Östgötars minne/1862

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1861
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1862
1863  →


[ 573 ]

1862.

6154. Fredrik Vilhelm Hesse. F. i Norrköping 1842 2111; frldr Frans Abraham H., rådman o. fabrikör, o. Amalia Sofia Åderman. Med.-fil. ex. 65; med. kand. 72; med. lic. 78. Praktis. läkare i Köping 78; tf. 79, ord. stadsläkare där 85. D. i Köping 1890 172. — Ogift.

H. gjorde sig under studenttiden väl känd som en framstående sångare och var mycket populär, en god kamrat som få, välvillig, hjälpsam och outtröttlig vid anordnandet af muntra fäster. Då han fick styra och ställa samt sjunga sina visor, beredde han «bröderna» glädje och gladdes ej minst själf. »Den mindre profeten» blef hans binamn, eftersom han var liten till växten och hans farbror professor i hebreiska. — Som läkare berömdes han för nit och intresse samt sin beredvillighet att bispringa alla, synnerligen de fattiga. »Han var i sanning en plikttrogen fattigläkare», yttrades vid hans graf. Bruz. m. fl.

6155. Claës August Carlstén. F. i Linköping 1844 272; frldr Claës Johan C., kopparslagarmästare, o. Zippora Karolina Sevén. Stud.-ex. 61: kameralex. 63; [ 574 ]elev vid Ultuna landtbr.-institut 67; utex. 69. Lärare vid Österg. läns folkhögskola i Herrestad 69; förvaltare vid Landeryd, Jönk. län, 74; delegare i o. reseombud för Carlsténska porterbryggerierna i Nättraby, Blek. län, o. Bjärsjömölla, Krist, län, 77.

6156. Gustaf Voltemar Kemner. F. i Kimstad 1843 92; frldr Gustaf Vilhelm K., prost [4956], o. Amalia Zetterstedt. Fil. kand. 71; fil. doktor 72. Lärov.-kollega i Arboga 73.

Gift 74 m. Fanny Charlotta Vilhelmina Sebell, f. 44. — Barn: Anna Sofia Vilhelmina, f. 75; Karl Gustaf Viktor, f. 76; Gustaf Vilhelm, f. 78.

6157. Karl Svartling. F. i Norrköping 1843 35; frldr Anders Erik S, grosshandlare [5041], o. Katarina Charlotta Moselius. Teor. o. prakt. teol. ex. 65; fil. kand. 70; fil. doktor 72; teol. stud. i Lund 72—74. Kateket i Katarina förs. i Sthlm 77; kollega i Askersund 79; lärov.-adjunkt i Strängnäs 91. Egare af sommarvillan Nordanskog i Danderyd, Sthlms län. D. i Strängnäs 1897 2812.

S. var en i hög grad okonstlad, anspråkslös och hjärtegod man, som trodde alla om godt och gärna öfverskylde andras fel och svagheter, men aldrig sina egna, hvilka han däremot med en viss humor öppet framhöll. En skicklig, human och omtyckt lärare; en högt värderad vän.

Gift 77 m. Anna Eleonora Lidforss, f. 50. — Barn: Birger, f. 79, fil. kand.

6158. Henrik Vilhelm Pettersson. F. i Styra 1842 191; frldr Per Johan P., byggmästare, o. Brita Maria Johansson. Kameralex. 64. Kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 74; aktuarie 75. D. i Sthlm 1898 112. — Ogift.

6159 Lars Daniel Vilhelm Rosin. F. i Vimmerby 1843 2511; frldr Mattias R., komm.-landtmätare, o. Augusta Maria Laurentia Malmgren. E. o. kontorsskrifvare vid postverket 66; kontorsskrifvare vid Västerviks postkontor 74; postexpeditör, sed. postmästare, i Gamleby 79.

Gift 76 m. Amanda Maria Eugenia Petersson, f. 49.— Barn: Anna Sofia, f. 77, e. postbitr.; Katarina, f. 78; Bror Vilhelm Mattias, f. 80; Helga Augusta Maria, f. 82; Per Adolf Vilhelm, f. 84; Sigrid Maria Teresia, f. 85; Ellen Maria Augusta, f 89.

6160. Johan Robert Bergenström. F. i Misterhult 1841 131; frldr Carl Johan B., komm.-landtmätare, o. Sara Charlotta Robaek. Bärgsex. 75. Bärgsingeniör, bosatt i Västervik; sinnessjuk o. intagen på Växjö hospital.

