Östgötars minne/1700

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1699
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1700
1701  →


[ 113 ]

1700.

1494. Daniel Magni Ekvald. F. i Eksjö 1680, döpt 161; fad. råd- o. handelsman. Kronofogde i Skåne; häradshöfding där. D. 1722.

1495. Canutus Johannis Phœnix. F. i Målilla; fad. prost [602]. Mönsterskrifvare; auditör vid Artilleriet 1710; kamrer i Sthlm. D. där 1732.

1496. Laurentius Laurentii Lindebom. F. i Västervik 1679 214; fad. borgmästare [442]. Auskult. i Svea hofr. »några år;» v. borgmästare i Västervik. Brukspatron i Gladhammar.

1497. Samuel Samuelis Bohlius. F. 1677 5; fad. kyrkoherde i Törnevalla [900]. Landtbr.-inspektor på Gräfsten i Svinstad, sed. på Ekenäs i Örtomta 32. D. på Ås där 1748 239.

1498. Magnus Olavi Bornelius. F. i Ekebyborna 1678 138; fad. kyrkoherde [622]. Prv. 1709. Krigspräst; reg.-pastor; komminister i Västra Harg 10. D. 1740 221.

Blef fången vid Pultava 1709. — »För uppstudsighet, illvilja och genstörtighet mot sin pastor allvarligen skrapad i domkapitlet 1722.» H.

1499. Andreas Jonæ Bergner. F. i Älfvestad 1678 284; fad. bonde. Prv. 1705. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 05; utn. kyrkoh. i Östra Ryd 08; kyrkoherde i Kungsholms förs. i Sthlm 25. D. 1751 27.

B. blef fången vid Pultava 1709 och förd till Sibirien samt hemkom först 1722. Fick under sin långvariga fångenskap Östra Ryds pastorat, som han ej kunde tillträda, samt kallades till kyrkoherde i Västra Ljungby, men domkapitlet i Lund underkände kallelsen. Var känd för pietistiska åsikter.

1500. Johannes Petri Stihlberg. F. 1667. Prv. 1703. Komminister i Åtvid 07. D. 1727 66.

1501. Andreas Nicolai Söderstrand. F. i Söderköping. Prv. 1712. Kollega i Vadstena 05; komminister i Söderköping 12. D. 1715 33.

1502. Samuel Magni Reuselius. F. i Linköping 1677 76; fad. kyrkoherde [861]. Fil. doktor 1713; prv. 22. Rektor i Västervik 15; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 22; kontr.-prost 24. D. 1729 243.

1503. Olavus Magni Belnerus. F. i Gistad 1677 1912; fad. kyrkoherde [695]. Prv. 1704. Komminister i Skeninge o. Bjälbo 07. D. 1707 219.

1504. Matthias Johannis Södergren. Präd.-biträde i Åtvid 1705-06; militär i Sthlm omkr. 08; handlande i Vänersborg.

S. blef utesluten från akademien och nationen. — »Beryktad för umgänge med pastoris hustru i Östra Stenby, men frikänd af rätten 1702.» Anklagades för stöld hos en fru Gyllenstjerna 1706, men kunde ej därom öfverbevisas. Bl.

1505. Nicolaus Nicolai Reftelius. F. i Torpa 1687 78; fad. kyrkoherde [949]. D. som stud. i Uppsala.

1506. Andreas Nicolai Sällroth. F. i Eksjö landsf. 1671 171; fad. skomakare. Prv. 1704. Kommin. i Ödeshög 11; kyrkoherde i Locknevi o. Blackstad 19. D. 1750 51.

1507. Jacobus Svenonis Ekstedt [Ekstadius]. F. i Eksjö 1679, döpt 135; fad. rådman o. postmästare. Postmästare i Eksjö (efter fadern) 1705; [ 114 ]tillika rådman; tit. hofr.-kommissarie. D. i Värmland hos sin bror [1554] antagl. 1725.

1508. Laurentius Johannis Aschlin. F. i Askeryd 1680; fad. rektor i Eksjö. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; tjf. auditör vid ett reg. till häst 34 år; sekreterare vid fältkommissariatet 2 år; fältkassör 2 år; sekreterare hos öfverståth. gref Posse; aktuarie i Slottskansliet; tj:man i Rikets ständers kontor; räntmästare där. D. 1753 1.

1509. Petrus Johannis Cedermark. F. 1686; fad. borgmästare i Söderköping [1026]. Skeppsskrifvare i Karlskrona. D. där 1706 1.

1510. Magnus Erici Finelius. F. i Tirserum; fad. komminister [718]. Apologist i Västervik 1705—08. D. i Polen.

Var kallad till skvadronsprädikant, men föll igenom i prästexamen. »Blef sin tjänst förlustig och landsflyktig 1708 för det han upprättat ett skriftligt äktenskapskontrakt med en gift mans hustru.» Bl. — »Propter stuprum exsul.» Bj.

1511. Magnus Gudmundi Solvén [Solvenius]. F. trol. 1684. Drabant 1710; kvartermästare 13; löjtn. vid gref Erik Oxenstjernas reg. 18; kapten vid öfversten frih. Bengt Horns reg.; afförd ur rullorna 33.

1512. Sebastianus Magni Maville. F. i Västervik 1684 311; fad. tullförvaltare. Tullnär vid Landskrona sjötull; sjötullsinspektor i Kristianstad o. Åhus (1721); öfverinspektor vid tullarna i Skåne o. Blekinge; fullmäktig i Gen.-tullarr.-societeten 27.

1513. Johannes Henrici Speet. F. trol. i Norrköping; fad. rådman o. handlande. Lifdrabant hos kon. Carl XII; slutl. öfverstelöjtnant. D. i Bender, Turkiet.

Hans bröder, Abel och Peter, blefvo adl. Ehrenspetz.

1514. Johannes Johannis Drangel. F. möjl. i Klockrike; fad. kronofogde i Målilla. Förare vid Kalmar reg. 1703; fältväbel; kvartermästare vid Smål. kav.-reg. 04; löjtnant. D. 1726, begr. i Tuna 83.

Deltog i kon. Carl XII.s krig och blef tagen till fånga i slaget vid Pultava 1709.

1515. Ericus Johannis Drangel. F. möjl. i Klockrike; fad. kronofogde i Målilla. Kvartermästare. D. i Polen 1709.

1516. Andreas Johannis Drangel. f. möjl. i Klockrike; fad. kronofogde i Målilla. Prv. 1709. Reg.-pastor vid Kalmar reg. 10. D. i Skåne 1710, begr. i Gårdveda.