Ändamålsenlig matlagning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ändamålsenlig matlagning
av Peter Christen Asbjørnsen

Titel och innehåll
Förord  →


[ bild ]
Kvinna vid spis
Kvinna vid spis

[ titel ]

Ändamålsenlig Matlagning

och

vägledning i Hushållet

enligt kemiska grunder.
Svensk bearbetning med åtskilliga tillägg efter en afhandling utgifven af

”Sällskapet för Naturlärans utbredande i Köpenhamn.”
STOCKHOLM.
ALBERT BONNIERS FÖRLAG.

[ tryck ]
STOCKHOLM
ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI, 1867.