Östgötars minne/1875

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1874
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1875
1876  →


[ 634 ]

1875.

6629. Gustaf Vilhelm Lindblom. F. i Sthlm 1854 124; frldr Carl L., murare, o. Anna Söderlund. Mog.-ex. 74; med.-fil. ex. 76: med. stud. i Upps. till 80. Massör i Sthlm, sed. i Bryssel (vintrarne) o. Strömstad (somrarne).

6630. John Vilhelm Asplund. F. i Hof 1856 64; frldr Lorents Vilhelm A., inspektor, sed. handlande, o. Sofia Magdalena Sundquist. Mog.-ex. 74; fil. kand. 81. Lärov.-kollega i Eskilstuna 83; tf. rektor fr. 98.

Gift 90 m. Emelie Karolina Hesse, f. 58. — Barn: Rut Elisabet f. 91.

6631. Berndt Fredrik Lundquist. F. i Vreta kloster 1852 234; frldr Fredrik Olsson, sjökapten, o. Brita Kristina Hellgren. Mog.-ex. 73. Sjöman 73—75. Tidningsman; medarb. i »Östgöten> 75—80 o. 94—95, i »Dagens Nyheter» 81—84; korresp. fr. Sthlm till åtsk. landsortstidn. 86; emigr. till Brasilien 90, till Nord-Amerika 93; utg. af »Svenska nyheterna» i New-York 94; medarb. i »Nya norrlänningen» 95, i »Svenska Morgonbladet» 95; redaktör af »Lysekilsposten» 96, af »Skärgården», i Uddevalla 97, sed. medarb. i andra tidn. fr. 98.

Gift m. Josefina Amalia Nilsson. — Barn: Anna Amalia Margareta, f. 79, d. 79.

6632. Reinhold Emil Ludvig Svensén. F. i Tveta 1850 210; frldr Carl Johan S., landtbrukare, o. Sofia Danielsson. Mog.-ex. 74; fil. kand. 83. Tidningsman; medarb. i »Oskarshamnsposten» 77—82, i »Fyris» 82-83, i »Tiden» 83-84 o. 85-86, i »Aftonbladet» 84 o. fr. 90, i »Stockholm» 85— 86, [ 635 ]i »Fyren» 91—92. Lärare vid Sthlms borgarskola, med vissa afbrott, fr. 85; föreläsare; polit., hist. o. geogr. författare.

6633. Axel Edvard Ekberg. F. i Östra Ed 1856 82; frldr Axel Gustaf E., handlande, o. Lovisa Charlotta Sandberg. Teol.-fil. ex. 79; teor. teol. ex. 82; prakt. teol. ex. 83; prv. 84. Komminister i Kärna o. Kaga 97.

Gift 95 m. Hilda Maria Olsson, f. 70. — Barn: Nils, f. 96; Olof, f. 97; Ingegärd Maria, f. 1900.

6634. Gustaf Erik Ivan Edlundh. F. i Västerrum 1855 24; frldr Erik Bernbard E., bruksinspektor, o. Maria Christina Gustava Rothman. D. som teol. stud. vid Näfvekvarns bruk, Söderm. län, 1877 217 — Ogift.

6635. Johan Karl Emanuel Arpi. F. i Askersund 1855 2811; frldr Per Alfred Emanuel A., prov.-läkare i Linköping, o. Emma Maria Malvina André. Mog.-ex. 74; elev vid Teknol. instit. 74 ht.; med.-fil. ex. i Upps. 76; med. stud. 76—79; jur. prl.-ex. 79; stud. i Lund 80; hofr.-ex. 82. E. o. landskanslist i Österg. län 80; landskanslist 82; länsnotarie 84; kronofogde i Lysing, Dal o. Aska 90, i Aska, Dal o. Bobärg 1900. Bosatt i Motala; kommunalman.

Gift 87 m. Helga Albertina Schubert, f. 64. — Barn: Ingrid, f. 88; Greta, f. 90, d. 90; Nils, f. 92, d. 92; Tora, f. 94.

6636. Ludvig Strömert. F. i Vimmerby 1854 235; frldr Per August S., järnhandlande, o. Anna Sofia Persdotter. Mog.-ex. 74; teol. stud. till 78. Handlande i Vimmerby; kamrer vid Vimmerby sparbank 79; rådman i Vimmerby 91.

Gift 88 m. Maria Magdalena Rinaldo, f. 62.

6637. Bror Carl Ludvig Richter. F. i Tjällmo 1855 169; frldr Carl R., häradshöfding [5070], o. Ida Josefina Tisell. Stud. i Upps. till 78; elev vid Skogsinstit. 80; utex. 82; landtmät.-elev 82; landtmät.-ex. 86. Landtmät.-auskult. i Sthlms län 86; v. komm.-landtmätare i Västm. län 97 o. bosatt i Norbärg 98. D. där 1899 131. - Ogift.

»I det personliga umgänget hade R. förskaffat sig stora sympatier för sitt hjärtevarma och vänsälla väsen. Han var en fridens man, som icke gjorde någon för när, och han medförde hvart han kom något af den unge studentens solskenslynne, som åren aldrig mäktade dämpa.»

6638. Karl Johan Qvarnström. F. i Kila, Söderm. län, 1850 2311; frldr Erik Q., målare, o. Anna Maria Gulin. Teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 80. Kommin. i Åsbo 83, i Kärna o. Kaga 87; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 96.

Gift 88 m. Amalia Augusta Lovisa Petersson, f. 60. — Barn: Karl Elis Hjalmar, f. 89, d. 89; Karl Gustaf Allan, f. 90; Erik Tore Hjalmar, f. 92; Axel Josef Ejnar, f. 94; Krister Bernhard Emanuel, f. 99; Ernst Helge Engelbrekt, f. 01.

6639. Ernst Rikard Petersson. F. i Hällestad 1853 1611; frldr Anders Peter P., bruksförvaltare, o. Fredrika Emerentia Andersson. Mog.-ex. 74; stud. i Lund 77; teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 81. Kommin. i Ringarum 83, i Söderköping 88; tillika lasar.-präd. 89—92; kommin. i Skärkind 91; förste kommin. i Vadstena, S:t Per o. Strå 97; domk.-komminister i Linköping 02.

Gift 84 m. Märta Ingegärd Lindstedt, f. 61. — Barn: Adolf Martin Rikard, f. 85; Ingrid Laura Fredrika, f. 87; Torsten Rikard Andreas, f. 88; Ernst Bertil, f. 90; Eva Ingegärd, f. 95.

6640. August Juringius. F. i Norrköping 1855 161; frldr Carl August J., lärare [5321], o. Augusta Margareta Anjou. Fil. kand. 82. Lärov.-kollega i Borås 93.

Gift 96 m. Anna Maria Jakobina Anjou, f. 63. — Barn: Nils Karl August, f. 98.

[ 636 ]6641. Vilhelm Volander. F. i Västra Husby 1854 204; frldr A. Brolin, arbetare, o. Anna Elisabet Ajax. Mog.-ex. 74; teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 80. S. m. adjunkt, anst. i Veta o. Viby 80; afsatt fr. prästämb. 81. Antagl. emigr. till Nord-Amerika.

V. rymde efter att hafva prädikat blott en enda gång. Blef efterlyst och, då han aldrig lät vidare höra af sig, påföljande år afsatt.

6642. Karl Viktor Kjeilin. F. i Tjällmo 1854 2710; frldr Carl Persson, hemmansegare, o. Margareta Charlotta Johansdotter. Prl.-ex. 76; hofr.-ex. 81. V. hhöfd. 84; v. auditör i Kalmar reg. 86; fiskal i Göta hofr. 88; assessor 91; hofrättsråd 01.

