Östgötars minne/1879

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1878
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1879
1880  →


[ 649 ]

1879.

6758. Bror Johan Vilhelm Ekvall. F. i Högby 1855 1711; frldr Carl Magnus E., komminister [5202], o. Hilda Ottilia Erika Vilhelmina Grönlund. Mog.-ex. 77; stud. till 80. Stadskassör o. stadsbokhållare i Linköping 91.

6759. Herman Gideon Asklund. F. i Hägerstad 1855 201; frldr Adolf Georg A., komm.-landtmätare [5558], o. Sofia Calén. Mog.-ex. 74; elev vid Filipstads bärgsskola 75; utex. 76; fil. stud. i Upps. 79—80. Korrespondent vid Boxholms brukskontor 77—79; e. o. landskontorist i österg. län 80; handelsresande för grosshandelshus i Göteborg 82—85; kamrer vid Hjärpens fabrik, Jämtl. län, 86; korresp. hos grosshandelsfirman G. Carlsson & komp. i Sthlm 88; kontorschef där 90.

Gift 85 m. Charlotta Henrika Andersson, f. 58.

6760. Albert Maximilian Segerstedt. F. i Lindesbärg 1857 3012; frldr Gustaf Maximilian Robert S., bruksförvaltare, sed. bosatt i Vreta kloster, o. Josefina Karolina Kraft. Mog.-ex. 78; fil. kand. 82; fil. lic. 87. E. lärare vid Jönköpings allm. läroverk 89. D. vid Bärg i Vreta kloster 1894 121. — Ogift.

6761. Karl Georg Rusén. F. i Sthlm 1857 24; frldr Lars Erik R., lektor i Linköping, o. Ebba Charlotta Johnsson. Mog.-ex. 77. D. som stud. i Linköping 1881 233. — Ogift.

[ 650 ]6762. Carl Johan Gustaf Svartz. F. i Norrköping 1858 56; frldr Jakob Erik S., tobaksfabrikör [5304], o. Karolina Elisabet Forsgrén. Mog.-ex. 77; stud. i Bonn 77—78; jur. prl.-ex. i Upps. 80. Handelskontorist i Norrköping 78—79; tobaksfabrikör där 81. Husegare i Norrköping. Riksdagsman i Första kammaren för Norrköpings stad fr. 99; kommunalman.

Gift 86 m. Dagmar Lundström, f. 67. — Barn: Karl Gustaf Erik, f. 87; Brita Emilia, f. 90.

6763. Harald Fredrik Georg Strömfelt, grefve. F. i Västra Husby 1861 93; frldr Fredrik Knut Harald S., godsegare [5801], o. Marina Fredrika Ehrenkrona. Fil. kand. 82; fil. lic. 85; fil. doktor 87. Docent i Upps. 87; afsk. 89; amanuens vid Riksmuseet botan. afd. 87. D. i Sthlm 1890 293. — Ogift.

S. hade förvärfvat grundliga kunskaper i botaniken och ingaf de bästa förhoppningar om en lysande bana som vetenskapsman. Därtill egde han framstående musikalisk begåfning; komponerade bl. a. den kantat, som utfördes vid invigningen af Östgöta nationshus den 27 november 1885. Till sitt väsen i ovanlig grad sympatisk, var han inom kamratkretsar högt uppburen och efterlemnade ett oförgätligt minne.

6764. Lars August Nilsson. F. i Loftahammar 1847 1612; frldr Nils Peter Andersson, hemmansegare, o. Ingeborg Larsdotter. Folksk.-lär.-ex. 70; v. folksk.-lärare 70-74. — Teor. teol. ex. 89; prv. 89. Komminister i Linderås 91.

6765. Henning Lidberg. F. i Hagebyhöga 1860 1412; frldr Vilhelm L., prost [5288], o. Henny Charlotta Nerén. Teor. teol. ex. 84; prakt. teol. ex. 85; prv. 85. Komminister i Västra Ed 90.

Gift 94 m. Eva Karolina Vilhelmina Pålson, f. 75. — Barn: Aina, f. 95; Sven Vilhelm, f. 99.

