Östgötars minne/1877

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1876
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1877
1878  →


[ 642 ] [ 643 ]6701. Carl Johan Fredrik Cornelius. F. i Härnösand 1858 194; frldr Carl Alfred C., biskop [5684], o. Johanna Maria von Engeström. Jur.-fil. ex. 79: hofr.-ex. 82. V. hhöfd. 84; Upps. univ:s ombudsman 86—89; kanslist vid univ.-kansliet 87—89; rådman o. kriminalnotarie i Uppsala 89; borgmästare i Falun 1900.

Gift 88 m. Elisabet Charlotta Svedelius, f. 66. — Barn: Hilda Emy Elisabet, f. 89; Sara Carola Maria, f. 93.

6702. Lars Alfred Björklund. F. i Björsäter 1857 224; frldr Lars Peter Nilsson, landtbrukare, o. Ulrika Sofia Johansson. Fil. kand. 82. Lärare vid Upps. tekn. sönd.- o. aftonskola 82; utn. kollega i Eksjö 88; lärov.-adjunkt i Linköping 89; tf. rektor i Söderköping fr. 97.

Gift 93 m. Elsa Joachimsson, f. 68. — Barn: Ingrid Hilma Sofia, f. 94; Nils Ejnar, f. 95; Astrid Elisabet, f. 96; Kurt Erik Alfred, f. 01.

6703. Karl Nordenström. F. i Åtvid 1857 19; frldr Erik Salomon N., v. häradshöfding, o. Edla Katarina Paulina Norin. Prl.-ex. 78; hofr.-ex. 82. V. hhöfd. 85; häradshöfding i Gotlands norra doms. 97; bosatt i Visby.

Gift 97 m. Ingrid Steffenburg, f. 68. — Barn: Liv, f. 98; Bergliot, f. 1900.

6704. Johan Ludvig Ferdinand Nordmark. F. i Slaka 1855 191; frldr Johan Petersson, landtbrukare, o. Anna Sofia Persdotter. Prl.-ex. 79; stud. i Lund 80; kansliex. 83. Landskontorist i Västm. län 84; länsbokhållare 93; häradsskrifvare i Västerås fögderi 95; bosatt i Västerås.

Gift 93 m. Ida Kristina Elisabet Stål, f. 66. — Barn: Karin Charlotta Maria, f. 94: Per Ludvig August, f. 96; Helena Elisabet, f. 97; Gösta Ludvig, f. 99.

6705. Jonas Fredrik Gustaf Adolf Sandqvist. F. i Linköping 1858 171; frldr Adolf S., hautboist, o. Vilhelmina Josefina Vettermark. Med.-fil. ex. 79; med. kand. i Sthlm 86; med. lic. där 94. Bitr. tj:man i Östg. hypot.-förening 81; privatlärare i Småland. Praktis. läkare i Söderhamn 98.

Gift 98 m. Hildur Lovisa Björklund, f. 60. — Barn: Uno Sten Gustaf Ivan, f. 98.

6706. Karl Emil Vestman. F. i Linköping 1857 181; frldr Gustaf Reinhard V., bankdirektör, o. Elisabet Henriette Bergh. Landtbr.-elev 78; elev vid Alnarps landtbr.-institut 80; utex. 82. Godsegare o. landtbrukare på Ed i Våxtorp, Jönk. län.

6707. David Kristian Bergström. F. i Brunneby 1858 511; frldr Christian B., slussinspektor, o. Sofia Charlotta Dahlgren. Fil. kand. 82; stud. i Kristiania 86—87; fil. lic. i Upps. 89; stud. i Lund 92; fil. doktor 92. E. o. aman. i Statist. centralbyrån 82—83. Tidningsman; medarb. i »Dagens Nyheter» 83—84 o. 92—93, i Göteborgstidn. »Dagbladet» 84, i »Aftonbladet» 91; bitr. redaktör af »Dagen» fr. 97. Föreläsare vid Sthlms Arb.-institut 89—92 o. 93. Red. o. utg. af studentfören. Verdandis småskrifter 88—93, af »Svenska folkets öreskrifter» o. »Ströblad för folket» 97. Riksdagsman i Andra kammaren för Sthlms stad fr. 94.

Gift 89 m. Ingrid Margareta Anjou, f. 65. — Barn: Margit Fors, f. 90, d. 91; Ejnar Fors, f. 92; Inga Forst, f. 96.

6708. Carl Edvard Gabriel Vallenquist. F. i Västervik 1858 81; frldr Carl Teodor V., garfvare, o. Elfrida Bernhardina Carolina Krook. Med.-fil. ex. 81; med. kand. 90; med. lic. 97. Praktis. läkare i Locknevi 97, i Västervik fr. 98; intendent vid Södra Vi brunns- o. badinrättn. fr. 99. E. lärare vid Västerviks navig.-skola 01.

Gift 01 m. Maria Carolina Ståhlef, f. 76.

