Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Tabeller

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Språkregister
Biblia,
Det är All den heliga Skrift
Med Förklaringar
av Peter Fjellstedt

Tabeller öfwer Bibliska Mått-, Wigt- och Mynt-sorter


[ 151 ]

Tabeller öfwer Bibliska Mått-, Wigt- och Mynt-sorter,

med deras ungefärliga swenska wärde, samt bibelställen, der de förekomma.


Wåta warors mått.
Namnen. Huru mycket hwardera innehöll. Motsvarande i swenskt mått.  
Log. war 12 delen af ett Hin. 21 kubiktum ungefärligen. 3 Mos. 14: 1015.
Hin. 12 Log. 2+12 kanna 2 Mos. 29: 40; cap. 30: 24. 4 Mos. 15: 4, 5.
Bath. 6 Hin
72 Log.
15 kannor eller en ankare. 1 Kon. 7: 26. 2 Chrön. 2: 10; cap. 4: 5. Hes. 45: 14. Luc. 16: 6.
Homer
eller Cor.
10 Bath.
60 Hin.
720 Log.
150 kannor. Hes. 45: 14.


Torra warors mått.
Kab. 4 Log. 84 kubiktum. 2 Kon. 6: 25.
Gomer. 10 delen af ett Epha. 1+12 kanna. 2 Mos. 16: 16.
Seah eller
Saton.
3+13 Gomer =
6 Kab.
5 kannor, 1 Kon. 18: 32. 2 Kon. 7: 18. Matth. 13: 33.
Epha,
Metretes.
3 Seah =
10 Gomer.
15 kannor. 2 Mos. 16: 36. 3 Mos. 5: 11; cap. 6: 20. Joh. 2: 6.
Letech, 5 Epha =
15 Seah =
50 Gomer.
75 kannor. Os. 3: 2.
Homer
eller Cor.
2 Letech =
10 Epha =
30 Seah=
100 Gomer.
150 kannor. 2 Chrön. 2: 10. Hes. 45: 13.
Choinix. 1+12 Log. 2+12 qwarter. Uppb. 6: 6.


Bibliska längdmått.
Fingerbredd. 124 aln. 62 dec.-tum. Jer. 52: 21.
Handbredd
eller
Twärhand.
4 fingerbredder. 2+12 dec.-tum. 2 Mos. 25: 25.
Spann. 3 handbredder. 7+12 dec.-tum. Hes. 43: 13.
Aln. 2 spann. 1+12 fot. 5 Mos. 3: 11.
Stång. 6 ebr. alnar. 9 fot. Hes. 40: 5–8.
Stadium. 125 rom. steg. 600 fot. Luc. 24: 13.
Sabbatsresa. 5 stadier. 3,000 fot. Ap.G. 1: 12.
Romersk mil. 8 stadier. 4,800 fot. Matth. 5: 41.

[ 152 ]

Wigt.
Gera.   16 korn. 1 Sam. 9: 3.
Beka, wanlig sikel.   1 ort 56 korn. 2 Mos. 30: 13.
Helgedomssikel. 2 Beka. 3 ort 12 korn. 2 Mos. 30: 1324.
Maneh,
Pund.
50 Siklar. 1 skålpund och 56 ort. 1 Kon. 10: 17.
Kikkar,
Centner.
3,000 Siklar. 93 skålpund och 56 ort. 2 Mos. 38: 25, 26.


Mynt.
I Gamla Testamentet.
Gera. 20 Gera på en Sikel. R:dr. öre. 2 Mos. 30: 13. 1 Sam. 2: 36.
  12
Susa. En fjerdedel af en Sikel,
5 Gera.
  67 1 Sam. 9: 8.
Sikel. 4 Susa,
20 Gera.
2, 67 2 Mos. 30: 13.
Maneh,
Pund.
50 Siklar. 133, 33 Neh. 7: 71. Esra 2: 69.
Kikkar,
”Centner”.
60 Maneh. 8,000.   1 Chrön. 29: 4.


I Nya Testamentet.
Skärf,
Lepton.
  R:dr. öre. Marc. 12: 12.
  12.
Penning.
quadrans.
2 skärfwar.   1. Marc. 12: 42. Matth. 5: 26.
As, Assarion. 116 Denarius.   4. Matth. 10: 29: ”skärf”.
Luc. 12: 6: ”småpenning”.
Denarius, 1 Drachma Attica
eller 16 Ass.
  67. Matth. 18: 28; {22: 19.
Didrachma
Attica.
2 Attiska Drachmer. 1, 33. Matth. 17: 24: ”skattpenning”.
Stater Atticus,
eller Silfwerpenning.
En Sikel. 2, 67. Matth. 17: 27 cap. 26: 15.
Mina,
Pund.
100 Denarier. 66, 67. Luc. 19: 13.
Talent. 60 Minor. 4,000   Matth. 25: 20.