6766. Ivan Vilhelm Gustaf Pereswetoff-Morath. F. i Hof 1861 261; frldr Carl Vilhelm P.-M., kammarherre, o. Ebba Ulrika Forsgrén. Handelsbokhållare i Sthlm. D., själfm., där 1887 46. — Ogift.

6767. Ernst Gottfrid Stenberg. F. i Vadstena 1861 313; frldr Johan Gottfrid S., rådman o. grosshandlare, o. Sofia Matilda Sundbergh. Fil. stud. till 81. Köpman i Sthlm 81; naturaliehandlande på Ceylon 88; bosatt i Sydney, Australien, 91, sed. i Perth; clerk vid Registrar general’s department där 96. — Gift; tre barn.

6768. Carl Leonard Laurenius [Petersson]. F. i Linköping 1860 2112; frldr Carl Fredrik Petersson, bläckslagare, o. Carolina Petersson. Teol.-fil. ex. 80; teor. teol. ex. 82; teol. kand. 91. E. lärare i Norrköping 93; v. kollega i Strömstad 95; v. semin.-adjunkt i Växjö 97—98.

6769. Nils Johan Sandberg. F. i Norrköping 1860 163; frldr Nils Henrik S., klädesfabrikör, o. Anna Laura Lovisa Ulmgren. Med.-fil. ex. 81; med. kand. i Sthlm 84; med. lic. där 89. Stadsläkare i Filipstad 91; tillika läkare vid Kalhytte brunns- o. badinrättn. fr. 91.

Gift 90 m. Hedvig Lovisa Freese, f. 66. — Barn: Elsa, f. 92; Gunnar, f. 96.

6770. Sven Gustaf Kling. F. i Norrköping 1859 282; frldr Stefan Eugen K., rådman o. fabrikör, o. Amalia Hortense Ekström. Stud. till 87. Tidningsman; korresp. till »Norrköpings tidningar» 82—87; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda» 87; anst. i Svenska prässbyrån 92; riksdagsreferent i Svenska telegrambyrån 93; redaktör af »Vestgötaposten» i Lidköping 96, af »Östergötlands dagblad» i Linköping fr. 01.

6771. Richard Gabriel Borgstedt. F. i Hallingebärg 1859 147; frldr Gabriel Alfred B., förste landtmätare, o. Anna Sofia Arvedson. Tj:man vid [ 651 ]Smål. ensk. banks hufvudkontor i Jönköping 82; kamrer vid exped.-kontoret i Ljungby, Kronob. län, 84; hufvudbokförare vid hufvudkontoret 96; direktör vid afd.-kontoret i Kalmar 98. Syssloman vid Ljungby länslasarett till 96. Kommunalman.

Gift 87 m. Eufrosyne Johanna Carolina Ahlberg, f. 62. — Barn: Tage Gabriel, f. 88; Bror Torsten, f. 90.

6772. Per Johan Jakob Svartz. F. i Norrköping 1860 2110; frldr Jakob Erik S., tobaksfabrikör [5304], o. Karolina Elisabet Forsgrén. Stud. vid Tekn. högskolan 80—81. Kvarnindustriidkare o. grosshandlare i Norrköping 81. Gårdsegare där; egare af Liljehult i Kvillinge 98, af Djurön i Dagsbärg 1900.

Gift 89 m. Dagmar Maria Frisell, f. 64. — Barn: Greta Elisabet, f. 89; Alfhild Elisabet f. 92; Elsa Dagmar Louise, f. 96; Henning Berndt Gösta, f. 1900.

6773. Carl Teodor Vilcke. F. i Västervik 1861 178; frldr Gustaf Teodor V., rådman o. magistr.-sekreterare, o. Charlotta Juliana Malmström. Fil. stud. till 83. Massör vid Kellgrens gymnastikinstitut i London 83; återk. till Sverige o. bosatt å Uddeholm, Värml. län, 94, å Lilla Årås, Skarab. län, 97. Sinnessjuk o. blind. D. 1899 209. — Ogift.

