Östgötars minne/1873

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1872
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1873
1874  →


[ 626 ]

1873.

6557. Johan Albert Nilsson. F. i Allhelgona 1849 134; frldr Petrus Johan N., arbetare, o. Maria Katarina Andersdotter. Mog.-ex. 72. E. o. kammarskrifvare i Riksgäldskontoret 75; kst. kammarskrifvare 79; kst. 84, ord. kassabokhållare 86; kassör 94; kamrer 95. Aman. vid Sthlms stads sparbank 77—95. Vice värd för Riksdagens hus.

Gift 99 m. Kerstin Axelina Ingeborg Kopparberg, f. 59.

6558. Ragnar August Grevillius. F. i Göteborg 1850 l511; frldr Johan August G., prost i Norrköping, o. Alfhild Eiserman. Mog.-ex. 72. [ 627 ]operasångare vid Kgl. teatern i Sthlm 84—86; konsertsångare o. sånglärare i London 87, i Sthlm 91, sed. i Göteborg.

6559. Johan Peter Edmark. F. i Hjorted 1850 193; frldr Johan Fredrik Månsson, hemmansegare, o. Anna Charlotta Svensdotter. Mog.-ex. 72; stud. i Lund 78; teor.-teol. ex. 78; prakt. teol. ex. 79; prv. 79. Komminister i Höreda o. Mellby 85. D. i Eksjö 1890 3112.

E. gjorde sig känd förnämligast som en ifrig och ganska mycket anlitad nykterhetstalare. I öfrigt säges om honom, att han studerade flitigt bibeln och förde en kristlig vandel. Sbg.

Gift 85 m. Johanna Aspelin, f. 60. — Barn: Knut, f. 86; Erik Harald, f. 90, d. 91.

6560. Karl Edvard Ljung. F. i Häsleby 1848 67; frldr Johan Peter L., komminister, o. Maria Sofia Brandsten. Mog.-ex. 72; teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. 76. Komminister i Ekeby 87.

Gift 78 m. Anna Lovisa Teodora Törnell, f. 52. — Barn: Gustaf Olof Edvard, f. 79, apot.-elev; Edit Anna Linnea, f. 81; Ernst Karl Fredrik, f. 83; Adolf Erik Fritiof, f. 85; Ester Maria Viktoria, f. 86; Josef Bernhard Teodor, f. 88; Gerda Erika Teresia, f. 89: Axet Vilhelm Martin, f. 90; Astrid Sofia Augusta, f. 92; Rut Signe Olivia, f. 96.

6561. Olof Otto Hugo Johannes von Feilitzen. F. i Sthlm 1854 246; frldr Otto Teodor Fabian v. F., arkivarie [5509], o. Maria Eleonora Karolina Lovisa Leyonmarck. Fil. kand. 78; fil. lic. 83; fil. doktor 84. Docent i Upps. 83; föreläsare i Göteborg. D. i Sthlm 1887 191. — Ogift.

v. F. var en framstående språkforskare samt hade i sin verksamhet som lärare och vetenskapsman redan hunnit »gifva mer än löften om sig.» En anspråkslös och sympatisk man.

6562. Albin Leopold Jonsson. F. i Gryt 1855 187; frldr Carl Johan J., organist, o. Karolina Holmgren. Med.-fil. ex. 76; med. kand. 81; med. lic. 85. Distr.-, sed. e. prov.-läkare i Valdemarsvik 85; provinsialläkare i Trosa 94, i Högsby, Kalmar län, 97.

Gift 86 m. Ester Tottie, f. 55.

6563. Per Fredrik Tunell. F. i Tuna 1846 264; frldr Per Eriksson, kyrkvaktare, o. Maria Zakrisdotter. Mog.-ex. 72; teor. teol. ex. 87; prakt. teol. ex. 88; prv. 88. Komminister i Rogslösa o. Väfversunda 93.

Gift 92 m. Anna Katarina Envall, f. 56. — Barn: Karin Helfrid, f. 93; Per Jakob Martin, f. 94; August Fredrik Torsten, f. 97.

