Östgötars minne/1878

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1877
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1878
1879  →


[ 646 ]

1878.

6728. Axel Bernhard Clauss. F. i Norrköping 1858 241; frldr Christian Fürchtegott C., verkmästare (tysk), o. Anna Charlotta Hedlund. Mog.-ex. 77; med.-fil. ex. 79; med. kand. 84; med. lic. i Sthlm 88. Aman. o. underkirurg vid Sabbatsbärgs sjukhus i Sthlm 88–89; lasar.-läkare i Sollefteå, V.-norrl. län, 90, i Norbärg, Västm. län, 97, i Landskrona 99.

Gift 91 m. Ellen Landberg, f. 67. — Barn: Greta, f. 91, d. 94; Olle, f. 93; Maja, f. 94.

6729. Johan Otto Elis Cederblad. F. i Jäder, Söderm. län, 1859 305; frldr Otto Georg C., kamrer i Norrköping, o. Augusta Charlotta von Schoting. Mog.-ex. 77; fil. stud. till 80. Militär i fransk tjänst i Algier 83, sed. i Tongking; sergeant i Algier. D. i Saïda där 1895 289. — Ogift.

6730. Carl Vilhelm Larsson. F. i Norrköping 1859 169; frldr Carl Jakob L., garfvare, o. Maria Charlotta Fagerdahl. Mog.-ex. 77; teor. teol. ex. 80; prakt. teol. ex. 81; prv. 81. Domk.-adj. i Linköping 84—91; kommin. i Vist 89; kyrkoherde i Norra Vi o. Tirserum 98. Folksk.-inspektör fr. 95.

Gift 91 m. Maria Charlotta Charleville, f. 66. — Barn: Maria, f. 92; Magdalena, f. 93; Helga Elisabet, f. 95; Carl, f. 96; Bengt, f. 98; Sofia Anna, f. 99, d. 01; Frida, f. 01, d. 01.

6731. Carl Henrik Erik Tisell. F. i Kristbärg 1860 41; frldr Ture Casimir T., brukspatron [5616], o. Jenny Matilda Maria Richter. Prl.-ex. 79; stud. i Lund 84; kansliex. 87. Amanuens i Civildep. 88—93. D. i Linköping 1895 93. — Ogift.

6732. Hjalmar Torsten Sivert. F. i Linköping 1859 125. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. till Västerås stift 82. Kommin. i Medåker 85; kyrkoherde i Karbenning 94.

Gift 88 m. Sofia Eleonora Godenius, f. 67. — Barn: Sofia Maria Elisabet, f. 89, d. 91; Signe Lydia Elisabet, f. 90; Ejnar Daniel, f. 93; Gunnar Natanaël, f. 97; Ellen Astrid Maria, f. 01.

6733. Conrad Fredrik Vahlquist. F. i Flistad 1856 251; frldr Anders Fredrik V., målarmästare, o. Ulrika Charlotta Nilsson, Med.-fil. ex. 79; med. kand. 85; med. lic. 89. Andre bat.-läkare vid Västg.-Dals reg. 89, vid Andra lifgr.-reg. 90; bat.-läkare 94; reg.-läkare 97; tillika stadsläkare i Skeninge 90. Riksdagsman i Andra kammaren för Vadstena, Skeninge, Söderköping, Motala o. Gränna fr. 1900; kommunalman.

Gift 90 m. Nanny Abela Peterson, f. 62. — Barn: Olof Conrad, f. 91, d. 95; Folke Conradsson, f. 95; Algot Conradsson, f. 1900, d. 1900.

6734. Karl Vilhelm Beckman. F. i Linköping 1860 96 frldr Vilhelm B., handlande, o. Maria Katarina Andersson. Fil. kand. 81; fil. lic. 85; fll. doktor 87. Lärare vid Upps. h. elem.-läroverk för flickor 85; tillika vid Fjellstedtska skolan 88; docent i Upps. 87; lektor i Linköping 89. Folksk.-inspektör 92—98.

