Östgötars minne/1861

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1860
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1861
1862  →


[ 567 ]

1861.

6111. Johan Andersson. F. i Gärdserum 1837 279; frldr Anders Petersson, hemmansegare, o. Maria Kristina Jonsdotter. Stud.-ex. 60; teor. teol. ex. 66; prakt. teol. ex. 68; prv. 68. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 73.

Gift 73 m. Ottilia Margareta Carlsson, f. 45. — Barn: Martin Rudolf; f. 74, landtbr.; Ester Ottilia, f. 77; Jon Teodor Leinar, f. 79, e. o. postexpeditör; Karl Emil, f. 80, d. 80.

6112. Carl Eriksson. F. i Häsleby 1838 102, frldr Erik Johan Jonsson, hemmansegare, o. Kristina Jonsdotter Phalén. Teor. o. prakt. teol. ex. 63; prv. 63. Kommin. i Pelarne 64; kyrkoherde i Västra Ryd o. Svinhult 81; kontr.-prost 95.

Gift 73 m. Anna Maria Frieberg, f. 44. — Barn: Karl Martin Bernhard, f. 74, [ 568 ]ingeniör; Hedvig Maria, f. 76; Tyra Kristina, f. 78; Johan Gustaf, f. 80, stud.; Gerda Sofia, f. 83.

6113. Peter August Gödecke. F. i Norrköping 1840 26; frldr August G., handlande, o. Sara Kristina Sahlin. Fil. kand. 69; fil. doktor 72. Föreståndare för Österg. läns folkhögskola i Herrestad 69, å Lunnevad 72, för Örebro läns folkhögskola å Vrana 73—76. Redaktör o. utgifvare af »Aftonblade»t 76—79 o. af »Annonsblad för Stockholm» 78—79. Rektor vid Växjö folksk.-semin. 80. Vitter författare. D. å Vik nära Växjö 1890 188.

G. var en erkänd stilist och utmärkte sig redan som student, då han var en nitisk medlem af det vittra sällskapet N. S, för ett flitigt författarskap. Under namnet Finn uppträdde han vid denna tid både som novellist och dramaturg. Bland senare arbeten torde främst böra nämnas hans förtjänstfulla öfversättning af den äldre Eddan. Med entusiastisk förkärlek egnade han sig åt den fornnordiska litteraturen och sökte gärna att under sin litterära verksamhet väcka intresse för våra förfaders lif och språk. Hans arbete i folkhögskolans tjänst torde dock varit hans förnämsta lifsgärning, och äfven sedan han flyttat öfver till andra verksamhetsfält, följde han med aldrig svikande intresse folkhögskolans utveckling.

Gift 72 m. Anna Helga Maria Hall, f. 54. — Barn: Anna Elisabet, f. 73, g. m. Karl Axel Hagberg, e. o. hofr.-notarie; Signhild, f. 76; Barbro Hillevi, f. 83; Carl Helge Daniel, f. 85.

6114. Per Johan Teodor Carlson. F. i Norrköping 1841 103; frldr Fredrik Teodor C., klädesfabrikör, o. Tekla Carolina Lovisa Svedelius. Fil. kand. 69; fil. doktor 72; teor. teol. ex. 77; prv. till Linköpings stift 77. Sv. sjömanspräst i West Hartlepool, England, 77—79; tjg. i Sthlm 80; pastoratsadj. i Hedvig Eleonora förs. 84; komminister där 87.

Gift 69 m. Emma Elise Frédérique Febvrel (fr. Frankrike, f. 45. — Barn: Edmond Fredrik Teodor, f. 71, bankkassör; Elsa Tekla Ingeborg, f. 73; Valter Fredrik Teodor, f. 76, fil. kand.; Amy Märta Fredrika, f. 77; Maude Emma Marianne, f 79; Fredrik Teodor Emanuel, f. 81, sjökadett; Emil Fredrik Teodor, f. 84.

6115. August Tisell. F. i Hagebyhöga 1844 103; frldr Henrik August T., major [4903], o. Eva Beata Gustava Vult von Steyern. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. 61; underlöjtn. vid Jönk. reg. 63; löjtn. där 67, i armén 74; kapten i armén 83. Distr.-kassör vid Järnv.-byggn.-staten 74 -81; kamrer vid Karlskrona centralfängelse, sed. tvångsarbetsanstalt, 82; direktör där 83. Egare af Ingsbärg, Jönk. län, 66—74.

