En litten låt ôm vårn

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Balen
En litten låt ôm vårn
av Gustaf Fröding
Bergslagstroll  →
Från Nya dikter, 1894.


En litten låt ôm vårn

Ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti!
Da strecker sä ur jola,
å guschelôv för sola,
ho ä så gla å bli!

I talla smacker ickern,
för talltôppmat dä licker’n
å kongler smaker’n bra.
I vika sprätter abbern
å gädda går å habber’n
å sier: ”Tack ska’n ha!”

Å gôbban står i dôra
å sier: ”Se gumôra
å tack för sist, fru Sol!”
Å kärngan går å môrker
å planter skôt i bôrker
å kackler ôm ”i fjol”.

Å bia kommer flygnass,
å mörer kommer smygnass,
dä lôfter gôtt tå hägg.
Å kråkan kommer kraxnass
å svalan kommer flaxnass
å ännra lägger ägg.

Å göken gal i björka
å jäntan går te körka
å gôsan går på domp.
Å sjöl går ja i fjälla
å sjonger alltimälla
en litten stôlli stomp.

Å stompen ä ôm jänter
å are instrumänter
i löckas salmodi,
Å stompen ä ôm sola
å gläja här på jola.
Ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti.