Östgötars minne/1872

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1871
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1872
1873  →


[ 620 ]

1872.

6510. Anders Gustaf Stendahl. F. i Eksjö 1850 258; frldr Carl Gustaf S., apotekare, o. Malin Lagercrantz. Mog.-ex. 71; prl.-ex. 72; hofr.-ex. 75. V. hhöfd. 78; häradshöfding i Lindes domsaga, Örebro län, 90. D. i Lindesbärg 1894 231. — Ogift.

6511. Johan Hjalmar Tornborg. F. i Norrköping 1846 1211; frldr Johan Olof Fredrik T., godsegare, o. Aurora Constantia Tornborg. Mog.-ex. 67. Privatlärare 67; e. lärare vid Linköpings allm. läroverk 69—71. — Elev vid Schartaus handelsinstitut i Sthlm 72—73. Handelskontorist i Sthlm 73; [ 621 ]grosshandlare, under firma Tornborg & Lundbergh, där 82—01. Bosatt fortf. i Sthlm.

Gift 75 m. Ulrika Sofia Valfrida Boström, f. 54. — Barn: Ester Valfrida Constantia, f. 76; Olga Sofia Augusta, f. 78; Ernst Hjalmar Fredrik, f. 82, d. 82.

6512. Nils Gustaf Andersson. F. i Orlunda 1848 3112; frldr Anders Petter Nilsson, landtbrukare, o. Maria Lovisa Nilsdotter. Mog.-ex. 71; teor. teol. ex. 78; prv. till Visby stift 80. Kyrkoherde i Sjonhem o. Viklau 82.

Gift 1) 84 m. Ida Carolina Albertina Hermanson, f. 55, d. 87; 2) 88 m. Augusta Amanda Hermanson, f. 57, d. 97; 3) 98 m. Emma Helena Krook, f. 65. — Barn i 1:a g.: Karin, f. 85; Nils Gustaf Herman, f. 86; i 2:a g.: Hans Gustaf Halvar, f. 89; Per Gustaf Svante, f. 90; Ida Maria Elisabet f. 91; Elsa Amanda, f. 92. d. 94; Märta Amanda Gabriella, f. 96; i 3:e g.: Ingegärd Klara Lovisa, f. 99; Margit Augusta Amalia, f. 01.

6513. Axel Otto Kristian Billing. F. i Norrköping 1851 258; frldr Carl Christian Johan B., fabrikör, o. Sofia Aurora Ekelund. Mog.-ex. 71; jur.-fil. ex. 74; jur. stud. till 85. Tidningsman; medarb. i »Svenska dagbladet» i Sthlm 85; redaktör o. utgifvare af »Södermanlands läns tidning» i Nyköping 87, af »Dalpilen» samt »Tidning för Falu län o. stad» i Falun 98; tillfällig medarb. i flere tidn. fr. 1900; bosatt i Sthlm.

6514. Carl Gustaf Björck. F. i Helsingborg 1847 307; frldr Anders Johan B., kyrkoherde, o. Selma Helena Elisabet Hallbeck. Mog.-ex. 65; stud. i Lund af Skånska nationen 66; teor. teol. ex. i Upps. 73; åter stud. i Lund 74; prakt. teol. ex. 75; prv. till Lunds stift 75. Kyrkoherde i Barsebäck o. Hofterup 85.

Gift 86 m. Hedda Vilhelmina Eurenius, f. 59. — Barn: Carl Anders Vilhelm, f. 88; Malte Rikard, f. 90.

6515. Anton Esaias Engberg. F. i Väderstad 1852 111; frldr Carl Johan E., prost [5281], o. Fredrika Elisabet Fredriksson. Fil. stud. till 77. Sinnesslö i flere år. D. i Sthlm 1893 2611. — Ogift.

6516. Per Oskar Vettberg. F. i Härnösand 1844 812; frldr Per V., urmakare i Linköping, o. Brita Katarina Beckmark. Mog.-ex. 71; teor. teol. ex. 76; prakt. teol. ex. 77; prv. till Upps. stift 77. Komminister i Klara förs. i Sthlm 85.

