Östgötars minne/1853

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1852
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1853
1854  →


[ 533 ]

1853.

5889. Carl Peter Curman. F. i Sjögestad 1833 83; frldr Samuel Johan C, landtbrukare, o. Maria Carolina Strömberg. Med.-fil. ex. 56; elev vid Konstakad. i Sthlm 56; utex. 60; kir. mag.-ex., första afd., vid Karol. instit. 59; med. lic. 64; med. hedersdoktor i Köpenhamn 79. Badläkare i Lysekil 59: intendent vid Lysekils badanstalt 72—88. Docent vid Karol. instit. 80; [ 534 ]afsk. 98. Professor vid Konstakad. 69; afsk. 1901. Grundare af o. verkst. direktör i Sthlms badhusaktiebolag 67—1902.

Gift 78 m. Calla Liljenroth, f. Lundström 50. — Barn: Jon Sigurd, f. 79. fil. kand.; Ingrid Sofia Carolina, f. 81, Nanna Brynhilda, f. 84; Carl Hindrik Grels, f. 86.

5890. Carl Pontus af Burén. F. i Ekeby 1835 263; frldr Didrik Pontus af B., brukspatron [4808], o. Carolina Mariana Ehrenkrona. Kameralex. 54 Tf. 56, ord. postmästare i Boxholm 58; afsk. 85. Förvaltare på Karlsbärg i Ekeby; brukspatron; delegare i Boxholms bruk 64, ensam egare 65—72 (då aktiebolag); egare af Boxholms landtegendom 78 samt af Edshults landtegendom i Edshult till 1900. Riksdagsman i Första kammaren för Blek. län fr. 86.

Gift 59 m. Lovisa Ulrika Amalia Key. f. 36. — Barn: Carl Hjalmar Pontus, f. 61, brukspatron; Harald, f. 62, underlöjtn., d. 83; Ivar, f. 64, landtbrukare [6923]; Filip, f. 66, d. 67; Carolina Lovisa, f. 71. d. 71; Gerda, f. 74, g. m. Axel Gustaf A:son Sjögreen, löjtnant.

5891. Ernst Gabriel Amadeus Atterbom. F. i Uppsala 1835 711; frldr Per Daniel Amadeus A., professor [4272], o. Ebba Fredrika Ekenstam. Utex. fr. Mariebärgs läroverk 58. Civilingeniör; nivellör vid Statens järnv.-byggn. 58—61; stat.-ingeniör där o. vid ensk. järnv.-byggn. samt ingeniör vid Sthlms kloakbyggn. 61—78; tillika underlärare vid Sthlms slöjdskola 68—71. Löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 59; kapten 69; major 78; tillika distr.-chef i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. 78; afsk 1900. Öfveringeniör vid väg- o. brobyggn. öfver Göta älf vid Trollhättan 86. Bosatt i Göteborg.

Gift 63 m. Augusta Viktoria Tigerschiöld, f. 89, d. 99. — Barn: Ernst Gustaf Amadeus, f. 64, stud., d. 85; Ebba Gustava Augusta, f. 68; Johan Bernhard Amadeus, f. 70, fil. lic., tidningsman; Aksel Viktor Amadeus, f. 72, ingeniör o. bolagsdirektör; Hedvig Helena Matilda, f. 75, lärarinna; Elsa Viktoria Fredrika, f. 77, d. 84; Hjalmar Lennart Amadeus, f. 80, underlöjtn.

5892. Per Axel Gabriel Petersson. F. i Hvarf 1834 2610; frldr Per Gustaf P., auditör, tit. assessor [4795], o. Amelie Gustava Årman. Jur.-fil. ex. 55; hofr.-ex. 58; kameralex. 58. V. hhöfd. 61; brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 72; stadsnotarie 78; rådman i Sthlm 84. Egare af Skogstorp å Värmdön, Sthlms län.