6643. Olof Gustaf Teodor Carl Ingeström. F. i Vimmerby 1856 169; frldr Per Samuel Teodor I., rektor [5530], o. Fredrika Schmiterlöw. Prl.-ex. 76; hofr.-ex. 81. V. hhöfd. 84; v. auditör i Svea art.-reg. 86; auditör vid reg. 90, i reg. 92. Tjf. notarie vid Öfverståtb.-ämb. för polisärend. 88; polisdomare i Sthlm 92.

6644. Karl Albin Sjöling. F. i Söderköping 1855 frldr Carl Vilhelm S., målarmästare o. brunnskamrer, o. Brita Maria Persdotter. Med.-fil. ex. 77; med. kand. 81; med. lic. 86. Aman. o. underläkare vid Akad. sjukhuset i Upps. 85—86; praktis. läkare i Östersund 87; tillika fäng.-läkare 87—92 o. järnv.-läkare 88. Sinnessjuk o. intagen i Solna sjukhem 97, å Uppsala hospital 98. D. där 1900 172. — Ogift.

I början af sin vistelse i Östersund vann S. så väl genom sina personliga som läkaregenskaper en mer än vanligt stor praktik. Men redan långt före den tid, då han måste intagas å vårdanstalt, yppade sig det svaghetstillstånd, som sedan allt mera tilltog och slutligen blef honom öfvermäktigt.

6645. Jonas Peter Jehrlander. F. i Järeda 1848 299; frldr Carl Magnus Jonsson, arrendator, o. Kristina Lovisa Karlsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 80; prv. 81. Lärare vid Alreikska skolan i Svinstad 81; komminister i Örtomta 87, i Ljung o. Flistad 92. Kommunalman.

Gift 1) 82 m. Ida Carolina Vårlin, f. 52, d. 88; 2) 89 m. Hilda Maria Blomqvist, f. 56. — Barn: i 1:a g.: Edit Maria, f. 83; Elsvig Lovisa, f. 84, d. 85; Anna Elisabet, f. 87; i 2:a g.: John Erik Nils, f. 89; Elsvig Maria, f. 92; Karl Eskil Harald, f. 93; Per Gösta Hugo, f. 97.

6646. Karl Fredrik Gustafsson. F. i Sund 1853 101; frldr Johannes Gustaf Johansson, hemmansegare, o. Lovisa Johansdotter. D. som fil. stud. i Sthlm 1890 286. — Ogift.

6647. Gustaf Robert Vallman. F. i Fornåsa 1854 76; frldr Johan Peter V., landtbrukare, o. Anna Beata Johansdotter. Teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 80. Kommin. i Locknevi o. Blackstad 84; kyrkoherde där 02.

Gift 86 m. Alma Katarina Elisabet Jonsson, f. 57. — Barn: Gustaf Hugo, f. 91; Karin Anna Elisabet, f. 98.

6648. Carl August Vahlgren. F. i Skedevi 1856 3012; frldr August Magnus V., kyrkoherde [5300], o. Anna Mariana Josefina Loenbom. Prl.-ex. 77; hofr.-ex. 83. V. hhöfd. 86; länsbokhållare i Sthlms län 90; kronofogde i Svartsjö fögderi 95. Sekreterare vid Sthlms läns landsting fr. 95; sekreterare o. ombudsman vid Sthlms läns brandstodsbolag 1900. Bosatt i Sthlm.

Gift 93 m. Anna Amalia Mellgren, f. 63. — Barn: Nils August, f. 96; Elin, f. 98; Ivar Hugo, f. 01.

6649. Gustaf Adolf Hugo Dahlstedt. F. i S:t Lars 1856 82; frldr Bror Gustaf Oskar D., auktionskommissarie, o. Amalia Ebba Sofia Lundberg. Fil. [ 637 ]stud. till 86. Amanuens vid Riksmuseets botan. afd. 90; tillika assistent vid Bergianska trädgården 90.

Gift 01 m. Elvira Alexina Lundqvist, f. 80.