Gift 80 m. Edla Valborg Aurora Nyström, f. 59. — Barn: Knut Oskar, f. 81; Valborg Edla Margareta, f. 84; Karl Petter, f. 87.

6517. Ludvig Vincent Lundberg. F. i Sthlm 1853 109; frldr Dan Vincent L., förste lifmedikus [5374], o. Lovisa Charlotta Haak. Med.-fil. ex. 73; med. kand. 78; med. lic. i Sthlm 82. Underkirurg vid Seraf.-lasarettet 81—83; sjukhusläkare vid Garnis.-sjukhuset 82— 84; andre bat.-läkare vid Uppl. reg. 83: praktis. läkare i Sthlm 83; förste bat.-läkare vid Svea trängbataljon 85; regementsläkare 97; tillika chefläkare vid Garnis.-Sjukhuset 99. Bitr. läkare vid Gymn.-ortoped. instit. 88—96; lärare vid militärläk.-kurserna 89—94.

Gift 90 m. Désirée Krook, f. 70.

6518. Gustaf Leopold Hörberg. F. i Vimmerby 1853 91; frldr Gustaf Harald H., garfvare, o. Gustava Vadell. Mog.-ex. 71; fil. kand. 79; fil. lic. 84. Konsist.-aman. i Göteborg 85; afsk. 1900. Adjunkt vid Göteborgs h. latinläroverk 87; tf. rektor i Uddevalla 1900.

Gift 89 m. Anna Elisabet Vistrand, f. 51.

6519. Frans Peter Lindblom. F. i Tjärstad 1854 263; frldr Johan L., hemmansegare, o. Anna Lovisa Persdotter. Med.-fil. ex. 73; utex. fr. Gymnast. centralinstit. 79; med. kand. i Upps. 84; med. lic. 89. Praktis. läkare i Upps. samt föreståndare för en privat gynekol. poliklinik 89; aman. vid Allm. [ 622 ]barnbördshuset i Sthlm 90, vid Sabbatsbärgs sjukhus där 91; föreståndare för gymnast. institut i Kimberley, Afrika, 92; praktis. läkare där 92, i Johannesburg, Transvaal, 93. D. där 1897 112.

L. var en mycket duglig, ifrigt verksam och för sitt kall varmt intresserad man. Med förkärlek omfattade han den svenska gymnastiken och åt dess sak egnade han sina bästa krafter. Hade i Johannesburg en synnerligen vidtomfattande praktik samt var onekligen en af stadens mest framstående läkare; därtill ock alla nödlidandes och sjukas verklige vän och välgörare. Särskildt var han i det främmande landet svenskarnes trogna stöd och förtröttades aldrig att hjälpa, äfven om han mången gång fick endast otack till lön. För landsmännen stodo hans hjärta, hand och börs städse öppna, och hans hem var en medelpunkt, dit alla samlades och voro välkomna.

Gift 92—95 m. Mandis Vestin.

6520. Jakob Filip Larson. F. i S:t Lars 1854 19; frldr Olaus Henrik L., handlande, o. Anna Hedda Svensdotter. Utex. fr. handelsinstitut 75. E o. kontorsskrifvare i Riksbanken 74; kassaskrifvare 78; bokhållare 88; kassör 92; tf. kamrer fr. 1900.

Gift 91 m. Selma Charlotta Ottilia Liljeskog, f. Redelius 65. — Barn: Greta, f. 92, d. 94.

6521. Sven August Lorin. F. i Ulrika 1851 141; frldr Sven L., underjägare, o. Hedvig Gustava Bodin. Fil. stud. till 80. Bitr. vid utarb. af Linnströms boklexikon i Sthlm 83; tidningsman; medarb. i »Stockholms dagblad» fr. 85.

6522. Johan Ivar Blomberg. F. i Linköping 1851 197; frldr Hans Johan B., handlande, o. Karolina Charlotta Åhmansson. Mog.-ex. 71; teor. teol. ex. 76; prakt. teol. ex. 77; prv. 78. Kommin. i Rappestad o. Sjögestad 83; kyrkoherde i Å 94.

