Östgötars minne/1747

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1746
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1747
1748  →


[ 210 ]

1747.

2741. Henrik Frosterus. F. i Vadstena 1727 48; fad. kyrkoherde. Fil kand. 53; jur. kand. 54; jur. lic. jur. doktor 63. Auskult. i Svea hofr. 55; e. o. notarie 57; v. notarie i Gen.-krigsrätten 58. Jur. docent i Upps. 56; notarie vid Akad. konsist. 61; tit. akad.-sekreterare 63; fil. professor 71; jur. professor 71. D. i Uppsala 1772 95.

F. »egde en behaglig skapnad, lyckligt snille, vig tankegåfva, lätt uttal, moget omdöme och sällspord skarpsynthet; lefde sedigt, uppriktig vän, lätt i umgänge, måttlig i lefnad.» Br. — Gjorde grundliga studier i svenska krigslagstiftningen, hvaraf hans berömda »Inledning till Svenska krigslagsfarenheten» blef en lika förtjänstfull en beståndande frukt. Hbg.

2742. Zachris Stenborg [Stenelius]. F. i Västra Stenby (Kälfsten) 1724 1210; fad. bonde. Stadsnotarie i Vadstena 51; rådman 57. D. i Vadstena 1798 2112.

2743. Erik Schillgren. F. i Vimmerby landsf. 1724 194; fad. Samuel, bonde. Klockare o. kantor i Johannes förs. i Sthlm. D. 1805 106.

2744. Carl Juring [Juringius]. F. i Kvillinge 1730 59; fad. kyrkoherde [1786]. Volontär Vid Östg. kav.-reg. korpral 55; kvartermäsitare 59; lifdrabant 66; afsk. 71; löjtnant i armén 71. D. på Stensvad i Tåby 1808 112.

2745. Lars Flodman. F. i Norrköping 1724 712; fad. Lars, skomakare. Fil. kand.; prv. 56. Komminister i Mjölby 63. D. 1772 76.

2746. Peter Lundstedt. F. 1723 810; fad. Salomon. bonde i Hof. Landtbr.-inspektor i Uppland 48. sed. på Risebärga i Närike. D. på 1760-talet.

2747. Nils Litzberg. F. i Gammalkil 1723, döpt 1110: fad. komminister [1735]]. Prv. 58. Komminister i Kaga 67. D. 1776 2810.

2748. Hemming Björkegren. F. 1726 83; fad. Alexander, kvartermästare i Vreta kloster. Tjänsteman vid Sillfiskerikompaniet; kanslist i Manuf.-kontoret i Sthlm; notarie där. sed. i Kommerskolleg. 70. D. i Sthlm 1789 1512.

2749. Abraham Lindroth. F. 1723 222; fad. smed i Norrköping. D. som stud. där 1750 177.

2750. Jakob Könsberg. F. 1725 179; fad. landtbrukare. Tullbesökare vid Skeppsbron i Sthlm. Fogde på en herrgård vid Uppsala; landtbr.-inspektor å Mantorp i Veta. D., »sköt ihjäl sig», 1769 156.

[ 211 ]2751. Henrik Adam Rydelius. F. i Hallingebärg 1723 812; fad. Magnus, kornett, Prv. Kommin. i Loftahammar 65; kyrkoherde i Ukna 89; prost 92. D. 1811 105.

2752. Erik Ramstedt. F. i Eksjö 1727 2010; fad. kyrkoherde i Målilla. Prv. 55. Brukspräd, vid Pauliström, Storebro o. Hagelsrum 55; kommin. i Målilla o. Gårdveda 67; kyrkoherde där 79. D. 1783 2812.

2753. Per Danielsson Kernell. F. i Tryserum 1728 296; fad. kyrkoherde i Gamleby. Prv. 53. Kommin. i Åsbo 58; kyrkoherde där 78; prost 88; kontr.-prost 93—1811. D. 1821 1510.

2754. Magnus Carlström. F. i Höreda 1728 1810; fad. komminister. Prv. 15. Kommin. i Flisby o, Norra Solbärga 63; kyrkoherde i Västra Ryd o. Svinhult 94. D. 1799 156.

2755. Erland Cassel. F. i Kisa 1724 132; fad. Måns, bonde. Delegare i Kvarns bruk o. bosatt i Sjögestad; landtbrukare 89 Skeppebärg i Västra Eneby; tit. brukspatron. D. på Råstorp i Kisa 1779 96.

»Nämnes som sidsta penal». Nic.

2756. Erik Filenius. F. i Linköping 1742 172; fad. biskop. Fil. doktor 64. Aman. vid Upps. univ.-bibliotek; v. bibliotekarie 66; til. professor 87. D. 1788 139.