6161. Johan Emil Hörning. F. i Norrköping 1845 131; frldr Johan Magnus H., just.-rådman [4751], o. Gustava Emilia Charlotta Vänman. Stud. till 67. Tidningsman; medarb. (riksdagsreferent) i »Nya Dagligt Allehanda», sed. i »Post- o. Inrikes Tidningar» 75. D. i Sthlm 1886 311. — Ogift.

Efter en något stormig ungdomstid, hvarunder han förstörde sin fäderneärfda, ej obetydliga förmögenhet, blef H. en stadgad och verksam man. »En arbetsamhet, som aldrig skydde mödan, en verksamhet, som noga följde dagens företeelser, en pålitlighet och samvetsgrann het, som gjorde honom synnerligen egnad till publicistisk verksamhet, voro egenskaper, som i hög grad prydde honom.» P. o. Inr. Tidningar.

6162. Per Gustaf Borén. F. i Linköping 1838 257; frldr Isak B., bokbindare, o. Maria Charlotta Pettersson. Elev å apot. Kronan i Upps. 53; farm.-stud.-ex. 57; provisor i Upps., Söderköping o. Sthlm 57—60. — Stud.-ex. 61. E o. amanuens vid Meteor. centralanst. i Sthlm 78; andre aman. 82; öfverkontrollör vid hvitbetssockertillverkningen i riket fr. 90. Bosatt i Malmö.

6163 Per Valdemar Zander. F. i Misterhult 1842 1411; frldr Per Z., landtbrukare, o. Eva Kristina Robaek. Med.-fil. ex. 65; med. kand. 71; med. lic. i Sthlm 75. Andre läkare vid Allm. och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg [ 575 ]73—81; brunnsintendent vid Medevi 80—92, vid Källvik fr. 93; praktis. läkare i Sthlm 83.

Gift 1) 83 m. Elsa Katarina Charlotta Arrhenius, f. 63, d. 83; 2) 88 m. Johanna Maria Matilda Seybold, f. 71. — Barn i 1:a g.: Halvard Johan Valdemar, f. 83. d. 91; i 2:a g.: Alvar Tomas Valdemar, f. 89; Arild Robert Valdemar, f. 91; Elisa Valda Marika, t. 93; Bertil Erik Valdemar, f. 95; Ingeborg Eva Maria, f. 98; Johan Olof Valdemar, f. 1900.

6164. Carl Gustaf Nilsson [Åhlin]. F. i Hägerstad 1837 37; frldr Nils Nilsson, hemmansegare, o. Lena Katarina Larsdotter. Stud.-ex. 60; teor. o. prakt. teol. ex. 64; prv. 65. Hosp.-präd. i Vadstena 67; tillika prad. vid Borghamns kronoarb.-station 73—78; kyrkoherde i Östra Harg 77; afsatt 87. Emigr. till Nord-Amerika 87; privatlärare där (1900).

Gift 67 m. Agnes Karolina Åhlström, f. 45. — Barn: Karl Hugo Ragnar, f. 68, emigr.; Ernst Gustaf Teodor, f. 69, provisor; Rikard Henrik Sigfrid, f. 76, d. 94; Agnes Erika Charlotta, f. 78, postbitr.

6165. Axel Leonard Vahlbom. F. i Sthlm 1840 78; fad. handelsagent. Stud.-ex. 61; fil. stud. med flere afbrott till 73. Bokhållare vid sjöförsäkringsbol. Neptunus i Sthlm 74; kamrer vid Sthlms norra spårvägsaktiebolag 81. D. i Sthlm 1896 165.

V. hade »ett hjärta af guld,» och hans största fel var, att han icke kunde säga nej. Vänfast, välvillig och uppoffrande som få, städse färdig att hjälpa med råd och dåd, syntes han rent af hysa ett behof att stå andra till tjänst. Mången gång fick han otack till lön och gjorde bittra erfarenheter, då hans förtroende ej sällan gäckades, men han förblef alltid densamme. I sina befattningar gjorde han sig högt värderad för mycken duglighet, ordning och samvetsgrannhet.

Gift 81 m. Anna Helena Fridolina Vahlberg, f. 38.

6166. Karl August Hagson. F. i Vårdsbärg 1840 71; frldr Karl Magnus Nilsson, hemmansbrukare, o. Kristina Jonsdotter. E. lärare i Linköping 63—64, 74—82, i Upps. 73—74; privatlärare där 69—74; lärov.-adjunkt i Linköping 82. Språkforskare; utg. af äldre svenske författares arbeten.