Gift 84 m. Maria Källman, f. 55. — Barn: Johan Erik, f. 85; Ivar Nils Gustaf, f. 86; Gunnar Karl Olof, f. 88; Karin Ingeborg Maria, f. 92; Sigrid Margareta, f. 93; Ingrid Hedvig, f. 97.

6523. Daniel Teodor Johannes Petrelli. F. i Linköping 1853 24; frldr Carl Magnus Joakim P., prost [5104], o. Ebba Elisabet Sofia Ekenstam. Elev vid Karlbärgs krigsskola 74; utex. 75. Underlöjtn. vid Första lifgr.-reg. 75; löjtn. 82; kapten i armén 94, vid reg. 95. Aman. vid Gen.-staben 84; tf. 90, ord. krigsarkivarie 98.

Gift 86 m. Jacquette Ingeborg Beata Eketrä, f. 48.

6524. Erik August Eriksson Enblad. F. i Åtvid 1850 237; frldr Erik Johansson, landtbrukare, o. Kristina Elisabet Bengtsdotter. Med.-fil. ex. 74; med. kand. 82; med. lic. i Sthlm 87. Bitr. läkare vid Loka brunns- o. badinrättn., Örebro län, 78— 89, i Ronneby 90—92; badintendent vid Furusund, Sthlms län, 93—95, vid Gustafsbärg, Göteb. län, 96—97. Praktis. läkare i Sthlm fr. 88, i Marstrand 99 o. 1900 (somrarne).

6525. Ernst August Sjölander. F. i Örbärga 1851 3110; frldr Carl August S., organist o. folksk.-lärare, o. Johanna Vilhelmina Svensdotter. Mog.-ex. 71; teol. stud. till 75. E. o. kontorsskrifvare vid postverket. Emigr. till Nord-Amerika; kontorist i Chicago.

6526. Josef Fabian Trybom. F. i Fifvelstad 1849 2011; frldr Frans Johan T., fanjunkare o. lasar-syssloman, o. Karolina Petronella Petersson. Teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. 76. Kommin. i Vårdnäs 79, i Östra Husby 87; kyrkoherde i Malexander 99.

Gift 80 m. Ingeborg Helena Jakobina Björkman, f. 50. — Barn: Josef Karl Filip, f. 81, kontorsskrifvare; Axel Rikard, f. 83, brukselev; Signe Helena Maria, f. 92; Arvid Erik Fabian, f. 94.

[ 623 ]6527. Gustaf Fredrik Sundhammar. F. i Norra Vi 1848 56; frldr Per Fredriksson, arrendator, o. Kristina Petersdotter. Mog.-ex. 71. E. lärare vid Upps. allm. läroverk 77—82. Tidningsman; medarb. i tidn. »Uppsala» 79; redaktör o. utgifvare af »Fyris» 84. D. i Uppsala 1893 73.

Med sitt vänsälla väsen och sin vackra tenor, hvilken förde honom med på Uppsalasångarnes färd till Paris 1878, var han som student en i vida kretsar afhållen och värderad kamrat. God lärare; plikttrogen tidningsman.

Gift 85 m. Hilma Maria Katarina Lundberg, f. 54.

6528. Per Gustaf Emanuel Lindman. F. i Borrum 1851 121; frldr Johan Peter L., kronolänsman, tit. hofr.-kommissarie, o. Paulina Strömvall. Landtbrukare på Åbäcksnäs i Gryt 75—83; kommunalman. Tjg. tingsnotarie; advokat i Norrköping fr. 93.

Gift 1) 76—98 m. Olivia Vilhelmina Gustava Engelbrecht, f. 54; 2) 98 m. Maria Sofia Magdalena Hamberg, f. 69. — Barn i 1:a g.: Gustaf Ejnar Olivier, f. 77, reservunderlöjtn., civilingeniör; Gustaf Johan Engelbrecht, f. 78, civilingeniör; Signe Olivia Paulina, f. 81, g. m. Birger Engelbrecht, grosshandlare; Set Gustaf Vilhelm, f. 85; i 2:a g.: Erik Gustaf Per, f. 99, d. 99; Margit Gunborg Maria, f. 1900; Jane Viola Magdalena, f. 01.