Gift 66 m. Aurora Hedvig Ulrika von Otter, f. 47. — Barn: Casten Ivan, f. 67, sjukgymnast o. massör [7079]; Henrik, f. 68, järnv.-stat.-inspektor; Martin August Kristian, f. 70, e. o. tj:man i Järnv.-styrelsen.

6116. Conrad Georg Gottfrid Holmerz. F. i Konungsund 1839 17; frldr Carl Gustaf H., fanjunkare, o. Elisabet Helena Eugenia Häger. Elev vid Skogsinstit. 62; utex. 63. Öfverjägare i Norrb. län 67: jägmästare i Kalix revir 69; tf. 72, ord. direktör vid Skogsinstitutet 92. Förvaltare af Dannemora grufallmänningar, Upps. län, 78—82. Författare i skogshushållning: redaktör af »Tidskrift för skogshushållning» fr. 93.

Gift 70 m. Anna Gertrud Odén, f. 46.

6117. Axel Fredrik Lindstrand, f. i Vadstena 1841 77; frldr Johan Peter L., garfvare o. hosp.-entreprenör, o. Anna Margareta Molin. Stud.-ex. 60; teor. o. prakt. teol. ex. 69; prv. till Upps. stift 69. Kateket i Maria förs. i Sthlm 69; tillika aman. vid Stadskonsist. 72; utn. komminister i Maria förs. 79. D. i Sthlm 1879 55. ― Ogift.

6118. Carl Johan Alfred Gustafsson. F. i Målilla 1837 712; frldr Gustaf Peter Petersson, hemmansegare, o. Sara Stina Högländer. Teor. o. prakt. [ 569 ]teol. ex. 63; prv. 63. Kommin. i Ukna 68; kyrkoherde i Gärdserum 75, i Tingstad 82. D. 1899 253.

Gift 1) 71 m. Jenny Maria Vigert, f. 41, d. 74, 2) 76 m. Sofia Matilda Margareta Svensson, f. 52. — Barn i 1:a g.: Sigrid Maria, f. 72; Jenny Maria, f. 74; i 2:a g.: Karl Rikard, f. 77; Arne Hugo, f. 90.

6119. Johan August Sjöstrand. F. i Målilla 1835 1010; frldr Carl Fredrik S., bonde, o. Johanna Jansdotter. Stud.-ex. 60; fil. kand. 71; fil. doktor 72; teol. kand. 79; prv. till Linköpings stift 79. Kommin. i Maria förs. i Sthlm 84; kyrkoherde där 86. D. å sjukhemmet Tufvan vid Sthlm 1892 134.

S. var en enkel och anspråkslös man; hade förvärfvat sig goda teologiska kunskaper och skulle, trots en viss svaghet i framställningssättet, säkerligen länge kunnat väl fylla sitt kall, om ej ekonomiska svårigheter utöfvat ett olycksdigert inflytande på hans verksamhetslust och hälsa samt slutligen blifvit en indirekt orsak till hans död.

Gift 88 m. Emelie Helena Teresia Vadstein, f. 54. — Barn: Annie Maria Teresia, f. 89.

6120. Johan Fredrik August Lund. F. i Vimmerby 1844 176; frldr Anders L., rådman o. handlande, o. Anna Lovisa Dorotea Munthe. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. 63; afsk. 64. E. o. kontorsskrifvare vid postverket 66; telegr.-ex. 66; e. o. telegr.-assistent 67—72. Tidningsman; medarb. i »Stockholmsposten» 69―70, i »Nya Dagligt Allehanda» 72—77: red. o. utg af »Svenska tidningar» 82—84. Roteman i Sthlm 77.

Gift 81 m. Berta Olivia Matilda Levin, f. 50, d. 82. — Barn: Ingrid Berta, f. 82.

