Östgötars minne/1874

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1873
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1874
1875  →


[ 631 ]

1874.

6600. Axel Leonard Himmelstrand. F. i Västervik 1836 2810; frldr Johan Magnus H., skeppare, o. Lovisa Strandberg. V. teckn.-lärare i Nyköping 62—63, i Upps. 74—75. Mog.-ex. 73; teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. till Upps. stift 76. Komminister i Husby-Lyhundra o. Skederid 77.

Gift 69 m. Emma Katarina Dorotea Hamberg, f. 42.

6601. Hjalmar August Tidman. F. i Simonstorp 1855 47; frldr Jöns Gustaf T., komminister, o. Elisabet Karolina öhman. Mog.-ex. 73; teor. o. prakt. teol. ex. 77; prv. 78. Kommin. i Vimmerby stads- o. landsförs. 83; kyrkoherde i Vimmerby stads- o. landsförs. samt Pelarne 99.

Gift 86 m. Kristina Maria Lundberg, f. 62. — Barn: Elisabet Maria, f. 87. d. 98; Rut Kerstin, f. 88; Olof Gustaf Hjalmar, f. 90; Karin Maria, f. 92; Ingrid Elisabet, f. 94; Maria, f. 99, d. 99.

6602. Johan Frans Oskar Fredriksson, F. i Motala landsf. 1851 209; frldr Johan Gustaf F., maskinist, o. Eva Helena Jakobsson. Mog.-ex. 73; fil. stud. till 77. Lärare vid Skeninge privata läroverk 79—81. Tidningsman; redaktör af »Motala tidning» 83, af »Motalaposten» 83—86, af »Skeningeposten» 85—91, af »Svensk järnvägstidning» fr. 91, af »Karlshamns allehanda» 92—94, af »Eksjöposten Hvad nytt» 94—95, åter af »Motalaposten» 98—99, af »Motalakuriren Hvad nytt» 99. Egare af boktryckeri i Skeninge.

Gift m. Anna Fredrika Amanda Hofgren, f. 51. — Barn: Signe, f. 81; Sigurd Teodor, f. 89.

6603. Oscar Staffan Carl Ossian Klingspor. F. i Locknevi 1851 910; frldr Carl August K., föreståndare för Hjorteds döfstumanst., o. Justina Katarina Kristina Rothlieb. Mog.-ex. 72; teor. teol. ex. 78; prv. till Härnösands stift 78. Kommin. i Hässjö 79, i Multrå 81; kyrkoherde i Umeå stadsf. 86; tillika fångpräd. 87 o. lasar.-präd. 87. D. i Umeå 1898 3011.

Gift 79 m. Julia Sofia Axberg, f. 55. — Barn: Carl Gustaf Emil Teodor, f. 81, landtmät.-elev; Christian August Staffan Ossian, f. 83, d. 86; Oscar Fredrik Julius, f. 84; Staffan Olof Arvid, f. 86; Set August Emanuel, f. 87; Dagmar Justina Sofia Elisabet, f. 88; Eva Margareta Regina Emilia, f. 90; Julia Maria Stefania Kristina, f. 92; Christian Magnus Ossian, f. 94; Märta Ingeborg Johanna, f 97.

6604. Johan August Vessén. F. i Örtomta 1836 412; frldr Isak V., landtbrukare, o. Katarina Margareta Våhlander. Stud.-ex. 63; teor. teol. ex. 78; prakt. teol. ex. 79; prv. 80. Vik. lärare o. präd.-bitr. 67—72; komminister i Ljung o. Flistad 85. D. 1891 167. — Ogift.

[ 632 ]6605. Bror Gustaf Samuel Jonzon. F. i Ringarum 1855 178; frldr Anders Gustaf J., förste landtmätare, o. Lovisa Charlotta Fredrika Schött. Fil. kand. 80; teor. o. prakt. teol. ex. 83; folksk.-lär.-ex. 83; prv. till Upps. stift 83. Föreståndare för Bollnäs h. folkskola, sed. Gefleb. läns folkhögskola där 83. Tillika föreståndare för Gefleb. ensk. banks komm.-kontor i Bollnäs 91.

Gift 84 m. Johanna Vilhelmina Charlotta Svanbeck, f. 56. — Barn: Gustaf Vilhelm Israël, f. 85; Bror Alvar Samuel, f. 86; Bengt Ivar Johannes, f. 88; Torsten Rudolf Daniel, f. 90; Gertrud Maria Charlotta, f. 95. d. 98.

6606. Erik Clemens Leberecht Siegbahn. F. i Trehörna 1853 2710; frldr Samuel Clemens S., kyrkoherde [5384], o. Julia Lovisa Vilhelmina Blomqvist. Teol.-fil. ex. 78; kantorsex. 93. Sånglärare vid Upps. läns folkhögskola 78 o. vid Fjellstedtska skolan 85; musiklärare vid Upps. allm. läroverk 93; tillika kantor vid Upps. domkyrka 93.