Gift 73 m. Hilda Sofia Elisabet Cnattingius, f. 43. — Barn: Jakob Hilding Gabriel, f. 74, d. 75; Ragnhild Amalia Maria, f. 77; Signe Elisabet Katarina, f. 80; Ingegerd Ida Axelina, f. 84.

5893. Carl Samuel Tiodolf Laurenius. F. i Linköping 1836 172; frldr Lars L., domprost [4404], o. Eva Vilhelmina Bergenstråle. D. som stud. i Uppsala 1854 1410.

5894. Hugo Fredrik Lindeberg. F. i Väderstad 1834 2712; frldr Jon Erik L., kronofogde, o. Fredrika Amalia Söderbergh. Prl.-ex. 54; kameralex. 58; hofr.-ex. 58. Kronofogde i Göstring o. Vifolka 70. D. i Väderstad 1892 273.

Gift 64 m. Hilda Amalia Georgina Schröder, f. 38. — Barn: Karl Hugo, f. 65, d. 78; Erik Valdemar, f. 67, pastoratsadj. [7115]; Elisabet Amalia, f. 69, lärarinna; Olof Hjalmar, f. 70, gymnastikdirektör [7180]; Nils Valdemar, f. 73, trädgårdsmästare; Gustaf Axel, f. 75, e. o. landskanslist; Sigurd Fredrik, f. tv. 78, banktjänsteman [7336]; Ingrid Augusta Vilhelmina, f. tv. 78, gymnastikdirektris.

5895. Fredrik Rudolf Schött. F. i Linköping 1832 38; frldr Samuel S., komm.-landtmätare, o. Regina Charlotta Dahlberg. Teor. teol. ex. 60. Handelsbitr. i Sundsvall 60; föreståndare för järnkramhandelsfilial i Sollefteå, V.-norrl. län, 70; sedan egen järnkramhandlare där. D. i Sollefteå 1886 117.

Gift 74 m. Lovisa Sofia Östgren, f. 41. — Barn: Selina, f. 76, d. 76; Carl Anders Rudolf, f. 77, fil. kand.; Erik Daniel, f. 78, med. stud.; Laura Maria Antonia, f. 79; Oskar Samuel, f. 81, d. 81; Josef Martin, f. 82; Rut Maria Lovisa, f. 86.

[ 535 ]5896. Ture Fredrik Lidman. F. i Linköping 1833 1511; frldr Sven Fredrik L., domprost [4145], o. Ebba Margareta Annerstedt. Kansliex. 62; kameralex. 62. Tf. kanslist i Statskontoret 71—77; sekreterare vid Sthlms stads drätselnämnd 75. D. i Sthlm 1889 307. — Ogift.

L. var en skicklig och samvetsgrann tjänsteman, som städse med nit och god urskilning fullgjorde sina åligganden. Älskvärd och sympatisk i sitt umgängessätt samt begåfvad med ett lifligt, ännu på äldre dagar ungdomsfriskt och gladt sinnelag, förvärfvade han en stor vänkrets.

5897. Vilhelm Erik Aspegrén. F. i Balkåkra, Malm. län, 1827 2711; frldr Gustaf Georg A., inspektor, o. Kristina Charlotta Gröndahl. Stud. i Lund 47. Föreståndare för Råby räddn.-institut, Malm. län, 51—53. — Teor. o. prakt. teol. ex. i Upps. 54; prv. 54. Kommin. i Söderköping 60; tillika brunnspräd. 61—69, 72—75 o. lasar.-präd. 66—76; kyrkoherde i Motala stads- o. landsf. 75; afsatt 84. Rotemansbitr. i Sthlm; v. husvärd; siffergranskare i Järnv.-styrelsen. D., själfm., i Sthlm 1892 3012.

