Östgötars minne/1884

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1883
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1884
1885  →


[ 669 ]

1884.

6937. Ernst Gustaf Vigart. F. i Horn 1863 189; frldr Ernst Ludvig V., handlande, o. Carolina Skoglund. Mog.-ex. 83; fil. stud. till 86; elev vid Schartaus handelsinstitut i Sthlm 86. Kontorist i Tonnay—Charente, Frankrike, 87; korrespondent o. reseagent hos E. Normandin & C:o i Châteauneuf-sur-Charente fr. 89.

6938. Adolf Fredrik Berthold. F. i Veta 1865 146; frldr Anders Fredrik Andersson, landtbrukare, o. Anna Kristina Jonsson. Mog.-ex. 83; jur.-fil. ex. 85; jur. kand. 90. E. o. notarie i Göta hofr. 90, i Svea hofr. 90 o. tjg. där 93—96; v. häradshöfding 93; aman. i Just.-rev.-exped. 93—96. Verkst. direktör i Aktiebolaget Tjänstemannabanken i Sthlm fr. 97.

Gift 97 m. Hildegard Anna Platner (fr. Tyskland), f. 75. — Barn: Karl Erik Adolf, f. 98; Axel Adolf Eugen, f. 99.

6939. Sven Olof Rylander. F. i Slaka 1863 214; frldr Anders Josef R., hemmansegare, o. Karolina Högberg. Mog.-ex. 83; fil. kand. 88. Sinnessjuk o. intagen på Upps. hospital 90.

6940. August Andreas Emanuel Lundgren. F. i Marbäck 1863 89; frldr Gustaf Emanuel L., kyrkoherde, o. Emma Maria Lovisa Schmidt. Mog.-ex. 83; med.-fil. ex. 85; stud. af Söderm.-Närikes nation 89. Emigr. till Nord-Amerika 91; musiklärare, plantage-egare o. trädgårdsodlare i Florida.

Gift 98 m. Gertye Brennan, f. 82. — Barn: Mabel, f. 99; Emma, f. 01.

6941. Gustaf Adolf Landström. F. i Svinstad 1855 62; frldr Anders L., torpare, o. Maria Charlotta Ljungqvist. Mog.-ex. 83; teol.-fil. ex. 85; fil. kand. 90; fil. lic. 99; fil. doktor 1900. Privatlärare i Upps.; gårdsegare där. H.

Gift 99 m. Teresia Elisabet Nitzell, f. 76.

6942. Sivert Arvid Middendorff. F. i Åtvid 1866 2810; frldr Arvid Vilhelm M., telegrafkommissarie, o. Emma Charlotta Österman. Mog.-ex. 83; med.-fil. ex. 87; med. stud. till 94. E. o. telegrafassistent 85; telegrafassistent i Sthlm 95; tf. förste vaktföreståndare vid Sthlms rikstelefonstation fr. 1900.

6943. Carl Viktor Sundberg. F. i Kisa 1857 51; frldr Leander S., hemmansegare, o. Gustava Albertina Andersdotter, Mog.-ex. 82; teol.-fil. ex. 86; teor. teol. ex. 88; prakt. teol. ex. 89; prv. 90. Komminister i Rök o. Heda 94.

6944. Carl Tor Désiré Högberg. F. i Tjärstad 1864 712; frldr Carl August H., kyrkoherde [5947], o. Anna Katarina Andersson. Stud. i Upps. till 89, vid Sorbonne i Paris 91—92. Privatlärare i Stettin 92—93; tjänsteman vid Svenska telegrambyrån i Sthlm fr. 93.

[ 670 ]6945. Axel Edvard Fransén. F. i Flisby 1864 41; frldr Gustaf Frans Svensson, hemmansegare, o. Lena Stina Magnidotter. Fil. lic. 96; fil. doktor 1900. N.

Gift 87 m. Alma Sofia Sundgren, f. 65. — Barn: Naëmi, f. 89; Henning, f. 90; Sonja, f. 92; Bertil, f. 95, d. 97.

6946. Ernst Gustaf Hjalmar Hägerström. F. i Haurida 1865 1111; frldr Karl Fredrik Teodor II, kyrkoherde [5935], o. Hedvig Ida Margareta Embring. Prl.-ex. 85; hofr.-ex. 88. V. hhöfd. 91; notarie i Göta hofr. 98.

Gift 98 m. Emilia Tour, f. 71. — Barn: Ida Ragnhild Emilia, f. 99.