6564. Carl Johan Törnblom. F. i Pelarne 1851 278; frldr Jonas T., kyrkoherde [5505], o. Rosalie Henriette Lundqvist. Teol. stud. till 80. Präd.-bitr. i Biskopskulla o. Fröslunda, Upps. stift, 77—79. E. o. kammarskrifvare i tullverket 82; tf. uppsyningsman vid Iggesund, Gefleb. län, 89—94; kammarskrifvare i Norrköping 94, i Sthlm 1900.

Gift 84 m. Bengta Nilsson, f. 46, i hennes 2:a g. — Barn: Iris Maria, f. 88.

6565. Jonas Viktor Eriksson. F i Norrköping 1851 251; frldr Jonas E., fabriksmästare, o. Inga Kristina Nyberg. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. till Upps. stift 82. Komminister i Söderby–Karl 87.

Gift 97 m. Hulda Maria Carlström, f. 71. — Barn: Per Valter, f. 98; Nils Gustaf Viktor, f. 1900.

6566. Karl Leonard Hagström. F. i Norrköping 1855 81; frldr Karl Erik Eriksson, gårdsegare, o. Anna Brita Hagström. Fil. kand. 84; fil. lic. 89; fil. doktor 91. Aman. vid Upps. univ:s fysiska instit. 86—94; docent i Upps. 91; lärare vid Ultuna landtbr.-institut 92; lektor i Linköping 93. Författare i fysik o. meteorologi.

Gift 94 m. Selma Augusta Lindberg, f. 65. — Barn: Karl Gustaf f. 95, d. 99; Nils Folke, f. 96; Anders Johan, f. 97; Hedvig Brita Matilda, f. 1900.

[ 628 ]6567. Henrik Teodor Andersson. F. i Kärna 1853 911; frldr Gustaf A., trädgårdsmästare, o. Johanna Fröberg. Med.-fil. ex. 74; med. kand. 80. D. i Linköping 1883 191. — Ogift.

6568. Gustaf Erik Magnus Stånggren. F. i Linköping 1854 3012; frldr Nils Adolf Vilhelm S., garfvare, o. Constance Adelaïde Jeannette Holmberg. Med.-fil. ex. 74. D. som med. stud. i Linköping 1882 3012 — Ogift.

Utrustad med rika gåfvor, samvetsgrannhet och ovanlig flit i studier samt med lefvande intresse hängifven sitt ämne, förvärfvade S. mångsidig kunskap, så att han stäldes bland de allra främste och förhoppningsfullaste alumnerna inom fakulteten.

6569. Karl Johan Lind. F. i Rystad 1852 2510; frldr Per Johan L., trädgårdsmästare, o. Magdalena Sofia Månsdotter. Teol.-fil. ex. 77; teor. o. prakt. teol. ex. 81; prv. 88. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 82—91; kateket i Storkyrkoförs. 84-91; komminister i Hult o. Edshult 90, i Tjällmo 98; tillika reg.-pastor vid Kalmar reg. 94, vid Andra lifgr.-reg. 99.

Gift 88 m. Eva Laura Charlotta Aspling, f. 52. — Barn: Rut Laura Sofia, f. 89; Karl Samuel Laurentius, f. 91.

6570. Karl Hjalmar Rikard Vistrand. F. i Västra Ryd 1852 912; frldr Karl Gustaf V., fanjunkare, o. Katarina Matilda Bolling. Teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 80. Fångprädikant i Linköping 95; tillika v. pastor i Kärna fr. 98.

Gift 98 m. Ida Helena Fredrika Cnattingius, f. 58.

6571. Per Didrik Leopold Asplund. F. i Stora Tuna, Kopparb. län, 1853 179; frldr Lars Didrik A., komminister, o. Eva Emilia Vahlbäck. Fil. kand. 81. V. lärov.-kollega i Mariestad 83 o. 85—95; e. lärare vid Göteborgs l. allm. läroverk 84—85 o. 95—02; lärov.-kollega där 02.