2757. Samuel Johan Ljunggren. F. 1731; fad. Jonas, kronofogde i Västra Stenby. Kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kammarförvant; kronofogde i Göstring o. Vifolka 54; afsk. m til. kgl. kamrer 64. D. i Vadstena 1803 288.

2758. Gustaf Adolf Berencreutz. F. 1729 296: fad. Erik Gustaf, kornett i Österg. Korpral vid Östg. kav.-reg. 48; kvartermästarre 53; löjtn. i fransk tjänst 57, i tysk tjänst 59; kapten 60. D. på Harg i Kisa 1800.

Under sin tjänstgöring utrikes deltog B, 1759 i ett slag vid Minden i Westfalen och blef där fången.

2759. Magnus Palmblad. F. i Karlshamn 1728 38; fad. Magnus, inspektor i Säby. Prv. 57; fil. doktor i Greifswald 61. Kommin. i Veta o. Viby 66; kyrkoherde i Tingstad 77. D. 1798 25.

2760. Peter Georg Aschan [Aschanius]. F. i Hvarf 1728 238; fad. kvartermästare [1705]. Stud. i Lund 52; tit. kand 56; lil. doktor 57, Rektor i Eksjö 64; tj:fri 96. D. 1813 102.

2761. Daniel Gruf. F. i Vimmerby 1727 310; fad. kyrkoherde [1672]. Auskult. Göta hofr.; v. hhöfd.; borgmästare i Vimmerby. D. där 1759 195.

2762. Johan Lundvall. F. i Kärna 1726 262; Fad. Anders Ros, ryttare. Prv. 53. E. o. skv.-präd. vid Östg. ka-reg. 57; komminister i Askeryd o. Bredestad 73; v. pastor 99. D. 1802 1911.

Som krigspräst medföljde L. sitt regemente till Pommern.

2763. Jonas Törnbom. F. i Linköping 1725 298; fad. Måns, borgare. E. o. kammarskrifvare i Statskontoret. Skedvattensdestillatör i Sthlm; tit. ingeniör. D. i Sthlm 1759.

2764. Lars Roxén [Roxenius]. F. 1723 39; fad. soldat i S:t Lars. Organist o. klockare i Hällestad 49; postmästare där 65. D. 1771 4.

2765. Nils Montelin. F. i Östra Tollstad 1727107; fad. kyrkoherde [1726]. Korpral vid Östg. kav.-reg. 49; kvartermästare: afsk. m. tit. kornett 73. Landtbrukare i Tingstad. D. 1784 101.

[ 212 ]2766. Erik Aschling [Eriksson]. F. 1725 211; fad. inspektor i Veta. E o. tj:man i Riksbanken 52; yngste kanslist 57; äldre kanslist 61; arkivarie 70; tit. kommissarie 86; kommissarie 95; afsk. 1800. D. i Sthlm 1809 35.

2767. Laurenz Ranzoch. F. i Östra Stenby 1731 205; fad. kyrkoherde [1630]. Fil. doktor 55. Kollega i Linköping 60. D. där 1761 142.

2768. Jakob Hulthin. F. i Kettilstad 1728 122; fad. kyrkoherde [1729]. Fil. doktor 58. Docent i Upps. 60 o. fil. fak:s notarie 67; e. o. adjunkt 72; lektor i Linköping 75. D. 1789 1810.

»Erkännes för grundligt lärd i de filosofiska vetenskaperna.» Br.

2769. Bengt Fineld [Finelius]. F. i Västra Stenby 1728 94; fad. kyrkoherde [1677]. Landtmät.-ex. 55. Komm.-landtmätare i Österg. län 57; afsk. för sjuklighet 78. Landtbrukare på Sättuna i Kaga. D. där 1781 2310.

2770. Jonas Fineld [Finelius]. F. i Kaga 1731 82; fad. kyrkoherde [1677]. Styrman o. löjtn. i engelsk tjänst; sjökapten i Gefle. Landtbrukare på Karstorp i Askeryd. D. där 1778 111.

2771. Lars Setterblad. F. 1727 49; fad. bonde i S:t Lars. D. som stud. på Borggård i Hällestad 1754 184.

2772. Gunnar Follenius. F. i Vikingstad 1728 31; fad. komminister [1848]. Fil. kand. 53, D. som informator på Näsgård, Kopparb. län, 1755 93.

2773. Axel Axelsson. F. 1734 259; fad. jägmästare o. brukspatron.

2774. Olof Östergren. F. i Skönbärga 1725 13: fad. bonde. Prv. 59. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hällestad 77. D. där 1783 12.