6121. Axel Evald Rydhammar. F. i Norrköping 1842 2712; frldr Jakob R., klädesfabrikör, o. Johanna Katarina Molander. V. lärov.-adj. i Norrköping 62—64. 65—68; lärov.-adjunkt där 68. Husegare i Norrköping 73.

Gift 69 m. Selma Amanda Lindman, f. 45, d. 70.

6122. Carl Nikolaus Schmidt. F. i Sthlm 1841 228; frldr Andreas Nikolaus S., prost [5133] o. Lovisa Vilhelmina Tholander. Kameralex. 62; prl.-ex. 62; hofr.-ex. 64. V. hhöfd. 68; auditör vid Dalreg. 71; afsk. 80. Rådman i Falun 73 o. stadsfogde där 78: landskamrer i Kopparb. län 80. D. i Falun 1893 214.

Gift 73 m. Vendla Charlotta Ström, f. 52. — Barn: Lovisa Margareta, f. 74; Vendla, f. 75; Maria, f. 77.

6123. Olof Hammarsten. F. i Norrköping 1841 218; frldr Per Vilhelm H., syssloman, o. Ulrika Fredrika Palm. Med.-fil. ex. 62; med. kand. 66; med. lic. 69; med. doktor 69; fil. hedersdoktor 93. Docent i Upps. 69; adjunkt 73; e. o. professor 77; professor 83; univ:s prorektor 93, rektor fr. 1901. Inspektor för Söderm.-Närikes nation 84 o. för Kalmar nation 95. Författare i kemi o. fysiologi. Gårdsegare i Uppsala. Kommunalman.

Gift 70 m. Olivia Charlotta Glas, f. 45, d. 91. — Barn: Matilda Gustava Charlotta, f. 71, g. m. Edvard Valdemar Lagerbring, advokatfiskal; Olof Gustaf f. 72, d. 73.

6124. Carl Axel Stål. F. i Norrköping 1841 2410; frldr Gilius Conrad S., v. konsul o. grosshandlare, o. Carolina Lithander. Fil. kand. 70. Sånglärare i Göteborg fr. 70. Tidningsman; medarb. i »Göteborgsposten» fr. 79 o. dess utgifvare 93—96; redaktör af »Skärgårdsbladet» i Göteborg 94.

'Gift 70 m. Carolina Johanna Lundevall, f. 43, sånglärarinna.

6125. Gerhard Ulrik Holm. F. i Norrköping 1840 2710; frldr Carl Peter H., snickarmästare, o. Anna Sofia Jaensson. Fil. kand. 70; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Skara 74.

Gift 76 m. Augusta Charlotta Matilda Bergqvist, f. 56. — Barn: Ragnar, f. 79, fil. kand.; Sven, f. 84.

[ 570 ]6126. Nils August Melin. F. i Kristdala 1842 223; frldr Sven Andersson, bonde, o. Sofia Olofsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 63; stud. till 67. Emigr. till Nord-Amerika o. bosatt där några år; privat språklärare i Oskarshamn.

6127. Carl Ludvig Östergren. F. i Norrköping 1842 65; frldr Carl Gustaf Ö., klädesfabrikör, o. Daniella Lovisa Adolfina Östergren. Fil. kand. 68; fil. doktor 69. Docent i Upps. 69; lärov.-adjunkt i Gefle 69. Skald. D. i Gefle 1881 104.

I Ö:s dikter framträda på ett särdeles vinnande sätt hans ljusa och ädla lifsåskadning, hans flärdlösa, blidt allvarliga, älskvärda personlighet. Hans sång år sund och i sällsynt grad ren. Den försmår konstgjordt glitter, men pryder sig ofta rikligt med fältets täcka blomster och väljer gärna böjliga, klangfulla, sångbara rytmer. Hälst återgifver han intryck af den nordiska naturens fägring, ungdomligt svärmeri, trogen kärleks stilla lycka, sommaridyller och fredens välsignelser, och varmt, men försynt prisar han glädjens och skönhetens makt. — Han var som student medlem i den vittra kretsen »Namnlösa samfundet» och antog då signaturen Fjalar, som han framgent bibehöll. N. fbok.

Gift 70 m. Maria Sofia Hedén, f. 48. — Barn: Carl Axel, f. 71, banktjänsteman; Anna Maria Charlotta, f. 72; Carl Olof; f. 74, fil. kand.

