Östgötars minne/1686

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1685
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1686
1687  →


[ 93 ]

1686.

1221. Johannes Erici Styrenius. F. i Linköping 1668, döpt 278; fad. prost [478]. Prv. 99. Kyrkoherde i Flisby o. Norra Solbärga 1703. D. 1733 274.

1222. Johannes Petri Bjugg. F. i Norrköping 1670 281; fad. kyrkoherde [650]. Stud. i Lund 86, i Upps. 87, åter i Lund 94; prv. 98. Reg.-pastor vid Östg. kav.-reg. 99; kyrkoherde i Västra Husby 1702, i Österslöf, Lunds stift, 14. D. 1736 43.

Som krigspräst följde han sitt regemente till Polen 1702. — Domkapitlet i Lund begärde 1720 upplysning, emedan det försports, »hurusåsom B. skall vara kommen i suspicion för ett qvinfolk, Märta Hartman benämndt, som sig någon tid i prestgården uppehållit, men sedermera ett oäkta barn aflat.» Detta hade nog sina skäl, ty församlingen klagade, att prästens hus var »ett tillhåll och skyhl för felaktiga och brottsliga qvinspersoner.» Cav.

1223. Petrus Omberg [Ammemontanus, Amontan]. F. i Mogata 1660 3; fad. komminister i Västra Husby [221]. Advokat i Sthlm. D. i pästen 1711.

1224. Johannes Haqvini Vallman. F. i Nykil 1663 85; fad. bonde. Prv. 1702. Rektor i Söderköping 1694; kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 1703. D. 1730 173.

1225. Jacobus Svenonis Norberg. F. i Norrköping; fad. skräddare. D. som stud. där 1691, begr. 225.

Denne uppgifves af somliga hafva varit »med. o. jur. doktor», men föga troligt.

1226. Jonas Jonæ Valberg. F. i Skeninge 1673; fad. borgmästare. D. som stud. i Skeninge 1693 136.

1227. Johannes Johannis Valberg. F. 1673; fad. komminister i Skyllinge, Söderm. län. D. som stud. 1694.

1228. Johannes Svenonis Kling. Notarie vid kämnärsrätt i Sthlm.

1229. Axelius Magni Törling. F. i Törnsfall; fad. M. Axelsson, kyrkoherde i Kristbärg. Tjg. kapellprädikant i Bjurbäck, Skara stift, 1700—01. D. i Lidköping 1709.

Fick lof att en eller annan gång prädika i Kristbärg 1698. För skuld på ett värdshus i Linköping blef han senare arresterad, men rymde, ovisst huru, och synes därefter hafva fört ett kringirrande lif såväl inom landet som utrikes; uppehöll sig en tid i Estland. Började tjänstgöra som präst i Bjurbäck, ehuru ej antagen af Skara konsistorium, som ock däröfver klagade. Rymde från Bjurbäck 1701 i sällskap med en tjänstepiga, Maria el. Katarina Jönsdotter Banck, med hvilken han hade två barn. Ertappad, insattes han i fängelse i Jönköping och sändes 1703 till Skara samt fick tillstånd att gifta sig med nämnda kvinna. Vistades i Haurida 1706 och senare mest i Lidköping, där han slutligen afled i pästen.

1230. Andreas Johannis Silfverling. F. i Vadstena 1663 204; fad. bild- o. stenhuggare. Fil. kand. 98; prv. 98. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 98; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 1703. D. i pästen 1711 167.

1231. Fulmo Hammarstrand [Danson]. F. 1659; fad. bonde i Loftahammar. Landtbr.-inspektor på Vinäs i Västra Ed i 32 år. D. där 1746.

1232. Matthias Dieterici Bauman. F. i Västervik 1666 239; fad. borgmästare. Prv. 95. Komminister i Nykil 96. D. 1700 11, begr. 01 101. [ 94 ]

1233. Johannes Jonæ Cederberg [Fallerius]. F. i Veta 1669, döpt 274; fad. prost [781]. Militär, slutl. ryttmästare. d. i Sibirien.

Deltog i slaget vid Pultava 1709; blef fången där och dog i fångenskapen.

1234. Abraham Hansson Bauman. F. i Västervik 1669, döpt 25; fad. borgmästare. Auskult i Svea hofr.; häradshöfding på Öland.

1235. Sveno Andreæ Laurelius [Gränsman]. F. i Lommaryd 1667 222; fad. kamrer. Fil. doktor primus 1700; prv. 13. Rektor i Linköping 02; lektor 04; tillika kyrkoh. i Landeryd 14; kyrkoherde i Risinge 18; kontr.-prost 18. D. 1743 211.

L., som var en kunskapsrik man, synnerligast i de matematiska ämnena, kallades 1700 till professor i Pernau, men undanbad sig. — Sockenboarna ansågo honom »förstå mera än allmänheten kunde begripa», hvarför han hölls nära på för trollkarl.

1236. Magnus Magni Pontin. F. i Sthlm 1675 35; fad. biskop i Linköping [se [391]]. Fil. doktor 1700. Sekreterare i Sthlm; kgl. pagehofmästare 03; hofnotarie 13. D. 1716 175.

Disputerade 1700 »de conversatione erudita.»

1237. Johannes Johannis Norcopensis. F. i Norrköping 1668 93; fad. rådman o. brukspatron, bror till n:r 569. Kammarskrifvare trol. vid Amiralitetet i Sthlm; amiralitetsbokhållare i Karlskrona. D. 1705 164.

1238. Andreas Andreæ Forssander. Sekreterare; amanuens hos Rikshistoriografen.

1239. Johannes Petri Varelius. Fad. kyrkoherde i Åsbo. Ambassadsekreterare till Moskva 1699. D. i Åbo 1718.

V. åtföljde sin morbror, Samuel Göthe [712], vid beskickning till Ryssland, men blef under dessa krigiska tider fången och kvarhölls i fångenskapen ända till 1718, då han på återvägen hem afled.

1240. Isacus Haqvini Molin. Fad. fänrik i Borg (Löt). Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.

1241. Petrus Petri Kihlman. F. i Skeninge 1663; fad. kyrkoherde [537]. Prv. 1702. Kollega i Söderköping 1694; hosp.-präd. o. syssloman i Norrköping 1702; komminister i Skällvik o. S:t Anna 07. D. 1728 196.

1242. Ericus Botvidi Severinus [Sevenius]. D. som stud.

1243. Samuel Laurentii Dalenius. F. omkr. 1665; fad. tullskrifvare i Norrköping. Tullskrifvare vid Väster tull i Norrköping. D. 1705 2.

1244. Magnus Söderstrand [Erici Schäber]. Klockare i Skedevi. D. 1710 12.

1245. Andreas Johannis Aschander. Prv. 1704. Kollega i Norrköping 1697; komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 1704. D. 1713 192.

1246. Ericus Jonæ Bergner. F. i Älfvestad 1662; fad. bonde. Bokhållare. D. i Älfvestad 1699, begr. 2211.

1247. Petrus Johannis Våhlström [Våhlstrand]. Soldat i Belgien. D. där.