Een Lijten Kockebook

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Een Lijten Kockebook, Hwarutinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda Spijs wäl koka och tilrätta kan.
av okänd
Företaal  →[ titel ]

Een Lijten
Kockebook/
Hwaruthinnan beskrijfwes/
huruledes man allahanda Spijs
wäl koka och tilrätta kan.

Nyttigh för them som gärna hafwa en
godh Bisken/ och intet wilia see på hwadh
som ther til hörer/ såsom ock icke spara
omaket ther til.

Nu nyligen förfärdigat/ och
aff Trycket uthgången.

STOCKHOLM.

Hoos Ignatium Meurer/ och fins
hoos honom til köps/ åhr 1650.

Index[redigera]

Boken saknar register, index och tydlig kapitelindelning. En ungefärlig indelning i kapitel har gjorts här enligt följande:

Kommentarer[redigera]

Den här transkriptionen bygger på Een Lijten Kockebook som utgavs 1650, skriven av en okänd författare

Boken är tryckt i frakturstil. Där antikva använts (särskilt för nyare låneord, utländska ord, etc.) återges det med "skrivmaskinstil"". Dubbel-s (ß) återges som "ss". Dubblerade konsonanter som markerats med ett slags "~" över en enkel konsonant har skrivits ut som två bokstäver. Användning av "w" för vokaler i "tw" har tolkats som "uu". Inledande "v" som står för vokal har transkriberats "u". Stort begynnelse-"J" har tolkats som "I" eller "J" beroende på sammanhang.