6128. Seth Johan Lorentz Norberg. F. i Gärdserum 1843 201; frldr .lohan Gabriel N, bruksförvaltare, o. Katarina Emilia Laurentia Castman. E. o. telegr.-assistent 69; telegr.-assistent i Sthlm 73; afsk. 92; tf. telegr.-assistent fr. 94. Aman. i Gen.-poststyrelsen 76; tf. revisor o. bokhållare i Postsparb.-styrelsen 83; revisor i Gen.-poststyrelsen 92. D. i Sthlm 1895 196.

Gift 83 m. Klara Maria Lagerhall, f. 59, omg. m. K. O. Lindgren, bokhandlare.

6129. Carl Edvard Ekberg. F. i Linköping 1839 139; frldr Christian Gabriel Fredrik E., smedsmästare, o. Sofia Ulrika Eleonora Villén. Kameralex. 63. E. o. landskontorist i Österg. län 63. D. i Linköping 1867 111. — Ogift.

6130. Johannes Ringborg. F. i Norrköping 1841 188; frldr Ludvig Edvard R., grosshandlare, o. Katarina Elisabet Svartz. Elev vid Karlsruhes polytekn. skola: utex. 64. Civilingeniör; disponent o. delegare i Norrköpings tändsticksfabrik 71; tillika disponent vid Norrköpings gaslysn.-bolag 74. Godsegare å Klinga i Borg; gårdsegare i Norrköping. Kommunalman.

Gift 66 m. Anna Vilhelmina Svartz, f. 42. — Barn: Sara, f. 68, förest för hush.-skola; Sven, f. 70, bandelskontorist; Birger, f. 71, landtbr.; Karl, f, 72, prokurist; Elsa, f. 74; Anna, f. 75; Eva, f. 78: Ludvig Edvard, f. 79, landtbr.; Eskil f. 80, d. 80; Erik, f. 81, d. 82; Rolf o. John, döde i späd ålder; Nils, f. 86.

6131. Ragvald Leonhard Rääf. F. i Sund 1837 95; frldr Leonhard Fredrik R., kammarjunkare o. godsegare [4196], o. Jacquette Kristina von Heijne. Kammarjunkare 70. Godsegare o landtbrukare å Bulsjö med underlydande gårdar i Sund o. Asby 72. Kommunalman.

Gift 74 m. Hilda Charlotta von Holten, f. 38.

6732. Lars Vilhelm Esbjörn Pontin. F. i Torpa 1841 206; frldr David Vilhelm P., kapten, o. Adèle Fredrika Bergman. Godsegare o. landtbrukare; egare af Sunnanå i Torpa 59—76; arrendator af Skedevi i Tjärstad; egare däraf 97.

Gift 73 m. Sigrid Konstantia Vetterström, f. 55. — Barn: Tyra Magda Maria, f. 74, d. 97; Nils Fredrik Vilhelm, f. 75, musiker; Naima Vera Cecilia, f. 78.

6133. Frej Rudolf Herman Rosin. F. i Vimmerby 1841 112; frldr Mattias R., komm.-landtmätare, o. Augusta Maria Laurentia Malmgren. Landtmät.-auskult. 65; v. komm.-landtmätare i Gefleb. län 74; komm.-landtmätare i [ 571 ]Västerb. län 79; afvittr.-landtmätare där 78, i Norrb. län 83. Bosatt i Hudiksvall 74, sed. å Öbacka vid Umeå, slutl. i Luleå. D. där 1889 213.

Gift 74 m. Brita Helena Lindberg, f. 54. — Barn: Konrad, f. 74; Valborg, f. 76; Ragnar, f. 77.

6134. Jonas Peter Helin [Jonsson]. F. i Hägerstad 1839 274; frldr Jon Jonsson, hemmansegare, o. Elsa Sofia Erlandsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 64; prv. 64. Kommin. i Svinstad 71, i Kärna o. Kaga 78; kyrkoherde i Kullerstad 82.