Gift 86 in. Hildur Lovisa Maria Arpi, f. 60. — Barn: Hildur, f. 87; Sigurd, f. 90.

[ 647 ]6735. Johan Albert Gustafsson. F. i Södra Vi 1859 161; frldr Karl G., organist, o. Lovisa Karolina Karlson. Fil. stud. endast 78 ht. Landtbrukare o. arrendator af Katrinebärg i Grebo. Kommunalman.

Gift 82 m. Anna Maria Nilsson, f. 62. — Barn: Elsa Karolina, f. 83; Karl Jakob Albert, f. 84; Anna Ebba Paulina, f. 85; Ragnar Adrian, f. 86; Dagmar Ingeborg Maria, f. 98.

6736. Karl Aksel Jonson. F. i Linköping 1860 231; frldr Karl Gerhard J., timmerman, o. Brita Katarina Larsson. Jur. prl.-ex. 79; fil. kand. 83; teor. teol. ex. 90; prakt. teol. ex. 93; prv. till Strängnäs stift 94. Medarb. i tidn. »Fyris» 85—88. Informator el. lärare vid privatskolor 76—79, 85—87, 91—93, 97—99; v. adj. vid Jönköpings allm. läroverk 91—93; timlärare vid Askersunds allm. läroverk 97—1900. Komminister i Södertälje stads- o. landsf. samt Tveta 99.

6737. Per Johan Teodor Vernborg [Nilsson]. F. i Högby (Västra Skrukeby) 1856 244; frldr Erik Alfred Nilsson, landtbrukare, o. Eva Karolina Petersson. Teor. o. prakt. teol. ex. 83; prv. 84. Komminister i Slaka 90, i Ödeshög 98.

Gift 92 m. Johanna Elisabet Johansson, f. 66. — Barn: Johan Erik, f. 99.

6738. Nils Fredrik Åhlfeldt. F. i S:t Lars 1859 41; frldr Mårten Fredrik Hugo Å., organist o. folksk.-lärare, o. Anna Sofia Nilsson. Fil. kand. 82. E. lärare vid Upps. allm. läroverk 85. D. i Uppsala 1886 184. — Ogift.

Anspråkslös och vänfast. Omsorgsfull i studier, egde han goda kunskaper och ämnade inom kort aflägga fil. lic.-examen, då hans löftesrika bana ändades.

6739. Fredrik Vilhelm Leopold Kernell. F. i Lönnbärga 1857 238; frldr Samuel Erik K., prost [5011], o. Josefina Matilda Lidström. Teor. o. prakt. teol. ex. 82; prv. 83. Kommin. i Rök o. Heda 89; kyrkoherde i Lönnbärga 94. D. 1896 23.

Gift 95 m. Agda Elisabet Lagerman, f. 62.

6740. Karl Noak Nilsson. F. i Vimmerby 1859 14; frldr Lars August N., skräddare, o. Maria Katarina Rang. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. 82. Kommin. i Loftahammar 88; kyrkoherde i Virserum o. Järeda 98.

Gift 88 m. Karolina Elisabet Thunberg, f. 61. — Barn: Rut Margit Elisabet, f. 90.

6741. Frans Oscar Odahl. F. i Grebo 1855 22; frldr Per Johan O., hemmansegare, o. Maria Kristina Samuelsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 82; prv. 83. Komminister o. vice pastor i Landeryd 90.

Gift 90 m. Anna Hammarberg, f. 68. — Barn: Karl Josef f. 91, d. 91; Augusta Maria, f. 95; Anna Kristina, f. 96, d. 02; Rut Vilhelmina, f. 99.

6742. Carl August Tollin. F. i Västra Tollstad 1856 271; frldr Carl Gustaf Nilsson T., skräddare, o. Carolina Erika Svensson. Teor. teol. ex. 81; prakt. teol. ex. 82; prv. till Upps. stift 82. Kommin. i Singö 87, i Hille o. brukspräd. vid Oslättfors 89; komminister i Söderhamn 94.

Gift 88 m. Maria Karolina Andersson, f. 64. — Barn: Anna Karolina Emilia, f. 89; Ester Maria, f. 91.

