Östgötars minne/1702

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1701
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1702
1703  →


[ 117 ]

1702.

1553. Israël Knagg. F. i Eksjö 1680 213; fad. Måns, borgare. Handlande (»mercator taurorum») i Eksjö. D. 1738 11.

1554. Johan Svensson Ekstedt. F. i Eksjö 1683 3110; fad. rådman o. postmästare. Häradshöfding i Fryksdals, Jösse, Nordmarks och Gillbärgs doms., Värml. län, 1718. D. 1726 196.

Hans fyra söner blefvo adlade von Eckstedt.

1555. Nils Bildensköld [adl. 1727; förut Langelius]. F. i Linköping 1683, döpt 262; fad. domprost [857]. Auskult. i Svea hofr. 1706; landssekreterare i Jönk. län 10; häradshöfding i Torna m. fl. härad, Malm. län, 14; assessor i Göta hofr. 36. D. 1740 119.

1556. Elias Torpadius. F. i Torpa 1680 55; fad. kyrkoherde [701]. Stadsnotarie i Sthlm 1716; aktuarie 16; rådman o. kämn.-präses 25; borgmästare i Sthlm o. präses i polit.-kolleg. 39. Riksdagsman 38, 40, 42. D. 1747 24.

1557. Erik Follenius. Fad. Magnus. Fänrik (kornett?).

1558. Lars Vong. F. i Linköping; fad. domprost [692]. Auditör 1710; stadsnotarie i Gefle; rådman där. D., blind, 1725.

1559. Anders Moselius. F. tv. i Östra Harg 1673, döpt 64; fad. Per, ryttare. Prv. 1707. Kommin. i Västra Husby 08; kyrkoherde i Gårdeby 23. D. 1732 194.

Stamfader för ännu fortlefvande släkten Moselius (från Mossebo).

1560. Daniel Ranzoch. F. i Västra Eneby 1680, döpt 272; fad. kyrkoherde [837]. Auditör vid öfversten frih. Nieroths reg. 1705. D. vid belägringen af Pernau, Lifland, 1710.

Enligt annan uppgift skulle han aflidit i Polen redan 1706.

1561. Anders Arngren. F. i Askeryd 1684; fad. Henrik, målare. Fältsekreterare; registrator i Göta hofr. D. 1722.

1562. Johan Maspelius. F. i Flistad 1675; fad. bonde. Auskult. i Göta hofr.; notarie. D. 1720 186.

1563. Johan Landberg [Falcenius]. F. i Skärkind 1679, döpt 214; fad. Olof, bonde. Fil. doktor 1719. Adjunkt i fil. fak. i Upps. 25; akad.-räntmästare 30. D. 1733 182.

Var »en lärd och from man.» Br. [ 118 ]

1564. Emanuel Storck. F. i Vadstena 1680, döpt 141; fad. kyrkoherde i Hof. Auskult. i Svea hofr. 1708; kamrer hos exc. gref Fabian Vrede; hofr.-kommissarie. D. 1747.

1565. Magnus Torling. F. i Klockrike trol. 1680; fad. Börje, bonde. Prv. 1715. Apolog. i Västervik 08; kommin. i Södra Vi o. Jursdala 16; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 28. D. 1740 22.

1566. Johan Borre. Fad. Nils, oxhandlare i Eksjö. Auskult. i Svea hofr. 1706; landssekreterare i Vasa län 13. D. 1745.

B. lärer en tid kallat sig Törnstedt. Nic.; Bl.

1567. Per Hellman [Hero]. Fad. kyrkoherde i Ringarum [703]. Bosatt utan kändt yrke i Häradshammar. D. där 1730.

Begick stöld i Godegård och kom sedan ej vidare till Uppsala.

1568. Jakob Dahlstrand. F. i Grebo 1676; fad. Anders, inspektor. Prv. 1711. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 11; kyrkoherde i Virserum o. Järeda 16. D. 1726 110.

1569. Anders Duræus. F. i Linköping 1682, döpt 143; fad. prost [798]. Fil. kand. 1709; fil. doktor 10; prv. 17. Musikdirektör (»dir. mus. et cantus») i Linköping 10; tillika kollega 13; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 22; prost 35; kontr.-prost 44. D. 1758 181.

»En lärd och berömlig man.» Br. — Han l&t 1723 uppränsa och iståndsätta Flistads hälsobrunn, som förut icke var annat än ett sumphål; genom hans försorg blef källan närmare undersökt, hvarefter den öfverbygdes med ett brunnshus.

1570. Gabriel Rinman. F. i Ekeby antagl. 1678; fad. prost [765]. Landtbr.-inspektor på Bo i Västra Harg; arrendator.

1571. Jakob Steinhausen. F. 1685 612; fad. Henrik, brukspatron på Gusum (af gammal tysk adlig ätt). Kornett 1708; löjtn. vid Östg. kav.-reg. 10; ryttm. 11; major vid Ståndsdragonerna 12; afsk. m. tit. öfverstelöjtnant 18. Landtbrukare o. egare af Lungsbo i Västra Husby. D. där 1741 5.

S. deltog i försvaret af Riga 1709, i slaget vid Helsingborg följande året samt fälttåget till Norge. Synes varit en anspråkslös man, enär han ej kunde af sin chef och andre gynnare förmås att söka naturalisation såsom svensk adelsman.