Gift 85 m. Ida Katarina Ljungblom, f. 54, d. 1901. — Barn: Ingegerd, f. 86; Valborg, f. 88; Erik, f. 91; Olof, f. 94; Alfhild, f. 95, d. 95; Astrid, f. 98.

6167. Gustaf Jakob Keijser. F. i Sthlm 1844 2110; frldr Abraham Adolf Jakob K., apotekare, o. Anna Ulrika Rhodin. Förut stud. af Sthlms nation 62; fil. kand. 67; fil. doktor 69. Kollega vid Östermalms allm. läroverk i Sthlm 73; lektor vid Högre lärarinneseminariet 75.

Gift 71 m. Ebba Kristina Sofia Petrelli, f. 48, d. 1902.

6168. Ture Fredrik Kylander. F. i Linköping 1844 259; frldr Johan Peter K., konrektor [4999], o. Kristina Charlotta Amalia Lundborg. Fil. kand. 75; fil. doktor 77; teol. disp.-prof i Lund 1901; prv. 01. Semin.-adjunkt i Linköping 80. Redaktör af »Tidskrift för folkundervisningen» 96.

Gift 95 m. Lovisa Viktoria Isberg, f. 69.

6169. Johan Erik Kylander. F. i Linköping 1843 202; frldr Johan Peter K., konrektor [4999], o. Kristina Charlotta Amalia Lundborg. Kameralex. 62; prl.-ex. 64; hofr.-ex. 68. V. hhöfd. 70; auktionskommissarie i Norrköping 74; andre stadsnotarie vid Norrköpings rådsturätt 80; förste stadsnotarie 81; borgmästare i Vadstena 87. Gårdsegare där.

Gift 75 m. Anna Lydia Maria Ekermann, f. 52. — Barn: Elsa Amalia Sofia, f. 76; Märta Anna Erika, f. 78, g. m. Daniel Alfred Petrén, hosp.-läkare; Hedvig Greta Maria. f. 80, d. 82; Ester Berta Maria, f. 82; Gertrud Agnes Olivia, f. 84; Ingeborg Emilia Charlotta, f. 86.

6170. Johan Albert Lindbom. F. i Norrköping 1842 56; frldr Johan Magnus L., kyrkoherde [4760], o. Anna Kristina Våhlander. Kameralex. 63. [ 576 ]Häradsskrifvare i Lösing, Björkekind o. Östkind 80, äfven i Bråbo o. Memming 1900. Bosatt i Västra Häljestad i Kuddby.

Gift 82 m. Anna Karolina Valborg Adlerz, f. 51. — Barn: Carl Johan Magnus, f. 83, d. 84; Anna Elisabet Ulrika, f. 85; Gerda Maria Vilhelmina, f. 87.

6171. Sven Casper Bring. F. i Lund 1842 208; frldr Ebbe Gustaf B., biskop i Linköping, o. Maria Ulrika Ehrenborg. Stud. i Lund 59; jur.-fil. ex. 62; jur. kand. i Upps. 68. V. hhöfd. 70; notarie i Riksdagens Andra kammare 72—74; länsnotarie i Upps. län 75; rådman i Uppsala 84. Sekreterare o. kamrer vid Upps. läns landsting 75—85: ombudsman vid Upplands ensk. bank 75—84; sekreterare o. ombudsman vid Uppsala—Gefle järnv.-bolag 75—79; notarie vid Upps. univ:s med. fakultet 79—84.

Gift 76 m. Lydia Maria Vidman, f. 55. — Barn: Carl Ebbe Rikard, f. 77. fil. kand.; Ebba Maria, f. 80.

6172. Frans August Zedrén. F. i Norra Solbärga 1840 197; frldr Petter Israëlsson, hemmansegare, o. Anna Elisa Johannesdotter. Fil. kand. 75. V. lärov.-kollega o. adj. i Eksjö o. Linköping 63—68; lärare vid Fjellstedtska skolan i Upps. 71―74, 75―82; lärov.-adjunkt i Gefle 82. 1). där 1892 31. — Ogift.

