Östgötars minne/1701

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1700
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1701
1702  →


[ 114 ]

1701.

1517. Johan Collander. F. i Kvillinge 1674 1610; fad. Hans, sockenskomakare. Prv. 1708. Kommin. i Rogslösa o. Väfversunda 09, i Östra Husby 10; kyrkoherde i Tåby 17, i Östra Husby 31. D. 1745 146.

1518. Olof Pihlbom. Fad. Anders. Prv. 1712. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 12. D. 1718 215.

Var en gudfruktig och lärd man, ehuru han ej egde särdeles stora prädikogåfvor. Bl.

1519. Nils Aurelius. F. i Örtomta 1674 810; fad. Per Jönsson, bonde. Prv. 1706. Kommin. i Västra Eneby o. Kisa 06; kyrkoherde i Askeby 15; kontr.-prost 50. D. 1759 277.

A. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Aurelius. [ 115 ]

1520. Magnus Sevenius. F. i Rumskulla 1679, döpt 108; fad. Maurits, bonde. Prv. 1707. Komminister i Skeninge o. Bjälbo 09. D. i pästen 1711 247.

1521. Andreas Torpadius. F. i Torpa 1678 49; fod. kyrkoherde [701]. Prv. 1704. Domk.-kommin. i Linköping 07; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 10. D. 1725 144.

Hans första hustru, Brita Vinnerstedt, skar halsen af sin sjuårige son i ett föregående gifte, hvarför hon afrättades och brändes i Linköping 1710.

1522. Anders Dahlgren. Fad. Erik. Notarie vid Sthlms poliskammare. D. i Sthlm 1709.

1523. Gustaf von Heland [adl. 1727; förut Heland]. F. i Mogata 1680 198; fad. reg.-kvartermästare. E. o. kanslist i K. kansliet 1703; kanslist vid Postexped. i Sthlm 08; registrator vid Enkedrottningens kansli 14, vid Inrikesexped. 19; exped.-sekreterare 27; tit. kansliråd 47. Bondeståndets sekreterare 26. D. i Sthlm 1759 274.

Stamfader för ännu fortlefvande ätten von Heland.

1524. Jöns Talsenius. F. i Hycklinge trol. 1678; fad. Sune, bonde. Prv. 1708. Komminister i Adelöf 09; kyrkoherde där 20. D. 1723 264.

1525. Magnus Cinander. F. i Askeby trol. 1677; fad. Sven, bonde. Prv. 1712. komminister i Vist 12; afsk. 37. D. 1757 910.

Anklagades i domkapitlet för fylleri och osämja med sin hustru 1731; för försummelser, svordom m. m. suspenderad 1736. H.

1526. Johan Kjersell [Kjerselius]. F. i Tjärstad trol. 1677; fad. Per, kronolänsman. Prv. 1718. Rektor i Vimmerby 12; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 21. D. 1741 259.

1527. Johan Reuselius. F. i Linköping 1680 1312; fad. kyrkoherde [861]. Prv. 1714. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 14; kyrkoherde i Nykil 32. D. 1746 254.

1528. Johan Netzelius. F. i Kvillinge 1680, döpt 62; fad. komminister [757]. Prv. 1708. Kommin. i Kvillinge 10; kyrkoherde i Kullerstad 18, i Skällvik o. S:t Anna 30. D. 1742 211.

1529. Samuel Vigius. F. i Tryserum 1678 255; fad. kyrkoherde i Västra Ed. Prv. 1707. Kommin. i Horn o. Hycklinge 10; kyrkoherde i Veta o. Vibv 20. D. 1741 13.

1530. Brynolph Echman. F. på Visingsö, Jönk. län, 1685; fad. kyrkoherde i Västra Tollstad. Auskult. i Göta hofr. 1714; kanslist 17; aktuarie 21; e. notarie 26; notarie 33; häradshöfding i Tjust 33. D. i Västervik 1747 169.

Säges hafva dött af sorg öfver hustruns frånfälle.

1531. Samuel Hagman. Fad. Israël, borgare i Norrköping. Borgare o. rådman i Upps. 1710. D. 1714.

1532. Adam Norrmark. F. i Norrköping 1684 910; fad. Jonas, sämskmakare. V. häradshöfding i Skåne 1717. D. i Malmö 1719.

»Var en snäll latinsk poët.» Åtskilliga af honom författade värser öfver kon. Carl XII äro tryckta i Sthlm, Uppsala och Lund omkr. år 1716. Br.

1533. Per Björkman. F. i Horn; fad. kyrkoherde i Östra Eneby. Prv. 1710. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hallingebärg 18. D. där 1719, begr. 225.

»Fick skrapa för bränvinssupande» 1718.