6529. Anders Fredrik Svartling. F. i Vadstena 1852 211; frldr Johan Fredrik S., kyrkoherde [4912], o. Anna Sofia Kullman. Prl.-ex. 73; hofr.-ex. 77. V. hhöfd. 80; rådman i Vimmerby 87. D. i Sthlm 1897 54.

Gift 93 m. Edla Maria Charlotta Vesterberg, f. 68. — Barn: John Fredrik, f. 94.

6530. Gustaf Ferdinand Thollander. F. i Söderhamn 1853 13; frldr Ferdinand T., förste stadsläkare [5218], o. Olivia Charlotta Schultz. Med.-fil. ex. 73; med. kand. 80; med. lic. 87. Aman. o. underkirurg vid Akad. sjukhuset i Upps. 84—86; distr.-, sed. e. prov.-läkare i Dalarö, Sthlms län. 87; provinsialläkare i Kisa 95.

Gift 88 m. Selma Charlotta Karlson, f. 52. — Barn:Runar, f. 90.

6531. Frans Edvard Düring. F. i Linköping 1848 306; frldr Frans D., hautboist o. fotograf, o. Johanna Carolina Sandberg. Fil. stud. till 75; kyrkosångarex. i Linköping 84; organistex. där 92. Bassångare vid Svenska kvartettsångarnes turnéer genom Europa 75—81: sånglärare i Norrköping o. dirigent för Musikaliska sällskapet där 82—88, för Göta P. B:s sångkör i Göteborg 95—96; kör- o. orkesterdirigent i Norrköping fr. 96. Stiftare af Düringska damkvintetten 90, af sångsällskapet I. O. T. i Linköping o. af Düringska kören i Norrköping. Tonsättare.

Gift 89 m. Ida Olofvina Andersson Andrén, f. 52, altsångerska.

6532. Gustaf Emil Dahlberg. F. i Ukna 1850 298; frldr Anton D., trädgårdsmästare, o. Ingrid Sofia Nylund. Fil. stud. till 74. E. o. kammarskrifvare i tullverket. D. vid Åtvidabärg 1882 123. — Ogift.

D. var under studenttiden en ganska framstående sångare. Afled i följd af olyckshändelse vid åkning.

6533. August Vilhelm Johansson. F. i Torpa 1845 1511; frldr Johan Pettersson, landtbrukare, o. Anna Fredriksdotter. D. som teol. stud. i Uppsala 1876 239. - Ogift.

J. var en liten, kort och tjock man med ett jovialiskt utseende samt begåfvad med en hög och stark tenorröst; trifdes gärna i glada lag.

6534. Karl Sundström. F. i Kristbärg 1849 67; frldr Johan August S., godsegare, o. Anna Matilda Hagelin. Teor. teol. ex. 76; prakt. teol. ex. 77; prv. till Upps. stift 77. Kommin. i Möja 78; kyrkoherde i Godegård, Linköpings stift. 81.

Gift 77 m. Hanna Lovisa Ekberg, f. 52. — Barn: Karl Olov, f. 78, jur. stud. [ 624 ][7430], Karl Ejnar, f. 80, landtbr.; Karl Ivar, f. 82, stud.; Karl Erik, f. 83; Karl Birger, f. 86; Karl Alrek, f. 90.

6535. Per Erik Lagerberg. F. i Regna 1847 910; frldr Per Gustaf Abrahamsson, hemmansegare, o. Anna Kristina Eriksdotter. Mog.-ex. 71; stud. i Köpenhamn 71; fil. kand. i Upps. 77; fil. lic. 80. Tf. rektor i Söderköping 85; utn. lärov.-adjunkt i Linköping 92; tf. rektor i Eksjö 96.

Gift 81 m. Anna Agata Eleonora Åkerblom, f. 55. — Barn: Karl Erik Torsten. f. 82, fil. stud. [7428]; Märta Kristina, f. 83; Per Ivar, f. 84; Signe Anna Margareta, f. 86; Gerda Maria, f. 89.