6650. Karl Filip Alexander Hagberg. F. i Ringarum 1857 148; frldr Carl Oscar H., landtbrukare, o. Anna Carolina Vennerström. Fil. kand. 77; stud. i Lund 83; jur. kand. 87. V. hhöfd. 90; sekreterare vid öfverdomstolen på Samoaöarna 90; advokat i Sthlm 93. Konsulatsekreterare vid sv.-n. generalkonsulatet i Shanghai, Kina, 96 o. vice konsul där 97; tf. generalkonsul fr. 98.

6651. Carl Georg Napoleon Palmqvist, frih. F. i Veta 1855 121; frldr Carl Magnus Napoleon P., löjtn. o. godsegare, o. Hedvig Burén. Volontär vid Första lifgr.-reg. 77; underlöjtn. 79; löjtn. 86; kapten 99. Egare af Fall o. Vimne i Veta samt Hökö i Östra Tollstad; bosatt i Linköping.

Gift 90 m. Maria Lovisa Charlotta Fornell, f. 68. — Barn: Carl Edvard Fredrik Gregory, f. 92; Erik Magnus Daniel, f 1900.

6652. Gustaf Elson. F. i Vimmerby 1856 295; frldr Johan Gudmund E., handlande, o. Fredrika Ulrika Vilhelmina Lund. Volontär vid Svea art.-reg. 76; underlöjtn. 78; löjtn. 85; kapten vid Norrlands art.-reg. 93.

Gift 95 m. Sigrid Helena Tengvall, f. 66.

6653. August Valfrid Hultkrantz. F. i Flisby 1851 1312; frldr Johan Peter Petersson, hemmansegare, o. Anna Stina Johansdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 80; prv. till Strängnäs stift 80. Komminister i Ludgo o. Spelvik 86—93. Egend.-egare i Värml. 83—87; agent i Sthlm 97; redaktör af »Stockholms Adresstidning» 98—1900; sifferrevisor vid acetylenbolaget Svea 01.

Gift 81 m. Hanna Sofia Johansson, f. 53. — Barn: John Elis Valfrid, f. 83; Karin Hanna Maria, f. 84; Ejnar August Valfrid, f. 95.

6654. Frans Oscar Fransén. F. i Västerlösa 1854 154; frldr Johan Magnus Petersson, landtbrukare, o. Ulrika Nilsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 78; prv. 78. Kommin. i Hult o. Edshult 81 (tilltr. ej), i Ekebyborna o. Ask 82, i Stora Åby 88; kyrkoherde i Hvarf med Styra 89.

Gift 81 m. Emilia Carolina Norlén, f. 55. — Barn: Oskar Natanaël, f. 82, fil. stud. [7446]; Rut Emilia, f. 84; Olga Ulrika Aurora, f. 86; Maria Elisabet, f. 88, d. 89; Karin Maria Oskara Elisabet, f. 92; Greta Emilia Ingeborg, f. 97.

6655. Per Ulrik Broqvist. F. i Målilla 1854 21; frldr Per Ulrik B., kyrkoherde [5612], o. Anna Sofia Ingström. D. som teol. stud. i Västra Stenby 1877 294. — Ogift.

6656. Andreas Vilhelm Styrlander. F. i Häradshammar 1854 1412; frldr Olof S., landtbrukare, o. Helena Andersdotter. Teol. stud. till 78. E. polisuppsyn.-man i Sollefteå, V.-norrl. län, 80; polisuppsyningsman i Sollefteå municipalsamhälle 85. Chef för Sveriges storloge af Världsgodtemplarorden 89. Riksdagsman i Andra kammaren för Ångermanlands mellersta doms. fr. 95.

Gift 80 m. Kristina Margareta Lundström, f. 59. — Barn: Olof Vilhelm, f. 81; Gunnar Esaias, f. 83; Signhild Vilma Helena, f. 84; Vera Hermione Kristina, f. 85; Yngve Johannes, f. 86, d. 86; Ingrid Amalia, f. 88; Ellen Maria, f. 90, d. 90; Ellen Maria, f. 95.

