Ur mitt liv

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ titel ]

GENERALFÄLTMARSKALK VON HINDENBURG


UR MITT LIV


BEMYNDIGAD ÖVERSÄTTNING

AV

Major E. BRUSEWITZ
Bibliotekarie vid Generalstaben

MED 3 KARTORSTOCKHOLM. ALBERT BONNIERS FÖRLAG[ 2 ]

INNEHÅLL.


I. Från krigs- och fredsåren intill 1914 5
Min ungdom 7
I strid för Preussens och Tysklands storhet 18
Fredsarbete 47
Övergång till privatlivet 62
II. Krigföringen på ostfronten 67
Striden om Ostpreussen 69
   Krigsutbrott och inkallelse 69
Till fronten 72
Tannenberg 76
Slaget vid de Masuriska sjöarna 88
Fälttåget i Polen 96
Avskedet från 8. armén 96
Framryckningen 100
Återtåget 104
Vårt motanfall 107
1915 112
Frågan om krigets avgörande 112
Strider och operationer på ostfronten 117
Lötzen 124
Kowno 127
Krigsåret 1916 till och med slutet av augusti 129
Den ryska offensiven mot tyska ostfronten 129
Den ryska offensiven mot den österrikisk-ungerska ostfronten 134
III. Från övertagandet av högsta krigsledningen till Rysslands sammanbrott 139
Kallelse till högsta krigsledningen 141
Chef för högkvarterets generalstab 141 [ 3 ]

   Krigsläget i slutet av augusti 1916 142
Det politiska läget 144
Den tyska högsta krigsledningen 148
Pless 154
Livet i stora högkvarteret 160
Krigshändelser till och med utgången av 1916 167
Det rumänska fälttåget 167
Strider på den macedoniska fronten 177
På de asiatiska krigsskådeplatserna 179
Ost- och västfronten intill utgången av år 1916 182
Min ställning till politiska frågor 189
Utrikespolitik 189
Fredsfrågan 199
Inre politik 204
Förberedelser för det kommande krigsåret 208
Våra uppgifter 208
U-båtskriget 216
Kreuznach 222
Den fientliga offensiven under första halvåret 1917 225
På västfronten 225
I den hitre och bortre Orienten 231
På ostfronten 232
Vår motstöt på ostfronten 237
Offensiv mot Italien 243
Fortsättningen av de fientliga anfallen under andra halvåret 1917 248
På västfronten 248
På Balkan 252
I Asien 252
En blick på de inre förhållandena hos stater och folk vid slutet av år 1917 259
IV. Den avgörande striden på västfronten 277
Frågan om offensiv på västfronten 279
Avsikter och utsikter för 1918 279
Spa och Avesnes 293
Våra tre anfallsslag 296
Det ”stora slaget” i Frankrike 296
Slaget vid Lys 302
Slaget vid Soissons och Reims 307
Återblick och utsikter i slutet av juni 1918 313
Anfallet strandar 318
Planen för slaget vid Reims 318
Slaget vid Reims 322 [ 4 ]

V. Över förmåga 333
Kastade över på försvaret 335
   Den 8. augusti 335
Följderna av den 8. augusti och fortsättningen av våra strider på västfronten till och med slutet av september 339
Våra bundsförvanters strid 344
Bulgariens sammanbrott 344
Störtandet av det turkiska väldet i Asien 353
Militärt och politiskt från Österrike-Ungern 359
Mot slutet 365
Från den 26. september till den 26. oktober 365
Från den 26. oktober till den 9. november 371
Mitt avsked 377