6536. Teodor Svante Ekman. F. i Norrköping 1851 221; frldr Carl Ludvig E., kakelugnsmakare, o. Anna Helena Petersson. Mog.-ex. 71; teor. o. prakt. teol. ex. 74; prv. 75. Kommin. i Rök o. Heda 77; utn. kyrkoh. i Frinnaryd 88; fabrikspräd. å Klippan vid Göteborg 89; kyrkoherde i Adelöf 92.

Gift 1) 79 m. Sigrid Hedvig Elisabet Egnell, f. 54, d. 80; 2) 89 m. Märta Sofia Antonia Sparre, f. 64. — Barn i 2:a g.: Karl Axel Hugo, f. 90; Nanny Elisabet, f. 92; Folke Sixten Teodor, f. 93; Nils Gustaf Torsten, f. 96; Märta Ingeborg, f. 98; Sigrid Anna Margareta, f. 1900.

6537. Johan Emil Axelsson. F. i Norrköping 1852 103; frldr Erik Elieser A., vågmästare, o. Fredrika Eleonora Lithander. Tidningsman; medarb. i »Norrköpings tidningar» 78 o. tidn:s red.-sekreterare 81.

Gift 84 m. Helga Maria Terese Hansson, f. 56. — Barn: Birger Georg, f. 86; Ragnhild Kornelia, f. 87; Erik Elieser, f. 89; Hildur Astrid, f. 91.

6538. August Vilhelm Brolin. F. i Norrköping 1850 38; frldr Per August B., klädesväfvare, o. Maria Lovisa Åhlin. Teor. o. prakt. teol. ex. 76; prv. 77. Kommin. i Veta o. Viby 79; kyrkoherde där 88.

Gift 79 m. Alma Maria Huggerth, f. 49. — Barn: Karl August Emanuel, f. 81. d. 82; Astrid Maria, f. 84; Erik Israel, f. 85; Folke Emanuel, f. 88, d. 88; Rut Vilhelmina, f. 89, d. 98.

6539. Adolf Vilhelm Teodor Aurelius. F. i Ekeby 1854 86; frldr Anton Anders A., prost [4818], o. Matilda Kristina Kastman. Fil. stud. till 75. Landtbr.-bokhållare på Laggarp i Åsbo, på Skäggestad i Törnevalla, på Ekenäs i Örtomta. Emigr. till Nord-Amerika i böljan af 90-talet.

6540. Ernst Albert Teodor Bergström. F. i Ukna 1852 136; frldr Albert Leonard B., komm.-landtmätare, o. Hedvig Konkordia Svensson. Teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. 76. Kommin. i Tryserum 78; kyrkoherde i Dalhem 92, i Odensvi 02.

Gift 81 m. Alma Julia Charlotta Svanberg, f. 55. — Barn: Ingrid Charlotta, f. 83; Anna Dorotea Konkordia, f. 85; Bengt Israël Ernst, f. 87; Estrid Birgitta, f. 89; Karl David Albert, f. 91; Karin Alma Ulrika, f. 92; Johannes, f. 94; Eva Lydia Margareta, f. 95; Per Olof Mattias, f. 98, d. 99.

6541. Karl Jakob Alin. F. i Ekeby 1850 249; frldr Carl Johan A., landtbrukare, o. Hedda Carolina Rydberg. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. 82. Komminister i Horn o. Hycklinge 93.

Gift 1) m. Emma Kristina Lindgren-Rylander, f. 49, d. 84; 2) 93 m. Julia Klementina Maria Siegbahn, f. 59. — Barn i 1:a g.: Gustaf Jakob Rylander, f. 72, kontorschef; Karl Hugo, f. 78, emigr.; i 2:a g.: Johan Erik, f. 94; Emma Maria, f. 95, d. 95; Sven Efraim, f. 97.

6542. Ernst Ferdinand Sjöling. F. i Söderköping 1851 1112; frldr Carl Vilhelm S., målarmästare o. brunnskamrer, o. Brita Maria Persdotter. Teol.-fil. ex. 74; teor. teol. ex. 77; prakt. teol. ex. 78; prv. 78. Kommin. i [ 625 ]Rogslösa o. Väfversunda 82; tillika präd. vid Borghamns kronoarb.-station 84—95; kyrkoherde i Sund 93.