Gift 75 m. Anna Maria Justina Lindstedt f. 49. — Barn: Elsa Sofia Justina, f. 76; Anna Elisabet Maria, f. 77; Henning Jonas Adolf, f. 79, emigr.; Ingeborg Katarina. f. 81; Eva Margareta, f. 82; Gertrud Gunilla, f 83; David Torsten, f. 84, stud., d. 1900; Ivar Petter, f. 88; Erik Gustaf f. 90; Erland Rikard, f. 92.

6135. Carl August Böttinger. F. i Åsbo 1838 311; frldr Anders Månsson, hemmansegare, o. Brita Lena Svensdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 64: prv. 64. Kommin. i Vallerstad o. Järstad 69; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 83.

Gift 1) 71 m. Hilda Amalia Danson, f. 37, d. 72; 2) 76 m. Kerstin Lidberg, f. 51. — Barn i 1:a g.: Augusta Alida, f. 72, d. 72, i 2:a g.: Elisabet, f. 77; Hilda, f. 78; Signe, f. 79; Märta Helena, f. 89.

6136. Tor David Gunnar Videgren. F. i Vreta kloster 1842 123; frldr Abraham V., kronolänsman, o. Vilhelmina Albertina Suneson. Stud.-ex. 60; fil. kand. 67; fil. doktor 69; prv. 77; teol. doktor 97. Docent i Upps. 68; lektor i Norrköping 68, i Västerås 72; tillika fångpräd. 78—83; kyrkoherde i Falu Kristina o. Kopparbärgs förs. 80; kontr.-prost 83. Inspektor för Falu allm läroverk 83—88 o. för Falu folksk.-semin. fr. 83.

Gift 69 m. Sara Katarina Svartling, f. 40. — Barn: Märta, f. 71, lärarinna, Ingrid. f. 72, g. m. Hans Oscar Juel, docent; Karin Albertina, f. 73, målarinna, g. m. Knut Gustaf Emil Malmqvist, skulptör; David, f. 75.

6137. Oscar Fredrik Carlson. F. i Norrköping 1844 301; frldr Fredrik Teodor C., klädesfabrikör, o. Tekla Carolina Lovisa Svedelius. Bårgsex. 65; utex. fr. Falu bärgsskola 66; på studieresor utrikes o. inom landet 67—71. Grundare af o. verkst. direktör för Sthlms superfosfatfabriksaktiebolag vid Gäddviken utanför Sthlm fr. 71 samt för bolaget tillh. Månsbo elektrolyt. verk i Kopparb. län fr. 93.

Gift 72 m. Berta Nicolina Stafsing, f. 48. — Barn: Oskar Birger, f. 73, ingeniör; Oskar Fredrik Teodor, f. 74, ingeniör; Ester, f. 78, d. 79; Oskar Fredrik Svante, f. 79, teknolog; Oskar Ivar, f. 83, jur. stud.; Berta Sofia, f. 88.

6138. Anders Tollén. F. i Västra Tollstad 1840 138; frldr Johan Peter Andersson, hemmansbrukare, o. Kristina Elisabet Nilsdotter. Teor. o. prakt, teol. ex. 63; prv. 63. Kommin. i Örtomta 65, i Landeryd 70; tillika reg.-pastor vid Andra lifgr.-reg. 79; afsk. 99; kyrkoherde i Gammalkil 82.

Gift 66 m. Josefina Vilhelmina Rehnberg, f. 42. — Barn: Karl Teodor, f. 67. bryggare; Axel Bernhard, f. 71, handelsbitr.; Helge Sigfrid, f. 76. handelsbitr.

6139. Carl Oskar Nilsson. F. i Allhelgona 1840 209; frldr Johannes N., landtbrukare, o. Kristina Margareta Pettersson. Stud.-ex. 60; elev vid Skogsinstit. 64; utex. 66. E. öfverjägare i V.-norrl. län 66; tf. jägmästare i Skellefteå revir 73. D. i Skellefteå 1873 1411.

Gift 72 m Augusta Charlotta Klingberg, f. 49. — Barn: Agnes, f. 73. d. 73.

6140. Gustaf Alfred Gomér. F. i Hogstad 1837 46; frldr Claes Christofer G., landtbrukare, o. Stina Nilsdotter Hagman. Kameralex. 62. Kronolänsman i Frösåkers h:ds södra distr., Sthlms län, 72. D. vid Sanda där 1893 32.

