Östgötars minne/1788

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1787
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1788
1789  →


[ 300 ]

1788.

3803. Jakob Sundevall. F. i Vadstena 1769 2712; fad. borgmästare [2336]. Hofr.-auskult. 90; v. notarie. Förvaltare vid Piperska godsen i Skåne 93—1841; tit. sekreterare. Egare af hemman i Söderto, Malm. län. D. i Sthlm 1846 106.

3804. Carl Axel Lejonflycht. F. 1772 2511; fad. landtbrukare i Österåker, Sthlms län. Kansliex. 91. Kopist i Inr. civilexped. 92; afsk. — Landtbrukare o. trol. egare af Dyvik, Sthlms län. D. i Västerås 1848 510.

3805. Gustaf Adolf Hane. F. 1774 279; fad. hofmästare på Tuna, sed. slottskamrer vid Svartsjö. Handelsbokhållare i Sthlm; lärftskramhandlare där (96).

[ 301 ]3806. Gustaf Adolf Lindersköld [adl. 1802; förut Lindblom]. F. i Uppsala 1786 38; fad. ärkebiskop [3185]. Stud.-ex. 1801. Fänrik vid Göta lifgarde 03; löjtn. i armén; kapten där 09, vid Uppl. reg. 10; major i armén 17, i Gen.-staben 18—27, vid reg. 21; afsk. 23. D. i Uppsala 1830 124.

3807. Nils Palmær. F. i Risinge 1767 1110; fad. prost [2702]. Landtbrukare på Väsby i Kullerstad; landtbr.-inspektor på Segersjö, Örebro län. Riksdagsman i Bondeståndet 1800. D. på Segersjö 1829 255.

3808. Bengt Kuhlers [Kullander]. F. i Kullerstad 1761 195; fad. Jonas, bonde. Prv. 91. Kommin. i Styrestad 1807, i Vånga 10; kyrkoherde i Tåby 19, i Vånga 26. D. i Kimstad 1848 57.

3809. Nils Fredrik Apelberg. F. i Norrköping 1771 318; fad. kyrkoherde [2804]. Fänrik vid Konungens eget värfvade reg. 91; löjtn.; kapten 96; afsk. D. i Väderstad 1808 192.

»Sköt i ondska (af våda?) i hjäl sin betjänt i Horns s:n och fick stå uppenbar kyrkoplikt.» H.

3810. Erik Gustaf Hafvenström. F. 1771 1010; fad. handlande i Vänersborg. Kansliex. 90. E. o. kanslist i K. M. kansli 90; rådman i Vänersborg (1808). D. där 1818 272.

3811. Olof Fredrik Hafvenström. F. 1773 58; fad. handlande i Vänersborg. Handlande i Vänersborg.

3812. Carl Hafvenström. F. 1776 31; fad. handlande i Vänersborg. Hospitals- o. lasarettssyssloman i Vänersborg (1810); tit. hofkamrer 18. D. i Vänersborg 1820 41.

3813. Anders Vidén. F. i Söderköping 1773 176; fad. kyrkoherde [3022]. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 90; kammarskrifvare 97; landskamrer i Örebro län 1800; tit. assessor 12; tit. kammarrättsråd 14. D. i Örebro 1836 152.

3814. Anders Vikblad. F. i Tjärstad 1770 141; fad. prost [2868]. Fil. doktor 94; prv. 1806; teol. doktor 30. Kollega i Vadstena 1796; gymn.-adj. i Linköping 1800; lektor 05; kyrkoherde i Vårdnäs 10, i Säby 30; prost 11. Riksdagsman 15, 23. D. 1836 41

3815. Anders Strömersten. F. i Askeryd 1764 234; fad. Hans Luthström,. ryttare. Prv. 89. Kyrkoherde i Ulrika 94. D. 1806 42.

3816. Erik Ullvin. F. i Örbärga 1768 258; fad. Lars, bonde. Prv. 93. Kommin. i Kärna 1804, i Vikingstad 10; v. pastor 05; kyrkoherde i Drothem 22. D. 1846 256.

3817. Carl Gustaf Scharin. F. i Svinstad 1768 37; fad. Nils, trumpetare. Stud. i Lund 93; prv. 93. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Mogata 97; husprädikant på Torönsborg i S:t Anna 98. D. där 1803 102.

3818. Johan Magnus Vallenström. F. 1768; fad. Fabian, ryttmästare i Kullerstad. Stud. i Lund 90.

3819. Elis Gabriel Arehn. F. i Linköping 1771 213; fad. Anders, kvartermästare. Fil. doktor 94; prv. 1820. Kollega i Linköping 1796; apolog. 98; adjunkt vid Karlbärgs krigsakad. 1800; lektor i Linköping 01; tillika kyrkoh. i Landeryd 21; tit. professor 18. D. 1835 151.

[ 302 ]3820. Jöns Daniel Kjellander. F. i Drothem 1770 2312; fad. Daniel, landskamrer i Linköping. Hofr.-ex. 90; stud. i Lund 1800. Auskult. i Svea hofr. 1791; rådman i Malmö 1804; tit. borgmästare 19. Direktör vid Riksbankens lånekontor i Malmö fr. dess inrättande 24 till 34. D. i Malmö 1843 95;

K. var högt värderad af det samhälle, där han i nära 40 år med nit och skicklighet fylde sina plikter som medborgare och ämbetsman. Framstående sångare och musiker.

3821. Johan Smedbom. F. i Eksjö landsf. 1766 196; fad. Fredrik, bonde. Prv. 91. Kommin. i Hagebyhöga o. Fifvelstad 1805; kyrkoherde där 16. D. 1828 282.

3822. Johan Neuvik [Hörstedt]. F. i Flisby 1766 259; fad. Bengt, bonde. Prv. 91. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 1802; kyrkoherde i Ulrika 06, i Hvena 17; prost 24. D. 1835 612.

3823. Johan Adolf Nygren. F. i Nykil 1767 211; fad per, bonde. Prv. 93; fil. kand. i Greifswald 1802; fil. doktor 03. Reg.-pastor vid Smål. dragonreg. 05; kommin. i Rinna 08; kyrkoherde i Mjölby 16, i Ekeby o. Rinna 23; prost 20. D. 1837 267.

3824. Nils Henrik Lindahl. F. i Adelöf 1770 121; fad. organist.

Kom till Uppsala från Visingsö gymnasium; var ännu student 1795, då han vistades i Östergötland.

3825. Frans Peter Juringius. F. i Kvillinge 1774 121; fad. häradshöfding, tit. lagman [2856]. Stud. i Greifswald 88, i Upps. 91. Auskult. i Svea hofr. 93; v. häradshöfding. D. i Sthlm 1822 115.

3826. Johan Mattias von Engeström. F. 1776; fad. lagman i Värmland. Auskult. i Svea hofr. 97; v. notarie 98; tit. häradshöfding 1812. Godsegare; inneh. af Kiplingebärgs o. Närlinge fideik.-egendomar, Upps. län, 07. D. 1828 84.