6947. Axel Johan Einar Lönnberg. F. i Sthlm 1865 2412; frldr Carl Johan Leonard L., fil. doktor [5739], o. Matilda Lovisa Jakobina Stenhammar. Fil. kand. 87; fil. lic. 90; fil. doktor 91. Docent i Upps. 91; tillika fiskeri-instruktör i Gefleb. län fr. 94; aman. vid Upps. univ:s zoolog. museum fr. 95; fiskeristipendiat 91; statens undervisare i fiskodling fr. 99. Författare i zoologi.

Gift 94 m. Eva Tora Lovisa Fries, f. 70. — Barn: Otto Einar Ingvar, f. 95; Karl Johan Torvald, f. 96.

6948. Klas Alfred Nordfeldt [Nilsson]. F. i Askeby 1862 103; frldr Karl August Nilsson, skräddare, o. Kristina Maria Våhlander. Teol.-fil. ex. 89; teor. teol. ex. 94; prakt. teol. ex. 96; folksk.-lär.-ex. 97; prv. 97. Komminister i Östra Ed 99.

Gift 1900 m. Ester Elisabet Nelson, f. 69 — Barn: Elna Maria Elisabet, f. 01.

6949. Carl Hammarberg. F. i Västervik 1865 1211; frldr Carl August H., sjökapten, o. Augusta Charlotta Holm. Med.-fil. ex. 85; med. kand. 89; med. lic. 92; med. doktor 93. Underläkare vid Akad. sjukhuset i Upps. 92; tillika docent vid Upps. univ. 93. D. i Uppsala 1893 111. — Ogift.

Ovanligt samvetsgrann, vetenskapligt anlagd och kunskapsrik, hade H. trots sin ungdom hunnit gifva stora löften som medicinsk forskare, och få läkare förstodo att som han förvärfva sina patienters förtroende och kärlek. Vid sidan af sin egentliga verksamhet fick han äfven tid att egna sig åt andra uppgifter. Så var han en af föreningen »Studenter och arbetares» mest verksamme medlemmar. Inom kamratkretsen synnerligt uppburen på grund af sitt vänfasta, öppna och flärdlösa väsen.

6950. Oskar Johannes Palm. F. i Fresta, Sthlms län, 1866 24; frldr Kristian P., kapten, o. Sofia Lindberg. Prl.-ex. 86; hofr.-ex. 94. E. o. notarie i Svea hofr. 94; amanuens i Postsparb.-styrelsen 97. D. i Sthlm 1901 235. - Ogift.

6951. Rikard Martin Banck. F. i Linköping 1866 196; frldr Anders B., brefbärare o. gårdsegare, o. Johanna Nilsson. Kontorist å Alb. Bonniers bokförlagsexped. i Sthlm 84.

Gift 95 m. Elin Maria Banck, f. 72.

6952. Per Johan Conrad Nyberg. F. i Trehörna 1862 411; frldr Johan Leonard N., folksk.-lärare, o. Amalia Vilhelmina Rydberg. Prl.-ex. 86; jur. stud. till 90. Emigr. till Nord-Amerika; kontorist i Chicago, Ill.

6953. Carl Hugo Gemmel. F. i Norrköping 1866 298; frldr Carl Herman Petter G., litogr. verkmästare (tysk), o. Hedvig Albertina Sandell. Jur.-fil. ex. 85; jur. kand. 90; jur. lic. 99. E. o. notarie i Svea hofr.; amanuens i Civildep. 01.

6954. Carl Fredrik Toll [Tolf]. F. i Linköping 1866 183; frldr Per Fredrik Tolf, fanjunkare, o. Augusta Vesterdal. Kontorist i Norrköping; [ 671 ]spannmålsmäklare o. försäkr.-agent där; grosshandlare, under firma Sten Mark & komp., i Göteborg 1900.

Gift 96 m. Hilma Kristina Andersson, f. 66. — Barn: Carl Gösta, f. 98.

6955. Adolf Fredrik Verner. F. i Ask 1863 159; frldr Anders Gustaf Fredriksson, landtbrukare, o. Anna Lovisa Hansson. Med.-fil. ex. 86; med. stud. till 87. Emigr. till Australien; apotekare i Sydney i börj. af 90-talet.

6956. Axel Leonard Helander. F. i Drothem 1866 256; frldr Nils H., smed, o. Maria Charlotta Persdotter. Mog.-ex. 83; fil. kand. 87; fil. lic. 93. Lärov.-kollega i Norrtälje 97; lärov.-adjunkt i Gefle 99.