6543. Per Gustaf Teodor Vineli. F. i Grebo 1848 309; frldr Anders Gustaf V., hemmansegare, o. Fredrika Palmgren. Teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. 76. Kommin. i Västra Harg 80; kyrkoherde där 98.

Gift 82 m. Anna Hedvig Charlotta Hofverberg, f. 54. — Barn: Gustaf Olof, f. 83, e. o. postexped.; Rut Hedvig Fredrika, f 84; Gerda Maria Emilia, f. 86; Sten Teodor, f. 91; Eva Elisabet, f. 95.

6544. Åke Ludvig Herman Vikblad. F. i Hjo 1854 153; frldr Johan Herman V., apotekare, o. Katarina Sofia Vilhelmina Munthe. Fil. stud. till 73; elev vid Schartaus handelsinstitut. Handelskontorist i Sthlm. D. där 1881 147. — Ogift.

6545. Anders Peter Alfred Gustafsson. F. i Västra Ed 1850 164; frldr Anders Gustaf Jansson, spånrocksmakare o. hemmansegare, o. Charlotta Kristina Elisabet Nilsson. Med.-fil. ex. 75; med. kand. 82; med. lic. 87. Underläkare vid Akad. sjukhuset i Upps. 85—86; distr.-, sed. e. prov.-läkare i Tranås 87; provinsialläkare i Tjällmo 94, i Eksjö 1900.

Gift 90 m. Anna Elisabet Adèle Moberger, f. 68. — Barn: Maria Elisabet Adèle, f. 91.

6546. Karl Sigurd Klegel [Karlsson]. F. i Vårdsbärg 1852 189; frldr Karl Johan Håkansson, landtbrukare, o. Josefina Pettersson. Fil. stud. till 73. Emigr. till Nord-Amerika; mekaniker.

6547. Alfred Dahlqvist. F. i östra Tollstad 1847 146; frldr Anders D., mössmakare, o. Anna Greta Persdotter. Teor. teol. ex. 83; prv. till Upps. stift 84. Komminister i Morkarla 89.

Gift 90 m. Johanna Charlotta Nyberg, f. 62.

6548. Ernst Gustaf Viktor Skånberg [Skonberg], F. i Mjölby 1849 149; frldr Gustaf Skonberg, inspektor, o. Lovisa Mariana Dahlblom. Fil. stud. till 74; utex. fr. Linköpings folksk.-semin. 79. Folkskollärare i Lindesbärgs landsförs., Örebro län, 81.

Gift 81 m. Selma Davida Olson, f. 55. — Barn: Selma Maria, f. 82; Rut Ester Amalia, f. 84; Märta Davida, f. 86; Nanny Elisabet, f. 88.

6549. Gustaf Vilhelm Bergqvist. F. i Åsbo 1851 1412; frldr Anders Peter B., byggmästare, o. Eva Katarina Larsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 81; prv. 82. Brunnspräd. vid Medevi 84—86; kommin. i Vallerstad o. Järstad 85; kyrkoherde där 02.

Gift 96 m. Anna Elisabet Hazelius, f. 59.

6550. Karl Adolf Harald Kernell. F. i Åsbo 1852 2810; frldr Gabriel Gustaf Adolf K., komminister [5164], o. Hilda Elisabet Enander. Fil. kand. 79: fil. lic. 83. E. o. lärare vid Norrköpings allm. läroverk o. vid Tekn. skolan där 83—92; lärov.-kollega i Eskilstuna 91; lärov.-adjunkt i Linköping 96. Öfversättare.

Gift 86 m. Alma Fredrika Petersson, f. 66.

6551. Karl Rudolf Reinhold Håkansson, F. i Skedevi 1854 167; frldr Johan Oskar H., bruksförvaltare, o. Maria Lovisa Malmqvist. Underlöjtn. vid Uppl. reg. 74; löjtn. 81; kapten 92. Dödad vid Ki-Kondia i Katanga, Afrika, 1892 308. — Ogift.

