Östgötars minne/1890

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1889
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1890
1891  →


[ 693 ]

1890.

7179. Nils Mårten Julin. F. i Ekeby 1871 123; frldr Jon Teodor J., prost [5994], o. Hanna Margareta Augusta Lindbom. Mog.-ex. 89; prl.-ex. 90; kansliex. 96. E. o. landskontorist i Österg. län; tf. kronofogde i Kinda o. Ydre 01.

7180. Olof Hjalmar Lindeberg. F. i Väderstad 1870 112; frldr Hugo Fredrik L., kronofogde [5894], o. Hilda Amalia Schröder. Mog.-ex. 89; jur. prl.-ex. 90; utex. fr. Gymnast. centralinstit 94. Gymnastikdirektör i Charkow, Ryssland, 94; gymnastiklärare vid statsläroverk i Rostoff na Doni 98.

Gift 96 m. Svea Maria Price, f. 77. — Barn: Hilda Elisabet, f. 97.

7181. Gustaf Adolf Österberg. F. i Linköping 1867 232; frldr August Andersson Ö., slaktare, o. Hilda Charlotta Bergström. Mog.-ex. 88; teol.-fil. ex. 91; teol. stud. till 01. Prädikant.

7182. Erik Albert Holmgren. F. i Sthlm 1872 77; frldr Hjalmar Josef H., professor [5503], o. Augusta Lovisa Vilhelmina Nordgren. Fil. kand. 93; fd. lic. 95; fil. doktor 98. Docent i Upps. 98.

7183. Knut Gustaf Andreas Hallendorff. F. i Rappestad 1871 149; frldr Johan Herman H., kyrkoherde [5785], o. Rosa Hanna Gustava Cnattingius. Teol.-fil. ex. 93; teor. teol. ex. 95; prakt. teol. ex. 96; folksk.-lär.-ex. 96; prv. till Linköpings stift 96. Missionär i Natal, Afrika; anst. i Appelsbosch, 97, i Emtulwa 99.

Gift 99 m. Edla Johanna Berg, f. 70. — Barn: Johan Erik, f. 99.

7184. Erik Johan Nyström. F. i Söderköping 1872 212; frldr Nils Engelbrekt N., lasar.- o. stadsläkare, o. Charlotta Kristina Vilhelmina Lind. Med.-fil. ex. 91; med. kand. 96; stud. vid Karol. instit. M.

7185. Axel Fredrik Fredrikson. F. i Säby 1869 149; frldr Fredrik Olofsson, landtbrukare, o. Anna Maria Gustafsdotter. Fil. kand. 92; teol. stud. till 1900; profårskurs 01—02. V. lektor i Vänersborg 1900-01.

7186. Peter Johan Gustafson. F. i Ingatorp 1867 239; frldr Gustaf Vilhelm Johansson, hemmansegare, o. Johanna Sofia Petersdotter. Fil. kand. 91; folksk.-lär.-ex. 95; teol. kand. 96; prv. till Upps. stift 96; teol. lic. 99; disp.-prof för teol. doktorsgrad 99. Lektor i Helsingborg 02.

7187. Axel Ansfrid Setterdahl. F. i Knoxville, Ill., Nord-Amerika, 1872 29; frldr Axel Gottfrid S., kyrkoherde i Östra Stenby, o. Matilda Sannquist. Fil. kand. 93. Vik. el. e. lärare vid Norrköpings allm. läroverk 95—97 o. fr. 98.

7188. August Vilhelm Carl Lindencrona. F. i Linköping 1873 12; frldr August Gustaf Alvarez L., landskamrer, o. Valborg Adelin Hasselrot. Med.-fil. ex. 91; med. kand. 95; med. lic. i Sthlm 01. Aman. vid Karol. instit. 1900; andre läkare vid kronprinsessan Lovisas sjukv.-anstalt i Sthlm 10; amanuens vid Seraf.-lasarettet 02.

7189. Bror Ernst Martin Broman. F. i Asby 1872 911; frldr Lars Peter B., prost [5881], o. Anna Ulrika Josefina Liedholm. Fil. kand. 93. H.

7190. Ernst Josef Tengvall. F. i Vimmerby 1873 257; frldr Josef August T., prov.-läkare, o. Selma Karolina Ekman. Med.-fil. ex. 91; med. [ 694 ]kand. i Sthlm 95; med. lic. där 01. Underläkare vid Akad. sjukhuset i Upps. 01.

7191. Axel Olof August Sjöholm. F. i Gistad 1871 124; frldr August Conrad S., kronolänsman, o. Anna Matilda Olsson. Prl.-ex. 91; jur. stud. till 1900. E. o. landskanslist i Österg. län; tf. kronolänsman.

7192. Herman Hjorton. F. i Kvillinge 1869 105; frldr Per Olivier H., prost [5482], o. Jenny Vilhelmina Gustava Gahm. Med.-fil. ex. 92; med. kand. 97. M.

7193. Axel Larsson. F. i Västra Eneby 1870 144; frldr Lars Reinhold L., landtbrukare, o. Karolina Maria Hultgren. Med.-fil. ex. 92; med. kand. 97. M.