1534. Lars Korpe [Tollander]. F. i Mjölby; fad. Johan, [ 116 ]landtbr.-inspektor. Inspektor vid Medevi 1710; mantalskommissarie; borgmästare i Hjo 11; tillika postmästare 18. D. 1725.

1535. Jonas Lorin [Lorinus]. F. i Frödinge; fad. Lars, bonde. Kollega vid Maria trivialskola i Sthlm 1708. D. där 1710.

Lefde i stor oenighet med sin hustru, förut skräddarenka, och båda åtvarnades af kyrkorådet samt blefvo vid olika tillfällen uppkallade inför konsistorium, som till och med hotade dem med tukthus, om de ej ville förlikas. L. råkade emellertid snart ut för en annan tuktomästare: han bortrycktes af pästen.

1536. Magnus Hörlin. F. i Höreda; fad. Per, bonde. Fältväbel vid Dalreg.; fänrik 1712; löjtnant 16; afsk. 19.

1537. Daniel Ståhle. F. i Skällvik 168.; fad. kyrkoherde [838]. Auditör. D. vid Pultava 1709 266.

Dog »två dagar före action af durchlopp.» Bl.

1538. Lars Ståhle. F. i Skällvik 1684; fad. kyrkoherde [838]. Prv. 1708. Kommin. i Dagsbärg o. Krokek 10; kyrkoherde där 33. D. 1741 151.

1539. Nils Lindstrand. Stud. i Lund. 1700. Mönsterskifvare vid Östg. inf.-reg. 07. D. i Polen.

1540. Carl von Carlsson [adl. 1719; förut Carlsson; frih. 31]. F. i Norrköping 1686 135; fad. Carl Johansson, borgmästare. Auskult. i Svea hofr. 1708; registrator i Riksarkivet 10; prot.-sekreterare i Defensionskomm. 12, i Krigsexped. 14; exped.-sekreterare där 19; kansliråd 27; statssekreterare 29. D. i Sthlm 1737 1711.

1541. Henrik Vettersten. Fad. Per, tullinspektor i Norrköping. Fänrik; löjtn.; kapten 1705.

1542. Anders Nordenadler [adl. 1727; förut Thoresson Schenling]. F. i Skeninge 1683, döpt 113; fad. Thore Andersson, rådman. Hofmästare hos fältmarsk. gref M. Stenbock 1707; krigsfiskal i Skåne 08; aktör vid Stora kommissionen där 09; tillika guvernem.-fiskal o. krigsfiskal i fält 09; fältauditör o. prot.-sekreterare vid Gen.-krigsrätten 10; öfverauditör vid skånska fältstaten 13; guvern.-sekreterare i Skåne 16; tit. assessor 22; afsk. 33. Egare af Södertu, Malm. län, o. Hammar, Krist. län. D. på Hammar 1761 44.

1543. Botvid Livin. F. i Säby 1681 1212; fad. prost [452]. Prv. 1708; fil. doktor 10. Reg.-pastor 11; fältprost i Skåne o. präses i fältkonsistorium 14; kyrkoherde i Säby 17; prost 20. Riksdagsman flere gånger. D. 1757 17.

L. var »en berömlig man.» H.

1544. Johan Noander.

Uppgifves kommit från Visingsö gymnasium; skulle sedan blifvit soldat och dött i Uppsala redan 1704.

1545. Zacharias Melander. F. i Asby 1681 117; fad. kyrkoherde i Hvena. Stud. i Lund 1703. Aman. vid Lunds akad. konsist. trol. 03; stadsnotarie i Lund 07; e. rådman 08; rådman 09; borgmästare 28. D. 1738.

»Vid sin död var han i små omständigheter och begrafdes på stadens bekostnad.» Sj.

1546. Abel Spalding. F. i Norrköping 1682 255; fad. Henrik, handlande. D. som stud. i Uppsala 1704 103.

1547. Henrik Spalding. F. i Norrköping 168. 1812; fad. Henrik, handlande. Militär, slutl. kapten vid gen.-majoren Hjelms dragonreg. D. i Kasan, Ryssland, 1714 23. [ 117 ]

1548. Per Spalding. F. i Norrköping, o. antagl. broder till n:r 1546 o. 1547. Militär.

1549. Anton Spalding. F. i Norrköping o. antagl. yngste broder till de tre näst föreg. Militär.

1550. Per Törner. F. i Norrköping. Militär.

1551. Johan Törner. F. i Norrköping. Militär.

1552. Jakob Ekebom. F. i Norrköping 1685, döpt 129; fad. Jakob, rådman o. handlande. Rådman i Norrköping 1708; tillika stadsfiskal 12; handelso. polit.-borgmästare 16; justitieborgmästare 17; tillika tf. postmästare 32—33. Riksdagsman under nästan alla riksdagar 19—41. D. 1758 65.

»En rättvis man och mycket frikostig till stadskyrkans prydnad.» Sds.