6774. Sten Isak Walter Phllipson. F. i Norrköping 1861 245; frldr John P., grosshandlare, o. Göthilda Magnus. Jur.-fil. ex. 80; jur. kand. 86. E. o. notarie i Svea hofr. 86 o tjg. där 88—90; v. häradshöfding 88. Advokat i Sthlm fr. 90 o. en af innehafvarne af O. Vallins advokatbyrå där.

Gift 91 m. Hariet Fränckel, f. 70. — Barn: Brita Henny, f. 94; Carl Otto, f. 99; John Ivar, f. 01.

6775. Ture Reinhold Laurentius Broström. F. i Linköping 1860 79; frldr Lars Vilhelm B., fanjunkare, o. Matilda Clementine Carlsson. Prl.-ex. 80; hofr.-ex. 84. V. hhöfd. 87. Länsbokhållare i Jönk. län 90; tf. 1900, ord. landskamrer i Värml. län 01.

Gift 92 m. Davida Kristina Sandberg, f. 60. — Barn: Katarina Magdalena Charlotta, f. 94; Nils Adam Ture, f. 97.

6776. Johan Axel Setterdahl. F. i Oppeby 1856 93; frldr Nils Magnus Nilsson, hemmansegare, o. Karolina Jakobsdotter. Teol.-fil. ex. 83; teor. o. prakt. teol. ex. 86; prv. 86. Komminister i Slaka 98. Personalhistoriker o. genealog; matrikelutgifvare.

Gift 1900 m. Sofia Fredrika Bursie, f. 70. Barn: Ellen Sofia, f. 01.

6777. Jakob Vilhelm Spens, grefve. F. i Vånga 1861 910; frldr Gustaf Harald S., landshöfding, o. Ebba Eleonora von Seth. Jur.-fil. ex. 81; hofr.-ex. 85. V. hhöfd. 88; e. länsnotarie i Jönk. län 89; länsnotarie 97; landssekreterare 01. Sekreterare vid Jönk. läns landsting 90; tf. ombudsman vid Riksbankens afd.-kontor i Jönköping 95—99.

Gift 1) 94 m. Lilly Maria Sjöberg, f. 73, d. 96; 2) 1900 m. Kerstin Maria Lovisa von Gedda, f. 78.

6778. Prims Albrekt Palmær. F. i Linköping 1861 411; frldr Per Albrekt P., organist o. folksk.-lärare, o. Edla Malvina Pihlgren. Prl.-ex. 83; hofr.-ex. 90. E. o. notarie i Svea hofr. 90. D. i föräldrahemmet, Ljusnarshärgs klockaregård, Örebro län, 1892 2212. — Ogift.

6779. Axel Virén. F. i Eskilstuna 1860 127; frldr Jonas V., kyrkoherde i Dagsbärg, o. Aurora Lundgren. Fil. kand. 81; fil. lic. 84; fil. doktor 86; Docent i Upps. 85; e. o. professor 93. Författare i zoologi.

Gift 87 m. Anna Maria Ahlström, f. 61. — Barn: Anna Greta, f. 88; Axel Ejnar, f. 89; Sigrid Hanna Elisabet, f. 93; Alf Karl Harald, f. 96.

[ 652 ]6780. Emil Alfred Sundquist. F. i Ödeshög 1858 2310; frldr Carl Alfred S., murare, o. Dina Segerberg. Med.-fil. ex. 83; med. kand. i Sthlm 89; stud. vid Karol. instit. M.

6781. Herman Vilhelm Engelbrecht. F. i Norrköping 1858 185; frldr Carl Vilhelm E., läkare [5629], o. Olivia Vilhelmina Gustava Engelbrecht. Prl.-ex. 80; hofr.-ex. 86. V. hhöfd. 89; tf. brottm.-domare i Ångermanland 89; landskontorist i V.-norrl. län 93; häradsskrifvare i Kinda o. Ydre 97; bosatt å Hagaborg i Kisa.

Gift 98 m. Ebba Augusta Lönner, f. 62.

