Hvad söker jag här?

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Se kring dig i Guds sköna verld
Hvd söker jag här?
av Christina Charlotta Lindholm
Vänliga stjernor på lefnadens himmel  →
Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872

Hvad söker jag här?

Hvad söker jag här?
På villande färd
Bland vexlande öden
I orolig verld?
Här fins blott besvär
Och möda och strid,
Men icke den frid,
Som varaktig är.

Hvad söker jag här? —
Mitt hjerta är dömdt
Att ingenting finna
Af allt hvad det drömt.
En främling jag är;
I jordlifvets brus
Ej tändes det ljus
Mitt öga begär.

Jag klagada så,
Och tyst, utan hopp,
mot himmelen höga
Jag blickade opp.
I aftonen då
En stjerna så ren
Just tände sitt sken
På hvalfvet det blå.

Mitt hjerta förstod
Den helsning hon bar
Och sökte att tolka
Det himmelska svar:
"O, fatt dock mod,
Sök redligt, och visst
Du finner till sist:
Allfader är god."

"Men sök ej bland flärd,
Bland glittrande grus;
Der tänder ej Herren
Sitt himmelska ljus.
Nej, bygg dig en verld,
Dit trygg du kan fly
Från vindarnes gny
Och vågornas brus."

"Djupt uti ditt bröst
Den bygga du må:
Låt vänliga genier
Blott gästa der få.
Der finne du tröst,
Der söke du ro,
Som fågeln bo
Den stormiga höst."