Östgötars minne/1687

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1686
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1687
1688  →


[ 94 ]

1687.

1248. Magnus Olavi Udelius. F. 1666; fad. bonde i Kimstad. D. som stud.

1249. Gunnarus Svenonis Follenius. F. i Rappestad 1664; fad. soldat. [ 95 ]Stud. i Dorpat 89, i Pernau 91; fil. doktor 93; prv. 93. Kyrkoherde i Runö, Lifland, 94—1702, i Svinstad 03. D. 1731 107.

1250. Johannes Petri Arosius. F. i Västmanland; fad. sed. bosatt i Brunneby. D. som stud.

1251. Joannes Nicolai Vesselius. F. i Styrestad 1666, döpt 304; fad. kyrkoherde [715]. Prv. 96. Kommin. i Skeninge 99; utn. kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 1707. D. 1707 44.

Ofvannämnde n:r 1251 och n:r 1331 voro halfbröder. Den ene kallas Joannes eller Jöns, den andre Johannes eller Jahannes; den enes moder hette Kristina Banck, den andres Susanna Stijgh; den ene blef präst, den andre dog som student, men hvilkendera hette Joannes eller Johannes och hvilken var son af den ena eller andra modern samt hvilkendera blef präst, har hittills trotsat all utredning.

1252. Gustavus Svenonis. Möjl. professor i Dorpat.

1253. Magnus Adelius.

Nic. menar, att ofvannämnde är densamme som n:r 1248, hvilkens namn här felskrifvits.

1254. Laurentius Petri Arenander. F. i Locknevi 1666 3; fad. kyrkoherde. Stud. i Lund 95; prv. 96. Kollega i Västervik 90, i Linköping 93; kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 96; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 1707. D. 1718 285.

1255. Johannes Laurentii Ristelius. F. i Häradshammar 1665; fad. prost [250]. Stud. i Lund 90; prv. 1712. Kollega i Vadstena 1694; tillika hosp.-prädikant där 1713; afsatt o. inlöst på hospitalet 20. D. 1723 234.

R. blef afsatt på grund af fylleri.

1256. Ericus Brunsvik. Tullinspektor i Söderköping (1695). D. där.

1257. Johannes Johannis Kjörling.

Uppgifves blifvit »fiskal» och dött i Stockholm 1688, men detta redan året efter sin inskrifning som student?

1258. Jonas Hemmingi Atterbom. F. i Rappestad; fad. bonde. Prv. 1696. Apolog. i Västervik 94—96; komminister i Skönbärga 98. D. 1720 5.

1259. Andreas Henrici Dahlström. Bokhållare i Sthlm. D. som sådan där.

1260. Matthias Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1668 84; fad. komminister. Prv. 1704. Kollega i Söderköping 1697; kommin. i Vinnerstad o. Motala 1705; kyrkoherde i Västra Harg 14. D. 1746 1512.

1261. Achatius Johannis Ståhl. F. i Eksjö 1667, döpt 1711; fad. tullnär. Stadsnotarie i Eksjö 93—1704.

1262. Matthias Johannis Ståhl. F. i Eksjö 1669, döpt 611; fad. tullnär. Militär, slutl. kapten. D. i slaget vid Helsingborg 1710 282.

1263. Samuel Johannis Ståhl. F. i Eksjö 1679, döpt 304; fad. tullnär.

Var dopvittne i Eksjö 1700, men nämnes ej sedan. S.

1264. Laurentius Laurentii Kraft. F. i Odensvi 1664 1910; fad. frälsefogde [393]. Prv. 95. Domk.-kommin. i Linköping 95; kyrkoherde i Frinnaryd 98. D. 1720 27.

1265. Johannes Johannis Vallerius. F. i Hällestad 1673 271; fad. prost [747]. Prv. 1704. Rektor i Västervik 03; kyrkoherde i Örtomta 06, i Hällestad 10; prost 06. D. 1720 221. [ 96 ]

1266. Haqvinus Algothi Boberg. F. i Kuddby 1661 1512; fad. bonde. Kollega i Norrköping 93. D., själfm., i Kuddby 1693 115.

Fick några gånger 1687—89 ven. conc. »för sin skicklighets skull.» Nic. — »Se ipsum strangulavit.»

1267. Johannes Nicolai Scherinus. Fad. komminister i Kaga. D. som stud. i Uppsala 1688.

1268. Petrus Petri Vigius. F. i Västervik 1664, döpt 1910; fad. skomakare. Prv. 94. Reg.-präd. vid Smål. inf.-reg. 95; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 1704. D. 1712 177.

1269. Samuel Svenonis Mörtling. F. i Vårdsbärg 1664 183; fad. bonde. Prv. 90. Kommin. i Törnevalla 91; kyrkoherde i Östra Skrukeby 1702. D. i Vikingstad 1724 143.

1270. Christophorus Johannis Alinus. F. i Bredestad 1665; fad. kyrkoherde [488]. Skeppsskrifvare vid Amiralitetet i Karlskrona. D. i Östergötland.

Om honom står antecknadt, att han var »summus mathematicus.»

1271. Johannes Castensson Kropp. F. i Västervik 1665 9; fad. köpman. Prv. 90. Apolog. i Norrköping 90; kommin. i S:t Johannes 91; kyrkoherde i Furingstad 1706. D. 1724 1912.

Anklagades 1722, »för det han uti ett skriftermål förbannat communicanterna, intet absolverat dem och dock dem alla communicerat.» H.

1272. Nathanaël Andreæ Gelsenius. F. i Gärdserum 1667 87; fad. kyrkoherde. Prv. 93. Kommin. i Tryserum 96; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 1708. D. 1725 2812.

1273. Nicolaus Danielis Vigius. Fad. kyrkoherde i Drothem. Inspektor el. frälsefogde i Uppland.

V. blef kanske sedermera jägmästare på Gotland och dog 1726.