Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Några slags Mjölk-Rätter och dylikt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 709 ]

Några slags Mjölk-Rätter och dylikt.

Mandel-Creme

Et halft skålpund söt Mandel med 3 eller 4 bittermandlar, skållas och [ 710 ]stötas helt fina, med litet söt mjölk, samt derefter kokas uti et stop söt mjölk, med et stycke hel Canel, et stycke smör, så stort som et hönsägg, hwarutur saltet är wäl twättat, och såcker efter smak. Lät detta koka, under ständigt rörande, til dess det blifwer så tjockt, som en tunn gröt: Då wispas 4 äggehwitar til et hårdt skum, som röres deruti, och strax derefter lyftes af elden, och röres til dess det blifwer kalt. Sedan slås det på fat, och då det skall anrättas, så utsiras det, på efterföljande sätt: Et Thée-skedblad röd saft, antingen af Barbarits- Hallon- eller Winbär, som upblandas med fint stött Såcker, helt tjockt, och då det är wäl smält, doppas en fiäder deruti, och rites med fjädren på Cremen, rosor, rutor eller hwad façon som behagas.

Simmel-Skifwor.

Skär skårpan tunt af 3 Raspebröd, sedan skäres bröden i fyrkantiga strimlor, tjocka som en finger: Lägg dem uti et stenfat: Tag et halft stop söt mjölk, slå dertil 3 äggehwitor, 3 skedblad rifwit Såcker, et skedblad smält smör, och några droppar orange-wattn, wispa detta wäl [ 711 ]och slå öfwer bröd-strimlorna. Smörg emedlertid et litet fat med ut-twättat smör, och när brödet blifwer wäl genomblött, så lägg det i nätta rutor, på det smorda fatet. Är då någon mjölk öfwer, som intet blifwit indragen i brödet, så slås den deröfwer, samt lägges några små smörbitar derpå. Gör sedan en deg af äggegulorna, med litet smör, 2 skedblad wattn och hwetemjöl, kafla den ut och lägg omkring fat-brädden, hwilken först wätes litet, så fastnar degen. Degen utkrusas efter behag, ställ sedan fatet i ugnen, at bakas, eller i spisen med et tort-låck, och lägg derpå eld, samt under fatet, och när det får gulbrun färg under och öfwer, så är det färdigt, då det anrättes warmt.

Wåffel-Creme.

Skär Wåfflor uti strimlor, twärt öfwer Wåfflan, men det tunnaste man kan: Koka emedlertid en tjock äggemjölk, af 12 stop söt mjölk och 4 ägg, med en liten njupa hwetemjöl; men lägg i mjölken under kokningen, et stycke hel Canel, rifwit skal af en färsk Citron eller Pommerants, samt wäl Såcker: När då mjölken är kokad, så lägges först et warf af de skurna [ 712 ]Wåfflorna på Saladieren eller Fatet, deröfwer öses då af mjölken, som allenast starkaste hettan är afgången, under ständigt wispande: Sedan åter et warf med Wåfflor, och deröfwer af mjölken: Men aldrasidst lägges strimlor af Wåfflorna i god ordning, ofwan uppå, rundt omkring; men midt uppå kan det wara tomt; Dock kan garneringen göras efter behag. Det kan äfwen utsiras med insyltade Pommerants-skal, och således ätas kalt.
Til denna sats, är ordinairt 4 stora Wåfflor lagom, allenast de äro lätta och intet deguga, utan wäl gräddade och skira. Det kan ock läggas insyltad Pomerants-inkrom i äggemjölken, sedan hon är kokad, at dermed göra Cremen bättre, om så behagas.

Stickelbärs-Mos.

Koka Stickelbär med litet wattn, til dess de blifwa wäl mjuka och tjocka: Krama dem sedan igenom et Durkslag, som är fint, at intet kärnorna och skalen gå igenom: När då moset är igenom kramat, så upblandas det med litet rifna Citron-skal, fin stött Canel och Såcker, efter smak: [ 713 ]Lägg det sedan på fatet, och garnera det med snömos.

NB. Detta kan ock göras af Stickelbär, som förwaras i Bouteiller öfwer Wintren.