6572. Henning Gustaf Asklund. F. i Mogata 1855 272; frldr Carl Gustaf A., kronofogde, o. Johanna Lovisa Grell. Fil. kand. 80. V. lärov.-adjunkt i Umeå 81—82; e. lärare vid Norrmalms h. latinläroverk i Sthlm 83; lärov.-adjunkt där 95. Lärare vid École française i Sthlm fr. 85.

6573. Gustaf Emil Gabrielsson. F. i Kimstad 1854 117; frldr Gabriel G., landtbrukare, o. Anna Kristina Petersson. Med.-fil. ex. 74. D. som med stud. i St. Boda i Kimstad 1876 87. - Ogift.

6574. Henrik Johan Ludvig Vestman. F. i S:t Lars 1853 1712; frldr Johan Leonard V., godsegare [5601], o. Ida Verner. Elev vid Karlbärgs krigsskola 76; utex. 77. Volontär vid Första lifgr.-reg. 75; underlöjtn. 77; löjtn. 83; kapten 97, i reserven 1900. Godsegare å Valla i S:t Lars 89.

6575. Johan Gustaf Vestman. F. i Kärna 1854 68; frldr Gustaf Reinhard V., bankdirektör, o. Elisabet Henriette Bergh. Jur. prl.-ex. 75; elev vid Alnarps landtbr.-institut 77; utex. 79. Godsegare o. landtbrukare å Tolefors i Kärna 79.

6576. Georg Otto Albert Hedenberg. F. i Hvena 1853 117; frldr Oskar Georg H., underlöjtnant, o. Aurora Albertina Dufvander. Med.-fil. ex. 77; stud. vid Karol. instit. i Sthlm. D. i Jönköping 1887 275. — Ogift.

Hade godt hufvud, men sjukdom hindrade honom att afsluta studierna.

6577. Anders Eberhard Örn. F. i Stora Tuna, Kopparb. län, 1854 34; frldr Anders Gustaf Ö., öfverste o. chef för Första lifgr.-reg., o. Charlotta Sofia Svedelius. Jur.-fil. ex. 75; jur. kand. 86. Tf. notarie i Gen.-tullstyrelsen 90; registrator o. aktuarie 93. D. i Sthlm 1899 2512. — Ogift.

[ 629 ]6578. Johan Gustaf Gylling. F. i Linköping 1853 246; frldr Anders Gustaf G., kyrkoherde [5111], o. Beata Charlotta Lundberg. Med.-fil. ex. 74; med. kand. 79; med. lic. i Sthlm 83. Praktis. läkare där 83. Husegare i Sthlm.

6579. Albert Teodor Otterström. F. i S:t Lars 1853 298; frldr Filip O., mjölnare o. byggmästare, o. Katarina Lovisa Vallenberg. Teol.-fil. ex. 77; teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. 82. Komminister i Veta o. Viby 89.

Gift 95 m. Ida Ingrid Helena Svartling, f. 58, d. 1900.

6580. John Lindqvister. F. i Norrköping 1853 57; frldr Daniel Teodor L., disponent, o. Maria Eleonora Hagström. Fil. stud. till 87. Kamrer vid v. häradshöfd. E. Sparres advokatbyrå i Sthlm fr. 91.

6581. Fritiof Gustafsson. F. i Härbärga 1851 162; frldr Anders Petter G., kvarnarrendator, o. Maja Stina Andersdotter. Med.-fil. ex. 76; med. kurs vid Gymn. centralinst. 81—82; med. kand. i Sthlm 84; med. lic. där 89. Brunns- o. badläkare i Sånga, V.-norrl. län, 86—91; distr.-, sed. e. prov.-läkare i Gudmundrå, samma län, 90; bosatt i Kramfors.

Gift 86 m. Cornelia Maria Bergman, f. 57. — Barn: Herta Maria, f. 87; Ejnar Fritiof, f. 91.

6582. Anders Johan Hjälm. F. i Rystad 1852 92; frldr Nils Johan H., lifgrenadier, o. Maria Kristina Samuelsson. Teor. teol. ex. 76; prakt. teol. ex. 77; prv. till Upps. stift 77. Kapellpräd. o. skollärare vid Svabensverk 78; tillika poststat.-förest. där 78—90; kyrkoherde i Hvittinge 87.