[ 644 ]6709. Erik Gustaf Johan Planck. F. i Vårdsbärg 1858 1811; frldr Martin Gustaf P., landtbrukare, o. Ida Hollertz. Fil. kand. 81. Lärare vid Beskovska skolan i Sthlm 82—90; lärov.-adjunkt i Linköping 89; utn. kollega vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 02.

Gift 84 m. Hulda Eugenia Elmblad, f. 58. — Barn: Margareta Elisabet, f. 85; Birger Gustaf, f. 88; Yngve Magnus, f. 90, d. 91; Ida Emilia Maria, f. 93; Erik Gunnar, f. 97.

6710. Johan Salomon Lindby [Johansson]. F. i Veta 1857 219; frldr Per Johan Johansson, kronolänsman, o. Karolina Jakobsdotter. Prl.-ex. 78; hofr.-ex. 82. V. hhöfd. 86; länsbokhållare i österg. län 86; landskamrer 01. Bitr. ombudsman vid Österg. ensk. bank 90; ombudsman 99—1900.

Gift 88 m. Nanny Jeanna Sigrid Charlotta Ehrengranat, f. 58.

6711. Karl Peter Tollin. F. i Nykil 1853 104; frldr Per Johan Pettersson, handlande, o. Maja Margareta Karlsdotter. Med.-fil. ex. 79; med. kand. 83; med. lic. i Sthlm 87. E. prov.-läkare i Öster-Våla distr., Västm. län, 96; provinsialläkare i Slite distr., Gotl. län, 1900.

6712. Lage Mathias Augustinsson. F. i Jönköping 1857 254; frldr Carl August A., prost i Kvillinge, o. Beata Kristina Elisabet Kulberg. Prl.-ex. 78; stud. i Lund 86; hofr.-ex. 89. Advokat o. inkasserare i Oskarshamn, sed. i Kalmar.

6713. Gustaf Albert Valdemar Johnsson. F. i Norrköping 1856 14; frldr Johan J., landtbrukare, o. Maria Kristina Sundqvist. Med.-fil. ex. 79; med. kand. 86. Delegare i gård o. bosatt i Norrköping.

6714. Gustaf af Geijerstam. F. i Hed, Västm. län, 1858 51; frldr Johan Gustaf af G., folksk.-instruktör i Österg., sed. rektor i Kalmar, o. Alma Augusta Katarina Möller. Fil. kand. 79. Vitter författare (romaner, noveller, dramer). Tidningsman; medarb. i »Fyris» i Upps. 82, i »Aftonbladet» (afd. för teater, litteratur o. konst) 84—86, i »Dagens Nyheter» 91—93. Litteratör vid Södra teatern i Sthlm 88—90, vid Göteborgs teatrar o. ekon.-direktör där 90—91; litterär ledare af Gernandtska bokförlaget i Sthlm fr. 97.

Gift 1) 85 m. Eugenie Sophie Hortense Valenkamph, f. 64, skådespelerska, d. 1900; 2) 02 m. Maria Biörck, f. 73. — Barn i 1:a g.: Ernst Gustaf, f. 86; Gösta, f. 88; Sven Gustaf Eugen, f. 92, d. 98.

6715. Johan Oskar Linde. F. i Linköping 1852 25; frldr Carl Johan Carlsson, landtbrukare, o. Johanna Carlsson. Mog.-ex. 76; fil. kand. 86; folksk.-lär.-ex. 90. E. o. aman. vid Upps. stifts konsist. 87; folkskollärare i Visby 95.

6716. Gotthard Vilhelm Emanuel Lancén. F. i Västervik 1859 83; frldr Anders Vilhelm L., lärov.-adjunkt [5743], o. Erika Julia Sofia Drangel. Stud. till 81. Landskontorist i V.-norrl. län 92; tf. 94, ord. häradsskrifvare i Medelpads östra fögderi 97; bosatt i Sundsvall.

Gift 97 m. Anna Lucia Berg, f. 64.

6717. Johannes Agaton Lindhagen. F. i Ekeby 1858 11; frldr Fredrik Israël L., kyrkoherde [5388], o. Agnes Beata Teresia Blom. Stud. till 79. Skådespelare vid Fröbergska sällskapet. Emigr. till Nord-Amerika 94; artist (målare, tecknare); bosatt i Chicago fr. 96.

6718. Knut Fredrik Åman. F. i Gamleby 1857 59; frldr Johan Fredrik Å., garfvare, o. Maria Gustava Ottilia Sofia Vigren. Jur.-fil. ex. 79; jur. stud. till 85. Advokat i Västervik; stadsfiskal i Örnsköldsvik 94.

Gift 95 m. Elisabet Vilhelmina Vallberg, f. 69. — Barn: Knut Erik Joakim, f. 96; Nils Gustaf Salomon, f. 98.

