Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1771

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1770
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1771
1772  →


[ 262 ]

1771.

3379. Johan Haurelius. F. i Drothem 1751 87; fad. kyrkoherde [2142]. Volontär vid Östg. kav.-reg.; korpral; kvartermästare. Landtbrukare å Syttorp i Östra Ryd till 87, sed. i Vårdsbärg.

Fick ansenligt arf efter sin morbror Amnelius [1950].

[ 263 ]3380. Johan Gustaf Ödman. F. i Bringetofta, Jönk. län, 1747 189; fad. Jonas, s. m. adjunkt Prv. 76. Komminister i Styrestad 85. D. 1807 24.

3381. Jonas Hörberg. F. i Höreda 1749 2310; fad. Johan, bonde. Prv. 76. Komminister i Höreda o. Mellby 92. D. 1794 2410.

3382. Johan Peter Vallensteen. F. i Säby 1750 209; fad. Nils, ryttmästare. Prv. 75. E. o. bat.-präd. vid Östgöta inf.-reg. 76; kyrkoherde i Danderyd o. Lidingö, Upps. stift, 81, i Kuddby 1800; tit. hofprädikant 1793; prost 96; kontr.-prost 1804. D. 1820 51.

V. var af sina församlingsboar högt älskad och värderad. H. — Utgaf Linköpings stifts första matrikel 1778.

3383. Johan Marcus Svanström. F. 1754; fad. garfvare i Uppsala. Auskult. vid Uppsala rådsturätt 76; tullskrifvare i Upps.; afsatt. D. i slutet af 1770-talet.

3384. Adolf Daniel Enander. F. i Kisa 1751 297; fad. Johan Gustaf, kapten. Auskult. i Göta hofr. Landtbrukare o. egare af Näs i Västra Eneby; tit. sekreterare. D. på Näs 1820 53.

3385. Sune Edmark. F. i Västra Ed 1749 208; fad. Måns, bonde. Prv. 79. E. o. bat.-präd. vid Enkedrottningens reg. 82; kommin. vid Stora barnhuset i Sthlm 83; kyrkoherde i Sigtuna, S:t Per o. S:t Olof, Upps. stift, 87; prost 1803. D. 1819 44.

3386. Anders Lilja. F. i Södra Vi 1751 254; fad. Olof, häjderidare. Prv. 78. Kommin. i Östra Stenby 89; kyrkoherde i Å 1805, i Östra Stenby 13. D. 1814 263.

3387. Hans Adam Hortulin. F. i Torpa 1751; fad. fänrik [2103]. Furir vid Jönk. reg.; sergeant; fänrik vid Storamiralens reg., sed. vid Kalmar reg. 91. D. i Vimmerby 1792 1010.

3388. Erik Levin. F. i Nyköping 1754 112; fad. tullförvaltare i Norrköping. Auskult. i Svea hofr. 73; aman. 74; kanslist 81; registrator 81; notarie 84; kst. protonotarie 90; protonotarie 90; assessor 91. D. 1804 198.

3389. Erik Ekegren. F. i Skedevi 1749 213; fad. murare. Prv. 75. Komminister i Gryt 91. D. i Åtvid 1793 219.

3390. Nils Rosvall. F. i Hägerstad 1750 295; fad. kyrkoherde [1700]. Prv. 76. Komminister i Vreta kloster 85; v. pastor 92. D. 1819 118.

3391. Olof Johan Nordvall. F. i Sund 1750 412; fad. Otto, kronolänsman. Prv. 78. Domk.-kommin. i Linköping 81; kyrkoherde i Tjällmo 93; prost 1801; kontr.-prost 10. Egare af Undstorp i Tjällmo. D. 1816 179.

N. gjorde donation till stipendier för Östgöta nation i Uppsala och Linköpings läroverk.

3392. Anders Nordvall. F. i Sund 1752 254; fad. Otto, kronolänsman. Fil. kand. 77; fil. doktor 79; prv. 88. Apolog. i Linköping 81; konrektor 86; kyrkoherde i Västra Ny 88; prost 94; kontr.-prost 1800—25. D. 1837 253.

3393. Daniel Peter Tisell. F. i Tjällmo 1762 156; fad. Carl, brukspatron. Auskult. i Svea hofr. 81; v. hhöfd.; tit. asssessor 1812. Godsegare å Hassla i Klockrike till 35, sed. bosatt i Linköping. D. där 1843 204.

»Egare af en icke obetydlig förmögenhet, som fordrade en mera noggrann eftersyn, än den han i förening med tjänstemannabestyren kunde lemna, öfvergaf han dessa 1788 [ 264 ]och egnade sig såsom possessionat åt landthushållningen. Erhöll åtskilliga förtroendeuppdrag. Inrättade en stiftelse till nödstälda likars understöd och till de värnlösas uppfostran.» Var hög frimurare och dep. prov.-mästare i Östgöta prov.-loge 1829—43. Anj.

3394. Carl Alexander Hanqvist. F. i Västervik 1752 811; fad. köpman. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 77; stadsnotarie 87; rådman i Sthlm 96. Led. i Akcisrätten 98. D. i Sthlm 1803 104.

3395. Daniel Johan Pfeiff. F. i Sthlm 1756 712; fad. major. Sergeant vid Östg. inf.-reg. 77; fänrik 84; löjtn. där 85, vid Stackelbergs inf.-reg. 87; kapten där 93, vid Österbottens reg. 95; afsk. 1810. D. på Gunnars i Finland 1812 32.

P. deltog i krigen 1788 samt 1808—09.