Gift 86 m. Ellen Svensson, f. 64.

[ 572 ]6141. Frits Teodor Aurell. F. i Stora Åby 1840 1512; frldr Alexander Magnus A., landtbrukare, o. Stina Karin Johansdotter. Prl.-ex. 62; kameralex. 64; hofr.-ex. 64. V. hhöfd. 66; fiskal i Göta hofr. 78; assessor 78; kst. rev.-sekreterare 80; häradshöfding i Oxie o. Skytts domsaga. Malm. län. 84; bosatt i Malmö.

Gift 79 m. Ida Ragnhild Ekvall, f. 59. — Barn: Nils Birger, f. 80, jur. stud.; Ragnhild Ester Maria, f. 82; Frits Lennart, f. 84.

6142. Carl Johannes Maximilian Vastensson. f. i Västervik 1844 246; frldr Andreas V., prost [4858], o. Maria Amalia Johanna Fallenius. Stud. till 64. Privatman, bosatt i Västervik. D. där 1882 167. — Ogift.

6143. Carl Erik Herman Kinnander. f. i Svanhals 1841 113; frldr Lars Magnus K., prost [4485], o. Karolina Ohrling. Underlöjtn. vid Första lifgr.-reg. 63; löjtn. 70; kapten 81. D. å Malmen 1887 116. — Ogift.

»Genom sitt vänsälla väsen samt glada och angenäma umgängessätt hade han förvärfvat sig kamraternas stora sympatier.» Led under senare åren af sjuklighet, särskildt ögonsjukdom, hvilket brakte honom till den förtviflade gärningen att förkorta sitt lif.

6144. Carl Peter Oskar Lindqvist. F. i Brunneby 1836 2111; frldr Carl Anders L., skomakare, o. Christina Maria Persdotter. Kameralex. 62. E. o. landskontorist i Österg. län; »kamrer vid Åmmebärg,» Örebro län.

6145. Carl August Christian Merténs. F. i Risinge 1840 77; frldr Carl Johan Fredrik Vilhelm M., gjuteriföreståndare, tit. direktör (tysk), o. Beata Sofia Hallberg. Stud.-ex. 60; kameralex. 64. Revisor i Arméförvaltn. 81; tf. krigskassör 96. Husegare i Sthlm; egare af villan Louisero å Värmdön. D. i Sthlm 1897 83.

Gift 1) 74 m. Anna Félicité Roux, f. 48. d. 75, 2) 79 m. Hedda Louise Maria Roux, f. 57. — Barn i 2:a g.: Ester Hilda Sofia, f. 80; Elsa Anna Louise, f. 83: Ebba Hilma Charlotta, f. 85.

6146. Johan Gustaf Viborgh. F. i Vadstena 1839 284; frldr Carl Gustaf V., kyrkoherde [4548], o. Maria Sofia Öländer. Stud.-ex. 58; elev vid Tekn. instit. 58; utex. 61; bärgsex. i Upps. 65; elev vid Falu bärgsskola 66: utex. 67. Tf. lärare vid Falu bärgsskola 67—68; hyttingeniör vid Färnaverken, Västm. län, 69—71; disponent vid Åvike bruk, V.-norrl. län, 72; praktis. hyttingeniör o. lärare vid Filipstads bärgsskola 74; tf. bärgsvärdie i Sala bärgslag 77; lektor vid Tekn. högskolan 84; professor där 92; tillika inspektor för högskolans materialprofn.-anstalt 96. Uppfinnare af »Viborghsfosfat» m. m.

Gift 72 m. Emilie Ingrid Teresia Hallin, f. 47. — Barn: Gustaf Anders, f. 74, löjtn.; Ellen Ingrid Maria, f. 76; Erik Johan, f. 78. teknolog; Lilly Ingrid Johanna, f. 81, d. 92; Johan August, f. 85, d. 95.

6147. Oskar Fredrik Vilhelm Vongers. f. i Mogata 1840 1410; frldr Bengt V., kyrkoherde [4560], o. Karolina Vilhelmina Strömvall. Kameralex. 64. Landtbrukare i Jönk. län; advokat o. kommissionär i Sthlm 83.

