Östgötars minne/1713

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1712
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1713
1714  →


[ 133 ]

1713.

1768. Lars Lithmang. F. i Horn 1694 64; fad. prost [894]. D. som stud. i Askeryd el. Hult 1719.

1769. Johan Vettersten. F. i Norrköping 1691 268; fad. Per, prov.-tullinspektor. Prv. 1728. Kollega i Norrköping 22; kyrkoherde i Östra Eneby 29. D. 1759 31.

1770. Jonas Follin. F. i Vadstena 1698 114; fad. Anders, slottsfogde. Auskult. i Göta hofr. 1719; stadsnotarie i Karlstad; borgmästare i Skeninge 31. Riksdagsman 38, 41. D. i Sthlm 1741 136.

F. »var en välgrundat arbetsam och stadig man, som gjorde staden både heder och nytta, men därjämte af en svagare hälsa,» hvadan han ock under riksdagen nämnda år insjuknade i Stockholm och dog samt blef där begrafven. F.

1771. Anders Follin. F. i Skeninge; fad. Anders, slottsfogde i Vadstena. Prv. 1728. Rektor i Skeninge 22; kyrkoherde i Åsbo 34. D. 1741 286.

»Han var en lärd och behaglig man, särdeles uti matematiken, men icke dess mindre en berömlig prädikant.» F.

1772. Sven Tilén [Tellenius, Tilenius]. F. i Linköping 1689; fad. borgare. D. i Linköping.

Ämnade bli präst, men befanns klen i examen och »mer tjenlig till klockare.» Begärde kollegat eller adjunktur 1724. Lefde med hustru och barn i armod. »Ebrietati deditus.» Nic.: Bj.

1773. Anders Lundelius. F. i Styrestad 1691 1311; fad. Bengt, bonde. D. som stud. i Gryt 1716 3, begr. i Styrestad 44.

Var vid sitt frånfälle informator i Gryt hos kyrkoherden Litzenius.

1774. Olof Vikmark. F. i Täby 1691 138; fad. Bengt, bonde o. gästgifvare. Prv. 1721. Huspräd. på Stjärnorp 21; reg.-präst vid Östg. kav.-reg. 25. D. i Tåby 1737 232.

1775. Carl Gustaf Pollett. F. i Jursdala 1693, döpt 97; fad. kapten (fr. Flandern). Brottm.-notarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 1726; civilnotarie 29. D. 1731 298. [ 134 ]1776. Samuel Askebom. F. i Östra Husby 1697, döpt 306; fad. prost [925]. Kanslist i Kammarkolleg. 1722; notarie 28; referendarie. D. 1734 5.

1777. Nils Pollett. F. i Jursdala 1694; fad. kapten (fr. Flandern). Kanslist i Kanslikolleg. D. i Sthlm 1734.

1778. Johan Pollett. F. i Jursdala 1698, döpt 63; fad. kapten (fr. Flandern). Kvartermästare; fänrik. D. i fält 1726.

1779. Henrik Rulin. F. i Vimmerby 1691 318; fad. Johan, borgare. Prv. 1714. Kommin. i Landeryd 19; kyrkoherde i Lönnberga 29; kontr.-prost 51. D. 1759 2411.

1780. Erik Vikman. F. i Västra Harg 1688 185; fad. Anders, frälsefogde. Prv. 1721. Kommin. i Västra Ryd o. Svinhult 22; kyrkoherde i Malexander 37. D. 1765 119.

1781. Sven Anders Erelius. F. i Ödeshög 1687; fad. ryttare. Prv. 1715. Komminister i Söderköping 16. D. 1734 274.

1782. Alexander Asping. Fad. kyrkoherde i Vireda [1002]. Prv. 1715. Kommin. i Vireda o. Haurida 15; kyrkoherde där 41. D. 1741 268.

1783. Samuel Echman. F. i Västra Tollstad 1691 1612; fad. kyrkoherde. Prv. 1719. Kommin. i Ödeshög 17; kyrkoherde i Västra Tollstad 36. D. 1748 {{Bråk|2|6}.

1784. Johan Könsberg [Königsberg]. F. i Viby 1694 226; fad. kyrkoherde i Östra Tollstad. Prv. 1721. Kommin. i Normlösa o. Härbärga 22; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 36. D. 1745 2612.

1785. Daniel Kling. F. i Vikingstad 1690 26; fad. prost [965]. Prv. 1717. Kyrkoherde i Vikingstad 28. D. 1764 144.

1786. Per Juringius. F. i Adelöf 1690 161; fad. komminister [952]. Prv. 1719. Kommin. i Kvillinge 19; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 40. D. 1757 211.

1787. Måns Houbbert [Obenius]. F. 1687; fad. Måns, bonde i Norrköpingstrakten. Handlande i Norrköping. D. 1735, begr. Vs.

Kallades af allmänheten »Houbbert på bärget.»

1788. Samuel Vallin. Fad. kyrkoherde i Vårdnäs [1080]. D. som stud. 1717 121.

Drunknade tillika med sin yngre broder Erik i Åsunden nära byn Kärra i Oppeby, då de skulle resa för att hälsa på sina kusiner i Horn. Bl.

1789. Johan Lindsfelt adl. 1717; förut Hytthon]. F. 1693 38; fad. häradshöfding i Vifolka m. fl. härad. Auskult. i Göta hofr. 1720; v. häradshöfding i Vifolka, Valkebo. Kinda o. Ydre omkr. 23; tit. häradshöfding. Bosatt å Hallstad i Tjärstad. D. 1764 106.

1790. Erik Lindsfelt adl. 1717; förut Hytthon]. F. 1695 249; fad. häradshöfding i Vifolka m. fl. härad. Mönsterskrifvare vid Lifgardet 1716; förare; fältväbel; löjtn. vid Uppl. reg. 31; lifdrabant 32; afsk. m. tit. kapten 44. Egare af St. Tirserum i Tirserum. D. där 1774 33.

1791. Johan Hortelius [Hordelius, Hordel]. F. i Keuru, Vasa län, 1688; fad. kapellan. Stud. i Åbo 1709. Kommin. i Kuortane 22, i Åbo finska förs. 24; kyrkoherde i Nyby. numera Nastola, Borgå stift. 38. D. 1781.

1792. Abraham Helludd. F. trol. i Finland.

Ofvanstående tillnamn är antagligen förvrängdt, så att forskningarna efter personen i fråga varit fruktlösa.

[ 135 ]1793. Erik Höök. F. i Lönnberga 1693 1312; fad. kyrkoherde. Prv. 1722. Komminister i Vinnerstad o. Motala 31. D. 1737 2410.

1794. Nils Lindmark. F. i Linköping 1689; fad. Per, skomakare. Kantor i Jakobs förs. i Sthlm 1713. D. 1723.