Östgötars minne/1789

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1788
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1789
1790  →


[ 302 ]

1789.

3827. Hans Axel Liljenstolpe [adl. 1788; förut Bauman]. F. i Hjorted 1773 243; fad. brukspatron, tit. assessor. Auskult. i Svea hofr. 92. Brukspatron; egare af Falsterbo i Hjorted. D. i Köpenhamn 1801 199.

3828. Nils Olof Kasteman. F. i Hjorted 1769 289; fad. Olof Castman, skräddare. Fil. kand. 95; prv. 95; fil. doktor 97. Brukspräd. vid Falsterbo i Hjorted 95; e. o. bat.-präd. vid Svea lifgarde 96; bat.-prädikant 98. D. å Sturehof, Sthlms län, 1800 87.

3829. Anders Peter Vetterberg. F. i Linköping 1769 133; fad. Petter, glasmästare. Bibi.-amanuens i Linköping 1805; tillika subkantor 07; kantor 19. D. i Linköping 1823 116.

3830. Johan Henrik Trolle. F. i Skeninge 1765 512; fad borgmästare [2853]. Underfältskär vid arméns lasarett under fälttåget i Finland 90. D. där 1790 5.

3831. Anders Ekenberg. F. i Norrköping 1767 2810; fad. Anders, faktorismed. Prv. 93. Kommin. i Nykil 1806, i Skeppsås o. Älfvestad 09; kyrkoherde där 16. D. 1826 177.

3832. Magnus Juringius. F. i Kvillinge 1769 611; fad. prost [2724]. Prv. [ 303 ]96; fil. kand. 96; fil. doktor 97. Komminister i Kristbärg 1806, i Hällestad 13, i Borg o. Löt 27. D. 1848 244.

3833. Samuel Juringius. F. i Kvillinge 1771 186; fad. prost [2724]. Fil. kand. 97; fil. doktor 1803; prv. 05. Kommin. i Kvillinge 13; kyrkoherde i Konungsund 38; prost 54. D. 1861 237.

En from, högst stilla och menlös man, troligen den anspråkslösaste i sitt stånd; talade ofta själf med en barnslig naivité om sin egen obetydlighet. H. — Var under de senare åren af sitt lif senior bland stiftets prästerskap.

3834. Sven Yckenberg. F. i Vreta kloster 1770 106; fad. kyrkoherde [2825]. Fil. kand. 96; fil. doktor 97. Kollega i Linköping 1801; konrektor 07; rektor 09; lektor 11. D. i Linköping 1815 109.

3835. Johan Isak Gåse. F. 1768 246; fad. snörmakare i Norrköping. Hofr.-ex. 94. Kämn.-notarie i Norrköping 95; notarius publikus 1805; just.-rådman 06; tillika auktionskammarföreståndare. D. i Norrköping 1842 145.

3836. Nils Engströmer [Engström]. F. i Höreda 1767 308; fad. Per, bonde. Prv. 95. V. pastor 1808; kommin. i Vårdnäs 09, i Slaka 12; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 20; prost 24. D. 1838 1010.

3837. Claes Vimermark. F. i Vimmerby 1768 249 fad. Zakris, rådman. Prv. 93. V. pastor 1806; kommin. i S:t Lars 06; hofprädikant 09; kyrkoherde i Askeby 21; prost 22; kontr.-prost 31. D. 1834 251.

3838. Nils Trybom. F. i Linköping 1765 2011; fad. Nils, guldsmed. Prv. 92. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hedvigs förs. i Norrköping 1806. D. där 1807 24.

3839. Otto Grönlund. F. i Västra Ed 1767 96; fad. kornett [2613]. Prv. 92. Komminister i Lofta 98. D. 1828 214.

3840. Gustaf Juringius. F. i Fägre, Skarab. län, 1771 712; fad. prost [2730]. D. som stud. i Uppsala 1795 2112.

Disputerade pro exercitio 1793. — Enligt tradition i Kinda-orten skulle han blifvit ihjälslagen.

3841. Jonas Erik Vadsberg. F. i Vadstena 1767 281; fad. komminister [2850]. Prv. 93. Hus- o. brunnspräd. vid Medevi 95; kyrkoherde i Godegård 97, i Rök o. Heda 1816. D. 1819 2111.