Gift m. Sofia Andersson, f. 40.

6148. Gustaf Detlof Teodor Lagercrantz. F. i Ekebyborna 1842 43; frldr Ludvig L., kapten, o. Eva Antoinette Elisabet Charlotta Ingelotz. Prl.-ex. 62; hofr.-ex. 65. V. hhöfd. 69; borgmästare i Vadstena 77; afsk. 87; advokat o. inneh. af jurid. byrå i Sundsvall 87. D. i Ragunda, Jämtl. län, 1897 139.

L. hade ett godt hufvud, men den jämna och regelbundna ämbetsverksamheten öfverensstämde nog icke med hans konstnärligt anlagda natur. I hög grad musikalisk, [ 573 ]begåfvad med en god sångröst och ett gladt umgängessätt, var han i sällskapslifvet mycket eftersökt samt gjorde sig i vida kretsar känd som en ganska lyckad tonsättare.

Gift 73 m. Augusta Sjöstedt, f. 51. — Barn: Vilhelm Ivar Teodor, f. 74, e. o. hofr.-notarie; Elsa Augusta Antoinette Maria, f. 81, d. 85.

6149. Johan Peter Schöldberg. F. i Tjärstad 1832 2011; frldr Peter Samuelsson, hemmansegare, o. Kristina Jonsdotter. Stud.-ex. 60; stud. i Lund 63: kameralex. 63. Landskontorist i Österg. län 72; länsbokhållare 82; häradsskrifvare i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 83; bosatt i Linköping.

6150. Jonas Peter Lagergren, f. i Stenbärga, Jönk. län, 1842, 27; frldr Magnus Andersson, hemmansegare, o. Maria Gustava Andersdotter Ahlström. Fil. kand. 66; fil. doktor 72. Lärare vid Upps. priv. elem.-läroverk 71—72; docent i Upps. 72; lektor i Norrköping 72; tf. rektor i Skara 72; lektor där 75; rektor i Sköfde 80; tf. rektor i Härnösand 82, i Jönköping fr. 89; lektor där 89.

Gift 1) 76 m. Magdalena Anna Carolina Simmingsköld, f. 51, d. 77; 2) 82 m. Florence Milow, f. 54. — Barn i 1:a g.: Evelina Sofia Carolina, f. 77; i 2:a g.: Carl Magnus Valdemar, f. 87; Mary Gudrun, f. 88; Jonas Fredrik, f. 90.

6151. Per Teodor Gothingius [Andersson]. F. i Norrköping 1837 261; frldr Anders Peter Andersson, uppsyningsman, o. Kristina Katarina Husberg. Stud.-ex. 60; teor. teol. ex-. 63; prakt. teol. ex. 64; prv. 64. Kommin. i Grebo o. Värna 69: kyrkoherde i Tingstad 99.

Gift 71 m. Selma Dorotea Gustafsson, f. 42. — Barn: Ester Maria, f. 72.

6152. August Reinhold Louis Stackelberg, grefve. F. i Tyresö, Sthlms län, 1842 197; frldr Fritz Adolf Erik Louis S., kammarherre o. godsegare i Gryt, o. Adamina Vilhelmina Reuterskiöld. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. 61; und.-löjtn. 63; löjtn. 75; kapten 85, i reserven 93; major i armén 1900. Arrendator af Fredriksnäs i Gryt 73—78; bosatt å Mariedal där, sed. i Söderköping.

Gift 73 m. Helga Maria Vilhelmina Spens, f. 43. — Barn: Hamy Augusta Charlotte Adamina Louise, f. 74, d. 79; Hilma Emilie Helga Louise, f. 76; Hulda Matilda Eva Marie Louise, f. 78, bankbokhållare; Katarina Adamina Louise, f. 80; Carl Axel Volter Louis, f. 83, d. 1901.

6153. Carl Axel Bergstedt. F. i Sthlm 1844 61: fad. sekreterare i Odensvi. Elev vid Skogsinstit. 63; utex. 65. E. öfverjägare i Söderm. län 66; skogsförvaltare på Knutstorp, Malm. län, fr. 70.