Östgötars minne/1889

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1888
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1889
1890  →


[ 689 ]

1889.

7143. Seth Hultin. F. i Döderhult, Kalmar län, 1870 165; frldr Otto Maximilian H., byråchef [6007], o. Hedvig Lundqvist. Mog.-ex. 88; med.-fil. ex. 90; med. kand. i Sthlm 94; med. lic. där 99. Bat.-läkare i Fältläk.-kårens reserv 99; e. prov.-läkare i Skebo distr., Sthlms län, 99.

Gift 99 m. Ebba Mariana von Schwerin, f. 75.

7144. Ernst Julius Klarin. F. i Norrköping 1869 2511; frldr Gustaf K., fabriksidkare, o. Karolina Petersson. Mog.-ex. 88; fil. kand. 92. Vik. lärare vid Norrköpings allm. läroverk 92 o. 94. Anst. vid sv.-n. konsulatet i Cette, Frankrike, 94; kontorist i Sthlm 98; tjänsteman vid Sthlms handelsbanks hufvudkontor 1900.

7145. Carl Torsten Ulrik Burén. F. i Ekeby 1869 197; frldr Carl Gustaf B., brukspatron [5924], o. Sigrid Sofia Axelina Burén. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 90; hofr.-ex. 94. E. o. notarie i Svea o. Göta hofr. 94; amanuens i Eckl.-dep. 97 o. i Med.-styrelsen 98. Kanslist i Riksd:s statsutskott fr. 99.

7146. Carl Peter Nilsson Rudbäck. F. i Kråkshult, Jönk. län, 1863 13; frldr Nils Peter Johansson, arbetare, o. Johanna Johansdotter. Mog.-ex. 88; [ 690 ]teol.-fil. ex. 90; teor. teol. ex. 97; prakt. teol. ex. 98; prv. till Upps. stift 98. S. m. adjunkt, anst. som v. pastor i Valö fr. 99.

7147. Israël Fritiofsson Holmgren. F. i Uppsala 1871 126; frldr Alarik Fritiof H., professor [5806], o. Ann-Margrete Tersmeden. Med.-fil. ex. 90; med. kand. 95; med. lic. i Sthlm 02. Underläkare vid Sthlms sjukhem 1900; e. läkare vid Epidemi-sjukhuset i Sthlm 02.

7148. Karl Olof Axel Norbeck. F. i Östra Skrukeby 1870 227; frldr Johan Axel N., underlöjtnant [6250], o. Hedvig Charlotta Ottiliana Bodin. Prl.-ex. 90; hofr.-ex. 95. E. o. notarie i Svea hofr. m. fl. ämb.-verk 95; aman. i Kammarrätten 99—01; kassör o. bokhållare i Sthlms stads brandförsäkr.-kontor 01. Delegare i Förråd i Östra Skrukeby 83; egare af villa vid Djursholm-Ösby, Sthlms län, 98 o. bosatt där.

Gift 95 m. Anna Joachimsson, f. 72. — Barn: Nils Olof Axel, f. 96; Hedvig Anna Margareta, f. 99; Hilma Karin Maria, f. 1900.

7149. Nils Albert Nilson. F. i Motala landsf. 1870 118; frldr Carl N., grosshandlare, o. Albertina Carolina Isaksson. Stud. till 95. Affärsman i Motala; verkst. direktör i ett aktiebolag där. Delegare i gård i Motala.

7150. Karl Emil Gullers [Andersson]. F. i Risinge 1869 52; frldr Anders Peter Andersson, hemmansegare, o. Kristina Charlotta Gustafsdotter. Prl.-ex. 89; hofr. 95. E. o. notarie i Svea hofr. 95; landtbrukare o. egare af Gullerstorp i Risinge 95; advokat i Sthlm 97. Sekreterare i Sv. freds- o. skiljedomsföreningen 99; kassaförvaltare i Frisinnade landsföreningen 02.

Gift 96 m. Augusta Maria Mattsson, f. 71. — Barn: Emil Ragnar, f. 97; Sigrid Augusta, f. 99; Bror Karl Valdemar, f. 01.

7151. Gustaf Vilhelm Emanuel Redelius. F. i Marbäck 1870 51; frldr Otto Vilhelm R., prost [5988], o. Hedvig Sofia Charlotta Ryberg. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 91; hofr.-ex. 96. E. o. notarie i Göta hofr. 96; e. o. landskanslist i Kalmar län 96; tf. kronolänsman i Runstens h:d 98—01.

7152. Axel Vilhelm Hjalmar Redelius. F. i Marbäck 1871 75; frldr Otto Vilhelm R., prost [5988], o. Hedvig Sofia Charlotta Ryberg. Mog.-ex. 88; med.-fil. ex. 90; med. kand. 99. Emigr. till Nya Zeeland 99; antagl. läkare där.

7153. Otto Hubert Georg Franzén. F. i Söderköping 1871 242; frldr Carl F., apotekare, o. Altéa Carolina Vilhelmina de Bèsche. Fil. kand. 93. E. o. tjänsteman i Gen.-poststyrelsen 98.

