Östgötars minne/1740

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1739
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1740
1741  →


[ 193 ]

1740.

2538. Matthias Odencrantz [adl. 1751; förut Rhyzelius]. F. i Linköping 1730 710; fad. biskop. Hofjunkare 56; kammarherre 61. D. i Sthlm 1796 2612.

2539. Jakob Vallén. F. i Skönbärga 1721 232; fad. Daniel, kvartermästare. Prv. 44; fil. doktor i Greifswald 60. Reg.-pastor vid Lifgardet 57; kyrkoherde i Skokloster, Uppsala stift, 61, i Ukna 74. D. 1788 287.

Följde regementet till kriget. H.

2540. Sven Vikstrand. F. i Björsäter 1716 411; fad. Sven, bonde. Prv. 50. Komminister i Åtvid 65. D. vid Medevi brunn 1780 236.

2541. Peter Åberg. F. 1722 219; fad. Johan, handlande i Norrköping. Korpral vid Lifreg. D. i Stralsund 1744.

2542. Olof Ekeroth. F. i Tjällmo 1722; fad. kyrkoherde i Svinstad. D. som stud. i Linköping 1759.

Uppgifves varit pietist.

2543. Hans Gjerling. F. i Svinstad 1719 7; fad. Jonas, fanjunkare. Sergeant vid Lifgardet; löjtn. vid Östg. inf.-reg. 50; kapten 60; afsk. m. tit. major 74. D. på Erikstad i Svinstad 1804 223.

2544. Hans Georg Strand. F. i Vadstena 1719 1610; fad. kyrkoherde [1679]. Prv. 49. Kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 74; prost 90. D. 1798 251.

2545. Jonas Gistadius. F. i Gistad 1718 185; fad. Jon, bonde. Stud. i Lund 46; fil. kand. 46; fil. doktor 48; prv. 49. Pastorsadjunkt i Gistad 49. D. där 1752 77.

2546. Nils Enander. F. antagl. 1725; fad. hofrättsråd i Sthlm [1821]. Andre brottm.-notarie vid kämnärsrätt i Sthlm 52, vid nordvästra kämn.-rätten 54; förste notarie 58; civilnotarie 59; andre kämnär vid Sthlms nordöstra kämn.-rätt 61. D. 1763 35.

[ 194 ]2547. Jakob Johan Enander. F. 1729 178; fad. hofrättsråd i Sthlm [1821]. Stud. i Upps. till 48, i Kiel 51. E. o. kanslist i Riksarkivet 48; auskult. i Svea hofr. 55; e. o. notarie vid Lifgardets gen.-krigsrätt 55; ord. notarie där o. utkommenderad till Pommern 57; tillika kanslist vid Gen.-auditörsexped. 58; afsk. 61; v. auditör vid Närikes o. Värml. reg. 61; auditör vid Blå husarerna 64, vid Pommerska husarreg. 68; afsk. 71. D. i Sthlm 1773.

2548. Tiburtius Zacharias Kjellman. f. i Eksjö landsf. 1718, döpt 59; fad. Zacharias, brukspatron. Stud. utrikes 35; med. doktor i Leyden 39. Läkare i Surinam. D. där på 1740-talet.

2549. Per Trolle. F. i Motala landsf.; fad. Israël, häradshöfding i Vadstena län. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding. D. i Österg. 1749 12.

2550. Johan Viman. F. i Drothem 1720 18; fad. prost [1737]. Faktor vid Norrköpings gevärsfaktori 57; hofmästare på Finspång; tit. hofkvartermästare 61; landtbrukare i Tingstad. D. på Fröreda i Järeda 1805 3011.

2551. Fredrik Blom. F. i Linköping 1722 318; fad. Erik, regementsskrifvare. Mönsterskrifvare, trol. vid Söderm. reg.; kanslist i Krigskolleg. D. i Sthlm 1760.

»In miseria.» Bj.