3842. Johan Ekerman. F. i Slaka 1769 208; fad. landtbrukare [2627]. Bärgsex. 95. Auskult. i Bärgskolleg. 95; kopist 1800; v. notarie 01; notarie 02; protonotarie 05; afsk. 13. Ombudsman vid Danviks hospital 03; afsk. 43; ombudsman vid Sthlms fattigvårdsdirektion 08. Egare af Husby i Husby-Långhundra, Sthlms län. D. i Dalby, Upps. län, 1848 51.

3843. Nils Palmær. F. i Flistad 1769 225; fad. kyrkoherde [2563]. Stud. i Lund 92. »Vurmig». D. på Vadstena hospital 1815 41.

3844. Johan Falk. F. i Mjölby 1768 2311; fad. prost [2598]. Auskult. i Svea hofr. 93; e. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 93; slottsinspektor vid Karlbärgs krigsakademi 96; afsk. 97; kammarskrifvare i Krigskolleg. 1803; reg.-skrifvare vid Söderm. reg. 06; tit. fältkamrer 13; afsk. 23. Bosatt på Dagöholm, Söderm. län. D. där 1831 271.

3845. Petrus Sundberg. F. i Sund 1770 110; fad. Per, bonde o. urmakare. Med.-fil. ex. 94; med. kand. 97; med. lic. 1800; med. doktor 10. Hofmedikus [ 304 ]1800; prov.-läkare i Karlstad 01; afsk. 30; bitr. fältläkare 08 o. 09; tit. professor 16. D. i Karlstad 1860 286.

3846. Lars Solvén [Solvenius]. F. i Regna 1764 2312; fad. komminister i Krokek. Kirurg under fälttåget till Finland 90. — Prv. 93. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ingatorp 1806; tillika e. o. bat.-präd. vid Åbo eskader af Arméns flotta 1795; afsatt från prästämb. 1808; inlöst på Vadstena hospital 09. D. där 1836 67.

S. gjorde sig känd för ett supigt lefnadssätt, hvarför han af konsistoriet varnades flere gånger och 1806 suspenderades, men då detta ej ledde till rättelse, blef han slutligen afsatt, såsom förvunnen att hafva »icke allenast genom fortsatt öfverlastande af starka drycker utan ock genom liderliga kringvandringar hos allmogen väckt allmän förargelse, stört goda och kristliga seder samt betagit sig själf den aktning en rättskaffens lärare bör ega.» S.

3847. Sven Emanuel Thollander [Mauritius]. F. i Svanhals 1769 318; fad. komminister i Ekebyborna. Fil. kand. 97; prv. 98; fll. doktor 1806. Kommin. i Linderås 08; kyrkoherde i Västerlösa 24. D. 1830 105.

3848. Per Amund Brandkula. F. i Flistad 1769 139; fad. Henrik, löjtnant. Fil. kand. 97; fll. doktor 97; prv. 1800. Subkantor i Linköping 01; domk.-kommin. där 09; v. pastor 11; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 19. D. 1821 123.

3849. Stephan Vidlund. F. i Kisa 1768 2112; fad. Nils, inspektor. Prv. 95. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 1807. D. 1810 95.

3850. Anders Hagert [Haglund]. F. i S:t Johannes 1768 2910; fad. Anders, smed. Prv. 94. Brukspräd. vid Gusum 95; kommin. i Skedevi 1807, i Risinge 10; kyrkoherde i Linderås 18; prost 22; kontr.-prost 27. D. 1839 273.

Donerade 1836 en fond till understöd åt fattiga inom S:t Johannes socken.

3851. Nicolaus Elggren. F. i Hägerstad 1769 211; fad. Petter, kronolänsman. Kirurg under fälttåget i Finland 90, sed. bosatt utan yrke i Hägerstad. D. efter 1795.

3852. Jonas Vallén. F. i Horn 1765 2712; fad. soldat. Prv. 92. Komminister i Örbärga o. Nässja 1803; afsatt 12. D. 1813 96.

Afsattes för »fylleri i tjänsten.» Begick själfmord genom att skjuta sig.

3853. Per Hultander. F. i Hult 1766 3010; fad. bonde. Underfältskär vid fälttåget i Finland 90. D. där 1790 6.