6957. Vilhelm Ludvig Moberg. F. i Norrköping 1866 1410; frldr Carl Vilhelm August M., lasar.-läkare, o. Sara Ringborg. Med.-fil. ex. 85; med. kand. 90; med. lic. i Sthlm 99. Läkare i Kongo, Afrika, 93—96; läk.-stip. i Flottan 97—02; praktis. läkare i Sthlm fr. 1900.

Gift 02 m. Maria Svärd, f. 77.

6958. Henry Gustaf Magnus Kalén. F. i Eksjö 1866 262; frldr Magnus Vilhelm K., lärov.-kollega [5557], o. Sara Cecilia Amalia Cornelius. Fil. kand. 88; stud. i Lund 89; hofr.-ex. 91. E. o. notarie i Göta hofr. 91; bitr. hos domhafvanden i Norra o. Södra Vedbo doms. D. i Eksjö 1894 2211. — Ogift.

6959. Gustaf Adolf Alvin. F. i Allhelgona 1864 219; frldr Anders Peter Petersson, landtbrukare, o. Kristina Katarina Karlsdotter. Med.-fil. ex. 86; med. kand. 92; med. lic. i Sthlm 98. Lasar.-läkare i Medevi 94—98; e. prov.-läkare i Ljusnarsbärg, Örebro län, 1900.

Gift 01 m. Anna Maria Hasselgren, f. 76.

6960. Johan Axel Petrus Broman. F. i Asby 1865 123; frldr Lars Peter B., prost [5881], o. Anna Ulrika Josefina Liedholm. Teol.-fil. ex. 85; teol. kand. 96; prv. 96. Prädikant vid Mikaëlskapellet i Uppsala 96; kyrkoherde i Vist 1900.

Gift 96 m. Anna Carolina Liedholm, f. 63. — Barn: Anna Ingrid Maria, f. 01.

6961. Oskar Fredrik Jonsson. F. i Jönköping 1865 297; frldr Fredrik J., mössmakare i Linköping, o. Hilda Augusta Nilsson. Fil. kand. 88. E. lärare i Vänersborg 90; lärov.-adjunkt där 1900.

Gift 01 m. Elin Amalia Svensson, f. 71.

6962. Selim Oskar Viktor Snellman. F. i Ödeshög 1867 262; frldr Sven S., komminister, o. Selma Aurora Hertzman. Prl.-ex. 86; jur. stud. i Upps. till 88, i Lund till 94. Kontorist hos grossh.-firman Heyman & Schönthal i Sthlm fr. 94.

6963. Gunnar Abrahamsson. F. i Västra Tollstad 1866 22; frldr Israël A., e. o. hofr.-notarie [5586], o. Emilia Aurora Petersson. Med.-fil. ex. 86; med. kand. i Sthlm 92; med. lic. 1900. Praktis. läkare i Varbärg 02.

6964. Hjalmar Christian Ferdinand Lindeberg. F. i Malmö 1866 162; frldr Axel Ferdinand L., maskiningeniör i Linköping, o. Maria Elisabet Malmqvist. Prl.-ex. 86; stud. i Lund 90; hofr.-ex. 92. E. o. notarie i Svea hofr. 92; e. o. tj:man i Gen.-poststyrelsen 93; amanuens där 97.

Gift 99 m. Tora Helena Emilia Livijn, f. 75.

6965. Claës Herman Sörbin. F. i Mjölby 1861 212; frldr Carl Johan Svensson, landtbrukare, o. Hedda Carolina Hagelin. Teol.-fil. ex. 87; teor. teol. ex. 90; prakt. teol. ex. 91; prv. 91. Komminister i Herrestad o. Källstad 1900.

[ 672 ]6966. Per Simeon Julius Segerstedt. F. i Törnsfall 1866 107; frldr Erik Johan S., komminister [5543], o. Anna Kristina Vilhelmina Matilda Vestman. Fil. kand. 88; fil. lic. 94; fil. doktor 94. E. o. lektor i Östersund fr. 98.

