 84. Egare af Villa Thorell å Djurgården vid Sthlm.

Gift 72 m. Anna Hildegard Katarina Bergendal, f. 50, porträttmålarinna.

6050. Anders Lorents Nyström. F. i Gamleby 1836 192; frldr Nils Lorents Svensson, hemmansegare, o. Maja Greta Nyström. Stud-ex. 57; teor. o. prakt. teol. ex. 65; prv. 65. Kommin. i Hällestad 70; kyrkoherde där 88.

Gift 1) 72 m. Vendla Maria Charlotta Gyllenhammar, f. 44~ d. 73; 2) 88 m. Elisabet Matilda Emanuelsson, f. 53. — Barn i 1:a g.: Vendla Maria Charlotta, f, 73; i 2:a g.: Lydia Elisabet, f. 89; Eva Maria, f. 91, d. 92; Johannes Andreas Teodot, f. 95.

6051. Adolf Henrik Forselius. F. i Svinstad 1839 2111; frldr Per Olof F., prost, o. Anna Elisabet Herlén. Stud.-ex. 57. Underlöjtn. vid Första lif[ 559 ]gr.-reg. 63; löjtn. 69; kapten 80, i reserven 91. Assistent vid Kalmar järnv.- station 74; stat.-inspektor 76; tillika trafikchef vid Kalmar—Emmaboda järnväg 77; afsk. 79. D. i Linköping 1894 251.

Gift 78 m. Maria Katarina Ulrika Gyllencreutz, f. 55. — Barn: Ada Elisabet, f. 79. g. m. Carl August Holmer, stadsnotarie; Carl Olof, f. 80, med. stud. [7380]; Hans Uno, f. tv. 82, d. 82; Per Erik, f. tv. 82, d. 82; Bror Åke, f. 84, d. 87.

6052. Fredrik Vilhelm Blomqvist. F. i Asby 1835 711; frldr Fredrik B., fanjunkare, o. S. Svensson. Stud. till 66. V. lärov.-kollega i Eksjö 68—70, i Vimmerby fr. 79. D. där 1890 138. ― Ogift.

B. idkade studier för bärgsexamen, men när medlen började tryta, egnade han sig åt lärareverksamhet, som dock föga öfverensstämde med hans skaplynne. Var en lång, ståtlig och kraftigt bygd man; därför särdeles skickad att gå i spetsen för nationen med fanan.

6053. Gustaf Alfred Maurits Thrysell. F. i Skeninge 1840 266; frldr Gustaf Abraham T., komminister [4887], o. Beata Sofia Atterbom. D. som stud. på Skareda i Lommaryd 1862 156. — Ogift.

6054. Carl August Viktor Egnell. F. i Stjärnorp 1839 145; frldr Axel E., garfv.-fabrikör, o. Helena Lovisa Kock. Kameralex. 62; prl.-ex. 62; hofr.-ex. 64. V. hhöfd. 67; borgmästare i Gränna 71; tillika kassör vid Smålands ensk. banks afd.-kontor 73; v. ordf., ombudsman o. kassakontrollant i Gränna stads sparbank 86. Gårdsegare i Gränna.

Gift 74 m. Anna Matilda Kristina Hård af Segerstad, f. 53. — Barn: Anna Signe Matilda, f. 75, g. m. Herman Veibert, ingeniör; Carl Jakob Elis, f. 77, d. 78; Carl Axel Valdemar, f. 78, d. 96; Anna Kordula Sofia, f. 81; Carl Johan Oskar, f. 84; Anna Maria Kristina, f. 86.

6055. August Gustaf Fersen Gyldenstolpe, grefve. F. i Sthlm 1839 26; frldr Carl August G., kammarherre, o. Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia Lovisa von Fersen. Fanj. vid Lifg. till häst 58; underlöjtn. 60; löjtn. 61; ord.-officer hos kon. Carl XV 66; ryttm. 75; öfv.-iöjtn. o. chef för Jämtl. hästj.-kår 83; öfverste o. sek.-chef för Lifreg. dragoner 87; generalmajor i armén 97. Stallm. hos Konungen 76; kammarherre hos Drottningen 79; hofstallm. 86; förste hofstallmästare o. chef för hofstallet 86. Egare af Lindö, Söderm. län, 74—82.

Gift 71 m. Hedvig Fredrika Alice Nieroth, f. 50, statsfru. — Barn: Augusta Charlotta Alice, f. 72, g. m. Erik Birger Trolle, kammarherre o. legationsråd; Märta Hedvig Jacquette, f. 74; Nils Carl Gustaf Fersen, f. 86.

6056. Gustaf Adolf Linderstam [Andersson]. F. i Linderås 1837 279; frldr Anders Andersson, hemmansegare, o. Gustava Jönsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 61; prv. 62. Kommin. i Vårdnäs 65, i Rogslösa o. Väfversunda 72; tillika präd. vid Borghamns kronoarb.-station 78—84; kyrkoherde i Hagebyhöga, Fifvelstad o. Orlunda 82; kontr.-prost 89. D. 1896 267.

Gift 67 m. Gertrud Ingeborg Janzon, f. 44. — Barn: Jonas, f. 68, polisman; Margareta, f. 70, d. 72; Erik. f. 72, d. 76; Gustaf f. 74, gymnast; Rut, f. 76; Nils f. 78, teol. stud. [7375], Ebbe, f. 79, d. 81; Elisabet, f. 81; Ola, f. 83, sjöman; Märta, f. 86.