Östgötars minne/1855

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1854
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1855
1856  →


[ 543 ]

1855.

5947. Carl August Högberg. F. i Skeninge 1833 116; frldr Jakob August H., handlande, o. Kristina Dorotea Maria Arndtz. Stud.-ex. 54; teor. o. prakt, teol. ex. 57; prv. 57. Kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 62; kyrkoherde i Norra Vi o. Tirserum 74. D. 1883 27.

H. var en framstående prädikant och vann i följd däraf samt genom andra tilldragande personliga egenskaper sina forsamlingars tillgifvenhet.

Gift 62 m. Anna Katarina Andersson, f. 30, d. 1902. — Barn: Gerda Maria Lovisa, f. 63; Karl Tor Desiré, f. 64, telegrambyråtj:man [6944].

5948. Vilhelm Carl Stjernstedt, frih. f. i Bred, Upps. län, 1838 61; frldr Johan Vilhelm S., kapten, o. Sofia Kristina Uggla. Furir vid Värml. fältjäg.-kår 55; afsk. 56; fanjunkare vid Värml. reg. 56; und.-löjtn. 56; löjtn. 64; kapten 72; major vid Värml. fältj.-kår 85; chef för kåren 94; öfverstelöjtnant i armén 94; öfverste där 1901; afsk. fr. kåren 01. Egare af Lökene, Värml. län, 1881—93; disponent vid Frykfors o. Näsfors trämassefabrik, Värml. län.

Gift 79 m. Maria (Ammy) Uggla, f. 57. — Barn: Elisabet Sofia, f. 80, g. m. Hjalmar Gustaf Albert Holmgren, fabriksdisponent; Emilia Maria, f. 81; Hedvig Fredrika, f. 83; Johan Vilhelm Carl, f. 85; Carl Axel Bertil, f. 95.

5949. Carl Axel Soldan Ridderstad. F. i Frötuna, Sthlms län, 1838 189; frldr Carl Fredrik R., löjtn. o. redaktör i Linköping, o. Sara Maria Hagtorn. Utex. fr. Teknol. instit. 58; prl.-ex. 60; kansliex. 60; hofr.-ex. 63. V. hhöfd. 65; notarie i Riksdagens Andra kammare 67—69; v. fiskal i Svea hofr. 70; jur. ombudsman vid Motala mek. verkstads aktiebolag o. vid Motala-Hallsbärgs järnv.-bolag 72. Skriftställare. D. i Wiesbaden 1878 2912.

R. egde en öppen och manlig karaktär, höjd öfver allt småsinne, samt god begåfning både som jurist och skriftställare. Genom sina uppsatser i juridiska, politiska och skönlitterära ämnen ådagalade han ej blott stilistisk talang och ganska omfattande kunskaper utan äfven sitt stora intresse för dagens viktigare frågor. Varmt nitälskande för arbetarne och deras väl, blef han i Motala ordförande i dess arbetareförening. Reste utrikes för att öfvervinna en svår sjukdom, men kom aldrig åter.

Gift 75 m. Pella Tanson, f. 54. — Barn: Carl Peter Soldan, f. 76. und.-löjtn.; Carl Fredrik Gustaf f. 77, sjökapten o. reservunderlöjtn.

5950. Jakob Abraham Arvedson. F. i Norrköping 1836 2110; frldr Jakob Fredrik A., prost [4476], o. Amalia Falkenholm. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 57; utex. 59. Landtbr.-inspektor i Österg.; tf. länsagronom i Kopparb. län; nivellör vid Statens järnv.-byggn.; handelsagent, kommissionär o. inkasserare i Kristinehamn 76 samt ombud för Göteborgs o. Malmö köpm.-föreningar; tit. kassör. D. i Kristinehamn 1895 195.

Gift 74 m. Margareta Elisabet Vesterberg, f. 50. — Barn: Nils Gustaf, f. 76, brygg.-disponent; Erik Henrik, f. 78, styrman; Karin Amalia, f. 80, handelsbitr.: Axel Valentin, f. 82, kontorist; Klara Margareta, f. 84, d. 95; Bror Rikard, f. 86, kontorist.

5951. Albert Carl Teodor Videgren. F. i Vreta kloster 1836 259; frldr Abraham V., kronolänsman, o. Vilhelmina Albertina Suneson. Kameralex 57. Landskanslist i Österg. län 68; kronofogde i Lysing, Dal o. Aska 72. D. i Vadstena 1889 612.