7194. Linus Ferdinand Salomonson Sahlin. F. i Linköping 1871 216; frldr Radmund Otto Salomonson, handlande, o. Helena Maria Peterson. Fil. kand. 93. V. lärov.-kollega i Vadstena 94—95; e. lärare vid Linköpings allm. läroverk fr. 99.

7195. Fredrik Gustaf Bergman. F. i Kimstad 1871 29; frldr Fredrik Hjalmar B., kapten, o. Sofia Tullia Magdalena Vult von Steijern. Teol.-fil. ex. 91. D. som teol. stud. i Uppsala 1892 1812. — Ogift.

7196. Arvid Matias Bergman. F. i Linköping 1872 151; frldr Carl B., garfvare, o. Matilda Adelaïde Petersson. Fil. kand. 93; elev vid Veterinärinstit. 93; utex. 98. Prosektor 97—1900 o. adjunkt vid Veterinärinstit. 98—1900; föreståndare för Sthlms stads södra köttbesiktn.-byrå 01; lärare vid Alnarps landtbr.-institut 01.

Gift 99 m. Anna Gunilla Thorson, f. 72. — Barn: Arvid Harald, f. 1900.

7197. Valter Stefanus Vard. F. i Linköping 1870 38; frldr Anders Johan V., mössmakare, o. Anna Vilhelmina Gustafsson. Med.-fil. ex. 91; med. kand. i Sthlm 96; stud. vid Karol. instit. M.

7198. Johanna Maria Hallman. F. i Trollhättan, Älfsb. län, 1870 219; frldr Sven Olof H., ångbåtskapten, o. Adelina Birgitta Kristina Peterson. Fil. kand. 93. Privatlärarinna i Sthlm 99. Öfversättare.

Johanna Maria Hallman är den första kvinliga studenten i Östgöta nation. — Den första kvinna, som i vårt land vunnit filosofisk doktorsgrad, var Ellen Fries, född i Törnsfall af Linköpings stift 1855 239, död 1900 313, och den första kvinna, som här blifvit juris doktor, är Elsa Olava Kristina Eschelsson, född i Norrköping 1861 1111, dotter till n:r 5560, men båda dessa tillhörde under studietiden Stockholms nation.

7199. Karl Axel Emanuel Linge. F. i Törnevalla 1872 183; frldr John Andersson, landtbrukare, o. Klara Josefina Emanuelsson. Prl.-ex. 91; jur. stud. i Lund 96—1900. Trävaruhandlare i Österg.

7200. Gustaf Malkolm Vilhelm Du Rées. F. i Gistad 1871 2910; frldr Carl Alfred Du R., fanjunkare, o. Marie Louise Constance Natalie Leijonhielm. Stud. endast 90 ht. Bruksbokhållare vid Finspång.

7201. Ture Albert Rudberg. F. i Skedevi 1869 2910; frldr Erik Pettersson, bryggare o. landtbrukare, o. Anna Eriksson. Mog.-ex. 89; fil. kand. 92; fil. lic. 97. fil. doktor 02. E. lärare vid Norrmalms h. latinläroverk i Sthlm 1900—01. N.

Gift 1900 m. Emma Teresia Fredrika Munck, f. 69. — Barn: Karin Anna Maria, f. 01.

7202. Carl Vilhelm Spens, grefve. F. i Kristbärg 1872 128; frldr Henrik Vilhelm S., kapten, o. Sigrid Aurora Emilia Thollander. Jur.-fil. ex. 91; jur. [ 695 ]kand. 97. E. o. notarie i Göta hofr. 97; bitr. hos domhafvanden i Kinds o. Redvägs doms., Älfsb. län (02).

7203. Nils Fredrik Stjernberg. F. i Karlskrona 1873 22; frldr Fredrik Leonard S., öfverlots, o. Sofia Katarina Lindqvist. Fil. kand. 93; jur.-fil. ex. 94; jur. kand. 98; jur. lic. 02; juris doktor 02. E. o. notarie i Svea hofr. 98; docent i Upps. 02.

Gift 02 m. Elin Löfgren, f. 71.

7204. Nils Emil Holm. F. i Elleholm, Blek. län, 1870 156; frldr Emil H., landtbrukare, o. Ida Ågren. Fil. kand. 94; stud. i Lund 94; teor. teol. ex. 98; prakt. teol. ex. 99. E. lärare vid Södermalms allm. läroverk i Sthlm fr. 1900.

7205. Johan Fredrik Bååth. F. i Norrköping 1870 192; frldr Ture Martin B., justitierådman, o. Carolina Matilda Sofia Tidén. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 90; hofr.-ex. 94. E. o. kammarskrifvare i tullverket i Norrköping 88—90. E. o. notarie i Göta hofr. 94, i Svea hofr. 95; domarebitr. o. tf. domhafvande i Björkekinds m. fl. h:ds samt i Finspånga läns doms. tidvis 94—99; tjg. i Svea hofr. 99; tf. fiskal fr. 01. V. notarie i Sthlms rådsturätt 99—01; e. kanslist i Just.-revisionen 99—01.

7206. Axel Johan Henrik Ahnström. F. i Kumla, Örebro län, 1871 144; frldr Georg Axel Fritiof A., major i Linköping, o. Ebba Katarina Lovisa Gyllenram. Prl.-ex. 92; jur. stud. i Lund 95—98. Emigr. till Nord-Amerika 98.