Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1770

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1769
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1770
1771  →


[ 260 ]

1770.

3353. Matthias Hellström. F. 1752; fad. bonde i Mjölby. Landtbrukare i Mjölby; frälsekamrer på Graby i Sund; gästgifvare i Kisa. D. 1832 264.

[ 261 ]3354. Carl Gustaf Meurling. F. i Askeryd 1749 275; fad. prost [2049]. Kornett vid Bohusläns dragoner 75; löjtn.; afsk. m. tit. kapten 80. D. på Ulriksdals invalidinrättn., Sthlms län, 1824 167.

M. lärer ha rest till Ryssland 1785 och efter återkomsten därifrån blifvit kapten vid Ölands landtvärn.

3355. Seved Lindmark. F. i Rinna 1751 94; fad. komminister [1837]. Prv. 76. Komminister i Rinna 79; i Väderstad o. Harstad 98. D. 1807 291.

»En hederlig och rättskaffens prästman.» H.

3356. Johan Lars Banck. F. i Norrköping 1748 221; fad. skomakare. Prv. 75. Komminister i Mogata o. Borrum 90. D. »genom oförsiktig åkning» 1818 2210.

3357. Johan Dahlbom. F. i Norrköping 1751 221; fad. Anders, bryggare. Stud. i Lund 74; fil. kand. 74; fil. doktor 75. Bryggare i Norrköping 76. D. 1777 1310.

3358. Adolf Nymansson. F. i Vadstena 1750 163; fad. Olof, skräddare. Prv. 78. Kyrkoherde i Lommaryd o. Bålaryd 91; prost 1803; kontr.-prost 18—21. D. 1827 98.

Genom testamente år 1822 stiftade N. tre stipendier för studerande ynglingar vid Linköpings och Vadstena läroverk samt donerade till Lommaryds socken ett kapital, hvaraf räntan skulle utgå »till fattiga barns upptuktelse i gudsfruktan och de för landtmän angelägnaste yrken.»

3359. Johan Johansson [Hampelin]. F. i Pelarne 1749 2012; fad. bonde. Prv. 75. Bat.-prädikant vid Jönk. reg. 79. D. i Pelarne 1780 122.

3360. Lars Kraft. F. i Örbärga 1750 201; fad. kyrkoherde [2360]. Fil. kand. 76; prv. 76. S. m. adjunkt, anst. i Rumskulla 76; hus- o. brukspräd. på Ålhult i Södra Vi hos den bekante generalen Pechlin 77—83; slutl. past.- adj. i Södra Vi 1805. D. där 1808 161.

K., som var en kunnig man och duglig expeditionskarl, uppfördes flere gånger på förslag till pastorat samt åtnjöt förmäns och ämbetsbröders förtroende. S.

3361. Anders Teodor Nicander [de l'Isle]. F. i Västervik 1752; fad. Anders, packhusinspektor, tit. professor. Med. stud. Handelskontorist, antagl. i Sthlm; vistades i Finland 90. D. där 1791.

Uteslöts ur nationen 1771. — »För falskade skrifter» utstod han senare hårdt straff i Stockholm.

3362. Olof Lindgren. F. i Linköping 1749 1911; fad. Anders, snickare. Prv. 74. Komminister i Vallerstad o. Järstad 85. D. 1811 269.

3363. Lars Ljungberg. F. i Linköping 1746 149; fad. Lars, sämskmakare. Prv. 74. Komminister i Vireda o. Haurida 97. D. 1808 259.

3364. Carl Vahlberg. F. i Linköping 1751 124; fad. domkyrkosyssloman [2101]. Stud. i Åbo 72; fil. doktor 75. Aman. vid Fil. fakulteten där; v. notarie i Åbo hofr., sed. i Svea hofr.; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. D. i Linköping 1783 156.

3365. Johan Storck. F. i Sthlm 1747 2112; fad. Johan, tullinspektor i Linköping. Postskrifvare i Skeninge 72; tit. sekreterare. D. i Skeninge 1821 26.