Gift 77 m. Hilma Elisabet Konstantia Samuelsson, f. 57. — Barn: Alma Konstantia, f. 79; Tora Elisabet, f. 81; Gärda Amalia, f. 83.

6583. Hjalmar Holmgren. F. i Östra Ryd 1855 2310; frldr Arvid Ivar Achilles H., kyrkoherde [5608], o. Josefina Karolina Eufemia Åberg. Teol. stud. till 80. Bosatt utan yrke å Adolfsborg i Tortuna, Västm. län, omkr. 90. D. i Västerås 1897 281. — Ogift.

6584. Sixten Yngve Lorens Runell. F. i Frinnaryd 1852 111; frldr Lars Runnell, kyrkoherde [5248], o. Rosa Angelika Florentina Hedborn. Med.-fil. ex. 76; med. kand. 88; med. lic. i Sthlm 95. Tf. läkare på flere ställen, senast tf. prov.-läkare i Tibble, Upps. län, fr. 01.

6585. Tage Fredrik Vigander. F. i Linköping 1853 188; frldr Anders Fredrik V., apotekare, o Emma Gustava Godée. Prl.-ex. 75; hofr.-ex. 78. V. hhöfd. 81; aman. i Kammarrätten 88; revisor 93.

6586. Carl Axel Eckerbom. F. i Nedre Ullerud, Värml. län, 1851 3012; frldr Carl Anders E., handlande i Vadstena, o. Sara Maria Frykstedt. Teor. o. prakt. teol. ex. 79; prv. 80. Tf. komminister i Vallerstad o. Järstad fr. 02.

6587. Jon Gustaf Herman Brogren. F. i Åsbo 1854 267; frldr Johan August B., godsegare, o. Edla Antonia Sjögreen. Stud. i Lund 75; fil. kand. 78. D. på Marianelund i Häsleby 1879 203. — Ogift.

6588. Karl Georg Georgi [Andersson]. F. i Gamleby 1853 244; frldr Nils Peter Andersson, inspektor, o. Fredrika Maria Lindberg. Fil. kand. 89. Lärov.-kollega i Sköfde 90; tf. rektor i Vimmerby fr. 96.

Gift 91 m. Aurora Axelina Vetterström, f. 58. — Barn: Tyra Amalia, f. 92.

[ 630 ]6589. Carl Reinhold Petersson. F. i Björkebärg 1853 12; frldr Carl Gustaf P., organist o. folksk.-lärare, o. Matilda Kristina Nylander. Fil. stud. till 74. Kronolänsmansbitr. i Mark, Älfsb. län; e. o. landskontorist i i samma län; tf. häradsskrifvare i Kullings fögderi 94. D. antagl. i Göteborg 1894 8. — Ogift.

P. var en »arbetsam, i allo ordentlig man med goda utsikter för framtiden,» men tidtals något pessimistisk i sin åskådning. Han afreste en dag i början af augusti 1894 till Göteborg, men försvann där spårlöst, och man antager därför, att han, som var i hög grad närsynt, råkat ut för någon olycka, som medfört döden.

6590. Karl Gustaf Eriksson. F. i Malexander 1850 1012; frldr Erik Johan Svensson, hemmansegare, o. Lena Karin Kastensdotter. Teol. stud. till 83; folksk.-lär.-ex. i Linköping 86. Folkskollärare i Arnö, Uppsala län, 88, i Björksta, Västm. län, 94.

6591. Karl Albert Emanuel Pihlgren. F. i Håtuna, Upps. län, 1850 73; frldr Carl Erik P., inspektor i Dalhem, o. Kristina Albertina Löfgren. E. o. kammarskrifvare i tullverket 75; aman. i Gen.-tullstyrelsen 79; tulluppsyningsman i Södertälje 84, i Piteå 86; tillika skeppsmätare 86; tullinspektor i Funäsdalen, Jämtl. län, 88.

