Sida:Resa i Sibirien.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Innehåll:

Inledning.

I.

Wistande i Stockholm. — Swårigheter wid tullklareringen i Petersburg. — Ministern grefwe Cancrin. — Amiral Krusenstern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Ministern grefwe Speranski. — Rysk teater.

II.

Resa från Petersburg till Moskwa. Landswägen halffärdig och deraf härflytande obehag. — Nattqwarter hos en bondfamilj. — Böndernas drägt. — Waldai; flickornas kringelhandel. — Torschok. — Twer.

III.

Wistande i Moskwa. — Teatern. — Spåren af 1812 års brand nästan alldeles förswunna. — Kreml. — Iwan Weliki. — Kröningsdrägterna i arsenalen.

IV.

Resa till Nischni-Nowgorod. — Dåliga wägar. — Owäder. — Twist med en gammal adelsfru i Sugdoda. — Murom. — Qwarter hos en pope. — Nischni-Nowgorod och dess stora marknad. — Besök i en moské. — Knäs Dadhan. — Saknad af beqwämlighet på hotellerna. — Flöjtspelaren Walter.

V.

Resa till Kazán. — Tschugani. — Lefnadssätt på resan. Tscheremisser. — Tschuwascher — Nielsen i fara att häktas. — En såld lifegen qwinna.

VI.

Vistelse i Kazán. — Guwernementet Kazán; de fordom oberoende tatarernas land. — Iwan Wasiliewitschs grafkapell. — Tehandlaren Krupinikow. — Kazáns kyrka med Maria-bilden. — Mohammedansk gudstjenst. — Middag hos vice-guvernören Filippow. — Fru Ewersman. — Flodens öfwerswämningar. — Febrar.

VII.

Resa till Jekatharinenburg. — Gästfrihet i Malmisch. — Wotiäker. — Lifegna sålda från ett gods i Tula till bruket Nischni-Tagilsk i Ural. — Förhindrad grymhet mot en qwinna i Dubrowa. — Perm. — Snabb skjuts i Ryssland. — Rysk ångbåt. — Transport af förwista — Festlighet wid wårt intåg i Asien. — Ankomst till Jekatharinenburg.

VIII.

Resa norr-ut längs östra sidan af Ural. — Solominskys skildring af sig sjelf. — Polismästar Nitschajeff och hans hustru. — Bruket Rewiansk. — Demidoffs karet. — Stepan Tschumpin. — Nischni-Turinsk. — Turinski-Rudniki. — Kuschwa. — Rysk nationaldans. — Kemikern Swetzow, lifegen. — Rudniki. — Kuschwa.

IX.

Återfärd till Jekatharinenburg. — Ermans återkomst. — Ryskt imbad. — Polismästar Nitschajeff. — Stensliperi i Jekatharinenburg.

X.

Resa till Tobolsk. — Köpman Sinil. — Arkimandriten. — Byn Juschakowa. — Gammal-troende. — Bonddans derstädes. — Ankomst till Tobolsk.

XI.

Wistande i Tobolsk. — Bref från hemmet. — De förwiste adelsmännen Alabieff och Schatiloff. — Festligheter med anledning af