[ 645 ]6719. Ernst Otto Liebegott Hoppe. F. i Ljung 1857 132; frldr Ernst Otto Lorenz H., jägm. o. godsegare (tysk), o. Maria Elisabet Lunér. Fil. kand. 82. Litt. bitr. hos aktiebolaget P. A. Norstedt & söner i Sthlm 86—92. Lärare vid Åhlinska flickskolan i Sthlm 88, tillika vid Östermalms elem.-läroverk för flickor 90 o. hufvudlärare vid Högre lärarinnesemin. 90—97. Skriftställare; lexikograf; redaktör af tidskr. »Nystavaren» 86; medlem af red. af Sv. akad:s ordbok fr. 97; bosatt i Lund.

Gift 83 m. Laura Emma Maria Lundgren, f. 52. — Barn: Lajla Sigrid Elisabet, f. 84; Konrad Alvar, f. 86; Ernst Otto Helge, f. 91.

6720. Bengt Karlsson Arre. F. i Sund 1855 167; frldr Bengt Gustaf Karlsson, handlande, o. Anna Margareta Svensson. Stud. till 78. E. o. landskontorist i Österg. län 82. Tj:man vid Östg. hypoteksförening i Linköping 82; andre bokhållare 84; förste bokhållare 87; kamrer 94.

Gift 88 m. Lydia Eleonora Goldkuhl, f. 58. — Barn: Gunnel, f. 96.

6721. Anders Gustaf Sundén. F. i Asby 1854 255; frldr Gustaf Petters son, bankvaktmästare, o. Karolina Johansdotter. Fil. stud., m. afbrott, till 84. E. lärare i Linköping 79, i Västervik 79—80; v. kollega i Vadstena 86; lärare vid Motala samskola 96—97. Tidningsman; medarb. i »Östergötlands dagblad» 91—92, i »Östgöta-korrespondenten» 92—95, sed. i flere andra tidningar 97—99; annonsagent i Sv. telegrambyrån o. i »Stockholms dagblad» 1900.

6722. Alexander Fredrik Edvard August Funck. frih. F. i Dagsbärg 1858 11; frldr Alex. Fredrik Carl August F., godsegare [5605], o. Anna Agata Clara Fredrika Carleson. Prl.-ex. 80; hofr.-ex. 88. V. hhöfd. 91; v. auditör i Lifreg. gren.-kår, sed. Lifreg. till fot, 92—98. Landskanslist i Västm. län 93; länsbokhållare 96; kronofogde i Kungsörs fögderi 1900; bosatt i Köping.

6723. Gustaf Adolf Viklander. F. i Linköping 1854 147; frldr Per V., handskmakare, o. Anna Kristina Vållgren. Mog.-ex. 75; fil. stud. till 80; elev vid Linköpings folksk.-semin. 81; utex. 82. Landtbrukare o. egare af Tornby drabantgård i Fornåsa.

Gift m. Hilda Amalia Larsson, f. 46, i hennes 2:a g. — Barn: Hugo Hjalmar, f. 85; Ebba Maria Kristina, f. 88.

6724. Nils Emil Hjalmar Stråhle. F. i Oskarshamn 1858 711; frldr Klas Oskar S., källarmästare i Norrköping, o. Johanna Åsberg. Prl.-ex. 80; stud. i Lund 81; hofr.-ex. 84. V. häradshöfding 87; advokat o. delegare i Norrköpings jurid. byrå 87; ensam innehafvare 98. Gårdsegare i Norrköping.

Gift 94 m. Agnes Klara Axelina Åhlin, f. 70.

6725. Magnus Leonard Vistén. F. i Östra Husby 1857 139; frldr Anders Månsson, mekan. arbetare, o. Margareta Johansdotter. Fil. kand. 81; stud. i Lund 87; fil. lic. 91; fil. doktor 01. Lärare vid Palmgrenska samskolan i Sthlm 86—87; v. kollega i Ystad 91—92; lärare vid Lunds priv. elem.-skola 93.

Gift 98 m. Marie-Louise Fehrnström, f. 71. — Barn: Erik Gunnar, f. 99.

6726. Jonas Axel Svante Fredrik Ingeström. F. i Vimmerby 1858 245; frldr Per Samuel Teodor I., rektor [5530], o. Fredrika Schmiterlöw. Mog.-ex. 76. Volontär vid Kalmar reg 79; underlöjtn. vid Västm. reg. 79; löjtnant 89; kapten i armén 99. Tjg. vid Gen.-staben 93; bibliotekarie där 99.

Gift 87 m. Fredrika Karolina Dahlgren, f. 62.

6727. Svante Gustaf Svärd. F. i Styra 1850 106; frldr Anders Johan S., korpral, o. Helena Kristina Persdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 80; prv. till [ 646 ]Upps. stift 80. Kommin. i Djurö 84; föreståndare för Malmqvistska uppfostr.-anstalten i Sthlm 87; tillika prädikant vid Borgersk. gubbhus 90.

Gift 84 m. Arvida Sofia Kristina Trönnberg, f. 53. — Barn: Gustaf Herbert, f. 85; Gertrud Arvida, f. 87; Vera Sofia, f. 93.