6967. Carl Rudolf Zakarias Abelin. F. i Malmö 1864 305; frldr Gustaf Rudolf A., generallöjtnant [5477], o. Charlotta Emerentia Carolina Zethelius. Fil. stud. till 85; trädgårdselev i Rosenborgs have vid Köpenhamn 86—87. Trädgårdsdirektör; arrendator af Björnsnäs trädgård i Kvillinge 88—98; anläggare o. innehafvare af Norrvikens trädgårdar i Kvillinge fr. 88; tillika föreståndare för trädg.-skola där 90—96, vid Åtvidabärg fr. 01. Författare i hortikultur; redaktör af tidn. »Trädgårdsskötseln» 94.

Gift 94 m. Hilda Ellen Signe Maria Scherini, f. 73. — Barn: Harald Henrik, f. 95.

6968. Gustaf Adolf Krantz. F. i Östra Tollstad 1861 810; frldr Gustaf K., skomakare, o. Margareta Larsdotter. Teol.-fil. ex. 86; teor. o. prakt. teol. ex. 90; prv. 91. Präd. vid Norrköpings stads sjukhus o. vid Lenningska sjukhemmet 97—98; komminister i Vreta kloster 97.

Gift 01 m. Anna Sofia Stenhammar, f. 73.

6969. John Axel Svartling. F. i Norrköping 1866 35; frldr Frans Johan Axel S., v. konsul o. fabr.-disponent, o. Matilda Charlotta Ståhlbom. Jur.-fil. ex. 85; jur. kand. 89. Bitr. verkst. direktör vid Skand. kreditaktiebolagets kontor i Norrköping 92; verkst. direktör 95; kassadirektör vid Nordiska kreditbanken i Sthlm 96.

6970. Carl Olof Aulin. F. i Godegård 1864 2311; frldr Olof Henrik Bernhard A., godsegare, o. Eva Emilia Stavelius. Jur.-fil. ex. 85; jur. kand. 91. Aman. i Civildep. 92; tf. registrator fr. 1900. Registrator vid Allm. konst- o. industriutställn:s exped. i Sthlm 95—97.

6971. Claes Harald Engelbrecht. F. i Norrköping 1865 14; frldr Carl Vilhelm E., läkare [5629], o. Sofia Lovisa Katarina Engelbrecht. Med.-fil. ex. 86; med. kand. 91; med. lic. i Sthlm 97. Aman. vid barnsjukhuset Samariten i Sthlm 97, vid Allm. barnhuset 98; underläkare där 99; praktis. läkare i Gefle fr. 01.

6972. Erik Gustaf Hjalmar Petersson. F. i Östra Husby 1866 1711; frldr Hjalmar Leonard P., kronofogde [5740], o. Clara Augusta Charlotta Petersson. Prl.-ex. 85; stud. i Lund 86; hofr.-ex. 88. E. o. notarie i Göta hofr. 88; v. häradshöfding 92; tf. domhafvande i Kinda o. Ydre, sed. i Nordals, Sundals o. Valbo doms., Älfsb. län (02).

6973. Albert Gustaf Olsén. F. i Borrum 1863 229; frldr Carl Petter O., egendomsförvaltare, o. Maria Gustava Larson. Mog.-ex. 83; prl.-ex. 84; hofr.-ex. 87. V. hhöfd. 90; auditör vid Jämtl. fältj.-reg. 90; tf. brottmålsdomare i Jämtl. län fr. 91; ordf. i Jämtl. läns gränstullrätter; bosatt i Östersund.

Gift 93 m. Märta Gustava Teodolinda Ocklind, f. 68.

6974. Jakob Torgersruud. F. i Gausdal, Norge, 1864 122; frldr John Hansen T., handlande o. mejerist i Skeninge, o. Sigrid Jakobsdotter. Med.-fil. ex. 86; med. kand. i Sthlm 90; med. lic. där 99. Läk.-stip. i Flottan 99; läkare vid gradmätn.-expeditionen till Spetsbärgen 99—1900; fartygsläkare å exped. med korvetten »Freja» 02.

6975. Johan Gustaf Harald Nerén. F. i Skeninge 1864 2710; frldr Carl Harald N., reg.-läkare [5708], o. Emma Carolina Borre. Fil. stud. till 87. Volontär vid Andra lifgr.-reg. 84—86. Tandläk.-elev i Malmö o. Sthlm [ 673 ]88—92. Elev i musik hos Rikard Andersson i Sthlm 91—93; musiker, pianostammare o. instrumentmakare; bosatt i Sthlm fr. 97.