7154. Gustaf Fritiof Grath [Gustafsson]. F. i Grebo 1869 68; frldr Gustaf Leonard Gustafsson, organist, o. Matilda Josefina Rydberg. Teol.-fil. ex. 91; teol. kand. 1900. V. lektor (partielt) vid Södermalms allm. läroverk i Sthlm 02; tillika lärare vid Palmgrenska samskolan 02.

7155. Adolf Melker Mörnell. F. i Sjögestad 1857 196; frldr Anders Petter M., landtbrukare, o. Hedda Johanna Vallerstedt. Teol.-fil. ex. 95; teor. teol. ex. 1900; prv. till Upps. stift 01. Komminister i Vätö 02.

7156. Ivar Bruno Torild Broström. F. i Linköping 1868 610; frldr Lars Vilhelm B., fanjunkare, o. Matilda Clementine Carlsson. Prl.-ex. 90; kansliex. 1900. E. o. tjänsteman i Kammarrätten 1900; bitr. å Kopparbärgs distr:s kronolänsmanskontor i Falun 01.

7157. Carl Sigfrid Bernhard Berggren. F. i Ingatorp 1871 2112; frldr Nils Magnus B., komminister [5752], o. Carolina Lundqvist. Teol.-fil. ex. [ 691 ]91; teol. stud. till 97. Apot.-elev i Östersund 97, i Söderhamn 98; farm. kand. 01.

7158. Gustaf Carl Adolf Lindencrona. F. i Linköping 1871 1812; frldr August Gustaf Alvarez L., landskamrer, o. Valborg Adelin Hasselrot. Prl.-ex. 90; hofr.-ex. 94; kansliex. 94. E. o. notarie i Svea hofr. 94, i Göta hofr. 95; tf. domh. i Ölands doms. 97—98; e. o. tj:man i Öfverståth.-ämb. för polisärend. 98; aman. i Civildep. 1900; v. auditör i Första Svea trängkår 1900. Kanslist i Riksd.s Första kammare fr. 01.

7159. Albert Laurentius Johannes Engström. F. i Lönnbärga 1869 125; frldr Lars Erhard E., järnv.-stat.-inspektor, o. Antigonia Margareta Lindner. Mog.-ex. 88; elev vid Valand i Göteborg 92. Tidningsman o. artist; tecknare i »Söndags-Nisse» 94—96; redaktör o. utgifvare af »Strix» i Sthlm 97.

Gift 94 m. Sigrid Malin Fredrika Sparre, f. 68. — Barn: Sigrid, f. 96, d. 1900; Malin Birgitta, f. 97; Ala Sigrid-Lita, f. 01.

7160. Per Gustaf Johannes Malmberg. F. i Ringarum 1870 75; frldr Per Fredrik M., landtbrukare, o. Hilda Karolina Josefina Vikström. Teol.-fil. ex. 92; teor. teol. ex. 98; prakt. teol. ex. 99; prv. 99. S. m. adjunkt i Linköpings stift, senast anst. som past.-adj. i Eksjö fr. 1900; reservpastor vid Kalmar reg. 02.

7161. Per Magnus Reinhold Janzon. F. i Edshult 1868 94; frldr Gustaf Petersson, hemmansegare, o. Lisa Katarina Magnusdotter Janzon. Teol.-fil. ex. 90; teor. o. prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. 94. Komminister i Stjärnorp 98.

Gift 98 m. Matilda Naëmi Gustafsson, f. 69. — Barn: Ingrid Margareta Katarina, f. 02.

7162. Gustaf Alfred Gustafson. F. i Mellby 1866 26; frldr Karl Gustaf Johansson, hemmansegare, o. Inga Sofia Petersdotter. Teol.-fil. ex. 91; teol. stud. till 98. Baptistprädikant i Uppsala o. å andra ställen.

7163. Johan Melker Victorin. F. i Brunneby 1871 36; frldr Johan V., postmästare, o. Hedvig Karolina Eichhorn. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 90; hofr.-ex. 98. E. o. notarie i Svea hofr. 98; e. biträde i postverket 98; e. o. tj:man i Gen.-poststyrelsen 99. Praktis. jurist 1900 o. inneh. af jurid. affärsbyrå i Köping 02.

7164. Jakob Axel Albin Jakobsson. F. i Hägerstad 1870 164; frldr Jakob Viktor J., hemmansegare, o. Anna Elisabet Andersdotter. Med.-fil. ex. 91; med. kand. 99; stud. vid Karol. instit. M.

7165. Sven Erik Lönborg. F. i Kristbärg 1871 163; frldr Per Ludvig L., folksk.-lärare, o. Augusta Fredrika Forsander. Fil. kand. 91; fil. lic. 96; fil. doktor 97. Docent i Upps. 97; tillika e. o. lärare vid Upps. allm. läroverk fr. 99.

Gift 97 m. Augusta Charlotta Nordberg, f. 62, d. 1900. — Barn: Sven Gunnar, f. 99, d. 1900.