3366. Jacob Brandström. F. i Tingstad 1748 139; fad. kollega [2407]. Stud. i Lund 70; fil. kand. 72; prv. 73; fil. doktor 75; stud. i Upps. 76. Lärare vid Svartziska skolan i Norrköping 74. D. 1782 88.

[ 262 ]3367. Anders Frontin [Hulterström]. F. i Kristbärg 1746 131; fad. Jonas, torpare o. smed. Prv. 78. Bat.-präd. vid Artilleriet i Sthlm 80; reg.- pastor 89; kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 98; prost 1810. D. 1814 29.

3368. Daniel Vilhelm Padenheim [Torpadius]. F. i Söderköping 1750 223; fad. rektor [2220]. Volontär vid Östg. kav.-reg.; kvartermästare (75); afsk.; tit. löjtnant. Bokhållare vid Tanto kronobränneri i Sthlm till 81; kronomagasinsförvaltare i Karlskrona i början af 1800-talet; afsk. 14. D. i Gamleby 1821 1112.

Rymde »för filuteri» från Tanto bränneri 1781. — Medföljde 1792 dåv. med. adjunkten i Uppsala Adam Afzelius på hans vetenskapliga resa till Sierra Leone på Afrikas västkust.

3369. Johan Adam Vidman. F. i Linköping 1753 1610; fad. Sven, postkamrer. Auskult. i Svea hofr. 72; e. o. kanslist 73; e. o. notarie 73; kanslist 76; notarie 80; kst. protonotarie 88; protonotarie 90; assessor 90; hofrättsråd 1805; afsk. 24. Ombudsman i Prästerskapets enke- o. pupillkassa 1781. D. i Sthlm 1833 32.

3370. Clas Gustaf Lundman. F. i Tåbv 1749 213; fad. Nils, reg.-kominissarie. Stud. i Greifswald 71; fil. doktor 72; prv. 74. Bat.-prädikant vid Lifgardet 76. D. i Sthlm 1783 56.

3371. Per Hagrelius. F. i Åtvid 1747 912; fad. Nils, bonde. Prv. 75. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 84; komminister i Nykil 88; v. pastor 97. D. 1798 229.

3372. Per Johan Öhrling. F. i Vadstena 1744 39; fad. Jon, borgare. Prv. 74. Komminister i Flisby o. Norra Solbärga 95. D. 1822 295.

3373. Daniel Lindhagen [Lindenhagen]. F. i Skeda 1750 223; fad gästgifvare [2113]. Prv. 74. Subkantor i Linköping 72; hosp.- o. slottspräd där 78; kommin. i S:t Lars 84; kyrkoherde i Askeby 95. D. 1819 103.

3374. Johan Reuselius. F. i Oppeby 1751 306; fad. kyrkoherde [2317]. Prv. 75. V. pastor 83; kyrkoherde i Gärdserum 91. D. 1798 205.

3375. Johan Magnus Phalén. F. i Fornåsa 1751 258; fad. kyrkoherde i Ingatorp. Stud. i Lund 75; fil. kand. 75; prv. 76. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 80; kommin. i Ingatorp o. Bällö 85; kyrkoherde där 1802. D. 1811 114.

3376. Carl Johan Ljunggren. F. trol. i Vadstena 1756; fad. kronofogde [2757]. Kronoinspektor vid Västerby kronobränneri i Österg. 82, i Uddevalla 98, i Strömstad 1802, slutl. i Vadstena. D. där 1822 225.

3377. Johan Modée. F. i Loftahammar 1750 2310; Carl, bruksinspektör. Prv. 78. S. m. adjunkt, anst. i Hjorted 78. D. där 1784 92.

3378. Lars Michaëlsson. F. i Västervik 1753 207; fad. Johan, sjökapten. Stud. i Lund 76; fil. doktor 78; prv. 78. E. o. bat.-prädikant vid Arméns flotta 78. D. i Västervik 1779 2711.