Gift 61 m. Karolina Eleonora Hessel, f. 36. — Barn: Johan Gustaf Vilhelm, f. 62, stadsingeniör; Ebbe Leonard Hessel, f. 63, d. 76; Fritz Albert Elis Israel, f. 65, ingeniör; Erik Georg Bernhard, f. 67, köpman; Gerda Maria Eleonora, f. 70, lärarinna; Lars Emil Sixtus, f. 72; Set Leonard Canutus, f. 77; Bengt Ebbe Emanuel, f. 79.

5898. Sten Emil Grapengiesser. F. i Sthlm 1834 243; frldr sten Vilhelm G., bankkommissarie, o. Emilia Gustava Vulff. Fil. stud. till 67. Bokhållare i Allm. hypoteksbanken i Sthlm 70 o. tf. revisor 86. D. i Sthlm 1897 286.

G. var både till det yttre och inre en mycket egendomlig man. Den högväxta, smala, tunna, på senare åren något böjda gestalten med sitt långa, stripiga, öfver en del af ansiktet nedkammade hår föreföll, då han ljudlöst skred fram på gatan, som en dyster förbiskymtande skugga. Sedan han efter flere års ganska grundliga studier för filosofiska graden ej lyckats vinna det afsedda högsta betyget i matematik, återvände han till föräldrahemmet, etablerade sig som fullkomlig enstöring och ville under åratal ej gå ut eller umgås med någon, icke ens med sina närmaste. Folkskygg och inbunden var han ock hela lifvet igenom. Med kamraterna i det verk, där han tjänstgjorde, inlät han sig föga eller intet; vitsordas dock trots egenheterna som en skicklig och i sina åligganden samvetsgrann tjänsteman.

Gift 80 m. Maria Sofia Johansson d’Estelle, f. 39, d. före mannen.

5899. Fredrik Vilhelm Metzén. F. i Linköping 1832 125; frldr Karl Johan M., prost [4624], o. Hedvig Amalia Sjöström. Fil. kand. 62; fil. doktor 63; teor. teol. ex. 65; prakt. teol. ex. 65; prv. 66. Lärov.-adjunkt i Norrköping 63; tillika präd. vid Arbetshuset där 72; kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 75; kontr.-prost 91—1902. Riksdagsman i Andra kammaren för Vadstena, Skeninge, Söderköping, Motala o. Gränna 87—90.

Gift 67 m. Elvira Amalia Wavrinsky, f. 46. — Barn: Sally, f. 68, g. m. Johan Anders Danckwardt-Lillieström, förvaltare; Karl, f. 70, d. 73; Rut, f. 71; Eskil, f. 75, civilingeniör.

5900. Johan Viktor Sjöberg. F. i Göteborg 1836 262; frldr J. F. S., fabrikör, o. C. F. Hammarstrand. Stud. till 61. Tidningsman; medarb. i »Göteborgsposten» 63—79, dess krönikör, teater- o. musikkritiker fr. 64; medarb. i »Dagens nyheter» fr. 80; red.-sekreterare 86; red. af teater- o. musikafd. fr. 91. Öfversättare för teatern.

5901. Carl Johan Stefan Vennermark. F. i Östra Husby 1833 286; frldr Carl Johan V., landtbrukare, o. Annette Bagge. Landtbrukare i Österg.; fabrikör i Norrköping. E. o. kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 67; postexpeditör i Sthlm 74. D. där 1888 183.

»En redbar karaktär och ett angenämt umgängessätt hade förskaffat honom aktning och tillgifvenhet så inom som utom postkåren.»

Gift 58 m. Carolina Beata Constantia Jonson, f. 37.

[ 536 ]5902. Carl Johan Lewenhaupt, grefve. F. i Linköping 1835 210; frldr Charles Emil L., major, o. Aurora Vilhelmina af Segerström. Furir vid Västgöta-Dals reg. 52; fanjunkare 54; underlöjtn. där 55, vid Lifreg. husarkår 56; löjtn. 59; ryttm. 76, i reserven 88; major i armén 88. Ridlärare i Göteborg 88—95. Bosatt i Sthlm.