6607. Conrad Julius Petersson Haller. F. i Hallingebärg 1854 2011; frldr Ander Peter Petersson, organist, o. Anna Gustava Svensdotter. Handelskontorist i Norrköping 76. D. där 1877 67 — Ogift.

6608. Edvard Emil Friberg. F. i Heda 1854 2011; frldr Jonas Fredrik F., hemmansegare, o. Johanna Jonsdotter. Fil. stud. till 86. E. o. konsist.-aman. i Linköping 87; amanuens vid Linköpings stifts- o. lärov.-bibliotek 89; bibliotekarie där 01. Folksk.-inspektör fr. 90.

6609. Carl Johan Rydberg. F. i Linköping 1848 142; frldr Johan Daniel R., landtbrukare, o. Maria Kristina Carlsdotter. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. 82. Bitr. präd. vid Långholmens fängelser 83; tillika lärare där 83—84 o. 85—86; präd. vid Södermalms fattighus i Sthlm 87; komminister i Söderköping 92.

6610. Krister Johan Svenerz. F. i S:t Anna 1854 95; frldr Carl Johan S., s. m. adjunkt [5597], o. Helga Valborg Katarina Hedborn. Fil. kand. 81; stud. i Kristiania 84—85; fil. lic. i Upps. 90. E. lärare vid Gefle allm. läroverk fr. 91.

Gift 95 m. Anna Charlotta Emilia Holm, f. 70.

6611. Frans Viktor Melker Noréus. F. i Norrköping 1853 268; frldr Tor Melker N., v. konsul o. godsegare, o. Hanna Beata Charlotta Krafft. Prl.-ex. 75; hofr.-ex. 78. V. hhöfd. 80; v. auditör i Andra lifgardet 83—90; stadsnotarie i Sthlm 90; rådman i Sthlm 98.

Gift 88 m. Gerda Maria Lindberg, f. 62.

6612. Adolf Fredrik Tingborg. F. i Norrköping 1854 273; frldr Sven T., klädesväfvare, o. Maria Kristina Andersson. Fil. stud. till 75; elev vid Veterinärinstit. 75; utex. 79. Distr.-veterinär i Örebro län, bosatt i Askersund, 80.

Gift 84 m. Anna Maria Lovisa Leijer, f. 61. — Barn: Vera Maria Lovisa, f. 85; Sven Axel Adolf, f. 86; Knut Fredrik Bertil, f. 90.

6613. Klas Otto Reinhold Alborg [Andersson]. F. i Kisa 1851 54; frldr Anders Nilsson, gästgifvare, o. Anna Stina Larsdotter. Teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 80. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 89.

Gift 92 m. Hedvig Georgina Rosaura Hortensia Brandelius, f. 54. — Barn: Anders Magnus Reinhold, f. 94.

6614. Adolf Viktor Andersson. F. i Malexander 1854 284; frldr Anders Gustaf Olsson, landtbrukare, o. Anna Sofia Persdotter. Teor. teol. ex. 76; [ 633 ]prakt. teol. ex. 77; prv. 77. Kommin. i Asby 82; kyrkoherde i Hagebyhöga, Fifvelstad o. Orlunda 01.

Gift 83 m. Hulda Fredrika Vallström, f. 60. — Barn: Birgit, f. 84; Ingegärd, f. 91; Folke, f. 95; Gurli, f. 97.

6615. Ernst Adlerz. F. i Linköping 1854 611 frldr Johan Elis A., lärov.-adjunkt [5377], o. Hedvig Sofia Charlotta Vimermark. Fil. kand. 78; fil. lic. 81; fil. doktor 82. Lektor i Örebro 84.

6616. Frans Oskar Andersson. F. i Nykil 1849 2912 frldr Anders Larsson, hemmansegare, o. Anna Greta Karlsdotter. Fil. kand. 80. Lärov.-kollega i Norrtälje 93. D. där 1897 23.

Gift 93 m. Agnes Matilda Ek, f. 61. — Barn: Gunnar, f. 94; Svea, f. 96.

6617. Elis Leonard Örn. F. i Stora Tuna, Kopparb. län, 1855 228; frldr Anders Gustaf Ö., öfverste o. chef för Första lifgr.-reg., o. Charlotta Sofia Svedelius. Med.-fil. ex. 75; med. kand. 81; med. lic. i Sthlm 89. Andre bat.-läkare i Fältläk.-kårens reserv 90, vid Värml. fältj.-kår 90; bat.-läkare vid Värml. reg. 90; praktis. läkare i Karlstad 90.

Gift 93 m. Terese Adèle Uggla, f. 69. — Barn: Karl Elis Vilhelm, f. 94; Sofia Elisabet,f. 97.

6618. Carl Axel Reinhold Mobæcker. F. i Viby 1854 262; frldr Nils M., komminister [4579], o. Ida Elvira Bergenstråhle. Fil. stud. till 80. Privatlärare i Vadstena. D. där 1899 56; — Ogift.

6619. Per August Hedström. F. i Konungsund 1850 235; frldr Johan Erik H., mjölnare, o. Maria Andersdotter. Teol. stud. till 76; åter stud. 95—96. Prädikant i Sthlm o. på andra ställen.