6782. Gustaf Axel Ahlström. F. i Norrköping 1860 318; frldr Axel Alfred A., handlande, o. Anna Ulrika Malmgren. Fil. kand. 83; fil. lic. 92; fil. doktor 93. Lärare vid Göteborgs handelsinstitut 94; rektor där 98.

6783. Erik Sigfrid Albrekt (Algot) Segerstedt. F. i Törnsfall 1861 138; frldr Erik Johan S., komminister [5543], o. Anna Matilda Vestman. Med.-fil. ex. 82; med. kand. 89; med. lic. 98. Praktis. läkare i Karlskrona 02.

6784. Gustaf Albert Johansson. F. i Värna 1861 45; frldr Anders Gustaf J., folksk.-lärare, o. Gustava Helena Vickbom. Fil. kand. 83; fil. lic. 88; fil. doktor 89. Lektor i Linköping 91; tf. rektor fr. 01.

Gift 89 m. Agnes Lydia Johanson, f. 63. — Barn: Gustava Elisabet, f. 91; Alf Gustaf, f. 95.

6785. Karl Edvard Bergenström. F. i Värna 1861 63; frldr Ernst Viktor B., grufinspektor, o. Matilda Maria Brandtberg. Fil. kand. 83; fil. lic. 90. Lärare vid Upps. tekn. söndags- o. aftonskola 86—90; lärov.-adjunkt i Karlstad 95.

6786. Knut Henning Robert Tillberg. F. i Hjorted 1860 43; frldr Carl Peter T., brukspatron, o. Emma Charlotta Elliot. Prl.-ex. 82; stud. i Lund 83; hofr.-ex. 85. V. häradshöfding 87; notarie i Öfverståth.-ämb:s kansli 88; afsk. 98. Tf. sekreterare o. ombudsman vid Sthlms allm. barnhus 89—98. Riksdagsman i Första kammaren för Kalmar läns norra del fr. 96. Bosatt i Sthlm.

6787. Hjalmar Gustaf Sjöstrand. F. i Växjö 1860 611; frldr Jonas Gustaf S., prost i Asby, o. Fredrika Elisabet Lindforss. Fil. kand. 84. Tidningsman; medarb. i »Svenska dagbladet» 85; redaktör o. utgifvare af »Tidning för Falu län och stad» samt »Dalpilen» 89—98, af »Smålands Allehanda», i Jönköping, o. »Vernamo tidning» fr. 99.

6788. Johan Conrad August Fristedt. F. i Svinstad 1860 53; frldr Frans August F., kronolänsman i Bankekind, o. Anna Catarina Carolina Fredrika Josefina Crona. Fil. kand. 82; fil. lic. 85; fil. doktor 86. Aman. vid Riksmuseet 86, 87, 91. Vik. 92, ord. lärov.-adjunkt i Karlstad 95; tillika föreståndare för Tekn. sönd.- o. aftonskolan där 93. Författare i zoologi; forskningsresande.

Gift 96 m. Ida Andersson, f. 77. — Barn: Nils, f. 97; Erik, f. 99.

6789. Karl Isak Alfred Grevillius. F. i Skeninge 1858 308; frldr Adolf Fredrik Alfred G., handlande, o. Ulrika Matilda Mohlin. Fil. stud. till 86; elev vid Alnarps landtbr.-institut 87; utex 89; elev vid Alnarps h. mejeriskola 89; utex. 90. Tidningsman; red.-sekreterare i »Nordisk mejeritidning» i Sthlm 90; redaktör o. utg. af samma tidn. 91—95, af »Jordbruks- och Mejeritidning» 95; medarb. i »Östergötlands dagblad» i Norrköping 01.

Gift 91 m. Alma Fredrika Sofia Lindahl, f. 59. — Barn: Nils, f. 93; Anna Elisabet, f. 96.

[ 653 ]6790. Erik Henning Molander. F. i Motala 1857 188; frldr Nils Anton M., gravör, o. Sofia Kinnvall. Mog.-ex. 77; teol.-fil. ex. 83; teol. stud. till 84. Tandläkare (antagl. oexaminerad) i Sthlm omkr. 90. D. trol. på 90-talet.