V. var en driftig och dugande ämbetsman, anlitad äfven i andra så väl offentliga [ 544 ]som enskilda värf, i hvilka hans förmåga och djupa insikter gjorde stort gagn. Lika tillgänglig för hög och låg, redbar och vänfast.

Gift 72 m. Ingeborg Albertina Åberg, f. 43. — Barn: Alma Tyra Albertina, f. 73; Ingegerd Paulina, f. 75, g. m. Oskar Lundqvist, brukspatron; Nanna Agda Maria, f. 76: Inge Melker Abraham, f. 78, d. 80; Signe Elin Sofia, f. 80; Sven Albert Ingemar, f. 82, teknolog; Dagmar Elisabet Katarina, f. 85; Erik Folke Ivar, f. 88; Ernst Albert, f. posth. 90.

5952. Carl Jonas Falkenholm. F. i Norrköping 1836 312; frldr Carl Fredrik F., handl. o. klädesfabrikör [5059], o. Carolina Ulrika Lind. Fil. kand. 68; fil. doktor 69. E. o. amanuens vid Upps. univ.-bibliotek 69. D. i Vänersborg 1876 151. — Ogift.

F. var en tyst, fridsam och anspråkslös man, som visade mycken hjälpsamhet mot sina nationskamrater. Afled under besök hos släktingar i Vänersborg.

5953. Erik Johan Adolf Vesterberg. F. i Konungsund 1836 238; frldr Erik V., brukspatron, o. Katarina Augusta Ekerman. Utex. fr. Mariebärgs läroverk 60. Civilingeniör; löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 62; kapten 75; major 94; tillika distr.-ingeniör i Södra väg- o. vattenbyggn.-distr. 87; distriktschef i Östra distr. 94; afsk. 1901. Bosatt i Linköping.

Gift 75 m. Ketty Elisabet Landgren, f. 51. — Barn: Nils Erik Valdemar, f. 76, civilingeniör: Karl Axel Arvid, f. 77, civilingeniör; Karin Märta Elisabet f. 80; Sigrid Kerstin Vilhelmina, f. 84; Erik Gustaf Henrik, f. 86.

5954. Lorents Valentin Lindegren. F. i Söderhamn 1837 171; frldr Lars L., prov.-läkare i Linköping, o. Maria Sofia Näsberg. Elev vid Teknol. instit. 55; utex. 58. Civilingeniör; elev o. nivellör vid Statens järnv.-byggn. 58—64; anst. vid ensk. järnv.-byggn. 64; landtbrukare o. arrend. af Vårdsbärgs egendom i Vårdsbärg på 80-talet; arbetschef vid järnv.-byggn. i Dalarne (99). Bosatt i Falun.

Gift 74 m. Anna Maria Grill, f. 54, d. 99. — Barn: Sigrid Maria, t. 75, g. m. Hjalmar Fogelmarck, löjtn. o. baningeniör: Anna Margareta, f. 78; Ingrid, f. 81, d. 87; Carl Åke Valentin, f. 87.

5955. Ludvig Julius Schubert. F. i Norrköping 1837 151; frldr Johan Jakob S., rådman o. fabrikör, o. Karolina Vilhelmina Söderholm. Sergeant vid Svea art.-reg. 59; underlöjtn. 60; löjtn. i artill. 67, vid reg. 69; gen.-stabs-officer 72; stabsadjut. o. löjtn. vid Gen.-staben 74; kapten där 74, vid reg. 75; reg.-kv.-mästare 75—79; kapten i reserven 90; major i armén 94; afsk. 94. D. å sommarstället Finnsveden 1899 277.

S. var en skicklig och för sitt vapen mycket intresserad officer. Under åren 1867 —69 tjänstgjorde han vid franska armén i Algier och deltog därvid i expeditionen mot arabstammarna Ouled-Sidi-Cheick och mot marockanska friskaror samt var med i träffningen vid Ain-Madhi och i stormningen af Brizina.

Gift 73 m. Marta Anna Charlotta Rosenberg, f. 51. — Barn: Gustaf Ludvig, f. 74: Märta, f. 75; Elsa, f. 77, d. 82; Signe, f. 78; Tore Ludvig, f. 84.

5956. Vilhelm Adolf Vindician Holmberger. F. i Torpa 1833 122; frldr Lars Magnus H., kyrkoherde [4382], o. Sofia Katarina Norbeck. Kameralex. 59. Bitr. kammarskrifvare vid Sthlms hamnbevakn.-insp. 68; kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 71, vid Sthlms tullbevakn.-insp. 72, vid tullnederlagskontoret 79. D. i Sthlm 1884 1710.

