Hoppa till innehållet

Sagobok för barn

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Sagobok för barn
av Peter Christen Asbjørnsen och Jørgen Moe

Innehåll
Baggen och grisen, som skulle gå till skogs och bo för sig sjelfva  →


[ 1 ]

Dockan i gräset.
Teckning af Th. Kittelsen.

[ 2 ]

SAGOBOK FÖR BARN.

FOLKSAGOR
AF
P. CHR. ASBJÖRNSEN och J. MOE.

MED TECKNINGAR
AF
E. WERENSKIOLD och TH. KITTELSEN.

Bemyndigad öfversättning från norskan.

Stockholm.
Albert Bonniers förlag
.

[ 3 ]

Stockholm.
Alb. Bonniers boktryckeri 1884
.

[ 114 ]

Innehåll.

Baggen och grisen, som skulle gå till skogs och bo för sig sjelfva. Med 2 teckningar af E. Werenskiold 1.
Guldfågeln. Med 3 teckningar af Th. Kittelsen 9.
Räfven som vallare. Med 2 teckningar af E. Werenskiold 23.
Askepilten, som åt i kapp med trollet (af Jörgen Moe). Med teckning af Th. Kittelsen 27.
Qvarnen, som står och mal på hafvets botten (af Jörgen Moe). Med 2 teckningar af E. Werenskiold 32.
Smörbock. Med 2 teckningar af Th. Kittelsen 41.
Käringen mot strömmen. Med 3 teckningar af E. Werenskiold 49.
Gertrudsfågeln (af Jörgen Moe). Med teckning af Th. Kittelsen 55.
Dottern och styfdottern. Med 2 teckningar af Th. Kittelsen 57.
Haren, som hade varit gift. Med teckning af E. Werenskiold 71.
Herremansbruden. Med 4 teckningar af E. Werenskiold 75.
Sådana kunna käringar vara. Med teckning af Th. Kittelsen 83.
Hvar och en tycker bäst om sina barn (af Jörgen Moe). Med teckning af E. Werenskiold 92.
Far sjelfver i stuga’. Med teckning af E. Werenskiold 94.
Dockan i gräset. Med 2 teckningar af Th. Kittelsen 97.
Hönan, som skulle till Dovrefjäll, för att icke hela verlden skulle förgås. Med teckning af E. Werenskiold 100.
Herre-Per (af Jörgen Moe). Med 3 teckningar af E. Werenskiold 104.