Gift 84 m. Augusta Fogman, f. 55. — Barn: Elin Margareta, f. 85; Maria Kristina Constance, f. 89; Karin Augusta, f. 90; Karl Erik, f. 93; Gustaf Hjalmar, f. 95.

6592. John Gustaf Josua Pihlgren. F. i Håtuna, Upps. län, 1851 97; frldr Carl Erik P., inspektor i Dalhem, o. Kristina Albertina Löfgren. Teor. o. prakt. teol. ex. 81; prv. 82. Kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 86; kyrkoherde där 89. D. 1900 238.

Gift 88 m. Emma Sofia Elisabet Key-Åberg, f. 65. — Barn: Erik Gustaf Adolf, f. 89; Anna Maria Elisabet, f. 91; Karin Ebba Viktoria, f. 92; Karl Axel Gabriel, f. 93; John Algot Eugen, f. 94, d. 96; Greta Sigrid Ingeborg, f. 98; Rut Märta Sofia, f. 99.

6593. Lars Oskar Edfeldt. F. i Hogstad 1850 211; frldr Anders Nilsson, arrendator, o. Hedda Lovisa Larsson. Teol. stud. till 78. Landskontorist i Österg. län 91; häradsskrifvare i Kinda o. Ydre 93; bosatt i Rimforsa i Tjärstad. D. där 1897 151. — Ogift.

E. var en god kamrat, vänfast, anspråkslös i sitt uppträdande och plikttrogen i sitt ämbetes utöfning.

6594. Anders Adolf Juberg. F. i S:t Lars 1853 22; frldr Anders Petrus J., byggmästare, o. Brita Lovisa Zetterstrand. Teor. teol. ex. 85; prakt. teol. ex. 87; prv. 87. Komminister i Pelarne 90, i Västra Harg 99.

Gift 91 m. Anna Matilda Andersson, f. 62. — Barn: Brita Margareta Matilda, f. 92; Anders Birger, f. 96.

6595. Axel Carl Teodor Falk. F. i Sthlm 1854 27; frldr Axel Per F., kyrkoherde [5566], o. Ulrika Charlotta Ugarph. Fil. kand. 78; fil. lic. 85. Lärare vid Fjellstedtska skolan i Upps. 83—84, 85—89, vid Upps. h. elem.-läroverk för flickor 87—92; lärov.-adjunkt i Upps. 89; tf. rektor i Norrtälje fr. 96.

6596. Knut Otto Viktor Liljenstolpe. F. i Tuna 1852 226; frldr Carl Axel Gustaf L., major, o. Kristina Henrietta Amalia Breitholtz. E. stat.- skrifvare vid Statens järnvägstrafik 74. Emigr. till Nord-Amerika 78; tjänsteman vid Pacificjärnvägens kontrollkontor i Omaha, Neb., 85.

Gift 85 m. Anna Maria Vretlind, f. Hedendahl 64. — Barn: Axel Carl Knutsson, f. 87; Anna Margareta Amelie, f. 89; Vilhelm Otto Knutsson, f. 91; Olga Ellen Elisabet f. 93; Karin, f. 96.

[ 631 ]6597. Charles John Elion [döpt till Karl Johan]. F. i Enåker, Västm. län, 1851 276; frldr Mattias Ersson E., landtbrukare, o. Brita Eriksson. Med.-fil. ex. 76.

6598. Carl Elis Bergfors. F. i Landskrona 1855 239; frldr Carl Johan B., v. pastor, o. Sofia Efvergren. Med.-fil. ex. 76; stud. i Lund af Skånska nationen 77; med. kand. 82. D. i Lund 1888 1510.

6599. Anders Peter Anér [Nilsson]. F. i Vånga 1848 2010; frldr Nils Persson, hemmansbrukare, o. Karin Larsdotter. Teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. till Strängnäs stift 76. Kommin. i Lillkyrka o. Ödeby 79, i Kil o. Gräfve 88; kyrkoherde i Bo 91.

Gift 78 m. Hilda Maria Örtegren, f. 48 — Barn: Emmy Maria, f. 79; Rut Hildegard, f. 81; Karin Hanna Magdalena, f. 83.