Gift 68 m. Anna Hedvig Maria Malm, f. 41. — Barn: Anna Sofia Lovisa, f. 69; Anna Helena Gustava, f. 70; Lars Johan Vindician, f. 72; Carl Hugo, f. 74.

5957. Peter Melker Nilsson. F. i Vikingstad 1836 57; frldr Nils Månsson, landtbrukare, o. Maria Kristina Jonsdotter. Kameralex. 60. Kammarskrifvare i Fångv.-styrelsen 71; afsk. 77. Kammarskrifvare i Statskontoret 74; tf. bokhållare 73; statskommissarie 77. D. i Sthlm 1881 1311.

N. var en synnerligen framstående ämbetsman och ådagalade i sina befattningar mycken skicklighet och förmåga. Hade under en följd af år äfven anställning i [ 545 ]Riksdagens statsutskott. Åtnjöt stort förtroende och var allmänt aktad för sin flärdfria karaktär. På sista tiden sjuklig, befanns han nämnda dag om morgonen liggande död med spräckt hufvudskål på gården till det hus han bebodde, och det syntes antagligt, att han af våda nedfallit genom ett fönster och på detta sätt omkommit.

Gift 68 m. Ebba Laura Katarina Våhlander, f. 49.

5958. Carl Kinnander. F. i Kristbärg 1835 812; frldr Paul Gerhard K., komminister [4595], o. Apollonia Sofia Calén. Teor. teol. ex. 60; prakt. teol. ex. 61; prv. 61. Komminister i Gladhammar o. Västerrum 63, i Östra Husby 72. Sinnessjuk. D. 1875 1911.

Gift 61 m. Caroline Marie Honorine Tisell, f. 26.

5959. Carl Anton Aurelius. F. i Gamleby 1835 188; frldr Nils Fredrik A., prost [4453], o. Fredrika Charlotta Ek. Kameralex. 57. Landskontorist i Sthlms län 63; länsbokhållare 66; landträntmästare 89. Kontorsskrifvare, sed. postexpeditör, vid Sthlms centralpostkontor 63; afsk. 89. Kamrer vid Sthlms läns landsting fr. 82. Utgifvare af Tidskrift för landtstatens tjänstemän 68—75, 77-81.

Gift 65 m. Kristina Amalia Bernhardina Hallonstéen, f. 39. — Barn: Anton Bernhard, f. 66, läkare [7029]; Nils Alfred, f. 68, d. 86: Hilda Charlotta, f. 70; Bror Anton, f. 71, bokbindare; Anders Fredrik, f. 72, handelskontorist, d. 96; Per Daniel Kletus, f. 75, d. 81; Agnes Maria, f. tv. 78, d. 78; Hedvig Katarina, f. tv. 78, d. 78; Jakob Markus, f. 80, d. 83; Adolf Daniel Alexander, f. 81, d. 1900; Elsa Ketty Ottilia Aurelia, f. 83.

5960. Per Johan Johansson. F. i Frödinge 1833 94; frldr Johan Adolf Eriksson, bonde, o. Sara Samuelsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 57. Kommin. i Pelarne 58, i Lofta 63; kyrkoherde i Lönnbärga 73; afsatt 87. Bosatt i Vimmerby. D. där 1901 3010.

Gift 61 m. Klara Maria Teresia Törnqvist, f. 33. — Barn: Klara Julia Margareta, t 62; Tullia Fredrika Teresia, f. 64; Klas Adolf David, f. 66; Livia Isabella Maria, f.67; Klaudia Armida Frideborg, f. 69; alla fem emigr. till N.-Amerika; Åke Martin Felix, f. 71, f. d. und.-officer; Knut Folke Birger, f. 73, d. 73.

5961. Hjalmar Abraham Teofil Videgren. F. i Vreta kloster 1838 92; frldr Abraham V., kronolänsman, o. Vilhelmina Albertina Sunesson. Fil. kand. 61; fil. doktor 63. Docent i Upps. 63; fiskeriintendent (den förste) vid Landtbr.-akad. 64. Författare af skrifter i ichtyologi m. m. D. i Sthlm 1878 163.

