Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber

Från Wikisource, det fria biblioteket.

Kommentar till Wikisource-upplagan[redigera]

Den här transkriptionen bygger på den femte upplagan av Anna Christina "Cajsa" Wargs Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber som gavs ut 1770, ett år efter hennes död. Den innehåller ett bihang med kompletteringar skrivna av Warg som publicerades för första gången i den fjärde upplagan från 1765.

I den tredje upplagan från 1762 bifogades även en "underrättelse om färgning" av tyg och garn i slutet av volymen. Den fanns med samtliga upplagor efter det, men efterhand placerades den mellan första upplagans text och bihanget. Till skillnad från både originalupplaga och bihang saknar den förord av Warg själv. Den katalogiseras som en separat titel av svenska bibliotek, och det är är oklart vem som författat den. Här behandlas den som en separat bok under titeln Underrättelse Om Färgning.

Boken är tryckt i frakturstil. Där antikva använts (särskilt för nyare låneord, utländska ord, etc.) återges det med "skrivmaskinstil". Dubbel-s (ß) återges som "ss". Dubblerade konsonanter som markerats med ett streck över en enkel konsonant (m̅) har skrivits ut som två bokstäver.

Här på Wikisource finns en bilaga med förklaringar av äldre mått, ord och begrepp som används i texten. Det finns även två kompletterande register som omfattar både huvudtext och bihang: ett receptregister och ett register över allehanda praktiska råd och anvisningar.

[ titel ]

Hjelpreda

I

Hushållningen

För

Unga Fruentimber.

Femte Uplagan.

Tilökt med et

Bihang.


Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privileg.


Stockholm,

Tryckt uti för detta GREFINGska Tryckeriet,

År 1770.

[ kostnad ]

Exemplaret kostar 12 Daler Kopparmynt.[ 12 ]

Innehållet

Af denna Hushålls-Bok.

1. Allehanda slags Såppor, ifrån pag. 1 til p. 36

2. Kött-Rätter, allehanda slag p. 36 - - 68

3. Dito af Kalf, allehanda slag p. 68 - - 101

4. Dito af Får, allehanda slag p. 102 - - 118

5. Tilredning af Swin och Gris p. 119 - - 137

6. At tilreda Kalkoner och Höns på åtskilligt sätt p. 138 - - 161

7. At tilreda Gäss och Ankor p. 162 - - 173

8. Om allehanda slags Wildt p. 174 - - 202

9. Allehanda slags Saucer, som brukas under Kött p. 203 - - 206

10. Tilredning af Fisk, allehanda slag p. 206 - - 263

11. Allehanda Fisk-Saucer p. 264 - - 267

12. Tilredning af allehanda Trägårds-Saker p. 267 - - 315

13. At insylta och förwara öfwer wintren allehanda slags Trägårds-Saker p. 316 - - 344

14. At göra allehanda slags Korf p. 344 - - 359

15. Budingar, allehanda slag p. 359 - - 373

16. Bakelser, allehanda slag p. 374 - - 375

17. Fyllningar til Tårtor och Postayer p. 376 - - 429

18. Allehanda Mjölk-Rätter och dylikt p. 429 - - 448

[ 13 ]

19. Några Sorter à la Glace p. 449 - - 453

20. Några Tilredningar af Ägg p. 454 - - 458

21. Några Sorter Supan-Mat af Mjölk-Rätter p. 459 - - 466

22. Allehanda Geléer p. 467 - - 474

23. Allehanda Sylt-saker med såcker p. 475 - - 489

24. Allehanda slags Winer och Watten af Frukter p. 490 - - 503

25. Hwad som hörer til Bryggning p. 504 - - 513

26. At distillera allehanda slags Brännewin och Watten p. 514 - - 530

27. Hwad wid Bakning är at observera p. 530 - - 545

28. Om åtskilliga Saker, som äro nyttige i et Hushåll p. 546 - - 562

29. Några slags Färgningar p. 562 - - 569

30. Några Hus-Curer för Boskaps-Sjukdomar p. 570 - - 574

31. Några nyttiga Påminnelser p. 575 til slutet


Bihang
Några slags Såppor
Några slags Kött-Rätter
Några Tilredningar af Fisk
Några gröna Saker at laga, och förwara öfwer Winteren
Några slags Buddingar
Några Sorter Bakelser
Några slags Mjölk-Rätter och dylikt
Några Sorter Brenwin, at distillera
Några nyttiga Saker i Hushållningen
Några slags Färgningar
Alphabetiskt Register