Gift 1) 63 m. Sofia Elisabet Napoleona Carolina Palmqvist, f. 39, d. 67; 2) 74 m. Julia Regina Turinna Uggla, f. 48. — Barn i 1:a g.: Carl Adam Ludvig, f. 64, sjukgymnast; Hedvig Aurora, f. 65, g. m. Josias Montgomery, kammarherre o. kanslisekreterare; Charles Emil Johan Casimir, f. 66, d. 84; i 2:a g.: Johanna Turinna (Anna), f. 75, g. m. Emil Qvensel Robert Dickson, godsegare; Ebba Carolina Louise, f. 79; Sigrid Eva Margareta Aurora, f. 81; Carl Gustaf Morits Ture, f. 84.

5903. Carl Johan Henrik Engstrand. F. i Tirserum 1833 210; frldr Per E., kyrkoherde, o. Ulrika Anna Charlotta Dandenelle. Fil. kand. 60; fil. doktor ultimus 60; prv. 73. Docent i Upps. 61; lektor i Nyköping 71, i Lund 73; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 74. D. 1884 269.

E. hade ett klart och redigt hufvud med stor receptivitet samt egde grundliga humanistiska studier, men hans filosofiska skrifter sägas vittna mindre om själfständig spekulation än ett troget återgifvande af det filosofiska system han omfattat. Sin kyrkoherdebefattning lär han skött i allo väl. Som enskild person var han högt värderad för sin öppna, redbara, vänfasta karaktär och sitt godmodiga, flegmatiskt trygga, något originela väsen. Han var en »obegripligt naiv hedersman» och en god kamrat som få. »I hans något klumpiga fenomen bodde en skön idé.»

Gift 76 m. Henrietta Teresia Carolina Carlson, f. 47.

5904. Hjalmar Gustaf Nycander. F. i Säter, Skarab. län, 1835 273; frldr Gustaf Fredrik N., kapten o. direktör, o. Brita Helena Soop. Prl.-ex. 54; hofr.-ex. 56; kameralex. 56. V. hhöfd.; länsnotarie i Hallands län 65. D. i Halmstad 1886 1912.

Gift 71 m. Carolina Elisabet Falck, f. 27.

5905. Carl Gustaf Knut Eriksson Sparre, frih. F. i Loftahammar 1835 1412; frldr Erik Knutsson S., öfverstekammarjunkare, o. Sofie Julie Lewenhaupt. Sergeant i Smål. husarreg. 40; fanjunkare 52; underlöjtn. 55; löjtn. 64; afsk. 77; ryttmästare i armén 77; afsk. 91. Direktör vid Gotl. läns fängelse i Visby 81, vid Kronoarb.-stationen å Tjurkö 85; afsk. 91. Arrendator af Gränsö i Loftahammar 61—71; egare däraf 71—79; numera bosatt i Jämshög, Blek. län.

Gift 61 m. Mariana Carolina Aurora Sparre, f. 35. — Barn: Ingeborg Sofia Carolina, f. 62, g. m. Gustaf Erik Zethelius, kapten; Erik Gustaf Casimir, f. 63, lotskapten; Knut Gustaf Sixten, f. 66, gymnastikföreståndare.

5906. Otto August Sjögreen. F. i Ingatorp 1834 287; frldr Christian Magnus August S., bärgmästare [4408], o. Didrika Maria Elisabet Matilda Burén. Prl.-ex. 56; kansliex. 56. Tf. kopist i Civildep. 67; tf. kanslist 70; amanuens 74; kanslisekreterare 78; kansliråd o. byråchef 85; afsk. 99. Kammarskrifvare i Bruksegarnes hypotekskassa 61—84; notarie vid Vet.-akad. fr. 68. Delegare i Ryssebo i Ingatorp 71—96, Strålsnäs i Åsbo 77—90 o. Marianelund i Häsleby 83—93. Bosatt i Sthlm.