Z. utmärkte sig som en mycket nitisk och duglig lärare, som varmt intresserade sig både för undervisningen och sina lärjungar. Därtill egde han administrativ förmåga och skulle säkerligen blifvit en förträfflig rektor, om han kommit sig för att aflägga föreskrifvet disputationsprof. I sitt enskilda lif vänfast och pålitlig samt hjälpsam mot andra, »så långt förmågan sträckte sig, ja, mången gång ännu längre;» i umgänget lugn, godmodig och skämtsam.

6173. Carl Ludvig Edvard Nelander. F. i Västervik 1844 198; frldr Johan Peter N., borgmästare [4715], o. Augusta Fredrika Vulff Kameralex. 64. Telegr.-assistent i Sthlm 67; afsk. 77. Kassör o. bokhållare i Fångv.-styrelsen 77. D. i Sthlm 1885 124. — Ogift.

6174. Henning Patrik Fogelmark. F. i Ryssby, Kronob. län, 1841 205; frldr Axel Patrik F., landtbr., sed. handlande, o. Marie Eufrosyne Rosille Ehrenpohl. Fil. kand. 79. E. o. postexpeditör 81. Folkskollärare i Kungsholms förs. i Sthlm 84. D. efter sinnessjukdom å Vångelsta vid Uppsala 1892 223. — Ogift.

6175. Claes Gustaf Vinbladh. F. i Askeby 1843 178; frldr Magnus V., komminister [4819], o. Hilma Sofia Ulrika Backe. Stud.-ex. 61; fil. kand. 71. E. lärare i Jönköping 72—81; lärov.-adjunkt där 81. D. i Jönköping 1898 191.

V. var en flitig, plikttrogen och nitisk lärare, en enkel och anspråkslös man. Fridsam, barnafrom och trohjärtad, »tydde han hos klandrad nästa allting gärna till det bästa.» Afund och egenkärlek voro för honom främmande, men »lätt en annan fann han värd glad beundrans öppna gärd.»

Gift 72 m. Fredrika Hellberg, f. 46. — Barn: Magnus Gustaf Fredrik, f. 73, banktjänsteman: Oskar Teodor, f. 77, banktjänsteman; Karl Erik, f. 78, d. 84; Åke Roland, f. 86.

6176. Erik Antolitos Estotelos Meurling. F. i Kristdala 1841 2010; frldr Carl M., prost [4274], o. Elisabet Brita Maria Petersson. Bruksbokhållare vid Lund, Örebro län, 57—61. D. som stud. i Uppsala 1866 2412. — Ogift.

M. var själfva godmodigheten personifierad; tyckte om ett gladt skämt, äfven om det gälde hans egen person, och trifdes gärna i kamratkretsen, där han var högt värderad för sitt lugna och bottenärliga väsen. Ämnade träda i sina fäders spår på den prästerliga banan, men detta blef honom ej förunnadt.

6177. Carl Axel Lindén. F. i Norrköping 1842 2212; frldr Johan Fredrik L., stadsfiskal [5150], o. Karolina Matilda Lindgren. Kameralex. 63; prl.-ex. [ 577 ]64; hofr.-ex. 68. V. hhöfd. 71; stadsfiskal i Norrköping 74; tillika tillsyningsman vid Norrköpings kronohäkte 77.

Gift 1) 74 m. Berta Amalia Lundvall, f. 47, d. 82; 2) 83 m. Augusta Vilhelmina Rydberg, f. 62, d. 95. — Barn i 1:a g.: Sigrid Karolina, f 75, d. 94; Sven Fredrik, f. 77. bokhållare; Olof Axel f. 80, landtmät.-elev; Bengt Carl f. 82. d. 82; i 2:a g.; Harald Edvard. f. 84; Jon Hjalmar, f. 87; Maria Charlotta, f 90; Ingrid Katarina, f. 93.

6178. Axel Emil Berg. F. i Eksjö 1844 96; frldr Bror G. B., fabrikör, o. Helena Catarina Friberg. Underlöjtn. vid Kalmar reg. 65; löjtn. 73; kapten 84, i reserven 95. Bosatt i Sthlm.

Gift 81 m. Anna Linnea Johansson, f. 62.

6179. Gustaf Melker Ydén. F. i Asby 1842 151; frldr Peter Andersson, hemmansegare, o. Sara Katarina Petersdotter Berg. Fil. kand. 63; fil. doktor 72. Lärov.-adjunkt i Karlstad 72; v. lektor 73—79, 81—82, 85—86; tillika bibliotekarie vid Karlstads stiftsbibliotek 83. Kommunalman.