6743. Gustaf Lundblad. F. i Linköping 1860 234; frldr Axel L., bankdirektör, o. Sofia Albertina Vedin. Prl.-ex. 79; stud. i Lund 80; kansliex. 83. Aman. i Finansdep. 84; registrator o. aktuarie i Marinförvaltn. 93; revisor o. bokhållare 94.

Gift 89 m. Marie-Louise Elisabet Löfgren, f. 59. — Barn: Uno, f. 95; Elisabet, f. 97.

[ 648 ]6744. Jakob Gustaf Arpi. F. i Askersund 1858 2910; frldr Per Alfred Emanuel A., prov.-läkare i Linköping, o. Emma Maria Malvina Andrée. Med.-fil. ex. 80; med. kand. 87; med. lic. i Sthlm 95. Bat.-läkare vid Hels. reg. 95; tillika praktis. läkare vid Kilafors bruk, Gefleb. län, 96; bitr. prov.-läkare i Gefle distr. 98; praktis. läkare i Söderhamn 99.

Gift 99 m. Sigrid Maria Hellman, f. 77. — Barn: Stig, f. 1900.

6745. Nils Gustaf Häger. F. i Tryserum 1859 265; frldr Klas Alfred H., prost [5815], o. Beda Amalia Teresia Ringström. Teor. o. prakt. teol. ex. 83; prv. 83. Komminister i Vireda o. Haurida 88, i Bisinge 96, i Västervik 01.

Gift 89 m. Clara Roxelane Mæchel, f. 58. — Barn: Nils Henrik, f. 90; Hilda Elisabet, f. 91; Alfred Franklin Emanuel, f. 93; Beda Maria, f. 95; Nils Fredrik, f. 97; Elsa Roxelane, f. 1900.

6746. Albert Teodor Åman. F. i Tjällmo 1857 124; frldr Carl August Å., kronolänsman, o. Elsa Sara Kristina Kalén. Med.-fil. ex. 79; med. kand. 84; med. lic. i Sthlm 89. Praktis. läkare i Gefle 89; andre stadsläkare där 91.

Gift 90 m. Emma Aurora Kristina Areschoug, f. Tisell 65. — Barn: Harry Albert, f. tv. 91; Harriet Emma Regina, f. tv. 91.

6747. Hjalmar Danell. F. i Sund 1860 36; frldr Isak D., kyrkoherde, o. Josefina Amanda Petersson. Fil. kand. 82; teol. kand. 91; prv. till Linköpings stift 91; teol. doktor 97. Docent i Upps. 92; e. o. professor samt kyrkoh. i Hagby o. Ramsta, Upps. stift, 97. Sekreterare vid Svenska kyrkans missionsstyrelse 93—97; medredaktör af »Kyrklig tidskrift» 95.

Gift 1) 93 m. Agnes Sigrid Fredrika Hård af Segerstad, f. 65, d. 95 ; 2) 98 m. Lydia Maria Margareta Beckman, f. 70. — Barn: i 2:a g.: Sigrid Fredrika, f. 99; Nils Hjalmar, f. 01.

6748. Carl Teodor af Ekenstam. F. i Mogata 1858 178; frldr Carl Adolf Vilhelm E., kapten [5825], o. Hedvig Maria Vilhelmina Ekenstam. Jur.-fil. ex. 80; hofr.-ex. 83. V. hhöfd. 86; häradshöfding i Gotlands södra domsaga 96. Delegare i Hösterum i Mogata 85; egare af Mastad i östra Husby o. af Klintebys, Gotl. län; bosatt i Visby. Riksdagsman i Första kammaren för Gotl. län fr. 98.

Gift 87 m. Selma Elisabet Hanngren, f. 61. — Barn: Hedvig, f. 88; Nils Bertil Teodorsson, f. 90; Elisabet Margareta, f. 92.