6657. Lorents Franklin Mæchel. F. i Västervik 1855 96; frldr Fredrik Johan Didrik M., skeppsredare, o. Hilda Eloisa Rydström. Prl.-ex. 78; stud. i Lund 86; hofr.-ex. 87. V. hhöfd. 90; utn. borgmästare i Sigtuna 91; rådman i Filipstad 91; borgmästare där 93. Ombudsman för Filipstads sparbank 93.

Gift 93 m. Amelie Matilda Askberg, f. 63.

[ 638 ]6658. Carl Vallberg. F. i Linköping 1855 277; frldr Carl Henrik V., notarie [5266], o. Anna Sofia Lagerström. Teol. stud. till 77; elev vid handelsskola i Norrköping. Handelskontorist; bokhållare vid Österg. ensk. banks afd.-kontor i Söderköping 89—99; tillika försäkr.-agent. Tf. gymnastiklärare vid Söderköpings allm. läroverk fr. 88. Redaktör o. utgifvare af »Söderköpings tidning» fr. 99.

Gift 84 m. Anna Matilda Fredrika Borén, f. 50.

6659. Johan Emil Kinman. F. i Asby 1854 510; frldr Nikolaus M. K., dist.-korpral, sed. arrendator, o. Sara Maria Johansdotter. Mog.-ex. 74; landtmät.-elev 75; lärling vid Ombärgs skogsskola 76; elev vid Skogsinstit. 77; utex. 79; landtmät.-ex. 81; stud. vid Eisenachs forstinstitut 82—83. Aman. i Skogsstyrelsen 80; landtmät.-auskult. i Skarab. län 81; underlärare vid Ombärgs skogsskola 89 o. assistent i Ombärgs revir 90; jägmästare i Eksjö revir 93. Bosatt å Rolandsdam vid Eksjö.

Gift 91 m. Hildur Elisabet Bergenström, f. 63. — Barn: Sten, f. 92; Elisabet Maria, f. 95.

6660. Johan Alfred Lindqvist. F. i Eksjö 1855 311; frldr Nils Peter L, skräddare, o. Matilda Öström. Stud. i Lund 79; teor. teol. ex. 80; prakt. teol. ex. 81; prv. 81. V. lärov.-kollega i Eksjö 81—84; komminister i Norra Vi o. Tirserum 84, i Hällestad 89.

Gift 79 m. Cecilia Elisabet Bode, f. 57. — Barn: Karl f. 80, d. 80; Signe, f. 80, lärarinna; Anna, f. 83; Ester, f. 87; Gunhild, f. 93.

6661. Karl Alfred Ankarberg. F. i Locknevi 1852 44; frldr Carl Anders A., hammarsmed, o. Kristina Katarina Nilsdotter. Mog.-ex. 74; teor. teol. ex. 79; prakt. teol. ex. 80; prv. 80. Komminister i Hult o. Edshult 83, i Stora Åby 90.

Gift 84 m. Paulina Cedrén, f. 62.

6662. Karl Israël Roman. F. i Silbodal, Värml. län, 1853 272; frldr Israël R., kronolänsman, o. E. Johansson. Fil. stud. till 86. Korrespondent vid Svenska stålprässningsaktiebolaget Olofströms kontor, Blek. län.

6663. Klas Alfred Vinell. F. i Vårdsbärg 1856 54; frldr Per Axel V., landtbrukare, o. Johanna Sofia Borg. Fil. kand. 80. E. lärare vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 82—91; lärare vid Beskovska skolan 89—98; adjunkt vid Norrmalms h. latinläroverk 93.

Gift 1) 83 m. Sigrid Lidberg, f. 48, författarinna (»Valfrid Grane»), d. 85; 2) 94 m. Berta Amanda Harberg, f. 71. — Barn: i 2:a g.: Otto Magnus, f. 95; Klas Torsten, f. 98; Per Gunnar, f. 1900.

6664. Johan August Fredriksson Orselius. F. i Orlunda 1850 32; frldr Anders Johan Fredriksson, landtbrukare, o. Anna Margareta Larsdotter. Teor. teol. ex. 86; prakt. teol. ex. 87; prv. till Västerås stift 87. Komminister i Skultuna 89.