2552. Per Hallberg. F. i Törnevalla 1718 183; fad. Johan, korpral. Prv. 45. Kommin. i Gladhammar o. Västerrum 50; kyrkoherde i Frödinge 74. D. 1782 107.

2553. Constans Rydberg. F. i Väderstad 1720 118; fad. prost [1583]. Prv. 48. Utn. komminister i Högbv o. Västra Skrukeby 58. D. i Hof 1758 111.

2554. Gabriel Zerl. F. i Ekeby 1723 163; fad. prost [1360]. Prv. 46. Kommin. i Ekeby 50; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 66; prost 83; kontr.-prost 91. D. 1793 193.

»En gudfruktig, ordningsam och i umgängelsen behaglig man.» H.

2555. Jonas Svenonius [Svensson]. F. i Drothem 1717 124; fad. mjölnare. Pädagog i Norrköping (59). D. där 1772 106.

»Mente captus.» Nic.

2556. Hans Toll. F. i Kristbärg 1716 161; fad. Peter, smed. Prv. 49. Komminister i Hällestad 63. D. 1792 187.

2557. Jonas Hulterström. F. i Tjällmo 1719 104; fad. Per, bonde. Prv. 46. Pastorsadjunkt i Tjällmo 46. D. 1755 126.

2558. Isak Vallenius. F. i S:t Lars 1719 32; fad- Marcus, bonde. V. auditör i Kalmar reg.; auditör där. D. 1768 31.

2559. Per Corvin. F. i Eksjö 1720, döpt 128; fad. kyrkoherde [1618]. Fil. doktor 49; prv. 52. Past.-adj. i Horn 52; tillika bat.-prädikant vid Kalmar reg. 58. D. 1759 2810.

2560. Magnus Ekström. F. i Skärkind 1715 1910; fad. N s.jordbrukare. Prv. 48. Pastorsadjunkt i Gistad 48. D. i Skärkind 1749 32.

2561. Arvid Johan Erelius. F. i Söderköping 1720 103; fad. komminister [1781]. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg.; tit. likvid.-kommissarie. Landtbrukare på Högliden i Tirserum; tit. hofrättskommissarie. D. i Tirserum 1778 288.

[ 195 ]2562. Magnus Nordström. F. i Vimmerby landsf. 1718 219; fad. Lars, mönsterskrifvare. Prv. 43. Kommin. i Krokek 50; kyrkoherde i Skedevi 68. D. 1769 16.

2563. Samuel Palmærus. F. i Örbärga 1717 198; fad. komminister [1717]. Prv. 49. Kommin. i Ljung o. Flistad 62; kyrkoherde i Frinnarvd 81. D. 1804 122.

2564. Lars Justelius. F. i Västra Ed 1719 216; fad. komminister [1796]. Prv. 48. Kommin. i Vimmerby 60; kyrkoherde i Hvena 78. D. 1787 294.

Afled af slag i kyrkan under pågående skriftermål.

2565. Toblas Ödbom. Fad. Olof, inspektor i Edshult. Stadsnotarie i Enköping. D. 1761.

2566. Petrus Asp. F. i Uppsala 1733 113; fad. domprost [1640]. Fil. kand. 54; fil. doktor 55; prv. 60. V. pastor vid Upps. domkyrka 63; tillika slottsprädikant 67. D. i Uppsala 1783 232.

»Liderlighet och oduglighet hindrade dess vidare befordran.» Br. — »Ob dissolutam vitam et fatuitatem» två gånger suspenderad.

2567. Jakob Asp. F. i Uppsala 173.; fad. domprost [1640]. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding. D. i Uppsala 1762 1.

2568. Lars Hval. F. i Hult 1716 299; fad. Samuel, fänrik. Auskultant i Göta hofr.

Hade under någon tid 1743 varit »plågad af svårmodiga tankar,» hvarför man ville förskaffa honom från Uppsala till födelseorten.