Det är den sista gången

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Jag har en bok, som dyr och kostlig är
Det är den sista gången
av Christina Charlotta Lindholm
Ett rop om bröd har äfven till våra öron nått  →
Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Från barnen i Norrköpings Folkskolor.

Afskedsord till herr Rektor Fr. Sandberg.

Det är den sista gången
För dig vi sjunga få,
Derföre klingar sången
Så vemodsfull också.
Väl vet du, att vi alla
Dig hafva hållit kär,
Att mången tår skall falla,
Då snart du borta är.

Tack för de flydda åren!
De hastigt runnit bort,
Som ljusa, blida våren.
Ack, glädjens tid är kort!
Haf tack och för den lära
Du nedlagt i vår själ!
Må riklig frukt hon bära
Och nyttjas af oss väl!

Vi kunna dig ej glömma,
Hur lifvet vexlar än
Skall hjertat alltid gömma
Din bild, du barnens vän!
Vi för din välgång alla
Rätt ofta vilja be
Och öfver dig nedkalla
En varm välsignelse.

Ja, Herren dig ledsage
Och glädje dina da'r,
Uti sitt hägn han tage
Det som du kärast har!
Oss alla, efter tiden,
Till evig sabbatsro
Han samle, att med friden
Uti hans hyddor bo.