Jag har en bok, som dyr och kostlig är

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  En dag rätt tankfull syntes lilla Ida
Jag har en bok, som dyr och kostlig är
av Christina Charlotta Lindholm
Det är den sista gången  →
Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872

Den bästa boken.

Jag har en bok, som dyr och kostlig är,
Från himmelen hon till mig budskap bär.
Hon talar om en Gud, hvars allmaktsord,
Ur intets natt framkallat himmel, jord.
hon säger mig, att jag, ett stoft, blef väckt
Till lif utaf hans helga andedrägt,
Att han mig först har älskat, att han vill,
Att jag skall evigt höra honom till.
För att mig frälsa ifrån synd och nöd
Han blifvit menska, lidit bitter död;
Han qvalets fyllda kalk till botten tömt,
Men lifvets helsovatten åt mig gömt.
Sin ande har han sändt att kalla mig
Från villans stig till barnaskap hos sig,
Han lofvat alla da'r mig vara när,
Han sagt, att jag skall vara der han är.
Så står der i min bok med sköna drag;
Hvart ord är ja och amen. Skulle jag
Ej vörda denna skrift? Den är en skatt,
En stjerna klar i llifvets mörka natt,
Som ledt mång' tusende till himmelen
Och leder ännu tidens vandringsmän.
Förgås skall himmel och förgås skall jord,
Men fast står evigt Herrans helga ord.
Väl den sitt hopp uppå det ordet byggt!
Hans hus står uppå hälleberget tryggt.