6749. Tage Germund Rudling. F. i Jönköping 1859 1410; frldr Arnold Georg R., häradshöfding i Vifolka m. fl. h:d, o. Velly Holm. Prl.-ex. 79; stud. i Lund 79; hofr.-ex. 82. V. hhöfd. 86; häradshöfding i Nyköpings domsaga 1900; bosatt i Nyköping.

Gift 93 m. Ottilia Sofia Eleonora Cornelius, f. 70. — Barn: Ellen Velly Maria, f. 94; Maria Elisabet, f. 97, d. 98.

6750. Bror Nils Konrad Villén. F. i Vadstena 1859 107; frldr Samuel Edvard V., komminister [5166], o. Altea Matilda Moselius. Fil. kand. 84. V. lärov.-kollega i Örnsköldsvik 87 samt v. teckn.-lärare 89; kollega i Haparanda 97; lärov.-adjunkt i Härnösand 01. Tidningsman; korresp. till »Härnösandsposten» fr. 88; red. af »Örnsköldsviks tidning» 89—90.

Gift 89 m. Katarina Dorotea Sahlén, f. 63. — Barn: Erik Konrad, f. 92.

6751. Gottfrid Agaton Adlerz. F. i Vadstena 1858 252; frldr Carl Erhard A., kyrkoherde [5282], o. Ulrika Valborg Kalén. Fil. kand. 82; fil. lic. 87; fil. doktor 87. Docent vid Sthlms högskola 89; v. lektor i Sundsvall 90—92, i Gefle 93—94; lektor i Sundsvall 94. Författare i zoologi.

Gift 94 m. Emma Matilda Liljedahl, f. 70. — Barn: Ragnhild Elisabet, f. 97; Gerda Ulrika, f. 99.

[ 649 ]6752. Karl Otto Johannes Nennes. F. i Barnarp, Jönk. län, 1861 1311; frldr Magnus N., prost i Västervik, o. Karolina Johanna Sellman. Med.-fil. ex. 79; med. kand. i Sthlm 85; med. lic. där 97. Bat.-läkare vid Vendes trängbataljon 97, vid Dalreg. 98; praktis. läkare i Landskrona 97, i Vansbro, Kopparb. län, 98.

6753. Carl August Löfvander. F. i Sund 1851 269; frldr Carl Gustaf Löf, lifgrenadier, o. Maria Katarina Petersdotter. Teor. teol. ex. 86; prakt. teol. ex. 87; prv. till Upps. stift 87. Kommin. i Hållnäs 88; kyrkoherde i Tegelsmora 89 (tilltr. ej), i Hållnäs 90.

Gift 91 m. Ottiliana Katarina Vessblad, f. von Friesen 40.

6754. Karl Axel Paulus Vahrberg. F. i Ingatorp 1858 202; frldr Samuel V., komminister [5363], o. Clara Eleonora Erdeman. Fil. kand. 82; fil. lic. 88. V. lärov.-kollega i Vadstena 88; lärov.-adjunkt i Linköping 1900.

6755. Uno Magnus Lindeblad. F. i Stora Åby 1857 227; frldr Anders Magnus L., förste landtmätare, o. Laura Tilly. Prl.-ex. 80; stud. i Lund 81; hofr.-ex. 87. V. hhöfd. 90; kronofogde i Västra härad, Jönk. län, 97; bosatt å Eksjö hofgård i Vallsjö.

6756. Johannes Ulander. F. i Tuna 1860 271; frldr Per U., kyrkoherde [5273], o. Kerstin Amalia Charlotta Sahlström. Teor. o. prakt. teol. ex. 85; prv. 87. Kommin. i Rumskulla o. Häsleby 89, i Kimstad 90; förste komminister i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 01.

Gift 89 m. Linnéa Elisabet Håkansson, f. 53. — Barn: Kerstin Margareta Elisabet, f. 90; Toini Hedvig Elisabet, f. 92.

6757. Adolf Emil Sundvall. F. i Västra Harg 1853 24; frldr Fredrik August S., vagnmakare, o. Karolina Qvarfot. Skrifvare å kronolänsmanskontor i Värml. en tid fr. 93.