Gift 64 m. Matilda Sofia Burén, f. 38. — Barn: Didrika Sofia Karolina Matilda, f. 65; Hedvig Sofia Lovisa, f. 66, g. m. Karl Hjalmar Pontus Burén, brukspatron; Karl Pontus Kristian Otto, f. 67, löjtn.; Sixten Olof August, f. 69, f. d. advokat [7174]; Gustaf Erik Magnus, f. 71, agent, d. 98; Knut Daniel Ivar, f. 73, reservunderlöjtn., civilingeniör; Helena Sofia Augusta, f. 74, d. 88; Gunnar Henrik, f. 78, d. 88.

5907. Jon Per Fredrik Engstrand. F. i Tirserum 1832 197; frldr Per E., kyrkoherde, och Ulrika Anna Charlotta Dandenelle. Teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 56. Kommin. i Tjällmo 67; kyrkoherde i Borg 81. D. 1898 272.

Gift 61 m. Vilhelmina Charlotta Söderbergh, f. 38. — Barn: Jon Gustaf Verner, [ 537 ]f. 62, landtbr.; Ellen Ulrika Maria, f. 63; Per Axel Henrik, f. 66, d. 83; Ingeborg Vilhelmina Augusta, f. 69; Carl Erik Alfred, f. 74, handelskontorist, d. 95.

5908. Adolf Olof Fredrik Bagge. F. i Rödeby, Blek. län, 1831 174; frldr Fredrik Ulrik B., kyrkoherde, o. Anna Engel Rothlieb. Kameralex. 57. Kassaskrifvare i Riksbanken 64; bokhållare 73; kassör 75; kamrer 77; kommissarie 83; afsk. 97. Kommunalman. Bosatt fortfarande i Sthlm.

Gift 1) 60 m. Siri Bagge, f. 34, d. 72; 2) 74 m. Agnes Sigrid Schubert, f. 50. — Barn i 1:a g.: Hedvig Cecilia, f. 61; Signe Elisabet, f. 65, g. m. David Henry Williams, köpman o. fredsdomare; Edit Adolfina, f. 67, g. m. Richard Williams, sjökapten; i 2:a g.: Algot Fredrik Johan, f. 75, e. o. hofrättsnotarie; Gösta Adolfsson, f. 82, fil. stud.

5909. Otto Fredrik Loenbom. F. i Misterhult 1833 1411; frldr Carl Johan L., prost [4420], o. Augusta Aurora Berg. Med.-fil. ex. 56; med. kand. 62; med. lic. 66. Distr.-läkare i Lysekil 67; provinsialläkare i Grythyttan, Örebro län, 70, i Strängnäs 85, i Uppsala 89; afsk. 93. Brunnsintendent vid Loka 74—90; lifmedikus 79. Bosatt i Linköping.

Gift 67 m. Amalia Matilda Palmblad, f. 37. — Barn: Otto Filip, f. 68, e. o. hofr.-notarie; Karl Axel Fredrik, f. 69; Nils, f. 70, e. o. landskontorist; Tyra, f. 72, d. 72; Hjalmar, f. 74, d. 81.

5910. Anders Alfred Holm. F. i Törnsfall 1832 71; frldr Per Olsson, bonde, o. Anna Kristina Holm. Kameralex. 55. Telegrafassistent i Västervik 56, vid Sthlms centraltelegr.-station 59. Kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 70; revisor 75. D. i Sthlm 1889 101.

Gift 63 m. Emma Charlotta Leman, f. 34. — Barn: Cecilia Anna Charlotta, f. 65, g. m. Erik Karlson, förvaltare.

5911. Carl Axel Gustaf Reinhold Silfversparre. F. i Vreta kloster 1834 119; frldr Georg Carl. S., salpetersjuderidirektör [4985], o. Emerentia Eleonora Magdalena Egerström. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. Emigr. till Nord-Amerika; batterichef vid Förenta staternas armé i Missouri 61; sed. sjökapten. D. i New-York 1878 1011. — Ogift.