7166. Per Axel Erik Brogren. F. i Stjärnorp 1871 286; frldr Jon Vilhelm B., kyrkoherde [5814], o. Karolina Lovisa Ulrika Petersson. Fil. kand. 93; fil. stud. till 97. Skriftställare, bosatt i Landskrona, sed. i Båstad, Krist. län.

Gift 01 m. Karin Rezelius, f. 65.

7167. Johan Gustaf Schreiber. F. i Linköping 1869 146; frldr Emil Carl Gustaf S., rådman o. auditör, o. Kristina Malvina Fagergren. Fil. stud. till [ 692 ]90. Volontär. Landtbr.-förvaltare på Åkershult, Jönk. län; godsegare o. landtbrukare på Nolby, Värml. län.

Gift 93 m. Signe Emma Sofia von Hall, f. 64. — Barn: Gillis, f. 94; Janne, f. 95; Alice, f. 98; Ivan Emil, f. 1900.

7168. Samuel Verner Lundgren. F. i Linköping 1869 178; frldr Samuel L., skomakare, o. Ulrika Hagert. Mog.-ex. 88; prl.-ex. 90; hofr.-ex. 93. E. länsnotarie i Österg. län 98.

7169. Carl August Carlstedt. F. i Järeda 1861 83; frldr Carl Alfred Carlsson, hemmansegare, o. Gustava Lovisa Johansdotter. Teol.-fil. ex. 90; teor. teol. ex. 92; prakt. teol. ex. 93; folksk.-lär.-ex. 93; prv. 93. Brukspräd. o. skollärare vid Rejmyra 97; komminister i Loftahammar 98.

Gift 02 m. Elin Hermina Ringberg, f. 65.

7170. August Teodor Atén [Andersson Ekfelt]. F. i S:t Lars 1867 287; frldr Anders Johan Andersson, hemmansegare, o. Karolina Kristina Videll. Stud. i Lund 90; teol.-fil. ex. 91; fil. kand. 93; folksk.-lär-.ex. i Linköping 98. Medarb. i »Östgöta-korrespondenten» 97. Föreståndare o. lärare vid Ronneby samskola 98; tillika lärare vid Blek. läns folkhögskola i Ronneby 98.

Gift 1900 m. Augusta Matilda Vahlin, f. 77.

7171. Otto Teodor Janse. F. i Valdemarsvik i Ringarum 1867 109; frldr Erik Johan J., källarmästare, o. Johanna Löfving. Mog.-ex. 88; fil. kand. 93; stud. i Lund 93, åter i Upps. 95; fil. lic. 1900. Aman. vid Lunds kulturhist. museum 93—95; e. o. amanuens vid Statens historiska museum 96.

Gift 01 m. Karin Maria Lundborg, f. 70.

7172. Erik August Henning Tornell. F. i Västra Stenby 1869 96; frldr Anders Peter T., folkskollärare, o. Helena Amalia Danielsson. Fil. stud. till 94. Lärare vid Norra Kalmar läns folkhögskola i Södra Vi, sed. i Gamleby, 95.

7173. Axel Albin Pettersson. F. i S:t Anna 1870 191; frldr Per Erik P., handlande o. hemmansegare, o. Maria Vilhelmina Gräslund. Teol.-fil. ex. 90; teor. teol. ex. 93; prakt. teol. ex. 94; prv. 94. Komminister i Vårdnäs 99.

Gift 99 m. Ebba Josefina Strömvall, f. 69.

7174. Sixten Olof August Sjögreen. F. i Sthlm 1869 297; frldr Otto August S., kansliråd [5906], o. Matilda Sofia Burén. Prl.-ex. 91; kansliex. 94; hofr.-ex. 99. Aman. i Civildep. 95; e. o. notarie i Svea hofr. 99; advokat o. inneh. af jurid. byrå i Sthlm 99. Emigr. till Nord-Amerika 01.

7175. Ludvig Fredrik Castelli. F. i Sthlm 1866 49; frldr Frans Ulrik C., godsegare, o. Sofia Katarina Lundström. Prl.-ex. 92; kansliex. 95. E. o. tjänsteman i Gen.-poststyrelsen 95, i Kammarkolleg. fr. 98. Delegare i hus i Sthlm.

Gift 01 m. Frida Augusta Rosenkvist, f. 79.

7176. Harald Fürst. F. i Karlskrona 1870 181; frldr Manfred F., öfverfältläkare, o. Johanna Paulina Frick. E. o. postexpeditör 91; tjg. resepostexpeditör.

7177. Knut Johan Stangenberg. F. i Karlskrona 1869 311; frldr Svante Magnus S., tobaksfabrikör, o. Karolina Sofia Holmer. Fil. stud. till 90. Anst. vid Flottans pensionskassa i Karlskrona 91—92; e. o. kammarskrifvare där 93. Kontorist hos handelsfirman C. Dahlgren & komp. i Malmö 97.

7178. Johan August Svanström. F. i Skeninge 1871 129; frldr Lars Johan S., komminister, o. Ida Johanna Albertina Sundelius. Mog.-ex. 88; apot.-elev; farm. kand. 94; apot.-ex. 01. Apotekare.