6180. Carl Otto Erickeon. F. i Hult 1842 311; frldr Johan E, landtbrukare, o. Sara Elisabet Rundberg. Prl.-ex. 62; kameralex. 64; hofr.-ex. 64. V. hhöfd. 70; kanslist i Bondeståndet 65, i Riksdagens Andra kammare 67; notarie där 74—78; förste notarie 79—92 (lagt.). Aman. i Kammarrätten 80; notarie 86; kammarrättsråd 92.

Gift 76 m. Tekla Henrika Hildegard Ljunggren. f. 46. — Barn: Johan Carl Helge, f. 77, banktjänsteman.

6181. Carl Fredrik Grönlund. F. i Sthlm 1843 1912; frldr Fredrik Gustaf G., prost [4765], o. Hilma Maria Natalia Servais. Kameralex. 64; prl.-ex. 64; hofr.-ex. 68. V. hhöfd. 71; landskanslist i Österg. län 72; kronofogde i Finspånga län, Bråbo o. Memming 75, i Lösing, Björkekind o. Östkind 79. Agent för försäkr.-bolaget Skandia 80; grundare af o. delegare i Norrköpings jurid. byrå 87; verkst. direktör vid Vikbolands sparbank 95. Egare af Granliden vid Arkösund i Jonsbärg 96. D. i Norrköping 1898 218.

G. var en arbetsam, energisk och driftig man. Påbörjade eller åtog han sig en sak, sparade han icke tid eller krafter för att genomföra den. Under senare åren af sitt lif egnade han ett oaflåtligt arbete för åstadkommande af Vikbolandsbanan samt därmed förenade anläggning af Arkösunds villastad, för hvars utveckling han hyste det varmaste intresse. Han var en öppen, human, känslig och godhjärtad natur, städse beredvillig att hjälpa, mången gång mer än hans förmåga räckte till; i enskilda umgänget gladlynt, välvillig och särdeles gästfri.

Gift 74 m. Maria Lovisa Katarina (Malla) Odén, f. 51. — Barn: Signe Maria, f. 75, bankbitr.; Gustaf Otto, f. 78. reservunderlöjn. o. fil. stud. [7333]; Gertrud Charlotta, f. 80.

6182. Viktor Casimir Berg von Linde. F. i Norra Svalöf, Malm. län, 1843 110; frldr Otto Salomon B. v. L., major, o. Eva Fredrika Raab. Stud. i Lund 62, i Upps. 63—65. Godsegare å Bjärnarp, Malm. län, sed. å Brostorp, Hall. län, 88; numera bosatt å Braås, Kronob. län.

6183. Nils Andol Gerhard Hertzman. F. i Motala 1842 174: frldr Anders Olof H., kyrkoherde [5062], o. Maria Lovisa Lagergren. Fil. kand. 68; fil. doktor 69. Lärov.-kollega i Örnsköldsvik 81.

6184. Magnus Adolf Nordström. F. i Norrköping 1842 195 frldr Gustaf Magnus N., borgerskapssekreterare [4536], o. Fredrika Amalia Lagergren. Underlöjtnant i Första lifgr.-reg. 68, i armén 68: afsk. 76. Trafikinspektör vid Sthlms norra spårvägsbolag 78. D. i Sthlm 1881 2111. — Ogift.

6185. Johan Anton Friselius. F. i Harplinge, Hall. län, 1829 1012; frldr Per Olsson, hemmansegare, o. Elna Persdotter. Stud. i Lund af Göteb. nation 49, af Östgöta nation 54. V. lärov.-adjunkt i Västervik 63—65.

[ 578 ]6186. Ernst August Robert Bergvall. F. i Norrköping 1843 1412; frldr Fredrik Anton B., klädesfabrikör, o. Elisabet Johanna Lindstedt. Prl.-ex. 64; hofr.-ex. 68. V. hhöfd. 73; häradshöfding i Ångermanlands mellersta doms. 94; bosatt i Sollefteå. D. där 1901 210.

B. hade ett ganska egendomligt skaplynne, hvars yttringar mången gång föreföllo i hög grad bisarra. I ekonomiskt hänseende mycket väl lottad, kunde han på ett lysande sätt tillfredsställa sin smak för bekvämlighet och lifvets håfvor, hvaraf han välvilligt äfven delade med sig åt andra.

Gift 85 m. Oskara Emilia Elisabet Ericsson, f. 63. — Barn: Elis Anton Leonard, f. 85; Maud Julia, f. 90.