V. utvecklade i sin egenskap af fiskeriintendent en omfattande och erkännansvård verksamhet; egnade sig med stort nit åt de med tjänsten förenade praktiska göromålen och inlade betydande förtjänster om fiskerilagstiftningen och fiskeriadministrationens ordnande inom vårt land. Vinnlade sig mycket om Sveriges värdiga uppträdande på flere utställningar och mottog i följd däraf många utmärkelser.

Gift 65 m. Elin Andrietta Lovisa Hardin, f. 40, omg. m. Gillis Emanuel Gullbranson, apotekare. — Barn: Erik Hjalmar, f. 66, d. 68; Signe Maria, f. 68, d. 70; Anna, f. 71, lärarinna; Sune Olof Hjalmar, f. 73, smidesarbetare; Kerstin, f. 76.

5962. Carl Johan Frans Villers. F. i Norra Solbärga 1832 169; frldr Nils Vilhelm Carlsson, hautboist, o. Anna Sofia Jonsson. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 57. Lärov.-adjunkt i Västervik 59; tillika fångprädikant där 79.

Gift 63 m. Fredrika Lovisa Nelander, f. 38. — Barn: Carl Fredrik, f. 64, landtbrukare; Johan Vilhelm, f. 67, typograf, d. 96; Erik August, f. 69, e. o. hofr.-notarie; Otto Martin, f. 71, provisor; Frans Gunnar, f. 73, e. o. telegr.-assistent; Elsa Augusta, f. 74.

5963. Carl Fredrik Lundelius. F. i Mellby 1835 1211; frldr Lars Nilsson, hemmansegare, o. Katarina Jansdotter. V. lärov.-kollega i Västervik o. Söderköping 59—62. Telegrafassistent i Göteborg 62, i Växjö 74, i Karlstad 78; afsk. 94 o. bosatt i Örebro.

Gift m. Hilda Sofia Elmqvist, f. 61. — Barn: Carl Johan, f. 82; Anna Elisabet, f. 84; Knut Fredrik, f. 86; Erik Filip, f. 90.

[ 546 ]5964. Carl Martin Gabriel Håhl. F i Linköping 1837 145; frldr Johan Isak H., prost [5050], o. Augusta Albertina Åhmansson. Med.-fil. ex. 57. Underläkare vid Garnis.-sjukhuset i Sthlm 58. — D. i kolera där 1858 129. — Ogift.

5965. Carl Valfrid Frölén. F. i Östra Skrukeby 1835 1210; frldr Johan Fredrik F., fanjunkare, o. Kristina Helena Pettersson. Stud.-ex. 54; kameralex. 58. Landskontorist i Österg. län 68; länsbokhållare 70; häradsskrifvare i Göstring o. Vifolka 72; kamrer vid Österg. läns landsting. D. i Mjölby 1877 296. ― Ogift.

5966. Oskar Vaste Luthander. F. i Linköping 1835 91 frldr Per Vaste L., kapten, o. Johanna Karolina Landberg. Bärgsex. 63; utex. fr. Falu bärgsskola 66. Bärgsnotarie; lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 79.

5967. Carl Ulrik Samuel Lybeck. F. i Västervik 1838 185; frldr Lars Magnus L., handlande, o. Ulla Maria de Maré. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 59; utex. 61. Förvaltare vid Eds bruk i Västra Ed 61; godsegare o. landtbrukare på Vindö i Östra Ed 80 samt egare af Järnemåla 80 o. Åsvik 90, båda i Östra Ed. Riksdagsman i Första kammaren för Kalmar läns norra del fr. 94; statsrevisor 98 o. 99; ordf. i Kalmar läns norra hushålln.-sällskap 88—1901 o. i dess norra landsting fr. 96; kommunalman.

Gift 69 m. Emmy Selander, f. 50. — Barn: Lars Tore Carl, f. 70, löjtn.; Ulla Emma Elsa Carolina, f. 72, g. m. Helmer Fritiof Kindstrand, kapten; Anna Maria Sofia, f. 76; Carl Helge Baltsar, f. 79, landtbrukare; Gustaf Ture Carl August, f. tv. 84; Emmy Maria Hanna Matilda, f. tv. 84.

5968. Axel Fredrik Tillberg. F. i Tuna 1837 154; frldr Johan T., bruksegare, o. Maria Margareta Persdotter. Underlöjtn. vid Smål. husarreg. 59; löjtn. 73; ryttmästare 82; afsk. 88. Delegare i Storebro i Vimmerby landsf. 74 o. bosatt å Fredensborg där.