6976. Karl August Vallner [Andersson]. F. i Västerlösa 1864 175; frldr Lars August Andersson, snickare, o. Johanna Karolina Nestor. Fil. kand. 87. Lärare vid Upps. tekn. sönd.- o. aftonskola 90, vid Fjellstedtska skolan 92—94; e. lärare, slutl. vid Helsingborgs allm. läroverk 96. D. där 1900 237. — Ogift.

6977. Valdemar Danell. F. i Järeda 1866 295; frldr Isak D., kyrkoherde, o. Josefina Amanda Petersson. Fil. kand. 88; teor. teol. ex. 92; prv. till Linköpings stift 97. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 93—95 o. 96—97, vid Åhlinska skolan där 94, vid Palmgrenska samskolan 97; tillika e. lärare vid Södermalms h. allm. läroverk 97; adjunkt där 01.

Gift 98 m. Tyra Augusta Levin, f. 76. — Barn: Tyra Ingeborg, f. 99.

6978. Oskar Elmers [Svensson]. F. i Mogata 1863 118; frldr Sven Jakob Svensson, hemmansegare, o. Helena Margareta Magnidotter. Teol.-fil. ex. 85; teor. o. prakt. teol. ex. 88; prv. 89. Komminister i Vånga 94.

Gift 95 m. Hildur Appelberg, f. 68.

6979. Johan Adolf Bruun. F. i Ljung 1865 118; frldr Adolf Fredrik B., landtbrukare, o. Emilia Augusta Egnell. Fil. kand. 86; fil. lic. 89; fil. doktor 91. E. lärare vid Norrmalms h. latinläroverk i Sthlm 92—95 o. 97—98; e. o. lektor där 98—01; lektor vid Sjökrigsskolan 01.

6980. Klas Leonard Nordmark. F. i Slaka 1865 317; frldr Johan Petersson, landtbrukare, o. Anna Sofia Persdotter. Prl.-ex. 85; stud. i Lund 86; hofr.-ex. 88. Landskontorist i Västm. län 98; häradsskrifvare i Bärgslags fögderi 99. Inneh. af advokatbyrå i Västerås.

6981. Emil Leonard Frölinder. F. i Frödinge 1862 1710; frldr Anders Niklasson, landtbrukare, o. Anna Sofia Ingeström. Teol.-fil. ex. 85; teor. o. prakt. teol. ex. 90; prv. 91. Komminister i Östra Ed 93, i Borg 99.

Gift 95 m. Maria Elisabet Adlerz, f. 69. — Barn: Greta Valborg Sofia, f. 96; Ingrid Elisabet, f. 97; Hedvig Emilia Maria, f. 99; Ragnar Emil Karl, f. 01.

6982. Axel Fredrik Vinell. F. i Vårdsbärg 1864 511; frldr Per Axel V., landtbrukare, o. Johanna Sofia Borg. Mog.-ex. 83; fil. kand. 87. Lärov.-adjunkt i Skara 94.

6983. Axel Erik August Falk. F. i Vadstena 1865 185; frldr Per August F., stadsvaktmästare, o. Matilda Erika Carlsson. Fil. kand. 90; teor. teol. ex. 97. V. lärov.-kollega i Vadstena 97—98; e. lärare vid Sundsvalls allm. läroverk fr. 99.

6984. Tore Adolf Hugo Hedrén. F. i Uppsala 1866 252; frldr Adolf H., skräddarmästare, o. Adolfina Nyberg. Jur.-fil. ex. 86; kansliex. 1900. Kanslist i Riksd:s Första kammare 92 (lagt.), i Andra kammaren 93—95; notarie där fr. 96. E. o. amanuens i Gen.-poststyrelsen 95; tf. amanuens fr. 1900; tillika e. o. tjänsteman i Marinförvaltn. 01.

6985. Johan Albin Dahlberg. F. i Skönbärga 1861 295; frldr Carl Johan D., semin.-lärare, o. Hedvig Andersson. Mog.-ex. 81; stud. i Lund 81; teol.-fil. ex. 84; teor. o. prakt. teol. ex. i Upps. 86; prv. 87. Komminister i Vårdnäs 87, i Västra Eneby o. Kisa 98; tillika lasar.-präd. i Kisa 99.

Gift 88 m. Gustava Helena Elisabet Claësson, f. 59. — Barn: Helga Elisabet, f. 89, d. 89; Hedvig Ingegerd Elisabet, f. 90, d. 91: Alli Ebba Maria, f. 91, d. 95; Inge Albin, f. 93; Hjördis Naëmi Elisabet, f. 96; Folke Albin, f. 02.