Östgötars minne/1746

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1745
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1746
1747  →


[ 208 ]

1746.

2720. Nils Törnroth. F. 1726; fad. bonde i Törnevalla. Stadsnotarie i Söderköping 49; afsk.; e. rådman där 68; borgmästare 69. Landtbrukare. D. 1776 194.

2721. Carl Magnus Sthare. F. i Eksjö 1726, döpt 198; fad. Johan, handlande. Prv. 52, fil. kand. 68; fil. doktor i Lund 68. Komminister i Kuddby 55. D. 1799 92.

Blef komminister med vilkor, att han skulle gifta sig med företrädarens enka, hvilket han dock sedermera vägrade, hvarigenom process uppkom. H. — se vidare n:r 2823.

2722. Adolf Stenhammar. F. i Vadstena 1727 2811: fad. prost [1808]. Fil. doktor 52. prv. 53. Utn. kommin. i Katarina förs. i Sthlm 61; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 62; prost 82. Riksdagsman 89, 92. D. 1798 98.

»S. var känd som en nitisk och skicklig landtbrukure. Ville befordra ätandet af hästkött, hvarför han i en sammankallad menighets närvaro själf lade hand vid slaktandet af en häst.» H.

2723. Bengt Björnlund. F. i Linköping 1727 911; fad. kyrkoherde i Rystad. Stud. i Lund 59; med. ex. 60; med. doktor 61. Fältläkare i Stralsund under kriget 58; prov.-läkare i Björneborgs län 62; afsk. 1812; tillika apotekare där; tit. assessor 82. D. i Björneborg 1815 612,

B. »var en beläst arbetsam och välmenande läkare, men något timld och tvehågsen vid sjuksängen.» Sckl.

[ 209 ]2724. Samuel Juringius. F. i Kvillinge 1728 202; fad. kyrkoherde [1786]. Prv. 53; fil. doktor 55. Kommin. i Kvillinge 60; kyrkoherde i Tåby 78, i Kvillinge o. Simonstorp 89; prost 89. D. 1807 313.

2725. Johan Gylling. F. i Hof 1724 91; fad. Nils. inspektor. Prv. 52; fil. doktor i Greifswald 56. Komminister i Säby 62. D. 1788 261.

»Ostadig i lefvernet.» Blef afsatt 1779, men återfick sedermera tjänsten; suspenderades för ämbetsfel på ett års tid 1787. H.

2726. Daniel Bergner. F. 1725; rad. Johan. trumpetare i Högby. Skolmästare i Uppsala, sed. på Djurgården vid Sthlm. D. i Sthlm 1762 före 138.

2727. Johan Pihlstrand. F. 1725; fad. fogde på Sturefors. Landtmät.-ex. 57. Komm.-landtmätare i Västm. län 57. Bosatt i Köping, sed. på Hälla, Västm. län. D. där 1798 1610.

2728. Samuel Echman Brynolfsson. F. 1728 1810; Fad. häradshöfding i Tjust [1530]. Auskult. i Svea hofr. 49: v. hhöfd.; auditör vid Östg. inf.-reg. 51. D. på Brunneby i Vreta kloster 1761 177.

2729. Daniel Johansson Bärling. F. i Västra Ny 1726 1010; fad. kyrkoherde [1826]. Fil doktor i Greifswald 56; prv. 58, Komminister i Hagebyhöga o. Fivelstad 69. D. 1790 79.

2730. Anders Zachrisson Juringius. F. i Västra Eneby 1735 2610; fad. prost [1967]. Fil. doktor 58; prv. 59. Skv.-präd. vid Västg. kav.-reg. 62; reg.-pastor 68; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 73; kontr.-prost 83. D. 1807 161.

2731. Botvid Thun. F. i Linköping 1727 86; fad. lektor [1605]. E. o. tj.man i Riksbanken 52; kontorsskrifvare 56; andre bokhållare 69; bokhållare 70; exped.-bokhållare 82. älste bokhållare 85; kamrer 91; afsk. m. tit. bankkommissarie 91. D. i Sthlm 1797 55.

2732. Peter Drevs [Drefsson]. F. i Norrköping 1727 27; fad. Barthold, bryggare o. handlande. Auskult. i Gen.-tullarr.-societeten 51; tullfiskal på Gotland; kontrollör i Gefle; tillika uppsyningsman vid Gefle järnväg 58.

D. öfvergaf sina befattningar och reste till Goda-hopps-udden 1778, hvarefter intet mera är om honom kändt.

2733. Fabian Blom. F. i Linköping 1730; fad. Erik. regementsskrifvare. Auskult. i Krigskolleg.; mönsterskrifvare vid Söderm. reg.; reg.-skrifvare där; landlräntmästare i Söderm. län 66; afsk. 79. D. å Hässlö, Söderm. län, 1797 411.

2734. Gabriel Ruda. F. i Gammalkil 1726, döpt 64; fad. Anders, regementsskrifvare. Bokhållare vid Upps. univ:s räntekammare 53; akad.-kamrer 59; v. räntmästare 75: afsk. 86. D. å Gränby vid Uppsala 1798 254.

2735. Daniel Kihl. F. 1725; fad. Per. bonde i Gammalkil. D. som stud. på kondition i Småland 1752.

2736. Petter Jörgen Aschanius. F. i Heda 1723 103; fad. komminister [1704]. D. som stud. i Västervik 1751 241.

2737. Bleckert Johan Aschling. F. i Furingstad 1726 232; fad. Nils. kronofogde. Fil. doktor 55; prv. 59. E. o. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 60; utn. skvadronsprädikant 68. D. i Norrköping 1768 275.

2738. Nils Zettrén. F. i Norrköping 1732 53; fad. Johan. köpman. Auskult. i Kommerskolleg.; stadsanotarie i Norrköping: notarius publikus där. D. 1758.

[ 210 ]2739. Samuel Palmærus. F. i Järeda 1727 142; fad. prost [1923]. Organist vid franska kyrkan; trädgårdsmästare och skogvaktare; landtbr.-inspektor i Söderm. el. Västmanland.

2740. Henrik Jakob Sivers. F. i Lübeck 1709 84; fad. Henrik, musik-direktör. Stud. i Kiel 26, i Rostock 27; fil. doktor 28; prv. i Linköping 35; teol. doktor i Greifswald 56. Docent i Rostock 28: kommin. (kompastor) i Hedvigs förs. i Norrköping 35; hofprädikant 46; kyrkoherde i Tryse rum o. Hannäs 46;: prost 48; kontr.-prost 50. D. 1758 88.

S. var »flitig och ordningsam i sitt ämbete. tjänstaktig mot vänner; egde naturlig kvickhet, måttliga insikter, godt minne och lätt talegåfva.» Br. — Efterlemnade i tryck och manuskript ett stort antal skrifter i historia, antikviteter, naturkunnighet m. m., däribland »Västerviks stads historia och beskrifning», som utgjort en af källorna till föreliggande arbete. S. lät inskrifva sig som student då han under en resa vistades i Uppsala.