Gift 64 m. Jenny Ida Henrietta Meurling, f. 43. — Barn: Emma Signe Vilhelmina, f. 65, g. m. Axel Baltzar Leonard Carleson, ryttm.; Jenny Sigrid Margareta, f. 69; Tyra Hilma Maria, f. 71.

5969. Carl Edvard Nydahl. F. i Östra Ny 1836 262; frldr Magnus Carlsson, tingsskrifvare o. landtbrukare, o. Anna Lena Olofsdotter. Kameralex. 59. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 59; afTörd. Notarie i Bondeståndets kansli. Understödstagare, tidtals kringvandrande, slutl. intagen i Östra Ny fattighus. D. där 1901 231. — Ogift.

Af naturen utrustad med ett godt hufvud och förträffliga umgängesgåfvor, skulle N. säkerligen kunnat bereda sig en tryggad framtid, om ej ett tilltagande dryckenskapsbegär slutligen blifvit honom öfvermäktigt. Flere af hans gamle kamrater försökte gång på gång att upprätta honom, men alltid förgäfves, och de tröttnade ej att bistå honom äfven på äldre dagar, då han på sina vandringar ofta sågs utblottad på det allra nödvändigaste. Trots allt bibehöll N. sitt goda lynne och en viss stolthet till det sista.

5970. Carl Gustaf Vretlind. F. i Sthlm 1836 234; frldr Hans Erik V., rådman o. skräddare, o. Anna Katarina Norgren. Tf. föreståndare för Österg. läns folkhögskola i Herrestad 69. Syssloman vid Uppsala stads fattigvård 71; tillika aman. vid Upps. stifts konsistorium 75; verkst. direktör vid Gefle stads fattigvård 92. Kommunalman. D. vid besök i Uppsala 1895 111.

V. hade ett klart och redigt hufvud, omfattande insikter, särskildt i hvad som rörde statsvetenskap och ekonomi, samt var därtill en för allmänna angelägenheter varmt intresserad och praktiskt duglig man. I följd däraf erhöll han en mängd förtroendeuppdrag, som af honom på ett utmärkt sätt fullgjordes. Gjorde sig högst förtjänt om Östgöta nation, däri han under flere terminer var dels förste, dels andre kurator; var studentkårens sekreterare 1870—74, redaktör af universitetskatalogen 1868— [ 547 ]78, Uppsala arbetareförenings ordförande 1872—79, ledamot af stadsfullmäktige m. m. Human, redbar och nitisk i uppfyllandet af honom anförtrodda värf samt begåfvad med ett jämnt och godmodigt lynne, förvärfvade han stort anseende och många vänner. Hans redan i unga dagar blanka hjässa och något ålderdomliga sätt att vara förskaffade honom tidigt det populära namnet »Gubben.»

Gift 79 m. Anna Sofia Nilson, f. 35.

5971. Johan Gustaf Vilhelm Casper Ehrenborg. f. i Linköping 1836 1612; frldr Gustaf Daniel Isak E., major, o. Emma Katarina de Maré. Stud.-ex. 54; kansliex. 59. E. o. kanslist i Civildep. 59, i Kommerskolleg. o. Gen.-tullstyrelsen 60. D. i Sthlm 1864 1312. — Ogift.

5972. Carl Olof Kajerdt. F. i Östra Ed 1832 2011; frldr Robert Johan K., kyrkoherde, o. Albertina Lovisa von Knorring. Landtmät-ex. 59. Landtmät.-auskultant 59—92, anst. i Kalmar län 65, i Österg. län 76. Skollärare i Ljungby, Kronob. län.

5973. Axel Vilhelm Oskar Egerström. F. i Gryt 1837 3011; frldr Carl Axel Ulrik Vilhelm E., landtbrukare, o. Emma Lovisa Cecilia Castman. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 64; med. lic. i Sthlm 67. Provinsialläkare i Ragunda, Jämtl. län, 69, i Tierp, Upps. län. 75; afsk. 97 o. bosatt i Uppsala.

Gift 66 m. Alma Amanda Rebecka Klinth, f. 46. — Barn: Axel Fredrik, f. 67, e. o. landskontorist; Alma Vilhelmina Emerentia Maria, f. 71, d. 75; Emma Amanda Axelina, f. 73; Karl Vilhelm Birger, f. 75, med. stud.; Ivar Reinhold Oskar, f 78, järnv.-tj.man; Ragnar Vilhelm Ossian, f. 82, stud.