Förarbetena till Sveriges rikes lag 7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736. 7
Utlåtanden öfver lagkommisionens förslag.

Wilhelm Sjögren (red.)
Förord  →


[ 1 ]
FÖRARBETENA


TILL


SVERIGES RIKES LAG

1686–1736


EFTER OFFENTLIGT UPPDRAG


UTGIFNA AF


WILHELM SJÖGREN

PROFESSOR I CIVILRÄTT VID UPSALA UNIVERSITET
VII.


UTLÅTANDEN ÖFVER LAGKOMMISSIONENS FÖRSLAG
UPSALA 1908


ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förarbetena till Sveriges rikes lag VII.


Förord.
Förslag till Konungabalk 1696.
Förslag till Giftermåls- och Ärfdabalk 1690..
Förslag till Jordabalk 1695.
Förslag till Byggningabalk 1692.
Förslag till Handelsbalk 1718.
Förslag till Missgerningsbalk 1696.
Förslag till Utsökningsbalk 1714.
Urkunder till Rättegångsbalkens historia.