H. var under åren 1884—87 anstäld i Kongostatens tjänst, dels som stationschef och dels som topograf, bl. a. för järnvägsundersökningar samt för utrönande af Inkarsiflodens dal. Begaf sig 1890 åter till Afrika och blef då sekundchef vid en af de [ 626 ]expeditioner, som af det stora engelsk-belgiska Katanga-handelskompanlet utsändes för att öppna nya handelsvägar till den grymme negerhärskaren M'Siris rike vid Kongos källor, och det var på återvägen därifrån han tillsatte lifvet.

6552. Nils Johan Rudolf Kruse. F. i Ledbärg 1852 171; frldr Carl Rudolf Leonard K., kapten, o. Teresia Sofia Margareta Viger. Prl.-ex. 73; hofr.-ex. 79. V. hhöfd. 81; landskanslist i Söderm. län 82; afsk, 87; v. auditör i Söderm. reg. 83—84; advokat i Östersund 88; stadsfogde där 94; kronofogde o. häradsskrifvare i Lappmarksfögderiet, Västerb. län, 94; tillika tillsyningsman vid Lycksele kronohäkte 95. Bosatt i Lycksele.

Gift 1900 m. Elin Amalia Blackstadius, f. 67.

6553. Per Henning Simeon Sondén. F. i Linköping 1853 124; frldr Anders Fredrik S., domprost [5005], o. Karolina Cecilia Kalén. Fil. kand. 77; fil. lic. 82; fil. doktor 84. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 84-87, vid Vallinska skolan 94. Amanuens i Riksarkivet 99; arkivarie 99. Historisk författare o. urkundsutgifvare. Gårdsegare i Djursholms köping o. bosatt där.

Gift 85 m. Berta Katarina Beckman, f. 53. — Barn: Karolina Maria Albertina, f. 87; Eva Sofia Elisabet, f. 90; Anders Fredrik, f. 92, d. 93.

6554. Ernst Fredrik Casparsson. F. å Drottningholm, Sthlms län, 1854 109; frldr Per August C., sidenfabrikör, o. Ulrika Maria Scharp. Elev vid Statens järnvägsbyggn., östra stambanan, 73, vid Tekn. högskolan 74; utex. 77. Civilingeniör; anstäld vid Statens järnv.-byggn., norra stambanan, 77; nivellör 80—81. Inspektör i brandförs.-bolaget Sverige 82; tjänsteman i förs.-bolaget Skandia i Sthlm 87. Husegare där; egare af Brunna, Upps. län, 99.

Gift 78 m. Sofia Elisabet Schwieler, f. 54. — Barn: Rikard Ernst August, f. 79, stud.

6555. Gustaf Alfred Söderqvist. F. i Gärdserum 1851 1610; frldr Gustaf Leonard S., pappersfabrikör, o. Inga Josefina Eriksson. Teor. o. prakt. teol. ex. 75; prv. 76. Kommin. i Ukna 79 (tilltr. ej), i Östra Stenby 81; kyrkoherde i Rök o. Heda 94; kontr.-prost 97.

Gift 81 m. Agnes Erika Rahmberg, f. 52. — Barn: Agnes Maria, f. 82; Gustaf Samuel, f. 83, teknolog; Josefina Elisabet, f. 85; Eva Erika, f. 87; Ester Olivia, f. 90; Hanna, f. 92; Karl Gustaf Daniel, f. 94.

6556. Karl Otto Johansson. F. i Västra Harg 1850 105; frldr Johan Petter Svensson, hemmansegare, o. Johanna Jönsdotter. Teol. stud. till 78. Bitr. å häradsskrifv.-kontor i V.-norrl. län; landskontorist i Sthlms län 93;häradsskrifvare i Västra fögderiet 96; bosatt i Sthlm. D. där 1902 132.

J. hade ett redigt och klart hufvud samt goda kunskaper. Något blyg och tillbakadragen till sin natur, undvek han gärna allt offentligt uppträdande, men var i den enskilda umgängeskretsen högt skattad.

Gift 94 m. Christina Concordia Lundgren, f. 43.