Östgötars minne/1750

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1749
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1750
1751  →


[ 217 ]

1750.

2828. Johan Magnus Nordvall. F. i Heda 1725 33; fad. Olof, fänrik. Fil. kand. 60; fil. doktor 61; prv. 70. Kollega i Linköping 62; gymn.-adjunkt 72; kyrkoherde i Västra Harg 74; prost 92. D. 1797 73.

N. innebrändes vid eldsvåda i Västra Hargs prästgård, då äfven kyrkans böcker, handlingar och penningar uppbrunno.

2829. Olof Vong. F. i Vånga 1732 219; fad. prost [1656]. Fil. doktor 58; prv. 58. E. o. bat.-präd. vid Spens reg. 58; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 64; kyrkoherde i Borg o. Löt 73, i Vikingstad 83; prost 82; kontr.- prost 92. Riksdagsman 89. D. 1793 16.

»En utmärkt och högt aktad man.» H.

2830. Jakob Israël Köhler. F. i Eksjö 1733 111; fad. prost i Vånga. Fil. doktor 58; prv. 75; teol. doktor 79. Docent i Upps. 62; gymn.-adj. i Linköping 68; konrektor 73; kyrkoherde i Vånga 76, i Vadstena, S:t Per o. Strå 90; prost 78; kontr.-prost 91. D. 1801 122.

I unga år var K. medlem af de vittra sällskapen Apollini sacra i Uppsala och Utile dulci i Sthlm samt vid mera framskriden ålder ledamot af Göteborgs vetenskaps- o. vitterhetssamhälle. Hans poëm äro få, åtminstone de genom trycket offentliggjorda, men de visa, att han både hade begåfning som skald och förmåga af språkets formela behandling. Hbg. — Blef ledamot i kommittén för utgifvande af ny salmbok 1779 och har själf författat åtskilliga salmer.

2831. Anders Palmaer [Palmærus]. F. i Örbärga 1732 154; fad. kyrkoherde [1220]. Landtbr.-inspektor; kamrer på Ribbingsholm i Kullerstad, sed. på Adelsnäs i Atvid. D. i Väsby i Kullerstad 1775 2810.

2832. Isak Nilsson Palmær [Palmærus]. F. i Kullerstad 1734 309; fad. prost [1922]. Med. doktor 60. Fältläkare i Pommern under kriget 58; praktis. läkare i Sthlm 62; tillika bankläkare 62. D. i Sthlm 1787 2610.

2833. Vaste Hertzman. F. i Skärkind 1729 163; fad. Jonas, bonde. Bokhållare vid Gusums bruk, sed. på Händelö i S:t Johannes, slutl. vid bränneri i Norrköping. D. i Tingstad 1781 258.

2834. Per Hertzman. F. i Skärkind 1732 251; fad. Jonas, bonde. Fil. doktor 58; prv. 49. Komminister i Västra Husby 67. D. 1777 1011.

»Var en snäll man i sina studier.» Br.

2835. Haqvin Österblad [Östergren]. F. 1728; fad. bonde i Östra Husby. Tullskrifvare i Gamla Karleby, Finland.

2836. Anders Stare. F. i Eksjö 1729 65; fad. Jonas, rådman. Postskrifvare i Sthlm 51; postmästare i Vimmerby 54; tit. postdirektör 93; afsk. 95; tillika rådman 69. D. i Vimmerby 1803 175.

2837. Nils Brunckman. F. i Norrköping 1732 217; fad. kyrkoherde [1894]. Fil. doktor 58; prv. 59. E. o. bat.-präd. vid Hamiltonska reg. 59; kollega i Norrköping 62; kyrkoherde i Konungsund 75. D. 1788 62.

Har bl. a. utgifvit ett arbete med titeln »Konsten att åka i vagn.» Br.

2838. Jonas Linder [Lind]. F. i Vimmerby 1728 281; fad. organist. Stud. i Lund 54, Auskult. i Svea hofr.; v. aktuarie (kanslist) vid Sthlms rådsturätt 57. D. 1761 före 159.

2839. Johan Chryzell [Chryzelius]. F. 1728 9; fad. bonde i Lofta. [ 218 ]»Skärkarl» o. landtbrukare på Stora Rätö där. D., drunkn. i hafsviken Gudingen, 1779 181.

2840. Peter Lorens Yckenberg. F. i Älfvestad 1733 64; Fad. kyrkoherde [1908]. Auskult. i Svea hofr. 56; v. hhöfd. 59; tjf. auditör vid armén i Pommern 60; v. auditör vid Östg. kav.-reg. 64; auditör 75; öfverauditör 92; afsk. 95. D. i Norrköping 1806 102.

2841. Per Brandelius. F. i Västervik 1729 235; fad. kyrkoherde [1841]. Prv. 58. Bat.-präd. vid Lifgardet 63; reg.-pastor 69; pastor prim. där, sed. vid Lätta dragonerna 72; kyrkoherde i Täby, Upps. stift, 77. D. 1795 172.

2842. Nils Kjellén [Kjellström]. F. i Kettilstad 1730 233; fad. Olof, bonde. Prv. 58. Kommin. i Styrestad 59; kyrkoherde i Borg o. Löt 83. D. 1808 2010.

I hans tid blefvo Borgs och Löts kyrkor sammanbygda och kyrkoherdebostället flyttadt från Borg till Löt.

2843. Anders Egnell. F. i Motala landsf. 1728 411; fad. Henrik, kapten. Prv. 55. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 57; bat.-präd. 63; regementspastor 71. D. i Nykil 1785 298.

2844. Anders Lidbergius [Lidberg, Lidstrand]. F. i Rumskulla 1724 1112; fad. Nils, bonde. Prv. 57. Kommin. i Vårdnäs 68; kyrkoherde i Gärdserum 79. D. 1790 273.

2845. Nils Planæus. F. i Styra 1727 112; fad. kyrkoherde [1660]. D. som stud. i Sthlm 1757 1.

2846. Johannes Saxon [Saxonius]. F. i Västra Stenby 1729 283; fad. kyrkoherde [1736]. Husar; fanjunkare; kornett vid Svenska husarreg. i Pommern, sed. Kgl. husarregementet, nuv. Kronprinsens husarreg.; löjtnant där; afsk. 76. Bosatt slutl. i Skeninge. D. där 1788 1612.

2847. Erik Antonsson [Puffelbeck]. F. i Svennarum, Jönk. län, 1729; fad. kontrollör i Halmstad. D. som stud. på 1750-talet.