Gift m. Margareta Katarina Mattson, f. 49. — Barn: Agnes Maria, f. 73; Elisabet, f. 81; Martin, f. 83; Judit, f. 85; Josef; f. 86; Sigfrid August Ossian, f. 88.

6620. Ernst Magnus Grenander. F. i Norrköping 1856 201; frldr Elias Samuel Engelbert G., handels- o. politiborgmästare, o. Selma Magdalena Richert. Jur.-fil. ex. 76; jur. kand. 88. V. hhöfd. 91; häradshöfding i Smedjebackens doms., Kopparb. län, 01.

6621. Carl Sune Hjalmar Vesterstrandh. F. i Eksjö 1855 1410; frldr Carl Johan V., kyrkoherde, o. Teresia Charlotta Embring. Lärare vid Norra Kalmar läns folkhögskola i Södra Vi 79—80, vid Söderm. läns folkh.-skola i Bie 81, vid Västm. läns folkh.-skola i Tärna för flickor 85; föreståndare o. förste lärare vid Sthlms läns folkhögskola i Väddö 86; tillika föreståndare för landtmannaskolan där 89— 94.

6622. Per Jakob Hjalmar Berner. F. i Hjorted 1854 262; frldr Nils Peter Petersson, organist o. folksk.-lärare, o. Anna Maria Sandberg. Teor. teol. ex. 78; prakt. teol. ex. 79; prv. till Upps. stift 79. Kommin. i Närtuna o. Gottröra 83 (tilltr. ej), i Ekeby o. Bladåker 83; afsk. (före tilltr.) 84; kommin. i Hanebo 85, i Gamla Uppsala 91; kyrkoherde i Norrala o. Trönö 02.

Gift 93 m. Hanna Maria Volde, f. 66. — Barn: Kerstin Maria, f. 94; Brita Maria, f. 95; Selma Maria, f. 97.

6623. Gustaf Fredrik Teodor Törnvall. F. i Landeryd 1855 1410; frldr Gustaf T., organist o. folksk.-lärare, o. Emma Gustava Elmqvist. Fil. kand. 78; folksk.-lär.-ex. 81; fil. lic. 83. Lektor i Umeå 85; tf. rektor i Sundsvall 97. Folksk.-inspektör 90—92; medarb. i tidn. »Vesterbotten» i Umeå 85 o. dess red. 97 april—dec. Kommunalman.

Gift 85 m. Anna Ebba Charlotta Adlers, f. 66. — Barn: Gustaf Ejnar, f. 86, Rut Maria, f. 88; Karin Ester Elisabet, f. 98.

[ 634 ]6624. Henning Erhard Teodor Adlerz. F. i Vadstena 1856 202; frldr Carl Erhard A., kyrkoherde [5282], o. Ulrika Valborg Kalén. Fil. kand. 80; fil. lic. 84. E. lärare på flere st., i Karlskrona 88— 92; rektor vid Hedemora samskola 95; lärov.-kollega i Norrtälje 1900.

6625. Nils Magnus Lövgren. F. i Kristdala 1849 54; frldr Sven Jaensson, hemmansegare, o. Lisa Katarina Johansdotter. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. 82. Kyrkoherde i Marbäck 87.

Gift 91 m. Jenny Vilhelmina Anna Dorotea Petersson, f. 61. — Barn: Celestine, f. 92, d, 92; Karin Albertina, f. 94; Margareta Celestine, f. 96.

6626. Ture Martin Valdner. F. i Västerlösa 1855 310; frldr Johan Teodor Oskar V., prost [5602], o. Magdalena Charlotta Henrietta Veibull. Underlöjtn. vid Göta, sed. Första Göta art.-reg. 76; löjtn. 80; kapten 93. D. i Göteborg 1901 217.

Gift 91 m. Clara Mary Dagmar Andersson, f. 71. — Barn: Axel Oskar Ture, f. 92; Vally Marie Louise, f. 94; Ernst Harald Felix, f. 95.

6627. Jakob Daniel Johan Cnattingius. F. i Kettilstad 1851 227; frldr Anders Jakob C., prost [4424], o. Ulrika Matilda Sofia Cnattingius. D. som teol. stud. i Uppsala 1878 212. — Ogift.

C. utmärkte sig for stor vetgirighet, aldrig tröttnande läslust, godt kamratskap och oförvitlig vandel.

6628. Josef Ulrik Vilhelm Jacobsson. F. i Vadstena 1855 149; frldr Josef J., kamrer o. syssloman, o. Andrietta Sofia Vilhelmina Vallenberg. Med.-fil. ex. 76; med. kand. 83; med. lic. i Sthlm 89. Järnv.-läkare i Kronob. län 90—92; tf. läkare vid Känsö karantänsinrättn. 93—95; lasar.-läkare i Backe, V.-norrl. län, 96; e. prov.-läkare i Charlottenbärg, Värml. län, 97, i Dalarö, Sthlms län. 99; provinsialläkare i Vittangi, Norrb. län, 01.